Gemiddeld Inkomen Nederland in 2021


Als we een ding graag doen als het gaat om ons inkomen dan is het vergelijken. Zo is het natuurlijk hartstikke interessant om te weten wat het gemiddelde inkomen is in Nederland en of jij meer of minder verdient. Om je een snel antwoord te geven heb ik hieronder een tabel die het antwoord geeft (in bruto per jaar).

Gemiddeld Inkomen Nederland?

GroepGemiddeld Inkomen
Alle Nederlanders€ 38.400
Werknemers€ 37.500
ZZP’ers€ 36.900
Ondernemers€ 44.800

Nu je dit snelle antwoord heb gekregen wordt het tijd om wat dieper in de cijfers van het CBS te duiken. In dit artikel gaan we alle mogelijke factoren onder de loep nemen die betrekking hebben op het gemiddelde inkomen. Zo kijken we naar het gemiddelde inkomen van werknemers, zzp’ers, ondernemers, per leeftijd, het gemiddelde inkomen van een gezin en natuurlijk het gemiddelde inkomen per opleidingsniveau. Lees snel verder!

Wil jij per maand minder uitgeven?
Download hier het gratis huishoudboek in Excel

Gemiddeld Inkomen Werknemers

Laten we eerst kijken naar het gemiddelde inkomen van werknemers. Vanzelfsprekend valt de grote meerderheid van Nederland in deze categorie. Volgens het CBS gaat het om totaal 7,1 miljoen mensen.

Het gemiddelde inkomen van al deze mensen komt dus uit op €37.500 bruto per jaar. Als we kijken naar wie van deze groep het meeste verdient dan zijn dat natuurlijk de mensen met een vast contract. Gemiddeld nemen zij €43.899 bruto per jaar mee naar huis.

Werknemers met een flexibele arbeidsrelatie delven in deze groep het onderspit. Zij verdienen €20.200 per jaar. Echter zijn er in deze groep ook verschillen op te merken. Zo verdienen tijdelijke werknemers met uitzicht op een vast contract het meest met €32.500. Oproep en invalkrachten moeten het met €10.900 bruto per jaar doen.

ArbeidsrelatieGemiddeld inkomen
Werknemer  € 37.500
Werknemer met vaste arbeidsrelatie  € 43.899
Werknemer vast, geen vaste uren  € 23.400
Werknemer tijdelijk, geen vaste uren  € 13.700
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie  € 20.200
Werknemer tijdelijk, uitzicht op vast  € 32.500
Werknemer tijdelijk >= 1 jaar  € 27.600
Werknemer tijdelijk < 1 jaar  € 18.400
Oproep/-invalkracht  € 10.900
Uitzendkracht  € 24.700

Gemiddeld Inkomen ZZP’ers

Als we kijken naar de ZZP’ers dan zien we dat dit de andere grote groep is in Nederland. In totaal hebben we het dan over ongeveer 1,1 miljoen mensen. Gemiddeld verdient deze groep een inkomen van €36.900 bruto per jaar.

Verder valt er binnen deze groep natuurlijk nog een onderscheid te maken. Zo heb je ZZP’ers die hun eigen arbeid verkopen (ook wel bekend als freelancers) en ZZP’ers die producten verkopen. De eerste groep is met 828.000 mensen het grootst en verdient gemiddeld het meest €37.400. De tweede groep bestaat uit 227.000 mensen en verdient gemiddeld €34.900.

ArbeidsrelatieGemiddeld inkomen
Zelfstandige zonder personeel (zzp)  € 36.900
Zzp’er die eigen arbeid verkoopt  € 37.400
Zzp’er die producten verkoopt  € 34.900

Gemiddeld Inkomen Ondernemers

Tot slot hebben we de kleinste groep in de samenleving, die van de ondernemers. In totaal gaat het hier om 342.000 mensen. Het zal niemand verbazen dat ondernemers gemiddeld genomen meer verdienen dan werknemers. In totaal verdient deze groep namelijk gemiddeld €44.800 bruto per jaar.

ArbeidsrelatieGemiddeld inkomen
Ondernemer met personeel (B.V.) €44.800

Gemiddeld Inkomen Nederland Per Leeftijd

Laten we nu kijken naar de factor die de grootste invloed heeft op je salaris: je leeftijd. Vanzelfsprekend verdient iemand van 15-19 jaar minder dan iemand van 40-44 jaar.

Wat opvalt in deze tabel is dat mensen tussen de 20-24 jaar een verrassend laag bruto inkomen per jaar ontvangen. Daar zijn meerdere redenen voor. Als eerste is het zo dat veel mensen in deze groep in deeltijd zullen werken. Zij combineren hun betaalde baan bijvoorbeeld met een studie. Vanzelfsprekend betekent minder gewerkte uren ook minder salaris.

Daarnaast heeft deze groep ook nog geen tijd gehad om werkervaring binnen hun sector op te doen. Daardoor staan ze qua ervaring ook onderaan de ladder en dat resulteert natuurlijk ook in een lager bruto loon.

LeeftijdsgroepGemiddelde bruto salaris per jaar
15-19 €4.400
20-24 €15.600
25-29 €28.000
30-34 €34.600
35-39 €38.700
40-44 €41.300
45-49 €42.300
50-54 €41.800
55-59 €40.500
60-64 €36.700
65-69 €26.600
70-74 €23.100

Als we iets verder in de tabel van het CBS kijken dan zien we dat mensen tussen de 45-49 jaar het hoogste bruto salaris per jaar binnenhalen. Dat is natuurlijk ook niet zo heel gek. Dit zijn vaak de mensen die op de top van hun carrière zitten. Ze nemen vaak leidinggevende posities in én hebben meer dan 20 jaar werkervaring. Beide factoren zorgen ervoor dat ze een waardevolle groep zijn voor elk bedrijf.

Daarna neemt het bruto salaris per jaar langzaam af. De eerste grote daling zien we bij mensen tussen de 60-64 jaar. Vergeleken met de groep van 45-49 jaar verdient deze groep €5.600 per jaar minder. Dat komt natuurlijk ook doordat deze groep langzaamaan minder gaat werken en ook hier betekent minder uren minder loon.

Als je de verschillen tussen het gemiddelde salaris per leeftijd nog verder wil onderzoeken dan kan ik je de de volgende blog aanraden die ik eerder schreef: Gemiddelde Salaris Per Leeftijd. Daarin vergelijken we ook hoe opleidingsniveau binnen verschillende leeftijdgroepen een verschil maakt.

Gemiddeld Inkomen Gezin

Naast het gemiddelde inkomen per leeftijd is het natuurlijk ook ontzettend interessant om te weten wat het gemiddelde inkomen is van een gezin. Op deze manier kom je er namelijk achter of jouw gezin qua inkomen ”normaal” is of dat je meer of minder verdient.

Om je hier een duidelijk beeld van te geven heb ik Nederland in drie logische groepen verdeeld: tweeverdieners, mannelijke eenverdieners en vrouwelijke eenverdieners. Deze groepen zijn weer onderverdeeld op basis van leeftijd. Zo kunnen we een hele accurate inschatting maken van hoeveel een gezin in die specifieke categorie bruto per maand verdient.

Voordat we dat doen wil ik echter een duidelijk maken hoe ik het salaris van tweeverdieners heb berekent. Tweeverdieners werken namelijk vaak niet alle twee fulltime. Wat het meest voorkomt is dat de man fulltime werkt en de vrouw 62% van een fulltime baan (Bron: CBS, Financiële situatie een- en tweeverdieners). In het kopje tweeverdieners is dit dus hoe het salaris is opgebouwd.

LeeftijdTweeverdienersEenverdiener, manEenverdiener, vrouw
25-30 jaar € 4.352 € 2.912 € 2.323
31-35 jaar € 5.384 € 3.807 € 2.544
36-40 jaar € 6.002 € 4.499 € 2.425
41-45 jaar € 6.231 € 4.757 € 2.378
46-50 jaar € 6.400 € 4.930 € 2.372
51-55 jaar € 6.461 € 4.928 € 2.472
56-60 jaar € 6.155 € 4.789 € 2.203
60-65 jaar € 4.678 € 3.591 € 1.754

Nu is de kans groot dat je wil weten of Nederlandse gezinnen vaker als tweeverdieners of eenverdieners werken. Dat antwoord is als volgt: in Nederland zijn er 2,3 miljoen paren die worden gerekend tot de tweeverdieners. Verder zijn er 610.000 paren die in de categorie eenverdiener vallen (bron).

Daarnaast wordt de groep tweeverdieners ook nog eens groter naarmate de jaren verstrekken. In 2006 was de verhouding tweeverdieners/eenverdieners nog 3 op 1. Tegenwoordig is dat 4 op 1.

Meer weten over het gemiddelde inkomen van gezinnen? In deze blog: Gemmiddeld Inkomen Gezin bespreken we onder andere hoeveel toeslagen een gemiddeld gezin ontvangt, waar gezinnen hun geld aan uitgeven en nog veel meer. Ben je geintereseerd in de gemiddelde uitgaven van een gezin? Lees dan deze blog: Gemiddelde Uitgaven Gezin Per Maand.

Ontwikkeling Gemiddelde Inkomen Per Huishouden

Nu we de grootste groepen gehad hebben is het ook zeker interessant om te zien hoe het gemiddelde inkomen zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Hiervoor heb ik weer de gegevens van het CBS gepakt, deze heeft namelijk het gemiddelde inkomen per huishouden vanaf 1977 bijgehouden.

Zoals je kunt verwachten is het gemiddelde inkomen van een huishouden ontzettend hard gestegen. De hardste stijging vond plaats tussen 1977 en 2000. Toen steeg het inkomen van €12.700 naar €24.800.

De jaren daarna steeg het gemiddelde inkomen een stuk minder hard. Helemaal vanaf 2011 is het inkomen eigenlijk niet zo heel hard gestegen. In 2011 verdiende een Nederlands huishouden €36.600. In 2017 is dat €41.000.

ontwikkeling gemiddelde inkomen nederland
Bron

Gemiddeld Inkomen Van Starters

Nu we besproken hebben wat het gemiddelde salaris is per leeftijd en wat het gemiddelde inkomen is van gezinnen wordt het tijd om een andere verdeling te maken. In dit tussenkopje gaan we kijken naar het gemiddelde salaris van starters op WO, hbo en mbo niveau. Laten we beginnen met het WO.

Gemiddelde Startsalaris WO

Op WO-niveau zijn er grote verschillen tussen het startsalaris. Vanzelfsprekend bepaald je studierichting voor een groot gedeelte wat je gemiddelde startsalaris zal zijn. In het geval van het WO kun je studies onderverdelen in vier categorieën. Omdat je misschien niet direct duidelijk weet wat de verschillen zijn zet ik ze hieronder even uit elkaar:

  • Alfa: Geschiedenis, taalkunde, letterkunde, kunst en cultuur
  • Bèta: Natuurkunde, biologie, scheikunde, wiskunde, informatica
  • Gamma: psychologie, sociologie, economie
  • Medisch: alle medische beroepen
StudierichtingGemiddeld Bruto WO Startsalaris
Alfa € 2.300
Bèta € 2.800
Gamma € 2.700
Medisch € 3.125

Zoals je kunt zien verdienen WO’ers met een medische studie verreweg het hoogste startsalaris. Dat is ook niet zo gek als je bedenkt dat dit vaak de medische specialisten zijn. Denk aan artsen en chirurgen (gemiddeld startsalaris van €3.275) en tandheelkundige (gemiddeld startsalaris van €6.025). Doordat deze studies zeer gespecialiseerd zijn en lang duren ligt het startsalaris het hoogste.

WO’ers met een alfa studie zitten aan de andere kant van het spectrum en verdienen het minste. Een WO-starter met een archeologie studie verdient gemiddeld €1.550 bruto per maand. Dat komt mede doordat deze studenten vaak geen werk kunnen vinden in hun werkveld en daardoor ergens anders belanden of langer werk doen wat beneden hun niveau ligt. Ook studenten met een kunst of cultuurstudie (gemiddeld €1.800 bruto per maand) en culturele antropologie (€1.875 per maand) doen het qua salaris niet zo heel goed.

Meer weten over het gemiddelde salaris van WO’ers, of dit de afgelopen jaren meer of minder is geworden en welke verwachting WO’ers zelf hebben van hun startsalaris? Lees dan deze blog: Gemiddelde Startsalaris WO’ers.

Gemiddelde Startsalaris HBO

Dan nu door met het gemiddelde startsalaris op het hbo. In vergelijking met het WO zijn de verschillen tussen hbo-studies een stuk kleiner. Wel is het nog steeds zo dat mensen met een alfa-studie het minst verdienen.

Wat verder opvalt is dat het gemiddelde startsalaris van studenten met een medische achtergrond aanzienlijk lager ligt dan die van WO’ers. De reden daarvoor is simpel te achterhalen. Als iemand op WO-niveau is opgeleid op medisch gebied dan is het een specialist zoals een chirurg of een arts. Deze mensen verdienen vanzelfsprekend veel.

Is iemand echter op hbo-niveau opgeleid dan is deze bijvoorbeeld een verpleegkundige. Hoewel dit nog steeds een belangrijke functie in onze maatschappij is zijn ze niet zo ”zeldzaam” als artsen en chirurgen. Daardoor ligt het salaris een stuk lager.

StudierichtingGemiddeld Bruto Hbo Startsalaris
Alfa € 2.150
Bèta € 2.600
Gamma € 2.250
Medisch € 2.300

Als je toch een medische studie met een hoog startsalaris wil hebben dan moet je eens naar verloskunde kijken. Gemiddeld verdienen studenten van deze studie het meest met €3.750 bruto per maand na afstuderen. Verder doen zee- en luchtvaart (€2.750), exacte lerarenopleidingen (€2.750) en constructiestudies (€2.625) het heel erg goed als het gaat om salaris.

Aan de andere kant van de salarisschaal vind je de creatieve en kunstzinnige studies. De kunstacademie spant met €1.325 bruto per maand de kroon. Daarna komt creatieve therapie (€1.400), theater en dans (€1.525) en muziek (€1.500).

Als je verder wil lezen over het gemiddelde startsalaris van hbo’ers dan zou ik zeker even deze blog lezen: Gemiddelde Startsalaris Hbo’ers. Daarin duiken we onder andere in op de ontwikkeling van het startsalaris over de afgelopen jaren. Verder kijken we in meer detail naar de onderlinge verschillen tussen studies.

Gemiddelde Startsalaris MBO

Laten we dan nu ook kijken naar het gemiddelde startsalaris van mbo’ers. Vanzelfsprekend heeft het mbo meerdere niveaus dus heb ik deze in onderstaande tabel uiteen gezet.

Zoals je kunt verwachten zitten er verschillen tussen niveaus en de manier waarop iemand is opgeleid. Een van de dingen die mij persoonlijk opviel is dat bbl’ers een aanzienlijk hoger startsalaris verdienen dan de mensen die een bol opleiding hebben gedaan. Op het mbo telt het dus ontzettend mee hoeveel werkervaring je al hebt opgedaan als je begint met je eerste echte baan.

Verder vond ik het verassend hoeveel bbl’ers op niveau 4 eigenlijk verdienen. Volgens onderzoek van het CBS verdient deze groep namelijk €2.344 bruto per maand als zij beginnen met werken. Toen ik hier wat dieper op indook werd het echter al snel duidelijk waarom dit zo is.

Dit komt namelijk doordat deze groep vaak al een stuk ouder is als zij beginnen met werken. De meeste bbl’ers zijn namelijk 23 jaar en ouder. Aangezien leeftijd een van de grootste factoren is als het gaat om salaris is dit dus een verklaring voor het hoge startsalaris.

Verder is het zo dat deze groep vaak ook al een baan heeft waardoor ze een sterke onderhandelingspositie hebben als ze de sollicitatie in gaan. Dit helpt natuurlijk ook heel erg mee.

Leerweg/ErvaringNiveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4
bbl, 0 jaar ervaring € 1.814 € 1.966 € 2.253 € 2.344
bol, 0 jaar ervaring € 1.210 € 1.474 € 1.814 € 1.814

Gemiddelde Salaris Ervaren MBO’er

Laten we tot slot ook nog even kijken naar wat deze groep verdient op het moment dat ze al een aantal jaar ervaring hebben opgebouwd. Er worden dan namelijk een paar dingen duidelijk.

Als eerste valt het op dat het salaris van bbl mbo’ers met niveau 4 niet zo hard stijgt als het salaris van de andere groepen. Hoewel deze groep dus wel hoger begint betekent dat niet dat hun salaris ook even hard doorgroeit. Het ziet er dus naar uit dat er een limiet zit op de groei die deze groep in hun salaris ervaart.

Verder ligt de groei van het salaris in alle andere categorieën eigenlijk redelijk dicht bij elkaar. Wel is het zo dat hoe hoger iemand is opgeleid, hoe meer iemand verdient. Daar komt door de jaren heen weinig verandering in.

Leerweg/ErvaringNiveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4
bbl, 8 jaar ervaring € 2.192 € 2.495 € 2.797 € 3.100
bol, 8 jaar ervaring € 2.116 € 2.253 € 2.495 € 2.646

Stefan Kleinekoort

Op HGC schrijf ik over mijn interesse in persoonlijke financiën. Ik hoop andere te helpen met de blogs die ik schrijf en probeer moeilijke financiële zaken zo helder mogelijk te omschrijven!

Recente posts