Hoeveel Mag Je Schenken Aan Vrienden/Kind/Familie?


Een schenking geven is in veel gevallen een fijn proces. Je geeft iemand toch een financieel steuntje in de rug. De kans is echter ook groot dat je jezelf direct afvraagt hoeveel je eigenlijk belastingvrij mag schenken aan je kind/vrienden of familie.

Omdat er nogal wat regels en vrijstellingen aan verbonden zijn ga je in deze blog precies lezen hoeveel jij in jouw geval mag schenken en of je gebruikt kunt maken van fiscaal voordelige vrijstellingen.

Schenkbelasting

Hoeveel je belastingvrij mag schenken aan de ontvanger hangt af van de relatie die je met de ontvanger hebt. Partners en kinderen betalen een lager bedrag dan kleinkinderen/neefjes/nichten of vrienden.

Daarnaast betaal je bijna het dubbele aan belasting als je meer dan €124.726 euro schenkt. In de tabel hieronder vind je de precieze schenkbelasting voor elk geval.

Wel is het zo dat je als ouder je kind elk jaar €5248 belastingvrij mag schenken. Hier mag je elk jaar weer opnieuw gebruik van maken. Als je geld aan vrienden/familie wil schenken dan is het maximaal vrijgestelde bedrag €2173 per jaar.

Schenkbelasting tarieven

Schenkbelasting En Partners

Verder is het goed om te weten dat als je aan iemand schenkt, en deze persoon een partner heeft, deze als 1 persoon worden gezien. Voor de schenkbelasting zijn geregistreerde partners/getrouwde mensen één persoon.

Om een voorbeeld te geven: je schenkt geld aan je kind en je kind is getrouwd. De partner heeft dat jaar al een schenking van zijn ouders ontvangen. Jij wil nu ook een schenking geven aan jouw kind. Je kind en zijn partner zullen beide schenkingen bij elkaar op moeten tellen om te betalen hoeveel belasting ze moeten betalen.

Dit principe werkt ook de ander kant op. Dat betekent dat als jij, als ouder, gescheiden bent met je partner je voor de schenkbelasting aan je kind nog steeds als één persoon wordt gezien.

Dat betekent dat als je ex-partner dit jaar al gebruikt heeft gemaakt van de €5248 aan vrijstelling je kind over jouw schenking gewoon 10% belasting moet betalen.

Hoeveel Mag Je Schenken Aan Je Kind?

Met de tabel die je hierboven ziet staan is nog lang niet alles gezegd. Zo heeft de Belastingdienst verschillende vrijstellingen die fiscaal ontzettend voordelig zijn. Helemaal als het gaat om hoeveel je aan je kind mag schenken.

Hoe hoog deze vrijstelling is hangt vooral af van waar het geld voor bedoeld is. Afhankelijk daarvan veranderd de hoogte van je vrijstelling.

Daarnaast moet je ook weten dat je kind maar van één van deze vrijstellingen gebruik kan maken. Dat betekent dat als je kind al een belastingvrije schenking heeft gehad voor een dure studie, je niet nogmaals een schenking kan doen voor een huis of een vrij te besteden bedrag.

Vrij te besteden

Als je geld wil schenken wat je kind vrij mag besteden dan kun je dit eenmalig doen voor een maximaal vrijgesteld bedrag van €26.040.

Het is daarbij wel goed om te weten dat je kind (of zijn partner) op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar moet zijn. Is dit niet het geval dan vervalt deze vrijstelling en betaal je dus gewoon 10% schenkbelasting.

Geld Schenken Aan Kind Voor Aankoop Huis

Als je kind een huis wil kopen of verbouwen dan mag je hiervoor eenmalig €102.010 schenken. Wel zitten hier enkele voorwaarden aan vast:

 • Met de schenking koopt of verbouwt je kind een huis of appartement waarin het zelf gaat wonen. of
 • Je kind gebruikt het geld om zijn eigen woningschuld af te lossen, of
 • gebruikt het geld om een restschuld van een eerder verkochte woning af te kopen, of
 • koopt met je gift de rechten van opstal/erfpacht of beklemming van de woning af waarin hij/zij nu woont
 • Daarnaast moet het geld uiterlijk in 2021 worden besteed
 • Daarnaast moeten jullie beide schriftelijk kunnen aantonen dat de schenking is betaald en dat deze daadwerkelijk is gebruikt voor de eigen woning.
 • Als je de schenking in een overeenkomst laat vastleggen dan mogen daarin geen voorwaarden staan. Behalve dat je kind de schenking op tijd voor zijn woning moet gebruiken.

Als je niet in een keer het hele bedrag wil of kunt storten dan mag de schenking ook over 2 of 3 jaar verspreid worden. Houd er wel rekening mee dat je kind, bij de laatste schenking nog steeds 40 jaar of jonger is.

Als je kind uiteindelijk geld overhoudt dan is dit geen probleem, mits dit bedrag niet hoger is dan de €26.040 die het vrij mag besteden. Is dit wel het geval dan wordt er alsnog belasting geheven over het gedeelte wat hierboven uitkomt.

Als je de schenking verspreid over 2 of 3 jaar dan mag alleen in het eerste jaar €26.040 vrij besteed worden. De jaren erna moet al het geld voor de eigen woning worden gebruikt. (bron)

Dure Studie

Naast een schenking voor het kopen/verbouwen van een huis kun je ook besluiten het geld te gebruiken voor een dure studie. Hier geldt dan een maximaal, eenmalig bedrag voor van €54.246.

Maar goed, ook hier zitten natuurlijk weer een paar voorwaarden aan verbonden (afgezien van de eerder genoemde leeftijdsvoorwaarden):

 • De opleiding of studie kost minimaal €20.000 per jaar. Dat is wel exclusief de kosten voor het levenonderhoud.
 • Je schenking is vastgelegd door een notaris in een akte. In deze akte staan de volgende dingen:
  – Voor welke studie de schenking bedoeld is
  – Wat de verwachte kosten van de studie zijn
  – Dat de schenking vervalt als het bedrag niet uiterlijk in 2021 is besteed.
 • Een notaris heeft uw schenking vastgelegd in een akte waarin staat:
  – Voor welke studie of opleiding uw donatie is bedoeld
  – Hoe hoog de verwachte kosten van het opleidingstraject zijn
  – Dat de schenking vervalt als het bedrag niet uiterlijk in 2021 is besteed aan de opleiding of studie
 • Daarnaast moet zowel jij als je kind op papier kunnen aantonen dat de schenking is overgemaakt aan het kind en dat dit echt gebruikt is voor de dure studie.

Als je studie wel duur is, maar niet zo duur dan kun je alsnog gebruik maken van deze schenking. €26.040 mag namelijk vrij besteed worden. De overige €28.206 moet wel écht voor de studie gebruikt worden. Doe je dit niet dan moet je hier gewoon belasting over betalen.

Hoeveel Mag Je Schenken Aan Vrienden?

Voor vrienden (en mensen waar je niet verwant aan bent) geldt een maximale vrijstelling van €2173 per jaar. Kom je boven dit bedrag uit dan betalen zij 30-40% belasting afhankelijk van het schenkbelastingtarief waar zij invallen.

Een uitzondering hierop is als het geld gebruikt wordt voor het kopen of verbouwen van een huis. In dit geval geldt hetzelfde bedrag als wat je aan je kind belastingvrij mag schenken: €102.010.

Wel zitten hier dezelfde voorwaarden aan verbonden als de voorwaarden waar je bij een schenking aan je kind ook verplicht toe bent, zie “Geld schenken aan kind voor aankoop huis” een stukje terug. (bron)

Hoeveel Mag Je Schenken Aan Je Familie?

Tot slot hebben we nog de categorie familie. Het maakt in dit geval niet uit of je schenkt aan kleinkinderen of je eigen ouders. In alle gevallen gelden dezelfde regels.

Voor een schenking aan familie geldt hetzelfde belastingvrije tarief als een schenking aan vrienden, namelijk €2173 euro per jaar. Wel geldt ook hier weer dat je eenmalig een bedrag van €102.010 mag schenken voor de aankoop/verbouwing van een huis (onder voorwaarden).

Wel gelden andere belastingtarieven. Als je meer schenkt dan de vrijstelling dan betalen kleinkinderen 18-36% afhankelijk van de hoogte van je schenking. Geef je geld aan je ouders dan betalen zij 30-40% wat ook weer afhankelijk is van de hoogte van je schenking.

Wie Betaalt De Schenkbelasting?

Je mag zelf kiezen wie de schenkbelasting betaalt: de ontvanger of de gever. Wel is het zo dat je met een paar dingen rekening moet houden als de schenker de belasting betaalt.

Als de schenker de schenkbelasting betaalt dan noemen we dit “netto” of “vrij op naam” schenken.

Houd er rekening mee dat de schenker meer belasting moet betalen dan de ontvanger zou doen. Dit is dus fiscaal de meest onvoordelige optie. Als je wilt weten hoe groot dit verschil is dan kun je deze tool van de Belastingdienst gebruiken.

De reden hiervoor is dat het betalen van de schenkbelasting ook als schenking wordt gezien.

Wie de schenkbelasting betaalt regel je via het aangifteformulier voor de schenkbelasting van de Belastingdienst. Als je het geldt ontvangt is het wel goed om te weten dat jij wel verantwoordelijk blijft voor het betalen van de belasting, ook al gaat de schenker deze betalen.

Mocht de schenker dus onverhoopt niet de schenkbelasting betalen dan draait de ontvanger hier alsnog voor op.

Wat Zijn De Voordelen Van Geld Schenken In Plaats Van Nalaten?

Voordat je besluit geld te schenken kun je jezelf ook afvragen of het niet voordeliger is om het geld pas bij een erfenis aan je partner/kinderen na te laten.

Het antwoord daarop is dat geld schenken fiscaal een stuk voordeliger is dan geld nalaten. De reden hiervoor zijn de eerdergenoemde vrijstellingen.

Per jaar mag je, zoals gezegd, €2173 (aan kleinkinderen of vrienden) en €5248 (aan kinderen) schenken. Hier wordt geen belasting over geheven en dit kun je dus elk jaar doen. Doordat je 0% belasting betaalt kan het fiscaal niet voordeliger worden.

Als je geld nalaat dan zijn er nog wel verschillende vrijstellingen. Hieronder zie je hoe hoog de vrijstelling is in relatie met de persoon die is overleden.

Vrijstelling erfbelasting
Bron

Laten we even een voorbeeld gebruiken om te zien hoeveel voordeliger schenken is in plaats van nalaten.

Als je €50.000 aan je kind wilt nalaten dan kun je besluiten dit over 10 jaar, in 10 delen van €5000 belastingvrij te schenken. Je kind betaalt dan geen belasting.

Als je besluit dit bedrag pas bij overlijden aan je kind te geven dan betaalt je kind wel belasting. De tarieven voor schenkbelasting en erfbelasting zijn hetzelfde (zie tabel aan het begin van de blog).

Dit betekent dat je kind over €50.000 – €20.616 = €29.384 in totaal 10% belasting moet betalen. Dat komt neer op een totaalbedrag van €2938,40 aan erfbelasting.

Stefan Kleinekoort

HetGeldCollege is de blog waar ik schrijf over mijn interesse in persoonlijke financiën. Ik hoop andere te helpen met de blogs die ik schrijf en probeer moeilijke financiële zaken zo helder mogelijk te omschrijven!

Recent Content