Een gezamenlijke woning zonder fiscale partners te zijn


Wil je gezamenlijk een woning kopen? Twijfel je of je dit wilt met of zonder fiscaal partnerschap? Lees dan snel verder om te ontdekken wat het precies inhoudt en wat de voor- en nadelen hiervan zijn.

Kan je een gezamenlijke woning hebben zonder fiscale partners te zijn?

Ja, dat kan. Net als dat je kunt samenwonen zonder elkaars fiscaal partner te zijn. Of je geen fiscale partners wordt hangt wel af van een aantal factoren. Zo ben je bijvoorbeeld automatisch elkaars fiscale partners als je getrouwd bent of geregistreerd partnerschap hebt.

Wil je weten in welke situaties je fiscale partners bent? En wil je weten wat de voor- en nadelen zijn van een fiscaal partnerschap? Lees dan snel verder.

Let op: Wij proberen de verschillende situaties zo duidelijk mogelijk voor je op een rij te zetten. Iedere situatie is echter anders, en er zij enorm veel variaties. Is jouw situatie niet standaard? Neem dan contact op met de Belastingdienst en vraag hoe jouw situatie bekeken wordt.

Wanneer ben je fiscale partners?

Er zijn verschillende situaties wanneer jullie fiscale partners zijn. Hieronder lees je de meest voorkomende situaties.

 • Je bent getrouwd  of hebt een geregistreerd partnerschap
  Je bent fiscale partners vanaf het moment dat je getrouwd bent of het geregistreerde partnerschap aangaat. Als jullie voor die datum al samenwoonde zijn jullie fiscale partners vanaf het moment dat jullie in dat jaar op hetzelfde adres stonden ingeschreven bij de gemeente.
 • Er staat iemand ingeschreven op je adres, maar je bent niet getrouwd en hebt geen geregistreerd partnerschap.
  In deze situatie ben je alsnog fiscale partners als je voldoet aan een van de onderstaande voorwaarden
  • Je hebt samen een kind
  • Jullie zijn beide meerderjarig en hebben een notarieel samenlevingscontract afgesloten.
  • Je hebt een kind van de ander erkend.
  • Jullie zijn bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners.
  • Jullie zijn samen eigenaar van een woning, waarin je allebei woont.
  • Jullie zijn allebei meerderjarig en op je adres staat een minderjarig kind van een of van jullie beide ingeschreven.
  • Je bent meerderjarig en woont samen met een minderjarig kind in een huis voor beschermd wonen of een opvangwoning.
  • Je was een jaar eerder fiscale partners.
  • Je woont samen met je vader, moeder of kind en voldoet aan een van de bovenstaande voorwaarden.
  • Je hebt een stiefkind en voldoet aan een van de voorwaarden voor fiscaal partnerschap met je stiefkind.

Als je aan een van de voorwaarde voldoet ben je vanaf het moment dat jullie op hetzelfde adres ingeschreven staat fiscale partners. De details kan je terug vinden op de website van de Belastingdienst.

Wat houdt fiscaal partnerschap in?

Als je een fiscaal partnerschap hebt moet je samen met je fiscale partner je aangifte inkomstenbelasting doen. Dit heeft in de meeste gevallen gevolgen voor de hoogte van de belasting die je terugkrijgt of moet betalen.

Als je partner wordt opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis blijf je alsnog fiscale partners als jullie gehuwd zijn. Als je niet gehuwd bent vervalt het fiscale partnerschap.

Als je niet meer bij elkaar woont kan je het fiscaal partnerschap beëindigen. Als dit midden in een jaar is kan je aanvragen om voor het hele jaar te gelden als fiscale partners. In sommige gevallen is dit namelijk voordelig. Dit scheelt bovendien ook behoorlijk wat administratie.

Wat zijn de voordelen van een gezamenlijke woning hebben zonder fiscale partners te zijn?

Als je geen fiscale partners bent mag je alleen de rente en kosten van je woning aftrekken op het aandeel van je eigenwoningschuld. In je aangifte hoef je ook alleen het deel van je eigenwoningforfait mee te tellen dat overeenkomt met je aandeel in de eigendom van de woning

Meer privacy rondom je geldzaken
Een voordeel van geen fiscale partners zijn is dat je partner geen inzicht heeft in jouw vermogen en inkomsten. Hierdoor heb je meer privacy. Zo kan je jullie geldzaken betere gescheiden houden.

Hypotheekrente kunnen aftrekken van meerdere woningen
Als je fiscale partners bent mag je alleen de rente en kosten aftrekken van je woning op het aandeel van je eigenwoningschuld. In je aangifte hoef je ook alleen het deel van je eigenwoningforfait mee te tellen dat overeenkomt met je aandeel in de eigendom van de woning. Als je geen fiscale partners bent kunnen jullie beide van een woning de hypotheekrente aftrekken, waardoor jullie hypotheekrente kunnen aftrekken van meerdere woningen.

Meer en/of hogere aftrekposten
Soms zijn de aftrekposten lager als je wel fiscaal partnerschap hebt. In sommige gevallen heb je helemaal geen recht op de aftrekposten. Mogelijk betaal je ook minder belasting over jullie gezamenlijke vermogen.

Recht op bepaalde heffingskortingen
Als je gaat samenwonen en voorheen alleen met een minderjarig kind woonde, kan je recht op bepaalde heffingskortingen vervallen. Je kunt hierbij denken aan heffingskortingen, zoals alleenstaande ouderkorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Meer recht op toeslagen
Als je een fiscale partner hebt kan je recht op toeslag vervallen of je kunt minder toeslag krijgen. Er wordt nu eenmaal naar jullie gezamenlijke inkomen en vermogen gekeken bij de beoordeling of je recht hebt op toeslagen. Voorbeelden hirevan zijn huurtoeslag of zorgtoeslag.

Wat zijn de nadelen van een gezamenlijke woning zonder fiscale partners te zijn?

Geen fiscale partner zijn heeft ook een aantal nadelen. Hieronder lees je een aantal van deze nadelen.

Je kunt niet gebruikmaken van de aftrekposten van je partner
In sommige gevallen kunnen aftrekposten meer opleveren als je ze opgeeft bij je partner. Je kunt de inkomsten en aftrekposten namelijk verdelen als je fiscale partners bent. Zo kan je bijvoorbeeld alle kosten van het huis aftrekken bij diegene die het hoogste inkomen heeft. Hierdoor is de belastingbesparing groter.

Soms lagere heffingskorting(en)
In bepaalde situaties kun je meer of hogere heffingskorting(en) krijgen als je gezamenlijk aangifte doet.

Niet profiteren van de aanslaggrens
Partners kunnen vaker profiteren dan alleenstaanden van de aanslaggrens. De aanslaggrens geeft aan dat je alleen inkomstenbelasting hoeft te betalen als het te betalen bedrag aan de Belastingdienst meer of gelijk is aan de aanslaggrens.

Samenvatting

Of je fiscale partners bent als je een gezamenlijke woning, hangt af van verschillende voorwaarden. Je kunt in sommige situaties helaas niet kiezen of je wel of niet fiscale partners bent. Als je een samenlevingscontract opstelt, wordt je automatisch fiscale partners.

Wel of geen fiscale partners zijn heeft beide voor- en nadelen. Het hangt van jouw persoonlijke situatie af of een fiscaal partnerschap wel of niet voordeliger is. Zo kan het juist niet voordelig zijn als je voorheen samenwoonde met een minderjarig kind. Door het fiscale partnerschap kan namelijk je recht op diverse heffingskortingen en toeslagen vervallen.

Fiscaal partnerschap kan in sommige gevallen juist meer geld opleveren, doordat je kunt schuiven met de inkomsten en aftrekposten. Zo kan een aftrekpost gebruiken bij de partner met het meeste inkomen flink wat geld opleveren.

Een boekhouder en financieel adviseur kan je adviseren over wat de beste keuze is voor jou, aangezien jouw situatie uniek is en een unieke aanpak behoeft.

HGC Redactie

Vanuit HGC schrijven meerdere schrijvers over financiële zaken, met als doel im complexe zaken eenvoudig te maken. Alle schrijvers zijn geïnteresseerd in financiën en verdiepen zich in de materie om de onderwerpen zo goed mogelijk toe te lichten.

Recente posts