Erfenis Vrij Van Recht: Hoe Werkt Dat?


Erfenissen zijn vaak niet de makkelijkste financiële zaken die er bestaan. Vaak zijn er veel verschillende situaties die kunnen optreden. Zo kun je niet alleen geld maar ook goederen erven. En hoe zit het dan ook alweer met de belasting? Een van de punten die je tegen kunt komen is dat je iets erft wat vrij van recht is. Wat betekent dit?

Vrij van recht erven betekent dat een of meerdere erfgenamen geen erfbelasting hoeven te betalen. De erfgenamen die geen erfbelasting hoeven te betalen zijn opgenomen in het testament. Als de erfenis groter is dan de vrijstelling dan moeten de andere erfgenamen de erfbelasting voor de vrijgestelde erfgenamen betalen.

Nu je dit weet lezen we hieronder eerst even hoe dit überhaupt in zijn werk gaat en hoe de overledene heeft geregeld dat jij iets vrij van recht mag erven. Daarnaast kijken we ook naar de hoeveelheid belasting die overige erfgenamen over jouw gedeelte van de erfenis moeten betalen.

Hoe Werkt Vrij Van Recht Erven?

Vrij van recht erven is zeker niet de norm. De reden hiervoor is dat iedereen die erft normaal gesproken erfbelasting moet betalen. Dat zorgt namelijk voor een eerlijke verdeling van de lasten van de erfenis.

Toch komt het dus voor dat er iemand is die vrij van recht erft. Dit is een bewuste keuze geweest van de persoon die overleden is. Deze heeft hier immers een testament voor moeten laten opstellen. Vervolgens heeft hij/zij in het testament specifiek laten opnemen dan een of meerdere erfgenamen geen erfbelasting over hun erfenis hoeven te betalen.

Normaal gesproken laten de meeste mensen geen testament opstellen. Als ze het doen dan wordt daar vaak niet in opgenomen dat er vrij van recht kan worden geërfd. Vandaar dat deze situatie redelijk zeldzaam is.

Verder is het goed om te weten dat vrij van recht erven alleen mogelijk is als er ook genoeg geld in de erfenis zit om dit te doen. Als dit niet het geval is dan moet eerst de Belastingdienst worden betaalt. Daarna krijg jij het overige deel van het bedrag of de goederen die vrij van recht in jouw gedeelte van de erfenis zitten.

Legaat

Wat hier nog wel bijgezegd moet worden is dat het ook zeker niet altijd alleen hoeft te gaan over een geldbedrag. Het is namelijk ook heel goed mogelijk om iemand iets vrij van recht te laten erven als het gaat over kostbare spullen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kunst of sieraden. Als iemand specifiek goederen krijgt toegewezen uit de erfenis dan noemen we dat een legaat.

Hoe Hoog Is De Vrijstelling

Als je vrij van recht een erfenis ontvangt dan betekent dat dat jij niet verantwoordelijk bent voor het betalen van de erfbelasting. De andere erfgenamen zullen dit moeten betalen, tenminste, als de erfenis die jij hebt ontvangen boven de vrijstelling uitkomt waar jij recht op hebt. Hieronder zie je hoe hoog die vrijstelling voor jou is.

Relatie met overledeneBedrag vrijstelling erfbelasting
Echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner € 661.328 
Kind, pleegkind of stiefkind € 20.946 
Kleinkind € 20.946 
Achterkleinkind € 2.208 
Kind met een beperking € 62.830 
Ouder € 49.603  
Andere erfgenaam, bijvoorbeeld een broer of zus € 2.208
Bron

Als jij dus als kind van de overledene meer dan €20.946 erft in geld of aan goederen dan zullen de andere erfgenamen over het bedrag wat hierboven uitkomt erfbelasting moeten betalen. Wel zitten er zeker meer regels vast aan belastingvrij erven dan de tabel doet vermoeden. Als je wilt weten hoeveel jij precies belastingvrij mag erven dan kun je deze blog lezen die ik daar eerder over schreef.

Terug naar hoeveel belasting er moet worden betaalt. Dat hangt ook weer van meerdere factoren af. Hoeveel belasting de andere erfgenamen precies moeten betalen lees je hieronder.

Hoeveel Belasting Moet Er Betaalt Worden?

Hoeveel belasting je precies over een erfenis moet betalen hangt af van twee factoren: de hoogte van het bedrag wat boven de vrijstelling uitkomt en de relatie die jij hebt met de overleden persoon.

Laten we weer even het voorbeeld van een kind van de overleden persoon nemen. Laten we zeggen dat deze €40.000 erft wat volgens het testament vrij op recht is. Zoals we net al zagen is €20.946 vrijgesteld van belasting. Dat is natuurlijk mooi meegenomen.

Dan blijft er een bedrag over van €19.054 waar wel nog belasting over betaalt moet worden. Aangezien jij een kind bent van de overledene zien we in onderstaande tabel dat het gaat over 10% belasting. In totaal moeten de andere erfgenamen dus €1.905,40 belasting betalen over jouw gedeelte van de erfenis.

Waarde erfenisPartner / (Pleeg- of stief)kind / Kind met beperkingKleinkinderen en verdere afstammelingenOverige erfgenamen zoals een broer, zus of ouders
€ 0 – € 126.72310%18%30%
€ 126.724 en meer20%36%40%

Verder is het ook goed om te weten wanneer je voor een erfenis nou precies aangifte moet doen, hoe lang dit duurt en hoe je dit bij je inkomstenbelasting aangeeft. Als je daar meer over wil weten dan zou ik zeker deze blog lezen die ik eerder schreef: Wanneer Erfenis Opgeven Voor Belasting?

Stefan Kleinekoort

Op HGC schrijf ik over mijn interesse in persoonlijke financiën. Ik hoop andere te helpen met de blogs die ik schrijf en probeer moeilijke financiële zaken zo helder mogelijk te omschrijven!

Recente posts