Hoeveel Spaargeld Mag Je Hebben Met Een Uitkering?


Hoeveel spaargeld mag je hebben met een uitkering? Het is een vraag die je jezelf weleens zult stellen als je van de overheid een uitkering ontvangt. Hoeveel spaargeld je precies mag hebben hangt heel erg af van de uitkering. Voor sommige uitkeringen is je spaargeld namelijk wel van belang en voor andere niet. Laten we daar eens even naar kijken.

Hoeveel spaargeld mag je hebben met een uitkering? Als je een bijstandsuitkering ontvangt dan mag je maximaal €6.225 spaargeld hebben als alleenstaande en €12.450 als alleenstaande ouder of gezin. Voor een WW ,WIA, Wajong en WAO uitkering maakt de hoeveelheid spaargeld niet uit.

Nu je dit weet wordt het tijd om hier dieper op in te duiken. Als eerste duiken we dieper in op de bijstandsuitkering en kijken we hoeveel je wordt gekort en hoe jouw huis daarin een rol speelt. Daarna kijken we naar de andere uitkeringen én bespreken we in detail waarom spaargeld niet het enige is waar je rekening mee moet houden. Lees snel verder!

Wil jij per maand minder uitgeven?
Download hier het gratis huishoudboek in Excel

Bijstand

Als eerste is er de bijstandsuitkering. Dit is de uitkering die je ontvangt als je geen recht hebt op een andere uitkering zoals bijvoorbeeld de WW of de WIA. Zoals net al werd vermeld gelden hiervoor de volgende regels als het gaat om de maximale hoeveelheid spaargeld:

  • Alleenstaande: €6.225
  • Alleenstaande ouder: €12.450
  • Gezamenlijke huishouding: €12.450

De reden dat je in de bijstand alsnog een spaarpot mag hebben is zodat je niet direct in een financiële ramp wordt gegooid als je iets moet vervangen. Stel je bijvoorbeeld voor dat je auto stukgaat en die heel erg belangrijk is om de kinderen naar school te brengen. Dan zul je een reparatie alsnog zelf moeten bekostigen.

Vanzelfsprekend is het financiële risico wat ouders en gezinnen hebben groter dan het risico van een alleenstaand iemand. Om die reden mogen mensen in zo’n situatie meer spaargeld hebben dan alleenstaande.

Hoeveel Wordt Je Gekort?

De vraag is wel of je bijstand gekort wordt op het moment dat je meer spaargeld hebt dan deze grens of dat hij gewoon in een keer vervalt? Helaas is het zo dat als je ook maar een euro meer hebt dan de wettelijke grens, je recht op bijstand direct vervalt.

Het is dus niet zo dat je minder bijstand krijgt als je bijvoorbeeld €15.000 spaargeld hebt. Je krijgt gewoon helemaal geen bijstand meer. Vanuit de overheid wordt je geacht dit geld gewoon op te maken totdat het weer onder de grens komt. Pas dan heb je weer recht op bijstand.

De reden hiervoor is dat de overheid niet wil dat mensen met veel vermogen maar weinig inkomen alsnog recht hebben op bijstand. In theorie zou dat betekenen dat iemand met €100.000 aan spaargeld alsnog een bijstandsuitkering zou kunnen krijgen en dat willen we natuurlijk voorkomen.

Eigen Woning

Naast spaargeld is er nog een andere grote factor die meespeelt bij het bepalen van je eigen vermogen: je huis. Daar zitten namelijk wel wat haken en ogen aan. In een aparte vermogenstoets kijkt je gemeente namelijk of jij wel recht heb op een uitkering gebaseerd op de overwaarde van je huis. Het hangt hierbij heel erg er vanaf of je meer of minder dan €52.500 overwaarde hebt.

Als je minder dan €52.500 overwaarde hebt dan heb je recht op een bijstandsuitkering als je voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

  • Jij woont met je gezin in je eigen huis
  • De gemeente kan in alle redelijkheid niet van je verwachten dat je het huis gaat verkopen of een extra hypotheek afsluit. Dat kan bijvoorbeeld als een voor jouw situatie geschikte huurwoning je ongeveer hetzelfde zou kosten in de maand.

Als je meer dan €52.500 overwaarde in je huis hebt zitten dan bepaald de gemeente of je recht hebt op een bijstandsuitkering of niet. Je kunt dan bijstandsuitkering krijgen in twee vormen.

Als eerste kan een gedeelte van de bijstand worden uitgekeerd als lening. Stel je bijvoorbeeld voor dat je een overwaarde hebt van €70.000. Dan heb je €17.500 meer overwaarde dan de wettelijke grens voor bijstand. In dat geval zal de eerste €17.500 van je bijstandsuitkering worden uitgekeerd in de vorm van een lening. Daarna heb je wel gewoon recht op een normale bijstandsuitkering in de vorm van een gift.

WW / WIA / Wajong / WAO

Dan hebben we natuurlijk ook nog de andere uitkeringen zoals de WW, WIA, Wajong of WAO uitkering. Het fijne aan deze uitkeringen is dat de hoeveelheid vermogen die je hebt niet wordt meegeteld.

Mocht je dus recht hebben op een van deze uitkeringen dan maakt het niet uit hoeveel vermogen je hebt opgebouwd. De reden hiervoor is onder andere doordat alle werknemers en werkgevers in Nederland hiervoor premie afdragen.

Mocht je dus op wat voor een manier werkloos worden dan is het in Nederland een wettelijk recht dat je van deze uitkering gebruik mag maken (mits je natuurlijk voldoet aan de gestelde eisen).

Wat Valt Er Onder ”Spaargeld”?

Vaak als we het hebben over spaargeld dan denken mensen dat het alleen gaat over het geld wat er op de bankrekening staat. Echter, dat is niet helemaal waar als het gaat om uitkeringen en of je er recht op hebt.

Eigenlijk is een beter woord ”eigen vermogen”. Dat houdt namelijk veel meer in dan alleen maar het spaargeld op je bankrekening(en). Je moet namelijk ook denken aan eventuele beleggingen, contant geld, de overwaarde van je huis, auto’s en eventuele verzekeringen die je kunt afkopen (zoals pensioenverzekeringen).

Als je alles bij elkaar optelt en dan nóg niet boven de grens uitkomt zoals we die bij de bijstand hebben beschreven, dan heb je dus recht op je bijstandsuitkering. Nogmaals, voor andere uitkeringen maakt dit dus niet uit.

Hoeveel Mag je Bijverdienen Met Een Uitkering?

Naast spaargeld en eigen vermogen is het ook goed om te weten dat er een maximum zit aan hoeveel je met een uitkering mag bijverdienen. Daarnaast gelden ook totaal andere regels per uitkering. Mocht je hier alles over willen weten lees dan zeker deze blog: Hoeveel mag je bijverdienen met een uitkering?.

Om je direct een snel antwoord te geven zie je hieronder hoe bijverdiensten de hoogte van jouw uitkering kunnen beïnvloeden:

  • WW: maximaal 87,5% van de hoogte van je WW-uitkering
  • WGA: maximaal 65% van je laatstverdiende loon
  • IVA: Bijverdienen kan niet. Dan wordt IVA omgezet in WGA-uitkering
  • Bijstand: Alles wat je bijverdient wordt gekort.
  • Wajong: Alles wat je bijverdient wordt gekort

Stefan Kleinekoort

Op HGC schrijf ik over mijn interesse in persoonlijke financiën. Ik hoop andere te helpen met de blogs die ik schrijf en probeer moeilijke financiële zaken zo helder mogelijk te omschrijven!

Recente posts