Wat is het gemiddelde vermogen van een 18 jarige?


Heb je je wel eens afgevraagd wat het gemiddelde vermogen van een 18 jarige is? Lees dan snel verder. In dit artikel krijg je het antwoord op deze vraag en leer je waar het vermogen uit bestaat.

Gemiddeld had een 18 jarige in 2020 €7.900 vermogen. Dit gemiddelde vermogen geldt voor de leeftijdscategorie t/m 25 jaar. Het mediane vermogen voor deze leeftijdscategorie is € 2.700 euro. Dit is een stuk meer dan in 2017. Toen was het gemiddelde vermogen tot 25 jaar namelijk €6.900.

Wat is een vermogen?

Het vermogen bestaat uit het saldo van schulden en bezittingen. Onder bezittingen vallen de onderstaande zaken.

Overige bezittingen zijn bijvoorbeeld je eigen auto, beleggingen of aandelen.

Bij het vermogen worden niet je pensioenaanspraken opgeteld.

Onder schulden vallen de volgende zaken:

Onder overige schulden vallen leningen die niet worden uitgegeven door kredietinstellingen. Hieronder vallen onder andere hypoticaire leningen en private leningen. De hypotheekschuld is lager als je tegoeden hebt opgebouwd voor de aflossing van je hypotheek via spaar- en beleggingshypotheken. Deze opgebouwde tegoeden worden namelijk in vermindering gebracht op je hypotheekschuld.

Waar bestaat het vermogen van een 18 jarige uit?

Het vermogen van een 18 jarige ziet er meestal anders uit dan iemand die ouder is. Hoe ziet het vermogen er dan uit? Dat lees je hieronder.

Waar bestaat het vermogen uit?

Meestal bestaat het vermogen alleen uit bank- en spaartegoeden. De meeste 18 jarigen hebben namelijk geen eigen woning, ander onroerend goed, aanmerkelijk belang, ondernemingsvermogen of overige bezittingen. De bank- en spaartegoeden kunnen onder andere bestaan uit eigen inkomen, gespaard geld door familieleden en erfenissen.

Waar bestaan de schulden uit?

De meeste 18 jarige hebben niet te maken met een hypotheekschuld eigen woning of andere schulden. Wel kunnen veel 18 jarige te maken hebben met een studieschuld. Waar je voorheen een basisbeurs kreeg voor een hbo- of wo-opleiding, bestaat deze in 2022 niet.

De basisbeurs was een prestatiebeurs. Dit betekent dat het tijdelijk een lening is. Als je je diploma behaalt binnen 10 jaar wordt de schuld voor deze basisbeurs weggescholden. Doordat de basisbeurs is afgeschaft sinds 2015 zijn meer studenten gaan lenen en méér gaan lenen.

Veel 18 jarige zijn nog net begonnen met een opleiding, waardoor de schuld nog opbouwend is. Gemiddeld hadden begin 2022 jongeren t/m 19 jaar een studieschuld van 2,4 duizend euro.

Vanaf het volgende studiejaar zal er waarschijnlijk wel weer een basisbeurs zijn. Echter gaat de rente over leningen omhoog, waardoor de schuld van een 18 jarige kan gaag stijgen.

Wat is het gemiddelde inkomen van een 18 jarige?

In de meeste gevallen heb je een inkomen nodig om een vermogen op te bouwen. Van sommige 18 jarige bestaat het vermogen alleen uit bijvoorbeeld ontvangen erfenissen of schenkingen. In de meeste gevallen bestaat het vermogen (deels) uit spaargeld verkregen uit werk.

In Nederland heeft namelijk een groot deel van de 18 jarigen een (bij)baan. Voor de coronapandemie had 72,8% van de jongeren tussen 15 en 25 jaar een (bij)baan. In 2021 was dit na een daling weer gestegen naar 71,7%.

Het minimumsalaris van een 18 jarige is niet hoog, waardoor het opbouwen van een hoog vermogen veel tijd kost. Het minimumloon vanaf 1 juli 2020 voor 18 jaar is namelijk slechts € 5,07 per uur. Per maand is het minimumloon €878,10.

Gemiddelde verdient een jongere in 2016 tussen de 15 en 19 jaar €4.400 bruto salaris per jaar. Dit zijn de meest recente gegevens. Door het verhogen van het minimumloon is er te verwachten dat het gemiddelde salaris omhoog is gegaan. Dit zal vermoedelijk in 2023 nog meer stijgen, doordat dan waarschijnlijk het minimumloon met 10,15% stijgt.

Daarnaast heeft een 18 jarige nog andere inkomsten. Zo heeft een 18 jarige die een mbo-opleiding volgt recht op een basisbeurs en/of aanvullende beurs. Dit telt echter officieel als een schuld voor het vermogen, omdat het een prestatiebeurs is. Als je binnen 10 jaar een diploma behaalt, wordt de schuld weggescholden. Dit wordt daardoor niet geteld als bezitting.

Tenslotte heeft een 18 jarige recht op toeslagen, zoals huurtoeslag en zorgtoeslag. Deze toeslagen worden door de Belastingdienst niet officieel gezien als extra inkomen.

Wat is het gemiddelde vermogen in Nederland?

Iemand van 18 jaar heeft natuurlijk minder jaren de tijd gehad om een vermogen op te bouwen. Wat is eigenlijk het gemiddelde vermogen van mensen van andere leeftijdscategorieen?

CBS heeft dit uitgezocht. Hierbij is er uit gegaan van de hoofdkostwinnaar van een huishouden. Hieronder vind je het gemiddelde vermogen van de verschillende leeftijdscategorieën.

  • 25 tot 35 jaar: €20.400
  • 35 tot 45 jaar: €84.200
  • 45 tot 55 jaar: €191.000
  • 55 tot 65 jaar: €242.900
  • 65 tot 71 jaar: €284.800
  • 75 tot 85 jaar: €234.700
  • >85 jaar:         €208.300

Dit lijken erg hoge bedragen. Dit zijn echter niet de bedragen die op iemands bank- en spaarrekeningen staan. In dit bedrag is ook bijvoorbeeld de waarde van een woning verwerkt. Dit verklaart dat iemand boven de 55 jaar gemiddeld een relatief hoog eigen vermogen heeft. Daarnaast kan bijvoorbeeld een deel van het vermogen overwaarde zijn van een eerdere woning.

Tegen die tijd hebben veel mensen namelijk een groot deel of hun gehele hypotheek afgelost. Veel mensen kiezen voor het aflossen van een hypotheek in 30 jaar. Als je dan bijvoorbeeld op je 30ste een woning koopt is je hypotheek op je 60ste afgelost.

Het daling van het vermogen na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar kan onder meer verklaard worden door de pensioenleeftijd. Hierdoor krijg je meestal minder inkomen, wat ertoe kan leiden dat iemand zijn/haar spaargeld gaat uitgeven.

We schreven overigens ook al eens over het vermogen van 20 jarige, het vermogen van 30 jarige en het vermogen van 40 jarige Nederlanders.

Samenvatting

Het vermogen van een 18 jarige is relatief laag vergeleken met het gemiddelde vermogen van ander leeftijdscategorieen. Gemiddeld heeft een 18 jarige €7.900 vermogen. Het vermogen vanaf 25 jaar begint bij €20.400.

Dit verschil komt, doordat de meeste 18 jarige weinig kunnen werken, doordat ze meestal nog naar school gaan. Daarnaast is het minimumloon voor 18 jarige veel lager dan voor andere leeftijdscategorieen. Ook heeft een 18 jarige vaak nog weinig werkervaring, wat tevens leidt tot een lager salaris. Tenslotte heeft een 18 jarige minder tijd gehad om een vermogen op te bouwen.

Daarentegen heeft een 18 jarige meestal weinig vaste lasten. Hierdoor kan een 18 jarige meer geld opzij zetten om te sparen.

HGC Redactie

Vanuit HGC schrijven meerdere schrijvers over financiële zaken, met als doel im complexe zaken eenvoudig te maken. Alle schrijvers zijn geïnteresseerd in financiën en verdiepen zich in de materie om de onderwerpen zo goed mogelijk toe te lichten.

Recente posts