Erfbelasting Ontwijken: 5 Legale Manieren


Kun je erfbelasting ontwijken? Zodra je weet dat er een erfenis aan zit te komen is het iets wat je jezelf terecht kunt afvragen. In totaal zijn er 5 manieren waarop je erfbelasting legaal kunt ontwijken. Op deze manier hoef je jezelf dus geen zorgen maken over een stroom aan blauwe brieven en boetes.

Verder bespreken we in deze blog ook hoeveel erfbelasting je moet betalen over het gedeelte wat je niet kunt ontwijken. Tot slot kijken we hoe hoog de boetes zijn als je erfbelasting op een illegale manier probeert te ontwijken. Lees snel verder!

1. Aftrekposten

Het eerste wat je kunt doen om je erfbelasting te ontwijken of te verminderen is goed gebruik maken van aftrekposten. Bij het overlijden zijn er namelijk verschillende kosten die je maakt en deze kosten mag je aftrekken van de erfenis.

De eerste kostenpost die je mag aftrekken zijn schulden die al bestaan op het moment van overlijden van de overledene. Een van de grootste schulden die je zal tegenkomen is bijvoorbeeld een resterende hypotheekschuld.

Andere aftrekposten die je hebt zijn de kosten van de uitvaart (als de overledene hier geen verzekering voor had afgesloten). Deze kosten zijn onder andere:

 • Zaken rondom de bekendmaking van het overlijden zoals kaarten en advertenties
 • Kosten voor de kleding en verzorging van overledene
 • Kosten van de uitvaart
 • Kosten van bloemen en aankleding
 • Kosten van graf of crematie

Al deze kosten kun je tijdens je jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting opgeven. Deze worden samen met de rest van je financiële situatie bekeken en hierdoor bespaar je op je erfbelasting.

2. Wees Slim Met De WOZ-Waarde

Als je een huis erft dan is dit ook een manier om een gedeelte van je erfbelasting te ontwijken. Dat komt doordat je bij het bepalen van de waarde van het huis gebruik mag maken van de WOZ-waarde van het huis.

Daarvoor hoef je niet per se de laatste WOZ-waarde te gebruiken. Je mag kiezen uit de WOZ waarde van 1 januari in het jaar van overlijden, of de WOZ-waarde van 1 januari in het jaar ná overlijden. Sterft een dierbare in 2022 en erf je de woning? Dan mag je dus tussen de WOZ-waarde van 1 januari 2022 en 1 januari 2023 kiezen. Je kiest daarbij uiteraard voor het meest gunstige geval.

Maar daar is nog niet alles mee gezegd. Want wat als jij de WOZ-waarde veel te hoog vindt? In dat geval kun je bezwaar aantekenen tegen de WOZ-waarde bij de gemeente. Zij zullen de waarde dan alsnog opnieuw vaststellen. Als je het dan nog niet eens bent met de WOZ-waarde dan kun je dit nogmaals doen. Daarna kan dit niet meer en moet je een besluit nemen.

3. Betaal Met Kunst

Soms kan het zo zijn dat je als onderdeel van de erfenis een kunststuk of collectie hebt ontvangen. Deze kunt je gebruiken om een deel van je erfbelasting te betalen én dat levert je ook nog eens een leuke korting op.

Kunstvoorwerpen die in het lijstje van de Belastingdienst staan zijn onder andere:

 • schilderijen
 • beeldhouwwerken
 • meubels
 • vazen
 • inboedel van kastelen of buitenplaatsen
 • archieven
 • historische gebruiksvoorwerpen

Mocht je kunstwerk voldoen aan bovenstaand rijtje én voldoet het aan een van deze criteria? Dan stelt een adviescommissie de waarde van het kunstwerk vast. Hier krijg je ook nog een korting van 20% op in jouw voordeel.

Dus stel je bijvoorbeeld voor dat je erfbelasting moet betalen ter waarde van €15.000 en je hebt een schilderij met een waarde van €10.000. Het schilderij voldoet aan de criteria en mag je inruilen. Vanwege de 20% korting los je geen €10.000 af maar €12.000. Er blijft dus €3.000 over.

4. Vrijstelling

Een andere legale manier waarop je erfbelasting kunt ”ontwijken” is door simpelweg gebruik te maken van de vrijstelling die je krijgt op je erfbelasting. Het hangt er hier wel heel erg vanaf welke relatie je hebt met de overleden persoon.

Zo mag je als partner namelijk enkele tonnen belastingvrij erven. Bij kinderen kom je op de €20.946 uit en bij andere erfgenamen gaat het om €2.208. In sommige gevallen moet je wel aan enkele voorwaarden voldoen (zoals bij een beperkt kind). Wil je meer weten over de vrijstelling die je kunt krijgen op je erfenis? Lees dan deze blog die ik daar eerder over schreef!

Relatie met overledeneBedrag vrijstelling erfbelasting
Echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner € 661.328 
Kind, pleegkind of stiefkind € 20.946 
Kleinkind € 20.946 
Achterkleinkind € 2.208 
Kind met een beperking € 62.830 
Ouder € 49.603  
Andere erfgenaam, bijvoorbeeld een broer of zus € 2.208
Bron

5. Schenken

Als het duidelijk wordt dat de erfenis op een aanzienlijk bedrag gaat aankomen dan is het ook verstandig om hier eerder op te handelen. Op deze manier zorg je er namelijk zo verstandig mogelijk voor dat zoveel mogelijk geld de ”oversteek” maakt zonder dat het naar de Belastingdienst moet.

Hieronder zie je de bedragen die je belastingvrij mag schenken aan kinderen en mensen waarmee je een andere familieband hebt. Over deze bedragen hoef je dus geen enkele vorm van belasting te betalen.

RelatieBedrag
Kind onder 18 jaar (per jaar) €            5.515
Kind tussen 18-40 jaar (eenmalig) €          26.457
Kind tussen 18-40 jaar voor studie (eenmalig) €          55.114
Kind tussen 18-40 jaar voor huis (eenmalig) €       103.643
Overige familieleden (jaarlijks) € 2.208
Overige familieleden voor huis (eenmalig) €       103.643

Houdt er wel rekening mee dat je deze bedragen wel ruim voor het overlijden van de persoon moet hebben overgemaakt. Als je binnen 6 maanden voor het overlijden namelijk nog een bedrag hebt geschonken dan zul je hier namelijk gewoon erfbelasting over moeten betalen. Op deze manier voorkomt de fiscus dat je erfbelasting probeert te ontwijken als het duidelijk is dat iemand gaat overlijden.

Vanzelfsprekend zitten er veel voorwaarden en uitzonderingen aan geld schenken. ALs je daar meer over wilt weten dan kun je het beste even deze blog over belastingvrij schenken lezen die ik daar eerder over schreef!

Hoeveel Erfbelasting Moet Je Betalen?

In sommige vallen kan het zijn dat je vrijstelling niet genoeg is. Je zult dan een bedrag overhouden waar alsnog belasting over betaalt moet gaan worden. Om te weten hoeveel belasting je moet betalen moet je kijken naar twee factoren: de relatie die je hebt met de overleden persoon en hoeveel de erfenis eigenlijk waard is.

Zoals je kunt zien zijn er voor erfbelasting twee schijven. Partners en kinderen betalen natuurlijk een lager bedrag aan erfbelasting dan mensen die ”verder” van de overledene afstaan (zoals broers en zussen).

Waarde erfenisPartner / (Pleeg- of stief)kind / Kind met beperkingKleinkinderen en verdere afstammelingenOverige erfgenamen zoals een broer, zus of ouders
€ 0 – € 126.72310%18%30%
€ 126.724 en meer20%36%40%
Bron

Verder is het ook goed om te weten wanneer je voor een erfenis nou precies aangifte moet doen, hoe lang dit duurt en hoe je dit bij je inkomstenbelasting aangeeft. Als je daar meer over wil weten dan zou ik zeker deze blog lezen die ik eerder schreef: Wanneer Erfenis Opgeven Voor Belasting?

Hoe Hoog Is De Boete Voor Het Ontwijken Van Erfbelasting?

Vanzelfsprekend bespreken we in dit artikel alleen legale manieren om de erfbelasting te ontwijken. Echter, er zullen ook manieren zijn om dit op een illegale manier aan te pakken. Die kunnen je wel hoge boetes opleveren. Er zijn twee boetes waar de Belastingdienst op terug kan vallen:

 • Verzuimboete: als je per ongeluk de erfenis vergeet op te geven of dit niet op tijd doet
 • Vergrijpboete: wanneer je expres foutieve informatie over de erfenis opgeeft om zo belasting te ontwijken

Houdt er verder rekening mee dat je een erfenis binnen 2 maanden na het vorige kalenderjaar moet opgeven. Dus als je een erfenis krijgt in 2020 dan moet je voor februari 2021 dit aan de Belastingdienst hebben doorgegeven.

Mocht je het alsnog in februari vergeten dan heb je nog 14 dagen de tijd in maart om het alsnog in te vullen. Dan krijg je alsnog geen boete.

Verzuimboete

Een verzuimboete krijg je als je tijdens je belastingopgave per ongeluk geen of verkeerde informatie doorgeeft over je erfenis. Mocht je dit doen dan kun je een boete krijgen van €2.757.

Daarnaast kun je een boete krijgen van €385 als je niet op tijd aangifte doet van je erfenis. Als je een van deze boetes krijgt en je alsnog niet goed je erfenis aangeeft dan kan de boete oplopen naar €5.514.

Vergrijpboete

Een vergrijpboete is er in twee vormen. Zo kun je een vergrijpboete krijgen voor grove schuld en eentje voor opzet. Bij grove schuld komt het er vaak op neer dat je heel onzorgvuldig met je aangifte bent omgesprongen en je dit had kunnen voorkomen. Opzet betekent dat je heel goed wist wat je aan het doen was maar dit expres in jouw voordeel hebt gedaan.

Bij grove schuld kun je een boete krijgen van 25% van het bedrag dat je voor de belasting hebt verzwegen. Bij opzet gaat het om een percentage van 50%. Over een erfbelasting van €10.000 kun je dus een boete van €2.500 – €5.000 krijgen.

Stefan Kleinekoort

Op HGC schrijf ik over mijn interesse in persoonlijke financiën. Ik hoop andere te helpen met de blogs die ik schrijf en probeer moeilijke financiële zaken zo helder mogelijk te omschrijven!

Recente posts