Gemiddelde Salaris HBO Verpleegkundige


Wat is het salaris van een hbo verpleegkundige? Het is een hele normale vraag voor mensen die in de sector willen werken of voor mensen die er al een tijd in zitten. Gelukkig heb ik in deze blog alles op een rijtje gezet wat er te weten valt over het salaris van verpleegkundige!

Gemiddelde salaris hbo verpleegkundige? Gemiddeld verdient een hbo verpleegkundige €3.250 bruto per maand. Een starter verdient €2.398 bruto per maand terwijl een verpleegkundig specialist gemiddeld €4.047 bruto per maand verdiend.

Nu je dit weet wordt het tijd om hier dieper in te duiken. Als eerste gaan we kijken naar het startsalaris van een hbo verpleegkundige. Daarna gaan we dit vergelijken met het salaris van mbo’ers en specialisten. Andere onderwerpen die we bespreken zijn: het salarisverschil tussen mannen en vrouwen, de koopkracht van verpleegkundige, de privé-werkbalans en de groei van het aantal verpleegkundige in de afgelopen jaren. Lees snel verder!

Startsalaris HBO Verpleegkundige

Laten we als eerste even kijken naar het gemiddelde startsalaris van hbo verpleegkundige. Daarvoor maak ik gebruik van een SEO onderzoek uit 2019. Daarin wordt aangegeven dat verpleegkundige gemiddeld 19% meer verdienen dan het gemiddelde van hbo-starters. Dat komt neer op €2.398 bruto per maand.

Qua startsalaris doen hbo verpleegkundige het dus heel erg goed. Maar dat is niet alles, als het gaat om hoe snel deze groep een baan vindt dan is dat ook heel erg rap. Volgens de mediaan (het meest voorkomende getal) vindt een net afgestudeerde namelijk binnen 1,8 maanden een baan. Van alle hbo afgestudeerden vinden verpleegkundige dus het snelst een baan.

Meer weten over het gemiddelde startsalaris van hbo’ers in verschillende sectoren? Lees dan deze blog die ik eerder schreef: Gemiddelde Startsalaris HBO.

Salaris MBO Vs. HBO Verpleegkundige

Om je een nog beter beeld te geven van het gemiddelde salaris van hbo verpleegkundige lijkt het mij ook een goed idee om dit te vergelijken met mbo’ers en specialisten. Zo krijg je een idee van hoe het salaris in de sector in elkaar zit.

Om dit te doen heb ik een onderzoek van Adzuna erbij gepakt uit 2017. Dit is het laatste grote onderzoek waarin ik deze gegevens kon vinden. Zoals je in de tabel hieronder kunt zien hebben we verschillende categorieën gemaakt. In het onderzoek zijn namelijk vacatures vergeleken waarin verschillende verzorgende functies en salarissen zijn vergeleken.

Als eerste is er de verzorgende in de gezondheidszorg (VIG). Deze verdient gemiddeld €28.279 bruto per jaar. Verder zijn er drie subkoppen voor mbo’ers. Één algemene groep en een voor niveau 4 en niveau 5. Zoals je ziet zit er zo’n €2.658 bruto per jaar verschil tussen deze twee niveaus.

Als we kijken naar het verschil tussen mbo en hbo verpleegkundige dan is dat zo’n €3.957 bruto per jaar. Dat komt neer op €329,75 bruto per maand.

Mocht je als hbo verpleegkundige door willen groeien dan is het een goed idee om je te specialiseren. Gemiddeld verdient een verpleegkundige specialist namelijk 49,4% meer dan een normale hbo verpleegkundige. Dat tikt natuurlijk aardig aan!

advertentie waarin de term voorkomt:gemiddeld bruto jaarsalaris (2017)
verzorgende IG€ 28.279
verpleegkundige MBO€ 32.566
verpleegkundige niveau 4€ 32.432
verpleegkundige niveau 5€ 35.090
verpleegkundige HBO€ 36.523
verpleegkundige specialist€ 54.554

Verschil Mannelijke & Vrouwelijke Verpleegkundige

Als we kijken naar mannelijke en vrouwelijke verpleegkundige dan valt uit de cijfers op te maken dat mannen gemiddeld €5.400 bruto per jaar meer verdienen dan vrouwen. Uit het onderzoek van het CBS is niet direct duidelijk op te maken hoe dit komt. Wel is er in de Nederlandse economie natuurlijk standaard een salarisongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Andere factoren zijn:

  • Mannen werken vaker in een specialistische functie terwijl vrouwelijke verpleegkundige volgens het onderzoek vaker mbo opgeleid zijn.
  • Mannen kiezen op latere leeftijd minder vaak voor een parttime contract terwijl vrouwen dit wel doen.
  • Mannen onderhandelen meer over hun salaris (daarover later meer in deze blog)
  • Het zou kunnen dat mannen meer dienstjaren hebben doordat zij bijvoorbeeld minder zwangerschapsverlof opnemen. Dat werd uit de cijfers echter niet duidelijk.

Salaris Verpleegkundige Vergeleken Met Andere Landen

Laten we nu ook even kijken naar hoe Nederlandse verpleegkundige het qua salaris doen in vergelijking met andere vergpleegkundige in de wereld. Hiervoor heb ik voor elk van onderstaande landen opgezocht wat het gemiddelde salaris is voor een verpleegkundige in dat land.

Ik heb alle bedragen omgerekend met de huidige wisselkoers en ook het originele bedrag erachter gezet voor als de wisselkoersen in de toekomst veranderen. Wat opvalt is dat Nederlandse verpleegkundige relatief goed verdienen in vergelijking met andere landen, helemaal in vergelijking met bijvoorbeeld ons buurland Duitsland.

Wel is het zo dat verpleegkundige in bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Canada een stuk meer verdienen. Dit is eigenlijk heel erg normaal omdat ze in die landen een stuk meer moeten betalen voor hun opleiding (en daardoor ook een hogere studieschuld hebben).

Het salaris wordt dus voor een groot gedeelte gebruikt om de schuld af te betalen. Omdat wij die schuld in Nederland niet in dergelijke mate kennen verdienen we een lager salaris (dit geldt voor bijna alle Nederlandse beroepen).

Verder vond ik het opvallend dat Japanse verpleegkundige ontzettend veel verdienen. Ik heb dit nog even nagekeken maar het klopt dat verpleegkundige in Japan bijna het dubbele verdienen van het gemiddelde in hun land.

LandBruto maandsalaris in euro’s
Verenigde Staten € 5.635 (6.129 USD)
Nederland € 3.250
Australië € 2.970 (5.416 AUD)
Denemarken € 3.213 (24.000 DKK)
Canada € 4.245 (6.545 CAD)
Duitsland € 2.680
Groot-Brittannië € 3.103 (2.842 GBP)
Japan € 5427 (656300 Y)
Frankrijk € 2.916

Zijn Verpleegkundige Tevreden Met Salaris?

Nu je weet hoe het salaris hbo verpleegkundige in elkaar steekt wordt het tijd om te kijken naar hoe tevreden deze beroepsgroep is met het salaris. Daarvoor gebruik ik gegevens van de beroepsvereniging van verzorgenden en vergpleegkundigen (V&VN). Daarvoor zijn in 2018 2.144 verpleegkundigen ondervraagt over hun werk en salaris.

Uit dat onderzoek werd duidelijk dat 32% van de respondenten aangeeft dat zij hun salaris genoeg vinden. Helaas geeft de andere 68% aan dat zij het hier niet mee eens zijn.

Als we kijken naar hoe goed deze mensen kunnen rondkomen dan wordt duidelijk waarom er zoveel ontevredenheid is. 63% geeft namelijk aan het huishouden niet draaiende te kunnen houden als het alleen op hun salaris zou aankomen.

Als we kijken naar de onregelmatigheidstoeslag dan wordt het ook hier duidelijk dat verpleegkundigen moeite hebben met het salaris wat ze krijgen. 72% geeft namelijk aan dat dit een noodzakelijk onderdeel is van hun salaris.

Wat wel goed is om te zien is dat verpleegkundigen over het algemeen tevreden zijn met hun functie (72%) en dat ze genoeg doorgroeimogelijkheden ervaren (65%).

Tevredenheid Randvoorwaarden

In hetzelfde onderzoek worden ook verschillende elementen onderzocht die zich meer richten op hoe tevreden mensen zijn met hun privé en werkbalans.

Als eerste zien we daarin dat het beroep van verpleegkundige vooral wordt uitgeoefend in deeltijd. Dit is in 63% van de gevallen zo. Wel is het zo dat mensen die in deeltijd werken structureel overuren draaien. Gemiddeld gaat het dan om zo’n 11 uur per week(!) extra.

Als we verder kijken dan zien we dat 45% van de mensen het beroep ziet als een roeping terwijl de andere 55% het vooral ziet als een loopbaan.

Salaris Onderhandelingen Als Verpleegkundige

Als we het toch over het salaris van hbo verpleegkundige hebben dan kunnen we net zo goed even kijken hoe verpleegkundige onderhandelen over hun salaris. In hetzelfde onderzoek is daar namelijk ook naar gekeken.

Als eerste is er onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen omdat er een groot verschil zit tussen hoe die omgaan met hun salarisonderhandelingen. Zo geeft 14% van de vrouwen aan met succes te onderhandelen. 30% geeft aan dat die mogelijkheid er niet is en 28% geeft aan hier moeite mee te hebben. Alles bij elkaar opgeteld is er een groep van 86% die niet onderhandelend of die hier geen mogelijkheid voor ziet.

Salaris onderhandelen hbo verpleegkunde vrouw

Als we naar de mannen kijken dan valt het op dat een grotere groep hier met succes over zijn salaris onderhandeld. Dan hebben we het over 29%. Wat hier opvalt is dat de groep die dit niet doet omdat hij het moeilijk vindt een stuk kleiner is (maar 10% i.p.v. 28% bij de vrouwen). Wel geeft 28% aan dat er geen mogelijkheid is tot salarisonderhandeling, dat is ongeveer hetzelfde als bij de vrouwen.

Salaris onderhandelen hbo verpleegkunde man

Toename Aantal Verpleegkundige

Tot slot lijkt het mij ook interessant om te kijken naar de populariteit van het beroep hbo verpleegkundige. Daarvoor heb ik cijfers van het CBS erbij gepakt. Deze hebben namelijk bijgehouden hoeveel mensen er op hbo niveau afstudeeren per jaar voor dit beroep.

Hieronder zie je de getallen verdeeld in groepen van mannen en vrouwen. Wat opvalt is dat de groep verpleegkundige in deze periode bijna is verdubbeld van 2.300 afgestudeerden in 2005 naar 4.140 afgestudeerden in 2016.

Dit is natuurlijk niet heel gek, met de huidige vergrijzing is er een grote groep mensen die in de toekomst geholpen moet worden. Daardoor is er in deze sector veel werk te vinden en dat trekt mensen aan.

JaarMannenVrouwenTotaal
2005/’06 30020102300
2006/’07 32022002520
2007/’08 26021302390
2008/’09 28021902470
2009/’10 28023202600
2010/’11 25022602510
2011/’12 25022802530
2012/’13 26020802340
2013’14 27025002770
2014/’15 30025902890
2015/’16 36028803240
2016/’17 43037104140

Ten tweede is het interessant om te zien hoe deze afgestudeerden zich vervolgens uitspreiden over de verschillende sectoren. Hieronder zie je hoe dit is gegaan bij de hbo verpleegkundigen die in 2016 zijn afgestudeerd.

Zoals je kunt zien beland het gros van de afgestudeerden in ziekenhuizen. Op een tweede plek staat de sector VVT (Verzorging, Verpleging en Thuiszorg). Daarna komt de GGZ en tot slot de overige sectoren waar enkele tientallen terecht komen.

SectorMannenVrouwenTotaal
Ziekenhuizen 16014101570
GGZ 60 240 300
Gehandicaptenzorg 10 40 50
VVT 80 750 830
Huisartspraktijk  30 30
Overig zorg 10 60 70
Zorggerelateerd 10 20 30
Uitzendbranche 10 60 60
Elders  40 40

Stefan Kleinekoort

Op HGC schrijf ik over mijn interesse in persoonlijke financiën. Ik hoop andere te helpen met de blogs die ik schrijf en probeer moeilijke financiële zaken zo helder mogelijk te omschrijven!

Recente posts