Gemiddeld Inkomen ZZP’er In 2021


ZZP’er zijn heeft zijn voor- en nadelen. Een voordeel is vaak dat je veel vrijheid hebt en dat is natuurlijk ontzettend fijn. Een nadeel is dat je inkomsten onregelmatig zijn en dat je jezelf kunt afvragen of je wel genoeg verdient. Laten we daarom vandaag kijken naar het gemiddelde inkomen van ZZP’ers.

Wat verdient een ZZP’er gemiddeld? Gemiddeld verdient een ZZP’er €38.100 bruto per jaar. Wel hangt dit sterk af van de sector waarin je werkt. ZZP’ers die in de cultuur- en sportsector werken verdienen gemiddeld €17.100 per jaar. ZZP’ers in de financiële dienstverlening doen het met €61.300 per jaar.

Nu je dit weet wordt het tijd om hier wat in meer detail naar te kijken. Als eerste kijken we naar het gemiddelde inkomen van ZZP’ers per sector. Daarna kijken we welke sectoren het meest en het minst verdienen en waarom. Tot slot nemen we het mediane vermogen van ZZP’ers onder de loep en vergelijken we het inkomen van ZZP’er met ZMP’ers.

Lees hier wat het gemiddelde salaris is per leeftijd in Nederland.

Gemiddeld Inkomen ZZP Per Sector

Wat een ZZP’er gemiddeld verdient hangt natuurlijk voor een groot gedeelte ook af van de sector waarin iemand werkzaam is. Gelukkig heeft het CBS de inkomens van ZZP’ers in verschillende sectoren op een rijtje gezet. Die zie je in onderstaande tabel.

Wat mij opviel in de gegevens van het CBS is dat er ook verschillende sectoren zijn die niet in de lijst voorkomen. Het gaat dan om de delfstoffenwinning, energievoorziening, waterbedrijven en afvalbeheer en openbaar verstuur en overheidsdiensten.

De reden daarvoor is dat er in deze sectoren maar enkele tientalen of enkele honderden zzp’ers actief zijn. Vaak gaat het hier om (semi-)overheidsinstanties en de mensen die daar werken zijn gewoon in loondienst.

SectorGemiddelde inkomen
Alle economische activiteiten  € 38,100
Landbouw, bosbouw en visserij  € 36,400
Industrie  € 36,000
Bouwnijverheid  € 41,100
Handel  € 27,400
Vervoer en opslag  € 35,700
Horeca  € 24,400
Informatie en communicatie  € 51,700
Financiële dienstverlening  € 66,500
Verhuur en handel van onroerend goed  € 49,800
Specialistische zakelijke diensten  € 52,600
Verhuur en overige zakelijke diensten  € 33,100
Onderwijs  € 25,800
Gezondheids- en welzijnszorg  € 36,400
Cultuur, sport en recreatie  € 23,800
Overige dienstverlening  € 16,400

Welke ZZP’ers Verdienen Het Meest?

Laten we dan nu kijken naar welke ZZP’ers het meeste verdienen en waarom dat zo is. Wat mij in deze categorie opviel is dat de verdeling van de hoogte van het salaris eigenlijk gelijk is aan wat werknemers gemiddeld in die sectoren verdienen.

Zo verdienen ZZP’ers in de financiële dienstverlening verreweg het meest met €66.500 bruto per jaar. Mensen in de specialistische zakelijke diensten (€52.600), informatie en communicatie (€51.700) en verhuur en handel van onroerend goed (€49.800) doen het daarentegen ook niet slecht.

Toch ben ik benieuwd of ZZP’ers dan ook daadwerkelijk meer verdienen dan mensen die in loondienst werken in dezelfde sector. Het gemiddelde salaris van hbo’er en WO’ers per sector heb ik in deze blog al eens uitgezocht.

Laten we even uitgaan van de gemiddelde leeftijd van een zzp’er (dat is 45 jaar) en het salaris van een ZZP’er vergelijken met het salaris van een 45-jarige werknemer.

SectorZZP’erWerknemerVerschil
Financiele dienst.€ 66.500€ 93.500-41%
Spec. Zak. Diensten€ 52.600€ 74.600-42%
Info. & Commun.€ 51.700€ 79.800-54%
Onroerend Goed€ 49.800€ 66.300-33%

Wat hier opvalt is dat ZZP’ers het over de hele linie een stuk slechter doen dan werknemers in dezelfde sectoren. Hoe dat kom is niet zo 1-2-3 uit te leggen. Het zou kunnen dat ZZP’ers in deze sectoren gemiddeld een stuk jonger zijn dan 45 jaar. Al met al lijken ze er niet zo goed vanaf te komen.

Welke ZZP’ers Verdienen Het Minst?

Verder kijken we ook nog even naar hoe het de ZZP’ers in de minst verdienende sectoren vergaat. Het zal je waarschijnlijk niet verbazen als ik zeg dat het hier gaat om de sectoren cultuur/sport (€19.700), horeca (€24.400) en helaas ook onderwijs (€25.800).

Wat hier opvalt is dat het verschil tussen ZZP’ers en werknemers alleen maar groter wordt. Zo verdienen ZZP’ers in de horeca gemiddeld 63% minder dan mensen in loondienst. In het onderwijs is het daarentegen helemaal verrassend. ZZP’ers verdienen 85% minder dan werknemers. Dit zou natuurlijk ook weer kunnen komen doordat ZZP’ers misschien jonger zijn maar ook hier is geen data van beschikbaar.

SectorZZP’erWerknemerVerschil
Cultuur/Sport/Recreatie€ 23.800€ 37.200-56%
Horeca€ 24.400€ 39.800-63%
Onderwijs€ 25.800€ 47.800-85%

Hoeveel Vermogen Hebben ZZP’ers?

Naast het inkomen zijn er natuurlijk andere financiële factoren waar je als ZZP’er rekening mee moet houden. Een daarvan is hoeveel eigen vermogen je op de bank hebt staan. Als de werkgelegenheid in je sector namelijk eens een keer tegenzit dan moet je dit natuurlijk wel kunnen opvangen.

Hieronder een tabel met het mediane vermogen van ZZP’ers in verschillende sectoren. Deze gegevens zijn ook weer gebaseerd op de statistieken van het CBS.

SectorMediaan Vermogen
Landbouw, bosbouw en visserij  €389,900
Delfstoffenwinning  €54,800
Industrie  €19,800
Energievoorziening  €259,500
Waterbedrijven en afvalbeheer  €9,800
Bouwnijverheid  €13,100
Handel  €22,200
Vervoer en opslag  €15,300
Horeca  €16,100
Informatie en communicatie  €24,200
Financiële dienstverlening  €301,800
Verhuur en handel van onroerend goed  €77,500
Specialistische zakelijke diensten  €28,800
Verhuur en overige zakelijke diensten  €12,700
Openbaar bestuur en overheidsdiensten  €25,700
Onderwijs  €9,300
Gezondheids- en welzijnszorg  €15,500
Cultuur, sport en recreatie  €8,100
Overige dienstverlening  €5,000

Wat direct duidelijk wordt is dat ZZP’ers in de landbouw, bosbouw en visserij een gigantisch vermogen hebben opgebouwd. De reden daarvoor is natuurlijk dat het hier onder andere gaat over boeren. Die hebben natuurlijk hele hoge materiële kosten en runnen vaak in hun eentje toch een relatief grote onderneming.

Verder hebben ZZP’ers in de energievoorziening het op drie na hoogste vermogen van allemaal. Dit komt waarschijnlijk ook weer doordat deze groep met zwaar materiaal werkt en dat moet je natuurlijk op den duur wel kunnen vervangen.

Een groep waarvan ik niet direct had verwacht dat ze een groot vermogen zouden hebben zijn de mensen die in de financiële dienstverlening werken. Tenzij er veel zelfstandigen zijn die zelf kredieten en hypotheken verstrekken is het moeilijk te achterhalen waarvoor dit vermogen nodig is.

Verschil ZZP’ers en ZMP’ers

Tot slot kijken we ook nog even naar het verschil tussen ZZP’er en ZMP’ers (zelfstandigen met personeel). Als het om inkomsten gaat dan is het verschil groot te noemen. Een ZMP’er verdient gemiddeld €60.100 per jaar terwijl een ZZP’er €38.100 bruto per jaar verdient. Logischerwijs zitten er ook weer verschillen tussen de sectoren. Die kun je hieronder in de tabel zien.

SectorInkomen ZZP’erInkomen ZMP’erProcentueel Verschil
Landbouw, bosbouw en visserij  €        36,400  €        52,400 43,96%
Industrie  €        36,000  €        62,500 73,61%
Bouwnijverheid  €        41,100  €        62,900 53,04%
Handel  €        27,400  €        53,400 94,89%
Vervoer en opslag  €        35,700  €        60,000 68,07%
Horeca  €        24,400  €        42,100 72,54%
Informatie en communicatie  €        51,700  €        67,000 29,59%
Financiële dienstverlening  €        66,500  €        79,800 20,00%
Verhuur en handel van onroerend goed  €        49,800  €        75,300 51,20%
Specialistische zakelijke diensten  €        52,600  €        71,800 36,50%
Verhuur en overige zakelijke diensten  €        33,100  €        58,300 76,13%
Onderwijs  €        25,800  €        54,300 110,47%
Gezondheids- en welzijnszorg  €        36,400  €     101,300 178,30%
Cultuur, sport en recreatie  €        23,800  €        48,800 105,04%
Overige dienstverlening  €        16,400  €        38,900 137,20%

Wat hier direct opvalt is dat er vooral grote verschillen te zien zijn in de sectoren waar normaal gesproken het minst verdient wordt. Onder andere ZMP’ers die in het onderwijs (110,47% verschil), de gezondheidszorg (178,30%) en in de cultuur, sport en reactie (105,04%) werken verdienen veel meer dan hun ZZP collega’s.

Sectoren waar de verschillen het kleinst zijn, zijn onder andere de financiële dienstverlening (20,00%), informatie en communicatie (29,59%) en de specialistische zakelijke diensten (36,50%).

Dat de verschillen in deze sectoren een stuk kleiner zijn zou goed kunnen komen doordat de personeelskosten hier dus een stuk hoger liggen. Dat zal een hoge kostenpost zijn voor ZMP’ers en dat is terug te zien in het verschil tussen beide groepen.

Stefan Kleinekoort

Op HGC schrijf ik over mijn interesse in persoonlijke financiën. Ik hoop andere te helpen met de blogs die ik schrijf en probeer moeilijke financiële zaken zo helder mogelijk te omschrijven!

Recente posts