Hoeveel Mensen Hebben Meer Dan Een Ton Spaargeld?


Het is natuurlijk hartstikke interessant om te weten hoe de financiële huishouding van andere Nederlanders ervoor staat. Precies om die reden gaan we vandaag kijken naar het spaargeld en vermogen van Nederlanders die meer dan €100.000 tot hun beschikking hebben.

Hoeveel mensen hebben meer dan een ton spaargeld? Volgens het CBS waren er in 2014 ruim 750.000 huishoudens die meer dan €100.000 aan financiële bezittingen hadden. Hieronder vallen bank/spaartegoeden, aandelen en obligaties. Dat komt neer op ongeveer 1,575 miljoen mensen die meer dan een ton spaargeld hebben.

Laten we nu eens kijken hoeveel spaargeld gemiddeld is, hoe rijke mensen hun spaargeld verdelen en welke groepen vaker meer dan een ton spaargeld hebben!

P.S. Als je nog op zoek bent naar ideeën om meer rente te verdienen op je spaargeld dan kan ik je dit artikel aanraden wat ik eerder schreef: 13 Goede Ideeën Om Meer Te Doen Met Je Spaargeld.

Hoeveel Spaargeld Is Gemiddeld?

Nu we weten hoeveel mensen minimaal €100.000 aan spaargeld hebben is het ook leuk om te weten wat de gemiddelde hoeveelheid spaargeld is.

Gemiddeld heeft een huishouden €40.000 aan spaargeld. Wel is het zo dat dit gemiddelde niet representatief is voor de meeste huishoudens. De mediaan is namelijk €13.000 (bron).

Wil jij meer en makkelijker sparen?
Kijk dan een naar deze excelsheet waar je meerdere spaardoelen in kunt bijhouden!

De reden voor dit grote verschil is dat 10% van de Nederlanders 64% van al het vermogen in Nederland bezit (bron). Dat zorgt ervoor dat deze 10% het gemiddelde aardig omhoog haalt.

Met andere woorden: de kans is groter dat iemand €13.000 aan spaargeld op zijn rekening heeft staan dan €40.000.

Meer weten over de gemiddelde hoeveelheid spaargeld van een Nederlander, hoeveel je eigenlijk zou moeten hebben en hoeveel Nederlanders per maand sparen? Lees dan deze blog: Gemiddeld Spaargeld Nederlander.

Hoe Verdelen Huishoudens Hun Ton Spaargeld?

Het CBS geeft de mogelijkheid om huishoudens die meer dan €100.000 aan spaargeld hebben te verdelen in 3 groepen: huishoudens met een vermogen van 2 – 5 ton, van 5 ton tot 1 miljoen, en huishoudens met meer dan 1 miljoen euro aan vermogen.

In onderstaande tabel zie je hoe deze groepen hun spaargeld verdeeld hebben.

Huishouden met vermogen vanBank/SpaarrekeningObligatiesAandelen
€200.000 – €500.00020,2%0,5%4,3%
€500.000 – €1.000.00022,1%1,4%11,4%
€1.000.000+10,9%3,0%51,5%

Laten we even een voorbeeld gebruiken. Een huishouden met een vermogen van €500.000 – €1.000.000 heeft gemiddeld €804.000 aan bezittingen (bank/spaartegoeden, aandelen, onroerend goed, inboedel, auto’s etc.).

Van al die bezittingen bestaat gemiddeld 22,1% uit bank/spaartegoeden, 1,4% uit obligaties en 11,4% uit aandelen.

Het leuke aan deze tabel vind ik persoonlijk dat je goed kan zien wat het verschil is tussen de mensen die het goed voor elkaar hebben (vermogen van 200.000 tot 1 miljoen euro) en de mensen die het uitstekend voor elkaar hebben (vermogen van meer dan 1 miljoen euro).

De mensen die meer dan 1 miljoen euro aan vermogen bezitten die hebben meer dan de helft van al hun bezittingen in aandelen zitten (51,5%).

Of dat komt omdat deze groep vooral bestaat uit ondernemers (en daardoor aandeelhouder is van een eigen bedrijf), of omdat ze slim beleggen dat is niet duidelijk. Wel is het duidelijk dat (op een slimme, verstandige manier) beleggen in aandelen dus loont.

Hoeveel Mensen Hebben Meer Dan Een Ton Aan Vermogen?

Vanzelfsprekend zit er een verschil tussen spaargeld en vermogen. Spaargeld is simpelweg het geld wat je op je bank/spaarrekening hebt staan. Vermogen bereken je door al je bezittingen min al je schulden te doen.

Logischerwijs is het aantal mensen met een vermogen van meer dan een ton groter dan het aantal mensen dat een ton aan spaargeld heeft. Maar hoeveel mensen hebben eigenlijk een ton aan vermogen?

In totaal zijn er in Nederland 2.467.000 huishoudens die meer dan €100.000 aan vermogen hebben (bron). Dat komt neer op 5,18 miljoen mensen.

In 2014 waren er in Nederland 7.480.000 huishoudens. Dat betekent dat 33% van de Nederlandse huishoudens meer dan een ton aan vermogen bezit.

Als we deze huishoudens opdelen in verschillende vermogenscategorieën dan zien we de volgende verdeling (bron):

  • €100.000 – €200.000 vermogen: 909.000 huishoudens
  • €200.000 – €500.000 vermogen: 1.075.000 huishoudens
  • €500.000 – €1.000.000 vermogen: 314.000 huishoudens
  • €1.000.000+ vermogen: 169.000 huishoudens

Ouderen Hebben Vaker Een Ton Vermogen

Het zal geen verrassing zijn dat ouderen vaker in het bezit zijn van een ton vermogen dan mensen die onderaan de leeftijdsladder staan.

Volgens het CPB heeft 7% van de mensen tussen de 20-29 jaar een vermogen tussen de 100-500 duizend euro. Meer weten over het vermogen van twintigers? Lees dan deze blog waar ik al eerder over dit onderwerp schreef.

Als je een sprong maakt naar de veertigers dan zie je dat het vermogen al aardig gegroeid is. 49% van de veertigers heeft een vermogen tussen de 100-500 duizend. Daarnaast heeft 12% een vermogen van meer dan 500 duizend euro. Meer weten over het vermogen van veertigers? Daar heb ik deze blog over geschreven.

Zestigers zitten er daarnaast het warmst bij. Maar liefst 41% heeft een vermogen van 100-500 duizend euro en 40% komt met zijn vermogen boven de 500 duizend uit.

Vermogen en leeftijd
bron

De redenen dat ouderen vaker meer dan een ton aan vermogen hebben zijn als volgt. Als eerste hebben zij vaak een grote hoeveelheid pensioen opgebouwd omdat zij al langer hebben gewerkt.

Ten tweede is een groot gedeelte van hun vermogen terug te vinden in ”stenen”. Doordat ouderen vaak al een lange tijd hebben kunnen aflossen hebben zij veel vermogen in hun huis zitten.

In onderstaande afbeelding zie je de vermogens en schulden van huishoudens met een mediaan inkomen per leeftijdsgroep.

Gerelateerde Vragen

Hoeveel mensen verdienen meer dan €100.000 per jaar? Volgens het CBS verdient 1,3% van de Nederlanders meer dan een ton per jaar. Dat komt neer op 176.000 mensen.

Hoeveel mensen hebben meer dan €1 miljoen aan vermogen? Volgens het CBS had Nederland in 2013 98.000 huishoudens met een vermogen van meer dan €1 miljoen. Dat komt neer op 205.800 mensen.

Hoeveel mensen hebben meer dan €10 miljoen aan vermogen? Volgens het CBS had Nederland in 2013 3430 huishoudens met een vermogen van meer dan €10 miljoen. Dat komt neer op 7203 mensen.

Stefan Kleinekoort

Op HGC schrijf ik over mijn interesse in persoonlijke financiën. Ik hoop andere te helpen met de blogs die ik schrijf en probeer moeilijke financiële zaken zo helder mogelijk te omschrijven!

Recente posts