Gemiddelde Salaris HBO/WO


Salarissen, we vinden het met zijn allen ontzettend interessant wat anderen verdienen. Daarnaast wil je natuurlijk ook weten of jij bij je huidige werk genoeg verdient. Dat hangt natuurlijk van meerdere factoren af. Wil je toch even een snel antwoord? Hieronder een tabel met het gemiddelde salaris van hbo’er en WO’ers per leeftijd.

Wat is het gemiddelde salaris van een hbo/WO’er?

LeeftijdBruto jaarsalaris
20-24 € 20.400
25-29 € 34.200
30-34 € 44.000
35-39 € 51.100
40-44 € 58.300
45-49 € 62.600
50-54 € 62.100
55-59 € 59.700
60-64 € 53.600
65-69 € 41.900
70-74 € 37.500

Nu je weet wat hoogopgeleide mensen verdienen per leeftijdscategorie wordt het tijd om hier dieper op in te duiken. Naast je leeftijd en je opleidingsniveau is er namelijk nog één hele belangrijke factor die je salaris bepaald: de sector waarin je werkt.

Om je zo goed mogelijk antwoord te geven op je vraag heb ik hieronder voor de 15 grootste sectoren het salaris per leeftijd in die specifieke sector op een rijtje gezet. In de inhoudsopgaven hieronder kun je direct naar jouw sector springen. Zo weet je direct wat een hoogopgeleid iemand gemiddeld krijgt aan salaris.

P.S. Als je meer wilt weten over het startsalaris van hbo’ers en WO’ers dan zou ik deze blog even lezen die ik daar specifiek over schreef: Gemiddelde Startsalaris HBO/WO.

Wil jij per maand minder uitgeven?
Download hier het gratis huishoudboek in Excel

Gemiddelde Salaris HBO/WO Per Sector

De 15 sectoren die we hieronder bespreken zouden in principe alle sectoren in Nederland moeten bevatten. De gegevens waar ik gebruik van heb gemaakt zijn de salarisgegevens van hbo’ers en WO’ers volgens het CBS. Met andere woorden: deze gegevens zijn zo betrouwbaar als het maar zijn kan.

Omdat het CBS de salarisgegevens van deze groep samengevoegd heeft onder de categorie ”hoogopgeleid” is het niet mogelijk om individueel het salaris van hbo’ers en WO’ers te laten zien. Het salaris wat je hieronder ziet is dus het gemiddelde salaris van alle hoogopgeleide mensen in die sector.

Landbouw, Bosbouw & Visserij

Laten we beginnen met de groep hoogopgeleide mensen die in de landbouw, bosbouw of visserij werken. Je kunt je waarschijnlijk voorstellen dat dit een grote groep mensen is. Daarom heb ik hieronder een paar opleiding op een rijtje gezet die in deze categorie vallen.

 • Milieukunde
 • Land- en watermanagement
 • Tuinbouw en akkerbouw
 • Agribusiness
 • Bos- en natuurbeheer
LeeftijdBruto jaarsalaris
20-24 € 28.400
25-29 € 40.500
30-34 € 40.800
35-39 € 43.600
40-44 € 44.500
45-49 € 48.100
50-54 € 48.100
55-59 € 42.700
60-64 € 44.400
65-69 € 37.600

Wat mij opvalt aan bovenstaande tabel is dat het startsalaris van mensen in deze groep redelijk hoog ligt. Iemand tussen de 20-24 jaar verdient maar liefst €28.400 per jaar. Dat is ruim €8.000 meer dan het gemiddelde salaris voor deze leeftijdscategorie als je kijkt naar alle sectoren.

Alhoewel deze groep dus wel een hoog startsalaris verdient valt de groei van het salaris vervolgens wel wat tegen. Iemand die 45-49 jaar is verdient namelijk €48.100 per jaar. Dat is ruim €14.500 per jaar minder dan het gemiddelde. Dat terwijl het salaris normaal gesproken zijn piek bereikt rond deze leeftijd.

Delfstoffen, Industrie, Energie & Water

Deze sector is redelijk breed te noemen. Er zijn namelijk heel veel studies die hieronder vallen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Civiele techniek
 • Chemische technologie
 • Process & food technology
 • Farmakunde
 • Integrale veiligheid en industrie

Wat deze sector eigenlijk wel altijd gemeen heeft is dat het startsalaris redelijk hoog ligt en dat het vervolgens ook stevig blijft doorgroeien.

LeeftijdBruto jaarsalaris
20-24 € 23.300
25-29 € 43.100
30-34 € 55.300
35-39 € 64.000
40-44 € 75.200
45-49 € 81.800
50-54 € 85.900
55-59 € 91.200
60-64 € 86.900
65-69 € 67.300

Zoals je kunt zien verdienen mensen tussen de 20-24 jaar een salaris van €23.300. Dat is €2.900 per jaar meer dan het gemiddelde en daarmee dus heel goed te noemen. Waar deze categorie zich echter onderscheidt is de groei die er vervolgens in het salaris zit.

Waar mensen tussen de 45-49 jaar normaal gesproken hun financiële piek bereiken is dat hier niet het geval. Met €81.800 verdient deze groep toch al bijna €20.000 meer dan het gemiddelde.

Toch blijft het salaris tot aan de leeftijd van 55-59 stevig doorgroeien. Deze mensen verdienen namelijk €91.200 wat ontzettend veel is voor deze groep. Verder valt het op dat het salaris de laatste jaren ook hoog blijft. Normaal gesproken zakt het salaris nadat iemand 50 is geworden langzaam in. Hier gebeurt dat pas als mensen 65 zijn geworden. Financieel is dit dus een bloeiende sector.

Bouwnijverheid

De bouwnijverheid is een andere sector waarvan je logischerwijs kunt verwachten dat hbo’er en WO’ers gemiddeld een goed salaris verdienen. De reden daarvoor is dat deze mensen een exacte studie hebben gevolgd én omdat er vaak een tekort is in deze sector. Mogelijke opleidingen zijn onder andere:

 • Elektrotechniek
 • Mechatronica
 • Werktuigbouwkunde
LeeftijdBruto jaarsalaris
20-24 € 31.000
25-29 € 41.600
30-34 € 50.400
35-39 € 57.000
40-44 € 64.100
45-49 € 69.400
50-54 € 72.100
55-59 € 70.000
60-64 € 70.300
65-69 € 67.800

Ik heb het nog even nagekeken en van alle sectoren die er op deze lijst staan heeft de bouwnijverheid veruit het hoogste startsalaris. €31.000 is toch al ruim €2.500 bruto per maand en dat is veel geld voor een starter.

Verder groeit het salaris de jaren daarna ook goed door. De financiële top ligt voor deze sector rond de 50-54 jaar met €72.100 bruto per jaar. Dat is toch €10.000 meer dan het gemiddelde. Eigenlijk is dit gewoon een financieel stabiele sector met een goed salaris.

Handel

De handelssector is een sector die zich logischerwijs focust op het zaken doen tussen verschillende partijen. Vaak gaat het dan om zaken tussen verschillende landen. Opleidingen zijn onder andere:

 • International business
 • Ondernemerschap en retail management

Eigenlijk kun je er in deze sector voor kiezen of je internationaal wil werken of toch liever de ondernemende/verkopende kant inslaat. Waar je dan ook voor kiest, het gemiddelde salaris van hbo en WO’ers ziet er als volgt uit:

LeeftijdBruto jaarsalaris
20-24 € 20.600
25-29 € 34.000
30-34 € 45.100
35-39 € 53.800
40-44 € 62.100
45-49 € 70.800
50-54 € 73.200
55-59 € 69.900
60-64 € 56.300
65-69 € 45.000

De handelssector is waarschijnlijk de sector waarvan de salarissen het dichtst in de buurt liggen van het gemiddelde van alle sectoren. Het startsalaris in deze sector ligt namelijk €200 bruto per jaar hoger dan het gemiddelde.

Hoewel het startsalaris dus heel erg gemiddeld is, is de groei daarentegen wel goed te noemen. zo verdienen 50’ers bijvoorbeeld meer dan 70.000 bruto per jaar wat toch 3,5x zoveel is al het startsalaris.

Vervoer En Opslag

De sector vervoer en opslag houdt zich vooral bezig met de logistiek. Een belangrijk punt in een wereld waarin we steeds meer spullen online bestellen en er daardoor ook steeds meer moet worden opgeslagen. Opleidingen zijn onder andere:

 • Logistics management
 • Mobiliteit
 • Transport en logistiek
LeeftijdBruto jaarsalaris
20-24 € 23.700
25-29 € 37.000
30-34 € 47.300
35-39 € 55.300
40-44 € 65.800
45-49 € 69.400
50-54 € 72.200
55-59 € 60.400
60-64 € 56.900
65-69 € 44.800

De salarisopbouw in deze sector vind ik persoonlijk opvallend. Het startsalaris is met €23.700 bovengemiddeld wat natuurlijk heel erg prettig is. Kijk je echter naar wat 25-29 jarige verdienen dan is daar al €13.300 bijgekomen. Dat is natuurlijk een hele grote sprong!

Verder valt het mij op hoe snel het salaris weer zakt als mensen de 55 voorbij zijn. 55-59 jarige verdienen namelijk €60.400 in vergelijking met de 50-54 groep die €72.200 verdienen. Dat is de grootste daling die ik in alle sectoren heb gezien in deze leeftijdscategorie.

Horeca

Als we kijken naar het gemiddelde salaris van hbo’er en WO’ers in alle sectoren dan is de horeca toch wel de sector die er het minst vanaf komt. De horeca/hospitality/hotel sector betaald nu eenmaal niet zo heel goed en dat zien we in onderstaande tabel terug. Mensen die in deze sector werken hebben vaak een opleiding gedaan in de volgende richting:

 • Hogere hotelschool
 • International hotel & hospitality management
LeeftijdBruto jaarsalaris
20-24 € 13.300
25-29 € 22.800
30-34 € 29.000
35-39 € 32.700
40-44 € 35.900
45-49 € 39.800
50-54 € 38.000
55-59 € 40.500
60-64 € 30.400
65-69 €   7.600

Eigenlijk ligt het salaris van alle leeftijden een procent of 20-30% lager dan het gemiddelde van Nederland. De reden daarvoor is dat de marges in deze sector vaak krap zijn wat betekent dat er weinig ruimte is voor hoge salarissen. Op hun top verdienen mensen in deze sector gemiddeld €40.500 wat relatief weinig is voor iemand die eind 50 is.

Informatie En Communicatie

Een van de sectoren waar het salaris dan natuurlijk wel weer een stuk hoger ligt is die van de informatie en communicatie voorziening. Omdat er tegenwoordig een tekort is aan mensen die specifieke functies in deze sector kunnen vervullen zijn de salarissen daar ook naar. Opleidingen zijn onder ander:

 • Informatica
 • Informatiebeveleiging
 • ICT
LeeftijdBruto jaarsalaris
20-24 € 25.900
25-29 € 38.900
30-34 € 52.100
35-39 € 61.800
40-44 € 71.600
45-49 € 79.800
50-54 € 79.100
55-59 € 74.100
60-64 € 69.600
65-69 € 55.400

Eigenlijk ligt het salaris van deze sector constant rond de 15-20% hoger dan het gemiddelde. Het startsalaris van €25.900 is behoorlijk. Normaal gesproken betekent dat uiteindelijk dat er weinig groei in het salaris zit maar dat is hier niet het geval. Op hun top verdienen hoogopgeleide mensen in deze sector bijna €80.000 wat gewoon goed te noemen is.

Financiële Dienstverlening

Dan komen we nu uit bij de sector waar de salarissen verreweg het hoogst liggen. Dat is ook niet zo gek natuurlijk, de mensen die het dichts bij het geld zitten verdienen normaal gesproken ook het meest. Opleidingen in deze sector zijn onder andere:

 • Opleiding accountancy
 • Commerciële economie
LeeftijdBruto jaarsalaris
20-24 €   28.400
25-29 €   48.900
30-34 €   59.800
35-39 €   72.600
40-44 €   86.500
45-49 €   93.700
50-54 €   96.000
55-59 € 104.900
60-64 €   96.200
65-69 €   95.500

Eigenlijk liggen de salarissen over de gehele linie heel erg hoog. Zo is het startsalaris al 40% hoger dan gemiddeld en blijft dat eigenlijk heel de tijd het geval. Ook de salarisgroei is behoorlijk te noemen. Het verschil tussen iemand van 22 en 27 is ruim €20.000 bruto per jaar!

Verder verdienen mensen in de financiële dienstverlening op hun top ook ontzettend veel. €104.900 is wat zij gemiddeld verdienen als ze eind 50 zijn. Ook verdient deze groep vanaf hun 45e gemiddeld meer dan €90.000 per jaar en dat zakt ook niet meer af tot hun pensioen. Dit is verreweg de meest lucratieve sector om in te werken.

Verhuur En Handel Van Onroerend Goed

Waar sommige sectoren op deze lijst misschien een beetje een vage benaming hebben is het bij deze sector direct duidelijk. Dit is natuurlijk vooral de sector van de makelaardij en het vastgoedmanagement. Opleidingen zijn onder andere:

 • Makelaardij en vastgoed
 • Bouwmanagement en vastgoed
LeeftijdBruto jaarsalaris
20-24 € 24.700
25-29 € 37.000
30-34 € 48.300
35-39 € 55.500
40-44 € 64.200
45-49 € 66.300
50-54 € 64.100
55-59 € 68.200
60-64 € 70.200
65-69 € 65.400

Het bruto salaris van deze sector zou ik willen omschrijven als ”een beetje bovengemiddeld”. Vaak verdienen mensen die in deze sector werken 15% meer dan gemiddeld wat natuurlijk mooi is.

Verder viel het mij op dat grootste salarisgroei te vinden is tussen de 20-24 en 35-39 jaar. Dan stijgt het salaris van €24.700 naar €55.500. Daarna blijft het eigenlijk tientallen jaren tussen de €60.000 – €70.000 schommelen tot aan het pensioen. Eigenlijk is dit qua salaris dus een hele stabiele sector.

Specialistische Zakelijke Diensten

Dit is een sector waarvan ik zelf ook even moest opzoeken wat het CBS hiermee bedoelde. Eigenlijk is dit een soort ”verzamelcategorie” van verschillende disciplines die in de zakelijke dienstverlening vallen. Denk onder andere aan:

 • Opleiding technische bedrijfskunde
 • Opleiding marketing
 • Bedrijfseconomie
LeeftijdBruto jaarsalaris
20-24 € 21.700
25-29 € 37.500
30-34 € 50.100
35-39 € 60.400
40-44 € 68.000
45-49 € 74.600
50-54 € 75.200
55-59 € 77.500
60-64 € 72.200
65-69 € 67.800

Het startsalaris in deze sector is redelijk gemiddeld en niet direct iets om enthousiast over naar huis te schrijven. Wel is het zo dat de groei binnen deze sector goed is. Zo zitten mensen die begin 40 zijn al op een salaris wat nog net niet de €70.000 per jaar aantikt.

De jaren erna blijft het salaris eigenlijk decennialang boven de €70.000. Net voor het pensioen zakt het net iets door deze grens heen maar alsnog neem je een goede boterham mee naar huis.

Openbaar Bestuur En Overheidsdiensten

Eigenlijk zijn alle sectoren die we tot nu toe hebben besproken commerciële sectoren. Dat betekent dat ze gericht zijn op het maken van winst en dus mogen zij zelf bepalen hoeveel ze aan salaris willen geven.

Deze sector is natuurlijk iets anders. Het gaat in deze sector eigenlijk altijd om ambtenaren en die worden betaald met belastinggeld. Vaak zijn er in deze sector vaste schijven waarmee gewerkt wordt. Daardoor is het salaris goed te noemen maar ook niet héél erg hoog (al is het nog steeds bovengemiddeld). Studies die in deze sector vallen zijn onder andere:

 • Bestuurskunde en overheidsmanagement
 • Beleid en bestuur
 • Politicologie
LeeftijdBruto jaarsalaris
20-24 € 25.300
25-29 € 39.700
30-34 € 49.100
35-39 € 54.300
40-44 € 58.600
45-49 € 62.300
50-54 € 65.500
55-59 € 66.400
60-64 € 68.400
65-69 € 69.700

Eigenlijk valt er voor de rest weinig over het salaris te melden. Het startsalaris is goed, de ontwikkeling van het salaris is goed en mensen die op hun top zitten verdienen met €65.000 – €70.000 alsnog heel goed.

Grappig feitje is wel dat dit een van de weinige sectoren is waar mensen tussen de 65-69 het meest verdienen van alle leeftijdsgroepen. Normaal gesproken zakt het salaris hier namelijk wat naar beneden.

Dat heeft waarschijnlijk te maken met de schijven waar we het net al over hadden. Mensen in deze sector die aan het einde van hun loopbaan zitten hebben het meeste ervaring en krijgen daarom volgens dit systeem het meest betaald. Verder kunnen zij vaak ook minder gaan werken met behoud van salaris wat ervoor zorgt dat ze er alsnog financieel op vooruit gaan.

Onderwijs

Dan de sector waarvan heel Nederland weet dat deze eigenlijk structureel onderbetaald is: het onderwijs. Zoals je kun verwachten ligt het salaris in deze sector in alle leeftijdsgroepen zo’n 10-20% beneden gemiddeld. Opleidingen in deze sector zijn onder andere:

 • Pabo
 • Elke andere lerarenopleiding
LeeftijdBruto jaarsalaris
20-24 € 20.900
25-29 € 32.200
30-34 € 36.800
35-39 € 41.000
40-44 € 43.900
45-49 € 47.800
50-54 € 49.700
55-59 € 50.900
60-64 € 53.300
65-69 € 53.200

Wat ik hier wel bij moet vermelden is dat vooral de mensen met een Pabo of eerstegraads lerarenopleiding er het slechts vanaf komen. Dit is de grootste groep en die verdient ook het minst. Zij halen het gemiddelde dus sterk naar beneden.

Er is een groep die het financieel verrassend goed doet: de tweedegraads, exacte lerarenopleidingen. Ik heb daar in deze blog over het gemiddelde startsalaris van leraren al eens naar gekeken. Deze groep mensen behoort vaak tot de beste verdieners over alle sectoren gezien.

Dat komt natuurlijk omdat er een enorm tekort is aan deze leraren én omdat zij hele specifieke vaardigheden en kennis hebben die ontzettend hard nodig zijn. Dat zorgt voor een stijging in het salaris.

Gezondheids- En Welzijnszorg

Vanuit de ene onderbetaalde sector rollen we door naar de andere. Hbo’ers en WO’ers die in de gezondheids- en welzijnszorg werken krijgen ook betaald vanuit overheidsgeld (net als de mensen in het onderwijs). Dit zijn dus vaak ook de sectoren waarop bezuinigd wordt en dat is terug te zien in het salaris. Opleidingen zijn onder andere:

 • Opleiding verpleegkundige
 • Gezondheidszorg en welzijn
 • Psychologie
LeeftijdBruto jaarsalaris
20-24 € 23.100
25-29 € 33.800
30-34 € 40.600
35-39 € 45.700
40-44 € 49.400
45-49 € 50.600
50-54 € 53.100
55-59 € 53.900
60-64 € 58.900
65-69 € 75.200

Het startsalaris in deze sector kunnen we met €23.100 bruto per jaar gelukkig nog wel goed noemen. Het probleem zit hem vooral in de groei van het salaris in de decennia die daarna komen.

Mensen in deze sector hebben vaak zwaar werk met veel stress en onderbezetting. Het salaris ligt daarentegen vaak rond de €50.000 voor hbo en WO’ers met meer dan 10 jaar ervaring. Dat is ontzettend matig te noemen.

Wat wel opvalt is dat mensen die 65-69 zijn dan toch ineens boven de €75.000 bruto per jaar verdienen. De kans is groot dat dit de mensen zijn die na jaren ervaring in het bestuur zijn terecht gekomen en daar lijkt een groot gedeelte van het geld dus naartoe te gaan.

Cultuur, Sport En Recreatie

Ik schreef het in mijn blog over startsalarissen van hoogopgeleide mensen al eerder maar het wordt hier nogmaals bevestigd: dit is de slechts betaalde sector van allemaal. Mensen in deze sector hebben vaak een van de volgende opleidingen gedaan:

 • Kunstacademie
 • Sport en bewegen
 • Toerisme en eventmanagement
LeeftijdBruto jaarsalaris
20-24 € 17.400
25-29 € 25.100
30-34 € 31.300
35-39 € 33.200
40-44 € 34.900
45-49 € 37.200
50-54 € 37.000
55-59 € 32.900
60-64 € 34.900
65-69 € 37.200

Dat ik dit zo schrijf is niet om je te ontmoedigen, zo heb ik zelf ook toerisme en eventmanagement gedaan. Het probleem in deze sector is vooral dat er héél veel mensen zijn die erin willen werken.

Daarnaast zijn het ook niet de sectoren (kunst, sport en toerisme/evenementen) waar veel geld in omgaat. Dat betekent dat het startsalaris ronduit verschrikkelijk is en de salarisgroei ook ontzettend treurig.

Op hun top verdienen mensen in deze sector gemiddeld €37.200 per jaar. Dat verdienen de meeste mensen in andere sectoren al als ze de eind 30 in zijn gegaan. Dit is de sector waar je geen groot salaris hoeft te verwachten.

Overige Dienstverlening

Tot slot hebben we nog de overige sectoren. Dit is natuurlijk een brede categorie omdat hier verschillende beroepen en opleidingen op een hoop worden gegooid. Toch gaat het vaak om de mensen die werken in een zakelijke sector en daar bijvoorbeeld aan adviesvoorziening, onderzoek of relatiebeheer doen. Opleidingen zijn onder andere:

 • Consultancy
 • Accountmanagement
 • Marktonderzoeker
LeeftijdBruto jaarsalaris
20-24 € 17.600
25-29 € 28.300
30-34 € 36.800
35-39 € 43.900
40-44 € 48.400
45-49 € 50.200
50-54 € 52.700
55-59 € 54.000
60-64 € 55.000
65-69 € 45.600

Het salaris in deze overige sector is net iets beneden gemiddeld te noemen. Het startsalaris is wel zwaar onder pijl met €17.600. De salarisgroei is daarentegen goed tot een jaar of 40. Daarna vlakt het af en blijft het salaris vergeleken met het gemiddelde van de andere sectoren weer iets achter. De top ligt gemiddeld op €55.000 gemiddeld per jaar.

Stefan Kleinekoort

Op HGC schrijf ik over mijn interesse in persoonlijke financiën. Ik hoop andere te helpen met de blogs die ik schrijf en probeer moeilijke financiële zaken zo helder mogelijk te omschrijven!

Recente posts