Geld lenen voor zonnepanelen, of toch niet?


Is het verstandig om geld te lenen voor de aanschaf van zonnepanelen? Dat zou kunnen, maar het is afhankelijk van een aantal factoren. Belangrijke factoren om rekening mee te houden zijn: Hoeveel rente moet je betalen over de lening die ja afsluit, wat zijn de energieprijzen en hoe lang ben je van plan de zonnepanelen te gebruiken? In dit artikel kom je erachter onder welke omstandigheden het verstandig is om geld te lenen voor zonnepanelen, en kun je een weloverwogen beslissing nemen of het voor jou interessant is om geld te lenen voor de aanschaf van zonnepanelen.

Waarom zonnepanelen aanschaffen?

Het grootste voordeel van zonnepanelen is dat het ervoor zorgt dat je minder hoeft te betalen voor je energierekening, of zelfs geld terug krijgt. Elke kWh die je opwekt met je zonnepanelen, hoef je namelijk niet in te kopen bij je energieleverancier. Daarnaast is de opgewekte energie volledig groene stroom, wat goed is voor het milieu. Ook zijn er initiatieven vanuit de overheid om subsidies te krijgen op de aanschaf van zonnepanelen. De aanschaf van zonnepanelen is daarom voor veel mensen een interessante investering.

Hoe werken zonnepanelen?

Zonnepanelen wekken energie op uit de zon. Dit doen ze doordat ze lichtdeeltjes vanuit de zonnestraling kunnen absorberen. In de meeste zonnecellen gebeurt dit met behulp van het mineraal silicium. Zonnestraling zorgt ervoor dat er elektronen met een negatieve lading vrij kunnen komen vanuit het silicium, waardoor er een elektrische spanning ontstaat. Deze stroom wordt echter opgewekt als gelijkstroom. Voordat de opgewekte stroom in huis gebruikt kan worden, wordt de gelijkstroom van je zonnepanelen omgezet naar wisselstroom met behulp van een omvormer.

Hoe duur zijn zonnepanelen?

Zonnepanelen worden door de jaren heen steeds goedkoper. Maar over het algemeen geldt: hoe meer zonnepanelen je koopt, hoe voordeliger het wordt. Voor een set van 6 zonnepanelen betaal je € 620,- per paneel, bij een set van 10 panelen nog maar € 540,- per paneel (dit is inclusief montage). Sommige aanbieders rekenen met een prijs per paneel, andere aanbieders vragen een totaalprijs, dus inclusief montage en uren die nodig zijn om de zonnepanelen te installeren. Houdt er ook rekening mee dat je in de meeste gevallen in aanmerking komt voor een btw teruggave op de aanschaf van je zonnepanelen. Milieucentraal heeft een overzicht gemaakt van aanschafwaarde van zonnepanelen met en zonder btw teruggave. Een voorbeeld is in tabel 1 weergegeven.

Aantal panelenTotaalprijsTotaalprijs na btw teruggave
6€ 3.700€ 3.100
10€ 5.400€ 4.500
18€ 8.000€ 7.000
Tabel 1 Prijs zonnepanelen met en zonder btw teruggave

Wat leveren zonnepanelen mij op?

Voordat we een goede inschatting maken over of het verstandig is om geld te lenen voor zonnepanelen, moeten we er eerst iets weten over het rendement van de zonnepanelen. Om dit te bepalen, houden we er rekening mee dat we te maken hebben met een gemiddeld verwacht rendement. Om dit rendement te bepalen maken we gebruik van de verwachte opbrengst zonnepanelen op basis van een rapport van PBL, de prijs per kWh in 2030 zal naar verwachting € 0,22 cent zijn (de prijs die we betalen aan de energieleverancier). Op basis van hetzelfde rapport doen we de aanname dat men per kWh teruggeleverde stroom aan het net € 0,09 cent terug zal krijgen. Omdat we met gemiddelde verwachtingen voor 2030 gaan rekenen, kan de korte termijn volatiliteit van energieprijzen buiten beschouwing gelaten worden. In tabel 2 staat de verwachte hoeveelheid kWh die opgewekt wordt per jaar.

Aantal zonnepanelenHoeveelheid stroom die de panelen per jaar opwekken*
61.900 kWh
103.200 kWh
186.000 kWh
Tabel 2 Opbrengst zonnepanelen in kWh/jaar

* Op het zuiden, hoek van 36 graden.

Om in het voorbeeld van 6, 10 en 18 zonnepanelen te blijven, staat in tabel 3 weergegeven wat de terugverdientijd in jaren zal zijn per hoeveelheid zonnepanelen. De terugverdientijd daalt indien de hoeveelheid zonnepanelen toeneemt. In de volgende paragraaf gaan we hier verder op in, waarbij ook gekeken zal worden naar de optie van het lenen van geld voor de aanschaf van zonnepanelen.

aantal panelenTotale kosten na btw teruggave [€]kWh per jaaropbrengst per jaar [€]*Terugverdientijd [jaren]
63.1001.9003309,4
104.5003.2005009,0
187.0006.0008008,8
Tabel 3 Terugverdientijd zonnepanelen

*Uitleg opbrengst per jaar

Geld lenen voor zonnepanelen?

Er zijn verschillende scenario’s mogelijk voor wat betreft de terugverdientijd van zonnepanelen en dus ook hoe aantrekkelijk het is om hiervoor geld te lenen. Zijn de energieprijzen hoog zoals in 2022 (€0,84 /kWh) dan zijn de zonnepanelen vaak al binnen 4 jaar terugverdient. Dit is echter geen langdurig denkbaar scenario. We gaan kijken naar twee verschillende scenario’s voor energietarieven de komende jaren.
Scenario 1 (basis-scenario):
uitgaande van een gemiddeld verwacht rendement van € 0,22 cent per kWh en € 0,09 cent voor teruglevering aan het net, berekend door PBL:

Scenario 2 (hoger rendement): Dit scenario houdt rekening met gemiddeld langdurig verhoogde energietarieven, het verwacht rendement is € 0,40 cent per kWh en terugleveren aan het net blijft € 0,09 cent opleveren.

Zoals te zien is in de twee scenario’s, is de terugverdientijd van zonnepanelen sterk afhankelijk van de energieprijs. Ook is te zien dat het verschil in terugverdientijd tussen wel of geen lening afsluiten kleiner wordt naarmate de energieprijs toeneemt. Daarnaast is de berekening ook afhankelijk van de hoeveelheid stroom die je verbruikt als huishouden. Een huishouden van 2 personen verbruikt gemiddeld 2500 kWh per jaar, een huishouden van 4 personen gebruikt gemiddeld 4500 kWh per jaar. In dit rekenvoorbeeld is rekening gehouden met 3225 kWh per jaar.

Goedkoop geld lenen voor zonnepanelen mogelijk?

Het is mogelijk om voor een goedkoper tarief geld te lenen voor zonnepanelen. Dit kan met de Energiebespaarlening vanuit het nationaal warmtefonds. Het is vanaf 1 Juni 2022 mogelijk om 100% van de totale lening te gebruiken voor zonnepanelen. Ben jij een eigenaar-bewoner van een woning met een verzamelinkomen van minder dan € 45.014, dan kom je zelfs in aanmerking voor een lening van 0% rente. Sommige provincies en gemeenten doen een aanvullende financiële bijdrage, waardoor de rente nog verder verlaagd. Inwoners van de provincies Drenthe, Friesland en Zeeland komen hiervoor in aanmerking. Dit geldt ook voor VvE’s in deze provincies. Voor meer informatie is het aan te raden om deze bron te raadplegen.

Lenen voor zonnepanelen aftrekbaar?

In sommige gevallen is het mogelijk om de rente die je betaald over een lening die je gebruikt voor verbouwing of verduurzaming van je eigen woning fiscaal aftrekbaar te maken. Voor meer informatie over het fiscaal aftrekbaar maken van je lening op zonnepanelen, is het raadzaam om de belastingdienst te raadplegen.

Conclusie

Geld lenen voor zonnepanelen is interessant, het zal echter een aantal jaren langer duren voordat de aanschafkosten van de zonnepanelen zijn terugverdient dan wanneer de zonnepanelen met cash betaald worden. De terugverdientijd is afhankelijk van meerdere factoren, zoals: actuele energieprijs, jaarlijks energieverbruik, plaatsing zonnepanelen, of eventuele onvoorziene kosten zoals defecten. Gekeken naar het basis scenario, waarbij weloverwogen data is gebruikt voor de verwachte energieprijzen de komende 10 jaar, zal de aanschafwaarde van 10 zonnepanelen zonder lening na ongeveer 9 jaar worden terugverdiend. Met lening zal dit ongeveer 12,5 jaar duren. Aangezien zonnepanelen gemiddeld 25 jaar mee gaan, zullen ze de resterende 12,5 jaar rendement opleveren. Indien je een verzamelinkomen hebt van minder dan € 45.014 bruto dan is het wellicht interessant om gebruik te maken van de energiebespaarlening van het nationaal warmtefonds, waarbij je in sommige gevallen rentevrij kunt lenen.

HGC Redactie

Vanuit HGC schrijven meerdere schrijvers over financiële zaken, met als doel im complexe zaken eenvoudig te maken. Alle schrijvers zijn geïnteresseerd in financiën en verdiepen zich in de materie om de onderwerpen zo goed mogelijk toe te lichten.

Recente posts