Erfenis Verwerpen: Een Complete Gids


Een erfenis verwerpen is tegenwoordig heel normaal. Toch is het voor veel mensen niet een proces wat ze vaak zullen meemaken. Net als met elke wettelijke regeling zitten er ook aan het verwerpen van een erfenis aardig wat regels vast. Maar een erfenis verwerpen, hoe doe je dat eigenlijk?

Een erfenis verwerp je door een verklaring van nalatenschap, samen met een geldig persoonsbewijs en een akte van overlijden op te sturen naar de rechtbank van de stad waar de overledene stond ingeschreven.

Vanzelfsprekend heeft dit wat uitleg nodig en die ga je hieronder vinden! Daarnaast bespreken we wat de kosten voor het verwerpen zijn, op welke termijn dit wordt geaccepteerd, wat je moet doen met buitenlandse erfenissen, wie jouw erfenisdeel krijgt na verwerping en wat je kunt doen met goederen uit het huis na verwerping. Lees snel verder!

Hoe Verwerp Je Een Erfenis?

Er zijn verschillende manieren om een erfenis te verwerpen. Zo kun je dit namelijk zelf regelen maar kun je dit ook overlaten aan een notaris. Als je een erfenis wilt verwerpen voor minderjarige kinderen dan zul je dit ook weer net iets anders moeten aanpakken. Hieronder lees je hoe je dat doet.

Zelf Een Erfenis Verwerpen

Als je zelf een erfenis wilt verwerpen dan is het zaak om de juiste documenten naar de rechtbank te sturen. Specifiek gaat het dan om dit document: Verklaring Nalatenschap. Dit document stuur je ook niet zomaar naar elke willekeurige rechtbank. Het is zaak dat je deze opstuurt naar de rechtbank van de stad waarin de overleden persoon stond ingeschreven.

Daarnaast moet je ook nog twee andere documenten meesturen. De eerste is een kopie van de overlijdensakte. Zo weet de rechtbank zeker dat het hier om een geregistreerd overlijden gaat. Het andere document is een kopie van je eigen legitimatiebewijs (ID of paspoort).

Erfenis Verwerpen Voor Kinderen

Als je zelf een erfenis verwerpt kan het zijn dat deze doorschuift naar je kinderen. De kans is echter groot dat je deze in hun geval ook wilt verwerpen. Daarvoor geldt eigenlijk bijna dezelfde procedure maar dan net iets anders. Je moet namelijk een ander document invullen, dat is dit document: Verklaring Nalatenschap Minderjarige.

Daarnaast moeten er kopieën van drie documenten worden ingeleverd. Als eerste gaat het dat om een legitimatiebewijs van de persoon die meerderjarig is en het verwerp voor de kinderen aanvraagt. Verder ook nog een kopie van de overlijdensakte.

Daarnaast moet er bij minderjarige ook toestemming gegeven worden door de kantonrechter. Daarvoor moet de meerderjarige eerst een machtigingsverzoek invullen en dat naar de betreffende rechtbank sturen. Dat doe je met dit formulier: Machtigingsverzoek Kantonrechter. Als je een machtigingsverzoek hebt terug ontvangen stuur je dit vervolgens met de andere documenten naar de rechtbank.

Laten Verwerpen Door Notaris

Als je geen zin of tijd hebt om een erfenis te verwerpen dan kun je dit ook doen via een notaris. Je gaat hiervoor naar de notaris en deze moet je een zogeheten ”notariële volmacht” geven. Dat betekent dat de notaris het recht krijgt om de erfenis voor jou op deze manier af te handelen. Vanzelfsprekend zijn hier wel kosten aan verbonden.

Hoe Lang Duurt Goedkeuring?

Als je de documenten hebt ingevuld en alles geregeld hebt dan zul je dus even op de rechtbank moeten wachten. Zij moeten jouw verzoek tot verwerping namelijk nog accepteren. Zolang je jezelf niet als erfgenaam hebt gedragen zullen zij dit waarschijnlijk gewoon doen. Jezelf als erfgenaam gedragen betekent bijvoorbeeld dat je in het huis bent gaan wonen of spullen vanuit de erfenis hebt verkocht.

Mocht je jezelf hieraan gehouden hebben dan wordt je verzoek waarschijnlijk binnen 3 weken goedgekeurd. Het is een rechtbank en die hebben nu eenmaal meerdere dossiers liggen voordat die van jou aan de beurt komt.

Redenen Om Een Erfenis Te Verwerpen

Er zijn verschillende redenen om een erfenis te verwerpen. Een van de meest voorkomende is dat de erfenis meer schulden bevat dan bezittingen. Andere reden om een erfenis te verwerpen zijn ruzie met de overledene of ruzie met de andere erfgenamen.

Toch zijn het vooral de schulden die vaak de grootste rol spelen. Het is immers niet heel erg logisch om grote schulden op je rug te nemen. Aan de andere kant betekent het verwerpen van een erfenis ook dat je geen aanspraak kunt maken op de goederen die de overledene in zijn/haar bezit had. Dat maakt het accepteren of verwerpen van een erfenis een lastige keuze.

Op Welke Termijn Mag Je Een Erfenis Verwerpen?

Als je een erfenis wilt verwerpen dan laat je dit het liefste binnen 3 maanden na overlijden weten aan de rechtbank. Veel mensen denken dat je na deze periode de erfenis standaard hebt aanvaard. Dat is echter niet het geval. Het recht op accepteren of verwerpen van een erfenis verloopt nooit.

Maar waar komen dan die 3 maanden vandaan? Dat is de periode dat schuldeisers geen beslag kunnen leggen op de erfenis. In deze periode heb je dus rustig de tijd om te bedenken wat jij het slimste vindt om te doen. Na deze periode kunnen schuldeisers wel achter de goederen uit de erfenis aangaan en dat houd je natuurlijk liever zelf in de hand.

Wie Krijgt Jouw Erfdeel Na Verwerping?

Als je jouw erfdeel verwerpt betekent dat niet dat dit gedeelte van de erfenis komt te vervallen. In dit geval schuift de erfenis namelijk naar iemand anders op de erfenisladder. Wie jou gedeelte van de erfenis ontvangt hangt af van de situatie.

Bij een testament gaat jouw gedeelte van de erfenis naar de andere erfgenamen in het testament mits er iets anders is aangegeven. Zonder testament gaat de erfenis na de wettelijke erfgenamen die na jou komen. Als je kinderen hebt kan het zijn dat die de erfenis dus krijgen. Als u dit dan wilt verwerpen moet u dat ook weer apart voor de kinderen regelen.

Wat Kost Het Om Een Erfenis Te Verwerpen?

Als je hebt besloten om zelf de erfenis te verwerpen dan moet je een schriftelijke verklaring inleveren bij de rechtbank. Hier zijn €130 kosten aan verbonden. Als je hebt besloten dit door een notaris te laten doen dan zul je ook de notariskosten moeten betalen.

Als je met meerdere erfgenamen tegelijk de erfenis wilt verwerpen dan hoef je niet allemaal individueel €130 aan kosten te betalen. Dit kun je allemaal via dezelfde schriftelijke verklaring doen.

Kun Je Een Erfenis Verwerpen Voor Overlijden?

Soms vragen mensen zich af of ze een erfenis al kunnen verwerpen voordat iemand is overleden. Dit gebeurd bijvoorbeeld wanneer de familiebanden zo slecht zijn gesteld dat je niets meer met elkaar te maken wilt hebben. Maar kan dit eigenlijk?

Je kunt een erfenis niet verwerpen of accepteren voordat iemand is overleden. Afgezien van het verbreken van de familiebanden is er ook geen reden om dit te doen. Na het overlijden krijg je immers drie maanden de tijd om de juiste actie te ondernemen.

Erfenis Verwerpen Uit Het Buitenland

Soms kan het zijn dat je een erfenis wilt verwerpen van een familielid welke in het buitenland woonde. Hoe gaat dit in zijn werking als deze persoon niet in Nederland staat ingeschreven.

In alle EU-landen (afgezien van Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland) kun je voor het verwerpen van een erfenis hetzelfde proces volgen als voor een normale verwerping. In dit geval stuur je de juiste documenten naar de rechtbank die er in jouw gemeente te vinden is.

Als de overledene buiten de EU woonde dan zit dit net iets anders in elkaar. In dit geval zul je een verklaring moeten inleveren bij de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene. Echter, als er nog Nederlands vermogen in de erfenis zit (bijvoorbeeld een Nederlandse bankrekening) dan kun je dit regelen via de rechtbank in Den Haag.

Erfenis Verwerpen En Toch Het Huis Leeghalen?

Als je een erfenis verwerpt dan kun je niet zomaar even het huis van de overledene binnen lopen om de laatste waardevolle goederen weg te halen. Zou je dit wel doen dan gedraag je jezelf namelijk als zuivere erfgenaam. Dat betekent dat je daarmee ook de eventuele schulden accepteert. Toch is er een manier om het huis leeg te halen zonder teveel problemen te krijgen. Daarvoor volg je de volgende stappen

  1. Verwerp de erfenis bij de rechtbank
  2. Vraag aan de huurder of je het huis mag leeghalen ook al heb je de erfenis verworpen. Bevestig deze afspraak per e-mail zodat het zwart op wit staat. Geen huurder? Dan kun je deze stap overslaan
  3. Zet de inboedel op de foto. Zo kun je laten zien aan de schuldeisers dat het niets waard was.
  4. Haal dan pas het huis leeg

Dit werkt alleen maar als de inboedel daadwerkelijk niets waar was. Als de schuldeisers erachter komen dat jij het huis hebt leeggehaald en de inboedel wel waarde had dan kunnen zij wettelijk gezien gewoon achter jou aankomen. Dat zou namelijk betekenen dat je de erfenis hebt verworpen maar wel waardevolle goederen hebt meegenomen. Dat mag dan weer niet.

Stefan Kleinekoort

Op HGC schrijf ik over mijn interesse in persoonlijke financiën. Ik hoop andere te helpen met de blogs die ik schrijf en probeer moeilijke financiële zaken zo helder mogelijk te omschrijven!

Recente posts