Dit is het gemiddelde inkomen in Rotterdam


Er wordt vaak gepraat over Jan Modaal, het doorsnee-inkomen. Ben je benieuwd wat het gemiddeld inkomen is en specifiek in Rotterdam? Lees dan snel verder om dit te ontdekken.

In de gemeente Rotterdam is het gemiddeld inkomen per inwoner €26.000 bruto per jaar. Als je alleen kijkt naar het inkomen van inwoners die inkomsten hebben is het gemiddeld inkomen €32.600,- bruto per jaar. Dit inkomen is een stuk lager dan het gemiddeld inkomen in Nederland. Dit is namelijk €34.000,- bruto per jaar.

Ben je benieuwd welke woonplaatsen allemaal onder Rotterdam vallen? Vraag je je af waarom het gemiddeld inkomen in gemeente Rotterdam lager is dan het gemiddeld inkomen in Nederland? Lees snel verder om het antwoord op deze vragen te krijgen.

Waar bestaat de gemeente Rotterdam uit?

Nu je weet wat het gemiddeld inkomen is in de gemeente Rotterdam, wil je wellicht weten waar gemeente Rotterdam uit bestaat. Hieronder lees je welke dorpen en steden vallen onder de gemeente Rotterdam. Zo weet je over welke inwoners we het precies hebben. Deze gemeente bestaat in totaal uit veertien stadskwartieren (gebieden). Elk stadskwartier heeft een eigen gebiedscommissie.

 • Rotterdam Centrum
 • Delfshaven
 • Feijenoord
 • Charlois
 • Hillegersberg-Schiebroek
 • Hoek van Holland
 • Hoofvliet
 • Kralingen-Crooswijk
 • Rotterdam Noord
 • Overschie
 • Hoogvliet
 • Prins Alexander
 • Rozenburg (dorp)
 • Pernis (dorp)

Deze stadskwartieren zijn vervolgens opgedeeld in de onderstaande woonplaatsen.

 • Maasvlakte Rotterdam
 • Vondelingenplaats Rotterdam
 • Europoort Rotterdam
 • Botlek Rotterdam
 • Pernis
 • Hoek van Holland
 • Rozenburg
 • Hoogvliet
 • Rotterdam

De eerste vier woonplaatsen hebben geen inwoners, maar worden gebruikt voor de industrie. Het kan verwarrend zijn dat het een woonplaats heet. Echter is deze term simpelweg een aanduiding voor een vestigingsplaats. In deze woonplaatsen staan bijvoorbeeld wel kantoren.

Waar bestaat de bevolking in Rotterdam uit?

In 2022 bestaat de bevolking van Rotterdam in totaal uit 655.468 inwoners. 503.700 inwoners hiervan zijn inkomstenontvangers en 151.768 inwoners ontvangen geen inkomsten. Dit zijn onder andere jonge kinderen, die niet werken. In totaal zijn er in de gemeente Rotterdam 376.012 adressen.

8,2% van de inwoners Rotterdam is tussen de 0 en 11 jaar. Deze doelgroep werkt niet. Daarnaast is 14,3% van de bevolking tussen de 12 en 17 jaar. Deze doelgroep werkt niet of weinig. 15,6% van de bevolking is ouder dan 65 jaar. Een groot deel van deze doelgroep werkt ook niet meer. In totaal werkt dus 38,1% van de inwoners in Rotterdam niet tot weinig.

Gemeente Rotterdam is van alle gemeentes in Nederland de gemeente met het hoogste percentage inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond. In 2022 zijn 46,3% van de inwoners van Nederlandse afkomst. In totaal heeft 39,6% van de inwoners een niet-westerse afkomst. Hieronder vallen onder andere inwoners met een Kaapverdische, Marokkaanse, Turkse en Surinaamse afkomst. De overige inwoners hebben een westerse migratieachtergrond.

In totaal zijn er in 2020 343.480 huishoudens, terwijl er in totaal 655.468 inwoners zijn. In totaal zijn er in 2022 48,2% eenpersoonshuishoudens, 20,4% tweepersoons huishoudens en 10,3% eenoudergezinnen in Rotterdam.

Als er wordt gekeken naar inwoners van 15 tot 75 jaar heeft 31% een hoog opleidingsniveau, 37,6% een middelbaar opleidingsniveau en 31,4% een laag opleidingsniveau. Onder laag onderwijs valt onder andere het basisonderwijs, de entreeopleiding op het mbo, het vmbo en de eerste 3 leerjaren van havo of vwo. Met middelbaar onderwijs wordt onder meer bedoeld een diploma van havo of vwo of mbo niveau 2 t/m niveau 4. Onder hoger onderwijs valt een diploma op hbo- of wo-niveau.

Wat is het gemiddelde inkomen in Nederland?

Het gemiddelde inkomen in 2020 was €34.000,- per jaar. Voor mensen die werk als voornaamste inkomstenbron hadden was het gemiddelde inkomen nog hoger, namelijk €45.000,- bruto per jaar. In dit jaar hadden directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) het hoogste inkomsten. Deze inwoners vinden maar liefst €70.000,- per jaar.

Onder het inkomen wordt niet alleen het inkomen uit werk gerekend. Ook het inkomen uit de uitkering inkomensverzekering, uitkering sociale voorzieningen en inkomen uit eigen onderneming wordt hierbij berekend.

Waarom is het gemiddelde inkomen van Rotterdam lager dan het gemiddelde inkomen in Nederland?

Het gemiddelde inkomen van een inwoner van Rotterdam is €26.000,- bruto per jaar. Dit is vergeleken met het gemiddelde inkomen van een inwoner van Nederland laag. Dit is namelijk €34.000,- bruto per jaar. Wat is hier de reden van? Er zijn verschillende factoren die invloed hierop kan hebben. Hieronder lees je een aantal van deze factoren.

Hogere criminaliteit

In Rotterdam worden er relatief veel misdrijven gepleegd. Zo zijn er tussen 2012 en 2021 in totaal 564.520 misdrijven geregistreerd in Rotterdam. Rotterdam staat samen met Amsterdam bovenaan qua regio waar de meeste misdrijven worden geregistreerd. Nu vraag je jezelf wellicht af: wat heeft dit te maken met het gemiddelde inkomen? Dit heeft op verschillende manieren invloed op het gemiddelde inkomen.

Een van de manieren is dat als iemand zijn/haar straf moet uitzitten diegene niet kan werken, waardoor er geen inkomen is. Daarnaast kan een slachtoffer een schadevergoeding eisen, waardoor de dader minder inkomen heeft.

Tenslotte kan een slachtoffer van een criminele activiteit een trauma ontwikkelen. Sommige mensen kunnen zoveel last krijgen, dat ze niet meer kunnen werken of hun opleiding kunnen afronden. Beide gevolgen kunnen zorgen voor een lager inkomen.

Meer eenoudergezinnen

Vergeleken met de gemiddelde inwoner van Nederland zijn er in Rotterdam meer eenoudergezinnen. Voor Nederland is dit namelijk slechts 3% van de inwoners. Voor de regio Rotterdam is dit maar liefst 10,3% van de inwoners. Dit is meer dan drie keer zoveel. Als alleenstaande ouder kan het lastiger zijn om veel te werken, wat zorgt voor een lager inkomen.

Meer inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond

Al hoewel we niet willen dat dit een verschil uitmaakt is dit in de praktijk wel nog zo. Uit studies blijkt namelijk dat er nog steeds gediscrimineerd wordt op de arbeidsmarkt. Dit is nog meer het geval voor mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Deze doelgroep heeft daarnaast vaker een flex- of oproepcontract en zijn meestal lager opgeleid. Hierdoor raakt deze doelgroep ook sneller hun baan kwijt.

Klein verschil qua opleidingsniveau

Qua hoog opleidingsniveau hebben de inwoners van Rotterdam een hoger percentage inwoners met een hoog opleidingsniveau, namelijk 31% tegenover 30% van de Nederlandse inwoners. Het percentage van mensen met een laag opleidingsniveau is iets hoger bij de gemeente Rotterdam, namelijk 31,4% tegenover 29% van de Nederlandse bevolking. Daarnaast heeft 40% van de inwoners in Nederland een middelbaar opleidingsniveau, wat iets hoger is dan de 37,6% in gemeente Rotterdam.

Relatief hoge werkloosheid

In Zuid-Holland is de werkloosheid in 2022 relatief hoog, namelijk 3,5% van de inwoners is werkloos. De laatste cijfers specifiek voor de gemeente Rotterdam zijn uit 2016. Toen was in Nederland gemiddeld 6% van de beroepsbevolking werkloos. In Rotterdam was 11,3% van de beroepsbevolking werkloos. Dit maakte gemeente Rotterdam de regio met het hoogste percentage werklozen.

Daarnaast kunnen er nog vele andere factoren invloed hebben. Zo heeft het aantal inwoners dat parttime of fulltime werken en hoeveel inwoners arbeidsongeschikt zijn verklaard effect op het gemiddelde inkomen.

Samenvatting

Het gemiddelde inkomen van een inwoner van Rotterdam is €26.000,- bruto per jaar. Dit is een stuk lager dan het gemiddelde inkomen van een inwoner in Nederland, namelijk €34.000,- bruto per jaar. Er zijn diverse redenen waarom het inkomen lager kan zijn. Een aantal factoren die invloed kunnen hebben zijn dat er in Rotterdam meer alleenstaande ouders zijn, dat Rotterdam het hoogste percentage mensen met een niet-westerse achtergrond heeft en dat er veel werklozen zijn.

Qua opleidingsniveau is er weinig verschil met de inwoners van de regio Rotterdam vergeleken met de inwoners van Nederland. Echter zullen er waarschijnlijk wel grote verschillen zijn met andere steden in de randstad.

HGC Redactie

Vanuit HGC schrijven meerdere schrijvers over financiële zaken, met als doel im complexe zaken eenvoudig te maken. Alle schrijvers zijn geïnteresseerd in financiën en verdiepen zich in de materie om de onderwerpen zo goed mogelijk toe te lichten.

Recente posts