De Duurzaamste Bank van Nederland


Duurzaamheid is tegenwoordig een hot onderwerp. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat je gezocht hebt naar de duurzaamste bank van Nederland!

Er is nog genoeg discussie te voeren of de zin, en onzin van duurzaamheid. Toch kun je niet ontkennen dat mensen tegenwoordig proberen bewuster en beter om te gaan met de wereld waarin we leven. En dat is een goede ontwikkeling.

Logischerwijs komt dit ook naar voeren als het gaat om geldzaken. Want, wat je geld geeft dat groeit. Zo schreef ik kortgeleden al een blog over Duurzaam beleggen: de voor- en tegenargumenten.

Vandaag vond ik het tijd om de Nederlandse banken eens tegen het licht te houden en om eens echt te onderzoeken: Wie is de duurzaamste bank van Nederland, en waarom?

De Duurzaamste banken van Nederland

Laat ik maar beginnen met het intrappen van een open deur als het gaat om het zijn van de duurzaamste bank. Degene die geen kans maken op die titel zijn natuurlijk de 3 grootste banken: ING, Rabobank en de ABN Amro.

Volgens de onafhankelijke website eerlijkegeldwijzer.nl scoren deze bedrijven slecht tot matig op de onderdelen:

 • Bonussen
 • Dierenwelzijn
 • Klimaatverandering
 • Transparantie
 • Gendergelijkheid
 • Duurzaamheid van Woningen & Vastgoed
 • Bosbouw
 • Visserij
 • Duurzaamheid van de financiële sector
 • Elektriciteitsproductie
 • Natuur
 • Belastingen
 • Maakindustrie
 • Mijnbouw
 • Olie en Gas
Meest vervuilende banken

Een geweldig lange lijst waarin alle drie de banken een 7 of minder scoren op alle onderdelen. Als het gaat om het zijn van de duurzaamste bank dan hebben deze drie grootmachten nog een hele lange weg te gaan.

Gelukkig is er met de algemene trend van verduurzaming vanuit de samenleving ook het aanbod gecreëerd wat hier wel aan voldoet.

Duurzaam, duurzamer, duurzaamst

Als het gaat om het zijn van de duurzaamste bank van Nederland zijn er vaak drie banken waar mensen een positief beeld van hebben. De SNS Bank, de ASN Bank en Triodos.

De vraag is echter: wie van deze drie is nu echt de beste als het aankomt op duurzaamheid? Wie heeft niet alleen het beeld van duurzaamheid gecreëerd maar is het ook echt? Hier is de top 3:

3. SNS Bank

De SNS Bank doet het vergeleken met de drie grootste banken van Nederland heel goed. Zo doet deze bank het op 12 van de 21 punten waar eerlijkegeldwijzer.nl zich op focust, stukken beter (een 8 of hoger) dan de 3 grootmachten.  Dat is heel goed om te zien, een echter verbetering.

Echter zijn er ook punten waaraan SNS wat extra aandacht zou mogen besteden. Zo hebben ze nog een redelijk royaal bonusbeleid, en mogen onderdelen als  visserij, de duurzaamheid van de financiële sector, belastingen en de maakindustrie ook nog onder loep genomen worden.

In totaal haalt SNS over alle 21 factoren een gemiddeld cijfer van 7,6. Ruim voldoende dus.

2. ASN Bank

Op nummer twee staat de ASN Bank. In principe ligt deze bank redelijk dicht bij de gehaalde cijfers van de SNS bank. Dat is natuurlijk niet geheel toevallig omdat beide banken onderdeel zijn van de overkoepelende Volksbank.

De ASN Bank doet het echter beter op de onderdelen bonussen, de directie ontvangt namelijk helemaal geen bonus en het overige personeel kan alleen bonussen ontvangen die in de CAO zijn vastgelegd. Daarnaast investeert de ASN Bank ook helemaal niet in de olie & gas industrie wat ook een stuk duurzamere keuze is.

Wat opviel was dat van alle banken die we in dit artikel behandeld hebben, de ASN bank het hoogste cijfer haalde op gendergelijkheid: een 4. Dit is natuurlijk nog steeds ruim onvoldoende en het laat zien dat er over de gehele linie werk aan de winkel is.

In totaal haalt ASN over alle 20 factoren (olie en gas dus niet meegerekend) een gemiddeld cijfer van 8,0. Daar komen dus bonuspunten bij voor het feit dat ze niet in olie & gas investeren.

1. Triodos

Dan is het nu tijd voor het beste jongetje van de klas, en de bank die ik (niet geheel bij toeval) zelf ook gebruik. De reden voor het feit dat Triodos de duurzaamste bank van Nederland is, spreekt uit de cijfers.

Over alle 21 factoren waar de banken op worden beoordeeld haalt Triodos er maar op 2 een onvoldoende (Gendergelijkheid en Woning & Vastgoed). Daar moet wel bij gezegd worden dat alle andere banken hier ook ruim onvoldoende op scoorden.

Daarnaast is er ook nog het onderdeel Belastingen waar ze een 7 op scoren. Op de rest van de 20 onderdelen (20 omdat ook Triodos niet in olie & gas investeert), scoort de bank een 8 of hoger.

Daarmee scoort Triodos het hoogste gemiddelde met een 8,5 en mogen ze zich oprecht de duurzaamste bank van Nederland noemen.

Duurzaamste banken van Nederland

Alles nog even nalopen?

Wil je de cijfers zelf ook nog even doornemen, of zien hoe jou bank ervoor staat? Neem dan eens een kijkje via deze link: www.eerlijkegeldwijzer.nl/bankwijzer. Hier staat ook meer uitleg per onderdeel en waar de verschillende banken aan moeten voldoen.

Stefan Kleinekoort

Op HGC schrijf ik over mijn interesse in persoonlijke financiën. Ik hoop andere te helpen met de blogs die ik schrijf en probeer moeilijke financiële zaken zo helder mogelijk te omschrijven!

Recente posts