Huis Verkopen Met Meerdere Erfgenamen


Een huis erven is vaak een prettige financiële meevaller. Vaak komt het echter voor dat er meerdere erfgenamen zijn. Dat maakt het verkoopproces moeilijker omdat iedereen verantwoordelijk is én zijn mening mag uiten. Dus, hoe gaat dit in zijn werking?

Huis verkopen met meerdere erfgenamen? Als de partner van de overledene nog in leven is dat krijgt deze het huis tot beschikking. Zijn er alleen andere erfgenamen dan kunnen deze het huis verkopen en de opbrengst verdelen. Als één erfgenaam dwarsligt kan deze gedwongen worden tot verkoop.

Zoals je jezelf waarschijnlijk kunt voorstellen zitten er wel wat haken en ogen aan dit proces. Die gaan we vandaag bespreken. Als eerste kijken we naar hoe een huis wordt verdeeld als er nog een levende partner is en wat er gebeurd als er alleen andere erfgenamen (zoals kinderen) zijn. Daarnaast lees je wat er gebeurd als één erfgenaam de verkoop tegenhoudt en wat als meerdere erfgenamen het niet eens worden. Tot slot nog wat tips om onenigheid te voorkomen. Lees snel verder!

Hoe Wordt Een Huis Verdeeld Met Meerdere Erfgenamen?

Een van de eerste vragen die er naar boven komt bij het verdelen van een huis met meerdere erfgenamen is hoe de verdeling überhaupt in elkaar zit. Wie heeft nu eigenlijk recht op wat? Dat hangt heel erg af van welke van de volgende situaties op jullie situatie van toepassing is.

Partner

Als er nog een partner in het spel is dan heeft deze in eerste instantie recht op het huis. Hiervoor moet het wel gaan over een huwelijk, geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract. Een vermelding over deze regeling in een testament is ook bindend.

Mochten er andere erfgenamen zijn dan krijgen deze dus niet recht op het huis. Wel worden alle bezittingen en schulden van de overledene bij elkaar opgeteld en van elkaar afgehaald. Het wordt dus omgezet naar een geldbedrag. Dat is waar de andere erfgenamen wel recht op hebben.

Even een voorbeeld: stel je voor dat de overledene een huis heeft met een overwaarde van €100.000. Verder heeft deze geen waardevolle bezittingen en geen overige tegoeden. Er is echter nog wel een partner in het spel welke in het huis mag blijven wonen.

Stel nou dat je als kind recht hebt op €25.000 van die overwaarde. Dat noemen we het kindsdeel. Je kunt dit niet direct opeisen maar dit komt pas ter beschikking als de langstlevende partner komt te overlijden. Pas dan verdelen jij en de andere erfgenamen het huis.

Meer weten over het opeisen van je kindsdeel en de verschillende situaties waar je tegenaan kunt lopen? Lees dan deze blog die ik daar eerder over schreef.

Andere erfgenamen

Als er andere erfgenamen zijn dan zijn deze gezamenlijk verantwoordelijk voor de verdeling van het huis. Het makkelijkste is vaak als alle erfgenamen goed met elkaar door een deur kunnen en zij besluiten het huis te verkopen. Het huis wordt in dat geval verkocht en het geld wordt verdeeld aan de hand van de verdeling waar een ieder wettelijk recht op heeft of aan de hand van wat is vastgelegd in het testament.

Een andere optie is dat een van de erfgenamen eigenaar wil worden van het huis. Er bestaat dan de mogelijkheid om de andere erfgenamen uit te kopen. Hiervoor moet een onafhankelijke taxateur gevraagd worden om de waarde van het huis in te schatten. De erfgenaam geeft de andere erfgenamen vervolgens het bedrag waar deze recht op hebben. De hele koop wordt afgerond bij de notaris met een zogeheten akte van verdeling.

Wat Als Er Één Ongewillige Erfgenaam is?

Als er een ongewillige erfgenaam is die het huis niet wil verkopen dan zijn er twee opties. Als eerste kan deze erfgenaam de andere erfgenamen dus uitkopen en zo eigenaar worden van het huis. Als deze hier niet toe in staat is of dit niet wil dan is er nog een andere opties.

De andere erfgenamen kunnen dan via de rechtbank de ongewillige erfgenaam dwingen om mee te werken aan de verkoop van het huis. Er moet dan wel een redelijk bod op tafel komen én de overige erfgenamen moeten het wel eens zijn over een verkoop. Één enkele erfgenaam kan dus niet echt dwarsliggen, de situatie wordt moeilijker als het om meerdere mensen gaat.

Wat Als Er Meerdere Ongewillige Erfgenamen Zijn?

Als meerdere erfgenamen het niet eens worden over de verkoop van het huis dan zullen er andere manieren gevonden moeten worden om de erfenis eerlijk te verdelen. Een van de meest voorkomende manieren is om dit bij een notaris te regelen.

Als eerste kan deze proberen er pratend met de gehele groep uit te komen. Als er bijvoorbeeld onenigheid is over de waarde van het huis dan kan er vervolgens een onafhankelijke makelaar worden ingeschakeld die een bindend advies geeft over de waarde van het huis.

Mocht de notaris er niet met de partijen uitkomen dan is er natuurlijk ook altijd nog de gang naar de rechter. De notaris heeft in dit geval al een overzicht gemaakt met de knelpunten waar de rechter weer verder op kan bouwen. Wel moeten alle partijen dan advocaten inschakelen en kost dit dus veel tijd en geld. Het liefst kom je er onderling uit of bij de notaris.

Hoe Kun Je Onenigheid Voorkomen?

Er zijn verschillende momenten waarop onenigheid kan ontstaan over de verkoop van het huis. Zo kan het zijn dat er erfgenamen zijn die op voorhand al tegen het verkoopproces zijn. Andere keren besluit een erfgenaam pas later, bijvoorbeeld als er een bod op tafel ligt, om de verkoop toch niet te steunen.

Een van de makkelijkste manieren om dit soort problemen te voorkomen is toch wel het laten opstellen van een testament als iemand nog bij leven is. In het testament kan een executeur worden aangewezen (bijvoorbeeld een notaris) met afwikkelingsbevoegdheid. Op deze manier is in het testament al vastgelegd dat het huis gaat worden verkocht.

Om onenigheid tijdens het verkoopproces te voorkomen is het slim om iedere erfgenaam een onherroepelijke volmacht tot verkoop en levering te laten tekenen. Daarin kun je ook een minimumbedrag afspreken waartegen het huis mag worden verkocht. Zo kan een erfgenaam dus niet op het laatste moment de stekker uit het proces trekken en moet de verkoop doorgaan.

Stefan Kleinekoort

Op HGC schrijf ik over mijn interesse in persoonlijke financiën. Ik hoop andere te helpen met de blogs die ik schrijf en probeer moeilijke financiële zaken zo helder mogelijk te omschrijven!

Recente posts