Hoeveel Zakgeld geef je in de Brugklas?


Het is zo ver, je kind gaat van de basisschool naar de middelbare school. Spannend, zo’n eerste jaar in de brugklas! Er komen in de brugklas echter ook meer kosten kijken voor jouw kind. Denk aan een bezoek in de bioscoop met vrienden, een snack in de kantine, of een bezoek aan de stad na schooltijd.

De overstap van de basisschool naar de brugklas is voor veel ouders dan ook een moment om het zakgeld en kleedgeld te herzien. In dit artikel lopen we door de overwegingen en standaarden als het aankomt op zakgeld voor een kind in de brugklas.

Hoeveel zakgeld geef je een kind in de brugklas?

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat een kind van 12 jaar in de brugklas ongeveer € 17 tot € 22 zakgeld ontvangt. Zorg dat dit een vast tijdstip in de maand is, en wijk hier niet vanaf. Maak samen met je kind afspraken over wat hij of zij hiervan moet betalen.

Zakgeld geven volgens het Nibud

Het Nibud doet regelmatig onderzoek naar zakgeld voor kinderen. Zij geven niet alleen aan wat een goede hoogte voor het zakgeld zou moeten zijn, maar geven ook tips over het omgaan met zakgeld. Het is belangrijk om dit soort zaken eerst op een rijtje te hebben.

Afhankelijk van de leeftijd van je kind, adviseert het Nibud een andere hoogte van het zakgeld. Let op, dit is een indicatie. Persoonlijk ben ik voorstander van het verhogen van zakgeld per schooljaar. Het bereiken van een nieuwe leeftijd is immers geen prestatie, het over gaan naar een nieuw schooljaar wel. Bij volwassenen werkt het immers hetzelfde. Wie goed presteert kan mogelijk een slarisverhoging ontvangen.

Hier volgt een indicatie van het zakgeld dat scholieren per maand per leeftijd ontvangen (Bron: Nibud Scholierenonderzoek 2020);

 • 12 jaar: € 17 tot € 22
 • 13 jaar: € 20 tot € 22
 • 14 jaar: € 22 tot € 25
 • 15 jaar: € 22 tot € 30
 • 16 jaar: € 20 tot € 25
 • 17 jaar: € 22 tot € 26
 • 18 jaar: € 21 tot € 26

Dit zijn de bedragen die scholieren volgens het onderzoek in 2020 gemiddeld ontvingen. Wellicht valt het op dat er vanaf ongeveer 15 jaar geen significante stijging meer is in de hoogte van het zakgeld. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat veel kinderen vanaf 15 jaar een bijbaan zoeken, en dus minder afhankelijk worden van zakgeld. Er zijn ook kinderen die vanaf dat moment géén zakgeld meer ontvangen, wat het gemiddelde wat drukt.

Leer je kind ook om een deel van het geld te sparen (met en spaardoel)

Afspraken maken over het zakgeld

Kinderen hebben uiteraard zakgeld nodig om kleine zaken tijdens hun schooltijd te kunnen bekostigen. Denk aan een snack in de kantine, of een bioscoop bezoek met vrienden. Het is echter wel goed om afspraken te maken over het zakgeld. Op die manier heeft zakgeld niet alleen een praktisch nut, maar werkt het ook educatief. Je kind leert op die manier omgaan met geld.

Het is in ieder geval aan te raden om het zakgeld op een vast tijdstip in de maand aan je kind te geven. Dit kan bijvoorbeeld iedere eerste dag van de maand zijn. Je kind leert zo dat je langere tijd met zakgeld moet kunnen doen. Wanneer ze het geld in de eerste week opmaken, is het daarna drie weken afzien.

Het is belangrijk om hier niet vanaf te wijken. Wanneer je toch wat extra geld toestopt wanneer je kind geen geld meer heeft, leert je kind nog niet om met geld om te gaan. Wees dus consistent en geef enkel zakgeld op de afgesproken momenten.

Bespreek wat je kind wel en niet moet betalen van het zakgeld. Zo kunnen hier geen onduidelijkheden over ontstaan. Moeten ze bijvoorbeeld kleding betalen van het zakgeld (kom ik zo op terug)? En hoe zit het met het kopen van een plakset wanneer je kind een lekke band heeft? Of cadeau’s voor wanneer ze naar een verjaardag van vriendjes uit de klas gaan?

Het is ook goed om de afspraken uit te printen. Zo hebben jullie beide de afspraken zwart op wit staan, en kunnen jullie hier ook beide op terugvallen. Zo werkt het immers ook wanneer je kind in de toekomst een bijbaan gaat zoeken. Ook dan staan de afspraken over verloning in een contract.

Motiveer je kinderen om ook een deel van het geld te sparen. Maak bijvoorbeeld samen spaardoelen en plaats iedere maand een deel van het zakgeld in een spaarpot. Zorg voor een spaardoel en maak het inzichtelijk. Print bijvoorbeeld een thermometer uit en schrijf bij elk streepje een bedrag. Wanneer de thermometer vol is, is het spaardoel bereikt. Zo kan je kind iedere maand een deel afstrepen of inkleuren, om gemotiveerd te blijven om verder te sparen.

In de brugklas heb je een pinpas nodig. Hierdoor wordt geld minder tastbaar

Kinderen in de brugklas hebben meestal een pinpas nodig

Op veel scholen is het alleen maar mogelijk om met een pinpas te betalen. Als je kind al een eigen bankrekening heeft maar geen pinpas, is het dus verstandig om samen een pinpas aan te vragen.

Daar zitten ook nadelen aan verbonden. Een pinpas maakt geld een stuk minder tastbaar. Niet alleen kinderen, maar ook volwassenen geven geld veel gemakkelijker uit middels een pinpas. Het is daarom verstandig om geregeld samen naar de bankafschriften te kijken om inzicht te krijgen in de uitgaven van je kind. Je zou bijvoorbeeld per maand kunnen categoriseren waar het geld naartoe gaat. Zo krijgt je kind ook een beeld van zijn of haar uitgaven.

Aanschaf en gebruik van een mobiele telefoon

Vrijwel alle kinderen op de middelbare school hebben een mobiele telefoon. Een mobiele telefoon kan vrij duur zijn, en ook het gebruik kan aardig in de kosten lopen. Het is daarom belangrijk om hier afspraken over te maken.

Bespreek zaken zoals;

 • Wie koopt de mobiele telefoon. Is dit nieuwe of tweedehands?
 • Wat zijn de voorwaarden van het abonnement. Hoeveel kan/mag je kind de telefoon gebruiken?
 • Wat doen jullie als er extra kosten bovenop het abonnement komen?
 • Wat zijn de afspraken bij schade of verlies van de telefoon?

Op deze manier leert je kind dat een mobiele telefoon geen recht of vanzelfsprekendheid is, maar een voorrecht. Er zitten nu eenmaal (soms hoge) kosten verbonden aan de aanschaf en het gebruik van een mobiele telefoon. Het is prima als je dit als ouder op je wilt nemen, maar het is goed om je kind hierin te betrekken.

Sommige ouders starten in de brugklas met kleedgeld. Begeleiding hierin is van groot belang

Starten met kleedgeld in de brugklas

Hoe je omgaat met het kopen van kleding verschilt enorm per ouder. De ene ouder geeft kleedgeld, de andere ouder koopt de kleding voor het kind zelf. Het is in ieder geval goed om je kind hierin te betrekken en een bepaald budget aan te houden. Zo leert je kind begrijpen dat kleding duur kan zijn en geld niet oneindig is.

Veel ouders starten in de brugklas met kleedgeld. Uit onderzoek blijkt dat een bedrag van ongeveer € 50 een mooi bedrag is voor kleedgeld voor een kind. Wel is het aan te bevelen om je kind hier ten minste het eerste jaar in te begeleiden. Bekijk samen wat voor soort kleding te koop is, en ga na of je kind het de prijs waar vindt.

Bespreek ook dat sommige kleding belangrijker is dan andere kleding. Je wilt voorkomen dat je kind enkele dure merkbroeken koopt, maar geen fatsoenlijke schoenen of winterjas heeft om in rond te lopen. Begeleiding rondom kleding is daarom van groot belang.

Kinderbijslag gaat vanaf 12 jaar omhoog

De kosten voor je kinden zullen wel gaan oplopen wanneer ze naar de middelbare school gaan. Gelukkig wordt de kinderbijslag ook verhoogd vanaf het moment dat ze 12 jaar oud zijn. Op dit moment ontvang je ongeveer € 50 per kwartaal meer kinderbijslag voor een kind van 12 jaar, dan een kind van 11 jaar. Je zou dit deels kunnen gebruiken om het zakgeld van je kind te verhogen.

HGC Redactie

Vanuit HGC schrijven meerdere schrijvers over financiële zaken, met als doel im complexe zaken eenvoudig te maken. Alle schrijvers zijn geïnteresseerd in financiën en verdiepen zich in de materie om de onderwerpen zo goed mogelijk toe te lichten.

Recente posts