80% Werken, 90% Loon, 100% Pensioen


80% werken, 90% loon en toch 100% pensioen. Het klink voor veel mensen te mooi om waar te zijn. Toch zijn er tegenwoordig sectoren waarin deze zogenaamde 80-90-100-regeling toegepast wordt.

Wat is de 80-90-100 regeling? Bij deze regeling werk je 80% van je uren, krijg je 90% loon en bouw je 100% pensioen op. Deze regeling is in het leven geroepen om oudere werknemers met zware beroepen zo lang mogelijk in te zetten. Daarnaast komen er zo meer uren vrij voor jongere werknemers.

Ben jij benieuwd wat de voorwaarden voor deze regeling zijn, welke sector er nu al gebruik van maakt en hoe de regeling in de praktijk uitpakt? Lees dan snel verder!

Hoe Werkt De 80-90-100 Regeling?

Zoals net al werd gezegd houdt de 80-90-100 regeling in dat je 80% van je normale werkweek gaat werken, toch 90% van je salaris behoudt en ook nog eens 100% van je pensioen opbouwt.

Dat klinkt natuurlijk geweldig en iets waar de meeste mensen wel voor in aanmerking willen komen. Toch zijn er aanvullende voorwaarden waar je rekening mee moet houden. Deze verschillen echter wel per sector. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Een bepaalde leeftijdsgrens. Zo moet je in sommige CAO’s een minimale leeftijd hebben van 57 jaar. Andere sectoren gebruiken weer andere leeftijdsgrenzen (vaak tussen de 60-63 jaar).
 • Soms moet je een arbeidskundig onderzoek ondergaan of wordt het gebruikt als onderdeel van een re-integratieproject.
 • Een minimaal aantal dagen wat je normaal gesproken werkt (bijvoorbeeld minimaal 3 dagen per week).
 • Daarnaast is het zo dat deze regeling (of een variant ervan) soms een recht is wat je hebt. In andere gevallen mag je je werkgever erom vragen maar is hij niet verplicht je wens in te willigen.

De volledige lijst met voorwaarden die gelden binnen jouw sector kun je terugvinden in je CAO.

Lees ook: Kun Je Jouw Pensioen Naar Voren Halen?

Waarom Bestaat Deze Regeling?

De 80-90-100 regeling is om twee redenen in het leven geroepen. De eerste en meest voor de hand liggende is natuurlijk het ontlasten van oudere werknemers die een zwaar beroep uitoefenen.

Vaak wordt er dan gesproken over ”duurzame inzetbaarheid”. Als je al 40-50 jaar een zwaar beroep uitvoert dan is de kans groot dat je lichaam er uiteindelijk minder zin in heeft. Om te zorgen dat oudere werknemers toch nog kunnen meedraaien in het bedrijf zonder dat zij fysiek versleten raken is de regeling in het leven geroepen.

Immers, 20% minder werk houdt vaak in dat er 1 dag per week minder gewerkt kan worden. 4 dagen werken en 3 dagen rust is het uitgangspunt. Voor veel werknemers is deze extra dag rust precies wat nodig is om het pensioen op een volwaardige manier te halen.

De tweede reden is dat het op deze manier makkelijker wordt om nieuwe, jonge werknemers een volwaardige baan te geven. De doorstroom van oud naar nieuw komt daardoor beter op gang. Die ene dag dat een oudere werknemer minder gaat werken wordt doorgeschoven naar een jonge werknemer.

Waarom Heeft Nog Niet Elke Sector Deze Regeling?

De 80-90-100-regeling wordt tegenwoordig in steeds meer sectoren doorgevoerd. Welke sectoren dat zijn daar kijken we zo naar. Toch zijn er ook sectoren en werkgevers die niet achter deze regeling staan. Waarom eigenlijk niet?

Het eerste knelpunt wat direct duidelijk wordt is dat de regeling geld kost. Immers, iemand die 80% werkt ontvangt 90% salaris en 100% pensioen. Dat is dus een voordeel voor de werknemer. Iemand moet dit voordeel betalen en in de meeste gevallen komt die rekening dan bij de werkgever terecht.

Naast het feit dat de volledige pensioenopbouw moet worden betaald voor een werknemer die minder werkt, moet de werkgever ook het volledige pensioen bekostigen van de nieuwe, jonge werknemer.

Het tweede argument wat gegeven wordt is dat ook ouderen die geen fysieke klachten hebben in aanmerking komen voor de regeling. Sommige werkgevers vinden dat de regeling dan zijn doel voorbij schiet. In plaats van ”duurzame inzetbaarheid” wordt het gezien als ”een bonus omdat je ouder bent”.

Als laatste reden wordt aangedragen dat het Generatiepact (waar de 80-90-100-regeling onderdeel van is) in principe een tijdelijke oplossing is. Natuurlijk wordt de regeling verwerkt in de huidige CAO’s maar dat betekent niet dat dat in de toekomst ook het geval zal zijn.

Werkgevers kunnen daarom huiverig zijn. Werknemers die nu nog jong zijn kunnen in de toekomst dan ook gaan rekenen op verlaging van de fysieke belasting van hun werk en dat is nog helemaal niet zeker.

Zoals de meeste CAO onderhandelingen betekent dit dus dat de werkgevers en de vakbonden het met elkaar uitvechten. Wat de uitkomsten daar van zijn verschilt per sector. Laten we nu in ieder geval kijken naar grote sectoren die de regeling wel in hun CAO hebben staan en aan welke voorwaarden je daarvoor moet voldoen.

Voorwaarden Per Sector

Er zijn verschillende sectoren waarbij 80% werken, 90% salaris en 100% pensioen al een mogelijkheid is binnen de CAO. Voor de grootste sectoren (zorg, metalektro, metaal & techniek) heb ik hieronder op een rijtje gezet wat de mogelijkheden zijn en aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Voordat we dat doen wil ik duidelijk maken dat nog niet elke sector gebruikt maakt van de regeling. Zo is de Bouw & Infra-sector een werkveld waar de regeling na onderzoek niet is doorgevoerd omdat het niets zou toevoegen aan de al bestaande regelingen. Navraag bij je HR-manager of het doorlezen van je CAO zal uitwijzen of jouw sector deze regeling biedt.

Zorg

Als we kijken naar de CAO van de zorg dan zien we dat vooral de ziekenhuizen tegenwoordig hard bezig zijn met het doorvoeren van dit zogeheten ”generatiebeleid”.

Nog niet alle ziekenhuizen hebben deze regeling opgenomen in hun CAO. Toch zijn de meeste ziekenhuizen er wel mee bezig en zal het dus een kwestie van tijd zijn voordat de regeling goed is uitgerold.

Zoals eerder gezegd zijn er vaak wel enkele voorwaarden waar je als medewerker van een ziekenhuis aan moet voldoen. Voor de zorg zijn deze als volgt:

 • Werkgever en werknemer gaan de regeling beide aan op vrijwillige basis. Geen van beide kan dus verplicht worden akkoord te gaan met de regeling.
 • Je moet voor 1 januari 2023 60 jaar of ouder worden om deel te nemen.
 • Als je gebruik maakt van de regeling kan dit niet meer worden teruggedraaid.
 • Het minimaal aantal uur wat je moet blijven werken is 18 uur.
 • Je pensioenpremie wordt voor 50% door jou bekostigd en voor 50% door je werkgever.
 • De uren die jij niet meer invult worden ingevuld door een collega of komen te vervallen. De werkdruk mag dus niet stijgen voor collega’s.
 • Voordat je mag meedoen aan de regeling moet je eerst je PLB-uren opmaken. Daarna bouw je opnieuw uren op op basis van de nieuwe regeling.

We spreken in de meeste gevallen over een 80-90-100-regeling. In de CAO van de ziekenhuizen zijn echter ook andere varianten uitgewerkt. Zo is er ook de 60-80-100 en de 50-75-100-regeling.

Metalektro

Bedrijven in de metaal- en elektroindustrie hebben tegenwoordig ook een Generatiepact. Vanaf 5 juli 2019 is het als werknemer mogelijk om hieraan deel te nemen. Wel gaat het hier om een test tijdens de duur van de huidige CAO. Dat betekent dat de test officieel stopt op 30 november 2020 als deze niet in de nieuwe CAO wordt doorgevoerd.

Deze sector kent twee verschillende varianten. Als eerste is er de 80-90-100 regeling. Daarnaast kent de metalektro-sector ook een 70-85-100 regeling. De geldende voorwaarden voor de 80-90-100-regeling vind je hieronder:

 • 60 jaar of ouder: je werkt in regelmatige ploegendienst en je verdient maximaal €70.000 bruto per jaar. Dan heb je recht op deelname
 • 62 jaar of ouder: Je jaarsalaris is maximaal €70.000. Je hebt recht op deelname.
 • Je levert de helft van je seniorendagen in als je deelneemt.

Voor de 70-85-100 regeling gelden net iets andere voorwaarden:

 • 62 jaar of ouder: Je jaarsalaris is maximaal €70.000. Je mag deelnemen als je werkgever hiermee instemt.
 • Ook hier lever je de helft van je seniorendagen in bij deelname.

Meer info over het generatiepact van deze sector vind je hier op de website van het FNV.

Metaal en Techniek

De metaal en techniek sector is een andere sector waarin zwaar werkt verricht wordt en waar deze regeling ook getest wordt. De voorwaarden zijn als volgt:

 • Minimaal 62 jaar of ouder.
 • De werkgever is niet verplicht met het verzoek akkoord te gaan.
 • Minimaal 22,8 uur per week blijven werken (60% voltijd).
 • Seniorendagen komen te vervallen

Daarnaast zijn er in deze sector drie varianten waaruit gekozen kan worden. Dit zijn de 60-80-100, 70-85-100 en de 80-90-100-regeling.

Meer informatie over deze sector vind je hier.

De 80-90-100-Regeling In De Praktijk

Zoals aan het begin van de blog al werd gezegd is deze regeling vooral bedoeld om:

 • Oudere werknemers op een gezonde manier hun AOW te laten halen
 • Jongere werknemers de kans op een fulltime baan te geven

In de realiteit werkt de 80-90-100-regeling soms toch net iets anders dan gedacht. Zo profiteert zeker niet iedere werknemer evenveel van de regeling.

Uit onderzoek van onderzoeksinstituut Nidi bleek namelijk dat vooral welgestelde oudere werknemers de vruchten plukken van de regeling. De reden daarvoor is best logisch. Natuurlijk blijft de pensioenopbouw behouden. Toch gaat het salaris er toch iets op achteruit. Dat moet je als werknemer natuurlijk wel kunnen opvangen.

De mensen die dat niet kunnen opvangen kunnen zich het dus simpelweg niet veroorloven om minder te gaan werken. Zij profiteren dus een stuk minder van de regeling dan werknemers met een groter vermogen.

Lees ook: Gemiddelde Netto Pensioen Per Maand In Nederland

Zelf Meer Pensioen Opbouwen?

Wil jij zelf meer pensioen opbouwen om zo je pensioengat te verkleinen en er later warm bij te zitten? Dan is het verstandig om zelf te gaan beginnen met sparen voor je pensioen. Dit kun je bijvoorbeeld doen door gebruik te maken van je jaarruimte (dat is het bedrag wat je belastingvrij mag sparen voor je pensioen). Benieuwd of jij jaarruimte hebt? Dat bereken je hier.

Ben je op zoek naar een pensioenaanbieder waar je zelf pensioen op kunt bouwen? Dan is Brand New Day een aanrader. Zij zijn een prijsvechter in de pensioenmarkt én hebben in mijn ervaring een geweldige klantenservice. Ik bouw er zelf namelijk ook mijn pensioen op.

  Stefan Kleinekoort

  Op HGC schrijf ik over mijn interesse in persoonlijke financiën. Ik hoop andere te helpen met de blogs die ik schrijf en probeer moeilijke financiële zaken zo helder mogelijk te omschrijven!

  Recente posts