Gemiddelde Startsalaris HBO/WO


Wat is het gemiddelde startsalaris van een hbo’er of WO’er? Het is een vraag die je jezelf zeker eens een keer zal stellen als je gaat studeren of als je bijna afgestudeerd bent. De belangrijkste factor die je gemiddelde startsalaris beïnvloed is je studierichting.

In onderstaande tabel zie je daarom per studierichting wat een hbo’er of WO’er verdient. De gegevens zijn gebaseerd op onderzoek van het SEO uit 2019 die weer gebruik hebben gemaakt van gegevens van het CBS. De cijfers zijn gebaseerd op wat een hbo’er of WO’er gemiddeld verdient 15 maanden nadat deze is afgestudeerd.

Gemiddelde Startsalaris HBO/WO:

StudierichtingGemiddeld Bruto
Hbo Startsalaris
Gemiddeld Bruto
WO Startsalaris
Alfa € 2.150  € 2.300
Bèta € 2.600  € 2.800
Gamma € 2.250  € 2.700
Medisch € 2.300  € 3.125

Het kan zijn dat je niet zo goed weet wat een alfa-, bèta- of gamma-studie is. Daarom nu even een korte uitleg zodat je weet in welke categorie jouw studie valt:

 • Alfa: Geschiedenis, taalkunde, letterkunde, kunst en cultuur
 • Bèta: Natuurkunde, biologie, scheikunde, wiskunde, informatica
 • Gamma: psychologie, sociologie, economie
 • Medisch: alle medische beroepen

Nu we dit duidelijk hebben wordt het tijd om wat dieper in te duiken op het gemiddelde startsalaris van hbo’ers en WO’ers. Zo gaan we per opleidingsniveau kijken welke studierichtingen het hoogste startsalaris hebben en welke het laagste. We sluiten af met tips om een hoger startsalaris voor jezelf te realiseren.

Wil jij per maand minder uitgeven?
Download hier het gratis huishoudboek in Excel

Gemiddelde Startsalaris HBO

Laten we als eerste kijken naar het gemiddelde startsalaris van hbo-afgestudeerden. Om een goed beeld te krijgen van wat een hbo’er eigenlijk verdient gaan we in dit gedeelte van de blog kijken naar de volgende onderdelen:

 • Trend gemiddelde maandloon hbo-studies
 • Salarisverschillen tussen hbo-starters
 • Top 10 studies met hoogste hbo-startsalaris
 • Top 10 studies met laagste hbo-startsalaris
 • Salarisverwachting van hbo’ers

Als je trouwens meer wilt weten over het gemiddelde salaris van hbo en WO’ers met ervaring dan heb ik daar deze blog over geschreven: Gemiddelde Salaris HBO/WO. Daarin bespreken we het gemiddelde salaris per leeftijd en sector van mensen met 5, 10, 20 en 30 jaar ervaring.

Trend Gemiddelde Maandloon Hbo-Studies

In de tabel aan het begin van deze blog zag je al het gemiddelde maandloon per studierichting. Wat opvalt is dat de gemiddelde maandlonen een stuk lager liggen dan de gemiddelde maandlonen voor de economische crisis.

De verschillen tussen de gemiddelde maandlonen in 2006/2007 en 2016/2017 zijn als volgt:

 • Alfa-studie: €2.300 voor de economische crisis en €2.150 in 2016/2017.
 • Bèta-studie: €2.800 voor de economische crisis en €2.600 in 2016/2017.
 • Gamma-studie: €2.500 voor de economische crisis en €2.250 in 2016/2017.
 • Medische studie: €2.500 voor de economische crisis en €2.300 in 2016/2017.

Een positieve noot is wel dat het salaris na de economische crisis voor het 4e jaar op rij voor alle studierichtingen is gestegen. Dat ligt ook in lijn met het feit dat de economie in die 4 jaar ook verder is gegroeid. Hbo-studies zijn dus gevoelig voor economische ontwikkelingen. De groei leek al snel weer af te vlakken maar heeft zich de laatste jaren toch doorgezet.

Salarisverschillen Tussen Hbo-Starters

Als we kijken naar de salarisverschillen tussen 90 verschillende hbo-opleidingen dan worden er een paar trends duidelijk zichtbaar. Om deze trends te kunnen vinden heeft het SEO de studie commerciële economie als gemiddelde gebruikt.

Even een voorbeeld: als er staat +13% dan betekent dat dat die studie gemiddeld 13% meer verdient dan mensen die afgestudeerd zij in commerciële economie (wat volgens het onderzoeksbureau dus een heel gemiddelde studie is als het gaat om inkomen).

Wat duidelijk wordt door bovenstaande afbeelding zijn de volgende aspecten:

 • Hbo-starters met een opleiding in de richting van onderwijs, zorg of techniek verdienen over het algemeen meer dan andere afstudeerrichtingen.
 • Maritiem officieren en verloskundige verdienen het hoogste hbo-startsalaris vergeleken met andere studies.
 • Taal, communicatie en kunstopleidingen verdienen gemiddeld het minst.

Top 10 Studies Met Hoogste Hbo Startsalaris

Nu we een globaal overzicht hebben van het gemiddelde startsalaris per studierichting en de onderlinge verschillen tussen hbo-studies wordt het tijd om hier wat dieper op in te duiken.

Als eerste gaan we het hebben over de top 10 van hbo-studies met het hoogste startsalaris. Onderstaande tabel is gebaseerd op gegevens van Elsevier uit 2016. Daarin is duidelijk te zien dat verloskunde voor hbo’ers een studie is die zeer goed verdient. Daarnaast is ook zee- en luchtvaart (een opleiding die opleid tot maritiem officier) heel goed voor je portemonee.

Wel moet daar bij gezegd worden dat de studie verloskunde in de jaren die volgde na het onderzoek iets minder opleverde. Het is nog steeds een goed betalende studie maar de nummer 1 plek wordt tegenwoordig afgewisseld tussen verloskunde en de opleiding tot maritiem officier.

Op plek drie staan de tweedegraads lerarenopleidingen in een exact vak. Deze zijn door Elsevier samengevat in één groep. De reden hiervoor is dat als de lerarenopleidingen individueel zouden worden benoemd ze bijna heel de top 10 in zouden nemen. Omdat tweedegraads lerarenopleidingen zo goed verdienen heeft het UWV uitgezocht waarom dit eigenlijk zo is.

De eerste reden voor de goede verdiensten van exacte, tweedegraads lerarenopleidingen is dat de gemiddelde leeftijd van afgestudeerden 5 jaar hoger ligt dan dat van andere studies. Een hogere leeftijd staat normaal gesproken gelijk aan een hoger salaris.

Daarnaast zijn de duale-varianten van deze studie heel populair en hebben afgestudeerden vaak al een andere baan voordat ze daadwerkelijk tweedegraads leraar worden. Dit zorgt ervoor dat ze een sterke positie op de arbeidsmarkt hebben en ook dat betaalt zich letterlijk uit.

Toch doen deze studies het, na correctie voor leeftijd en opleidingsvorm, nog steeds zeer goed op de arbeidsmarkt in vergelijking tot andere hbo-opleidingen.

Hbo-StudieBruto maandsalaris
1Verloskunde € 3.750
2Zee- en luchtvaart € 2.750
3Lerarenopleiding (exact) € 2.725
4Constructiestudies € 2.625
5Elektrotechniek € 2.600
6Technische bedrijfskunde € 2.575
7Mondzorgkunde € 2.525
8International business en management € 2.525
9Informatica € 2.500
10Communicatie en multimedia design € 2.500

Top 10 Studies Met Laagste Hbo Startsalaris

Als we kijken naar de top 10 studies met het laagste hbo startsalaris zal het geen verrassing zijn dat de kunst & cultuur sector de top 5 in beslag neemt. Niet alleen verdienen afgestudeerden van de kunstacademie het laagste bruto maandsalaris, het duurt vaak ook het langst voordat ze een baan hebben gevonden.

Gemiddeld doen ze er namelijk 43 maanden over voordat er een (soort van vaste) baan wordt gevonden. Als er dan een baan wordt gevonden gaat het vaak om tijdelijk of uitzendwerk met een zeer matig bruto uurloon.

Als we kijken naar hoeveel mensen na 15 maanden een vaste baan hebben gevonden dan zijn de cijfers voor de top 5 als volgt: de kunstacademie (20%), creatieve therapie (20%), theater/dans (19%), muziek (31%), culturele en maatschappelijke vorming (18%). Het gemiddelde voor alle 87 hbo-opleidingen die het UWV onderzocht lag rond de 36%.

Hbo-StudieBruto maandsalaris
1Kunstacademie € 1.325
2Creatieve therapie € 1.400
3Theater en dans € 1.525
4Muziek € 1.550
5Culturele en maatschappelijke vorming € 1.625
6Sociaalpedagogische hulpverlening € 1.625
7Logopedie € 1.650
8Sociaal werk € 1.675
9Pedagogiek € 1.700
10Leraar basisonderwijs € 1.725

Salarisverwachting van Hbo’ers: Verwachtingen en Realiteit

Gemiddeld verwachten hbo-afgestudeerden volgens onderzoek van Qompas uit 2018 een bruto salaris van €2.155 bruto per maand te verdienen.

Als we kijken naar gecombineerde cijfers van hbo’ers en wo’ers dan zien we dat het startsalaris voor 43% van de afgestudeerden voldoet aan de verwachting. Voor 33% valt het startsalaris lager uit dan verwacht. Voor 11% is het hoger dan verwacht en 13% geeft aan geen verwachting te hebben gehad.

Gemiddelde Startsalaris WO

Net als we zojuist hebben gedaan met de hbo’ers kijken we ook met de WO’ers naar de volgende punten:

 • Trend gemiddelde maandloon WO-studies
 • Salarisverschillen tussen WO-starters
 • Top 10 studies met hoogste WO-startsalaris
 • Top 10 studies met laagste WO-startsalaris
 • Salarisverwachting van WO’ers

Op deze manier krijgen we een duidelijk en compleet beeld van het startsalaris van academici.

Trend Gemiddelde Maandloon WO-Studies

Als eerste hebben we het gemiddelde maandloon per studierichting 15 maanden nadat WO’ers zijn afgestudeerd. Net als met de hbo’ers hebben de meeste studies hun salaris zien zakken in de jaren na de economische crisis. De gemiddelde verschillen voor en na de economische crisis zijn als volgt:

 • Alfa-studies: €2.450 voor de economische crisis en €2.300 in 2016/2017
 • Bèta-studies: €2.950 op het hoogtepunt voor de crisis en €2.800 in 2016/2017
 • Gamma-studies: €3.000 voor de crisis en €2.700 in 2016/2017
 • Medische studies: €3.200 voor de crisis en €3.125 in 2016/2017

Wat in bovenstaande afbeelding wel direct opvalt is dat de alfa, bèta en gamma-studies een veel grotere tik hebben gehad van de economische crisis dan de medische studies.

WO-medische studies lijken daarom van alle hbo en WO-studies het minst gevoelig voor economische tegenwind of groei. Dat is eigenlijk ook heel erg logisch. Dit zijn vaak de mensen met hele specifieke kennis die werken voor medische instanties. Met andere woorden: ook als de economie slechter gaat hebben we ze nodig. Doordat ze zeldzaam én nodig zijn is hun salaris daarom redelijk stabiel.

Salarisverschillen Tussen WO-starters

Als we kijken naar de salarisverschillen tussen verschillende WO-afgestudeerden dan worden een paar dingen duidelijk.

Als eerste valt het op dat de verschillen tussen de verschillende WO-studies niet zo groot zijn als bij de hbo-studies. In veel gevallen wijken de gemiddelde inkomens van WO-studies maar een paar procent af van het gemiddelde.

Wel is het zo dat de sectoren kunst, geschiedenis, filosofie, taal, communicatie en cultuur een grotere klap krijgen dan bij de hbo-studies.

Uitschieters zijn er duidelijk ook. Vooral tandheelkunde, geneeskunde, dierengeneeskunde, econometrie en finance verdienen procentueel gezien een stuk meer dan het gemiddelde.

Een ander opvallend feitje is dat de lerarenopleidingen het bij de WO’ers een stuk minder goed doen dan bij de hbo’ers. Dat betekent niet dat mensen met een universitaire lerarenopleiding minder verdienen dan de hbo’ers. Het betekent dat ze, ten opzichte van andere WO’ers, niet extreem veel meer verdienen. Dat is bij de hbo’ers wel het geval.

Top 10 Studies Met Hoogste WO Startsalaris

Laten we onze blik dan nu even op de WO-studies focussen met de hoogste startsalarissen volgens Elsevier. Een ding wordt direct duidelijk: de studie tandheelkunde steekt er met kop en schouders bovenuit. Met andere woorden: tandartsen verdienen ontzettend veel. Maar hoe komt het eigenlijk dat een startende tandarts gemiddeld €6.025 (!) bruto per maand op zijn rekening mag bijschrijven?

Het AD heeft dat al eerder proberen uit te zoeken. Daaruit kwamen de volgende punten:

 • Er zijn te weinig tandartsen in Nederland. Daardoor kunnen de tandartsen die er wel zijn de maximale prijs vragen.
 • Tandartsen vragen dus over het algemeen ook de maximale prijs die door de Nationale Zorgautoriteit is vastgesteld.

Met andere woorden: tandartsen hebben een heel groot monopolie en dat levert ze ontzettend veel geld op.

Als we de tandartsen achter ons laten komen we weer bij de iets ”normalere” salarissen terecht. Geneeskunde, econometrie, constructiestudies en informatica verdienen allemaal boven de €3.000 bruto per maand. De reden daarvoor is dat dit lastige, gespecialiseerde studies zijn waarvan er ook nog eens een tekort is aan mensen die het werk kunnen uitvoeren.

Wanneer de vraag het aanbod overstijgt, stijgen ook de salarissen. Dit geldt overigens voor alle studies in deze tabel.

WO-StudieBruto maandsalaris
1Tandheelkunde € 6.025
2Geneeskunde € 3.275
3Econometrie € 3.100
4Constructiestudies € 3.100
5Informatica € 3.025
6Fiscaal recht € 3.000
7Civiele techniek € 3.000
8Scheikunde en chemische technologie € 2.925
9Farmaceutische wetenschappen € 2.925
10Bèta en beleid € 2.900

Top 10 Studies Met Laagste WO Startsalaris

Het tegenovergestelde is natuurlijk ook waar: wanneer het aanbod de vraag overstijgt, dalen de salarissen. Dat is zeker het geval voor de studies op deze lijst. Zoals verwacht wordt de lijst met laagste WO-startsalarissen aangevoerd door culturele en kunstzinnige studies.

Niet alleen zijn de gemiddelde startsalarissen in deze sector laag omdat er veel meer aanbod is dan vraag. Dit zijn ook de sectoren waar simpelweg weinig geld in omgaat. Als de hele sector het niet breed heeft wordt het moeilijk een goed salaris voor jezelf bij elkaar te krijgen.

WO-StudieBruto maandsalaris
1Archeologie € 1.550
2Kunst- en cultuurstudies € 1.800
3Culturele antropologie € 1.875
4Taalwetenschappen € 1.875
5Geschiedenis € 1.900
6Letterkunde- en talenstudies € 1.925
7Theologie en levensbeschouwing € 1.975
8Wijsbegeerte € 2.000
9Communicatie € 2.100
10Mediastudies € 2.150

Salarisverwachting van WO’ers: Verwachtingen en Realiteit

Uit onderzoek van Qompas werd duidelijk dat WO’ers over het algemeen een goede inschatting kunnen maken van het salaris wat ze verwachten na hun studie. WO’ers denken gemiddeld €2.461 bruto per maand te verdienen als startsalaris. Gemiddeld ligt dit voor alle WO-studies op €2.530 bruto per maand.

Wat opvalt in datzelfde onderzoek is dat hbo- en WO-studenten die gemiddeld een 6, 7 of 8 ongeveer een gelijke inschattingen hadden van hun verwachte gemiddelde startsalaris. Hbo- en WO-studenten die gemiddeld een 9 staan schatten hun toekomstige salaris echter €364 – €423 hoger in dan studenten die een lagere gemiddelde score hebben.

Hoe Kun Jij Jouw Startsalaris Verhogen?

Zoals je ondertussen hebt kunnen zien is de studierichting die je kiest de meest bepalende factor voor de hoogte van je startsalaris. Toch zijn er (voor veel studenten en afgestudeerden) mogelijkheden om je kans op een goed startsalaris te verhogen. Zo zorg je ervoor dat een minder betalende studierichting toch nog een goed salaris gaat opleveren.

Volg Een Andere Master

Als eerst is de regel over het algemeen dat mensen die hoger opgeleid zijn een beter salaris verdienen. Dat betekent dus dat master studenten meer verdienen dan bachelor studenten.

Als je echter een studie volgt die niet zo goed gaat betalen dan kun je de master echter ook gebruiken om ”schuin over te steken”. Dat betekent dat je een master gaat volgen die niet direct één-op-één aansluit met je huidige bachelor.

Een voorbeeld hiervan is mensen die een studie culturele antropologie volgen. Dit is van zichzelf niet een studie die bekent staat om zijn hoge startsalaris. Wel heb je een goede basis liggen om een master International Business te gaan volgen. Daarmee vergroot je jouw kansen op een goed startsalaris én wordt je breder inzetbaar in meerdere vakgebieden. De kans is dus groot dat je ook nog eens sneller een baan vindt.

Probeer Praktijkervaring Op Te Doen

Naast het volgen van een master is er nog een manier om je startsalaris te verhogen. Dat is namelijk door praktijkervaring op te doen, zowel binnen je vakgebied als daar buiten.

Als je praktijkervaring opdoet binnen je vakgebied dan is de kans groot dat je nét dat streepje voor hebt als je uiteindelijk gaat solliciteren. Een probleem is namelijk vaak dat er simpelweg geen banen te zijn in het werkveld waar mensen een minder betalende studie in hebben gevolgd. Het is in dit geval dus belangrijk dat je jezelf kunt onderscheiden van de rest van de sollicitanten.

Daarnaast is het ontzettend verstandig om jezelf, naast je studie, ook bezig te houden met andere activiteiten die nuttige vaardigheden opleveren. Zo zijn er binnen studenten-/sportverenigingen, hogescholen of universiteiten vaak genoeg mogelijkheden om deel te nemen in het bestuur of de organisatie van evenementen. Allemaal vaardigheden die je kans op een goed startsalaris verhogen als je daadwerkelijk werk gaat zoeken.

Stefan Kleinekoort

HetGeldCollege is de blog waar ik schrijf over mijn interesse in persoonlijke financiën. Ik hoop andere te helpen met de blogs die ik schrijf en probeer moeilijke financiële zaken zo helder mogelijk te omschrijven!

Recent Posts