Lender En Spender (Review & Ervaringen)


Crowdfunding is tegenwoordig een van de meest bekende manieren om projecten te financieren. Het nadeel voor investeerders is echter vaak dat het om buitenlandse platformen gaat die buiten het toezicht vallen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Wist je echter dat er tegenwoordig ook Nederlandse platformen zijn waar je als investeerder veilig kunt crowdfunden? Een van die platformen is Lender en Spender. Het platform is in 2017 opgericht door Amsterdamse ondernemers en beheerd op het moment van schrijven zo’n €12,67 miljoen aan openstaande leningen.

Benieuwd naar hoe Lender en Spender werkt, hoeveel rendement je als investeerder kunt halen en wat de risico’s zijn van dit platform? Lees dan zeker even verder!

Disclaimer: Ik ben geen financieel adviseur. Alle informatie op deze website is naar mijn beste weten opgeschreven. Je bent zelf verantwoordelijk voor de financiële beslissingen die je maakt.

Wat Is Lender En Spender?

Zoals de introductie al omschreef is Lender en Spender een Nederlands platform voor crowdfundprojecten. Bij crowdfunding vragen ondernemers en/of particulieren een lening aan bij het platform.

Verschillende investeerders zorgen er dan gezamenlijk voor dat het gevraagde bedrag bij elkaar gespaard wordt. Zij ontvangen over de looptijd van de lening rendement wat ze vervolgens kunnen herinvesteren of kunnen uitgeven.

In het geval van Lender en Spender gaat het vooral over het financieren van persoonlijke leningen, er wordt dus uitsluitend geld geleend aan consumenten. Het platform heeft de mogelijke leningen onderverdeeld in 3 categorieën:

 • Lenen voor een grote uitgave (bijvoorbeeld een autolening)
 • Lenen voor een verbouwing
 • Overstappen (het oversluiten van een lening naar Lender en Spender)

Voorwaarden Voor Lenen via Lender en Spender

Als iemand geld wil lenen via Lender en Spender dan moeten zij aan strenge eisen voldoen en het eens zijn met de voorwaarden. Deze luiden als volgt:

 • Minimaal 21 jaar en maximaal 65 jaar oud
 • Nederlandse nationaliteit en woonachtig in Nederland
 • Je moet een arbeidsovereenkomst hebben voor onbepaalde tijd of een pensioenuitkering
 • In het verleden geen betalingsproblemen hebben gehad
 • De looptijd van de lening is 24 – 60 maanden
 • Het minimale leenbedrag is €5000, maximaal is het €25.000
 • Leningen kunnen tussentijds altijd boetevrij worden afgelost
 • Alle aanvragen worden getoetst bij het BKR om te zien of de lening verantwoord is

Hoe Werkt Investeren Via Lender En Spender?

Investeren via Lender en Spender is eigenlijk redelijk simpel. Helemaal omdat het hier om een Nederlands platform gaat is de informatievoorziening duidelijk. Om het je makkelijk te maken heb ik hieronder in kopjes de belangrijkste punten op een rijtje gezet.

Huidige Cijfers

Op het moment van schrijven (oktober 2019) staan er op het platform een totaal van 1814 leningen open die gefinancierd worden door 1200 particuliere en zakelijke investeerders.

Wat ook een interessante statistiek is, helemaal als je overweegt via dit platform te investeren, is hoeveel geld er is afgeboekt. Als investeerder loop je namelijk het risico dat een lening niet wordt terugbetaald en dat je het geld van die lening kwijt bent (onder het kopje ‘Risico’ lees je hier zo meer over).

In het geval van Lender en Spender is 0,22% van de openstaande leningen afgeboekt. Dat is een ontzettend laag bedrag en betekent dat je praktisch als je geld terug ziet met rendement.

Voordat je te enthousiast wordt wil ik daar wel een hele grote kanttekening bij zetten. Dat is namelijk dat Lender en Spender nog nooit een financiële crisis heeft meegemaakt. We hebben dus geen idee hoe goed de leningen worden terugbetaald als Nederland ineens in financieel zwaar weer terechtkomt. Wees je hiervan bewust.

Als je de actuele kerncijfers wil bekijken dan kan dat via de website van Lender en Spender. In de menubalk, onder het kopje ”statistieken”, vind je de meest actuele gegevens.

Kerncijfers Lender en Spender

Iets wat we wel kunnen zeggen is dat het crowdfundingsplatform sinds 2017 een stevige groei van het aantal openstaande leningen (en dus geïnvesteerd geld) heeft doorgemaakt.

In onderstaande grafiek is goed te zien dat er elke maand meer vermogen wordt geleend en geïnvesteerd op het platform.

Leninggroei Lender En Spender

Eisen

Je kunt je afvragen of er nog eisen zijn waar jij als investeerder aan moet voldoen. Dat valt eigenlijk ontzettend mee. Als je een bedrag tot €10.000 wilt investeren heeft Lender en Spender alleen een e-mailadres van je nodig. Als je meer dan dit bedrag wil investeren dan zul je wel aanvullende gegevens moeten aanleveren.

De enige andere eis is dat je in het bezit bent van een Nederlandse bankrekening. Omdat dit platform alleen in Nederland opereert is dit een vereiste voor onder ander het toezicht en de vergunningen.

Kosten

Als je gaat investeren dan wil je natuurlijk ook weten welke kosten het platform rekent en hoeveel je dat uiteindelijk oplevert. Laten we in dit geval beginnen met de kosten. Daarvan zijn er namelijk twee soorten.

Als eerste zijn er de servicekosten van 1,0% per jaar over het gemiddelde uitstaande bedrag. Stel dat je €10.000 aan geïnvesteerd geld hebt staan dan komt dit op de volgende berekening neer: €10.000 * 0,01 / 12 = €8,33 per maand.

Dat is in mijn optiek een redelijk groot bedrag aan rendement wat je verliest aan kosten. Helemaal als je het vergelijkt met beleggen in indexfondsen wat vaak al kan vanaf 0,25% per jaar. Helemaal op de lange termijn zijn dit dus wel kosten om rekening mee te houden.

De tweede vorm van kosten zijn eventuele incassokosten. Mocht een lening namelijk niet worden terugbetaald dan stuurt Lender en Spender een incassobureau op de wanbetaler af. Deze incassokosten worden gelijk verdeeld over het aantal investeerders dat onderdeel is van de lening.

Zeg bijvoorbeeld dat een lening van €10.000 gefinancierd is door 100 investeerders die allen €100 hebben ingebracht. Deze lening wordt niet terugbetaald en de incassokosten bedragen €500. dan betalen de investeerders dus ieder €500 / 100 = €5 per persoon.

Rendement

Als toekomstige investeerder wil je natuurlijk ook weten hoeveel rendement je op jaarbasis mag verwachten. In onderstaande grafiek kun je dit direct in een oogopslag zien.

Kort gezegd kun je met Lender en Spender uitgaan van een rendement van 4% op jaarbasis. Zoals je ziet hebben afboekingen er in 2017-2018 voor gezorgd dat dat rendement iets lager lag (rond de 3,5%).

Rendement Lender en Spender

Minimale En Maximale Bedrag

Verder is het goed om te weten wat de minimale en maximale bedragen zijn die je op dit crowdfundingsplatform kunt investeren. Een voordeel van Lender en Spender is namelijk dat je al een investeringsaccount kunt openen met €100. Dat maakt peer-to-peer lenen dus heel toegangkelijk.

Voor particuliere investeerders geldt vervolgens een maximumbedrag van €80.000. Voor zakelijke investeerders is dit €1.000.000.

Een richtlijn die Lender en Spender zelf ook aanraadt is dat je niet meer dan 10% van je beschikbare vermogen investeert in P2P-leningen. Zelf zou ik dit ook aanraden.

Zoals net al werd verteld is dit een gloednieuw platform waarvan we niet weten wat er gebeurd als de leningen in financieel zwaar weer terecht komen. 10% van je vermogen kun je zien als een aanvaardbaar risico.

Geld Direct Terugvragen

Tot slot is het goed om te weten dat er bij Lender en Spender ook de mogelijkheid bestaat om je geld tussentijds op te nemen. Mocht je je kapitaal dus echt nodig hebben dan kan dat.

Wel zijn hier extra kosten aan verbonden. Die extra kosten bedragen 1% van het totale bedrag dat je wilt opnemen plus een eventuele correctie van het marktwaardeverschil.

Lender En Spender Risico’s

Nu je weet wat Lender en Spender is en wat het voor jou als investeerder kan betekenen is het tijd om te kijken naar de verschillende risico’s en hoe het platform hier mee omgaat.

Leningen Die Niet Worden Afgelost

Het grootste risico, en iets wat al eerder genoemd is, is dat je nieuwe investering niet wordt terugbetaald door de persoon die het geld geleend heeft. Zoals je in het kopje ‘Rendement’ net al zag kostte dit investeerders in 2017 – 2018 ongeveer 0,5% per jaar.

Dat is simpelweg een risico wat je neemt als je investeert in leningen: het kan zijn dat je geld niet terugkrijgt.

Natuurlijk doet Lender en Spender er zoveel mogelijk aan om te zorgen dat dit risico geminimaliseerd wordt. In het begin van deze blog kwam je al een lijst tegen met voorwaarden waar potentiële leners aan moeten voldoen. Daarnaast worden leners ook onderworpen aan testen van het BKR en het UWV om zo de betaalbereidheid en het arbeidsverleden te controleren.

Toch is het goed om je van dit risico bewust te zijn. Op het moment van schrijven hebben 78% van de leningen op het platform een looptijd van 4-5 jaar. Er kan in een mensenleven veel gebeuren in die periode en dat kan positief of negatief uitpakken voor je rendement.

Spreiding

Een ander risico waar je met crowdfunding vaak tegenaan loopt is dat de spreiding van je geld minimaal is. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je €1000 investeert in 1 project. Het probleem is natuurlijk dat als dat ene project zijn lening niet meer kan betalen al je geld in een keer kwijt bent.

In mijn optiek heeft Lender en Spender dit redelijk goed aangepakt. Jouw geld wordt namelijk automatische gespreid over een portefeuille van een groot aantal leningen die geen betalingsachterstand hebben.

Zo zorgt het platform er dus voor dat je een zo groot mogelijke spreiding bereikt en het risico van één wanbetaler dus niet heel je rendement opeet.

Het rendement wat je verdient wordt vervolgens automatische geherinvesteerd. Als je hebt aangegeven maandelijks uitbetaald te willen worden (en dus niet verder wilt investeren) dan wordt je geld niet opnieuw geïnvesteerd.

Faillisement Lender en Spender

Het laatste risico wat je loopt is dat Lender en Spender failliet gaat. Je kunt je dan afvragen of je je geld überhaupt nog wel terug gaat zien?

In het geval van dit P2P-lening platform kun je er vanuit gaan dat je gewoon krijgt doorbetaald, ook al gaat Lender en Spender failliet. Dat komt namelijk door de structuur van het platform.

De uitbetalingen en incasso’s worden namelijk uitgevoerd door een onafhankelijke stichting (Stichting Derdengelden Lender & Spender). Geldnemers betalen hun afflossingen en rente aan deze stichting.

De servicekosten worden vervolgens uitbetaald aan Lender en Spender (dat is hun verdienmodel) en de aflossingen en rente worden weer doorgespeeld naar de investeerders. Zie onderstaande afbeelding voor een visuele uitleg.

Structuur Lender en Spender

Doordat de boedel van de stichting en de BV gescheiden zijn loopt jouw geld dus geen risico als Lender en Spender failliet gaat. Wel is het zo dat je leningen bij een failssement niet meer verder worden gespreid. De uitbetalingen en incasso’s lopen door tot dat de laatste lening volledig is terugbetaald.

Lender En Spender Ervaringen

Tot slot is het altijd verstandig om nog even naar de ervaringen van andere te kijken. In dit geval heb ik hiervoor gebruik gemaakt van review website Kiyoh. Lender en Spender heeft daar op dit moment zo’n 37 beoordelingen met een gemiddelde score van 9,4.

Nu is het natuurlijk heel makkelijk om hier alleen maar reviews met 10 sterren neer te zetten maar daar heeft niemand wat aan. Daarom heb ik hier vooral de ervaringen eruit gepakt die ook een kritische toon aanslaan. Zo kun je zelf een goede overweging maken.

Review Lender en Spender

Een van de kanttekeningen die ik ook in deze blog heb proberen aan te kaarten is dat het platform bij lange na nog niet volwassen is. De rendementen en het risico wat je loopt is allemaal gebaseerd op inschattingen. Dat is ook het grootste punt waar bovenstaande investeerder tegenaan loopt.

Ervaringen Lender en Spender

Iets wat ik vaker tussen de reviews zag terugkomen is dat investeerders ook graag de mogelijkheid zouden hebben om te investeren in leningen met een hoger risicoprofiel. Daar zou dan vanzelfsprekend ook een hoger rendement tegenover moeten staan. Nu heb je deze optie als investeerder nog niet en het is onduidelijk of dat in de toekomst zal veranderen.

En ook hier zie je weer de vraag terugkomen om leningen op het platform te krijgen met een hoger risico maar ook een hoger rendement.

Wat wel interessant is om op te merken is dat bovenstaande investeerder P2P-leningen gebruikt als diversificatie op zijn beleggingen. Dat is ook hoe ik zou aanraden dit platform te gebruiken. Een goede beleggingsportefeuille met indexfondsen levert vaak een betere spreiding, meer rendement en minder risico op dan investeren in crowdfunding.

Crowdfunding kun je het beste gebruiken om je beleggingsportefeuille iets uit te breiden. Daarom is de richtlijn om maximaal 10% van je belegbare vermogen in deze vorm van crowdfunding te steken ook iets waar ik zelf achter sta.

Meer weten over Lender en Spender? Op hun website vind je alle verdere informatie die je nodig hebt.

Stefan Kleinekoort

Op HGC schrijf ik over mijn interesse in persoonlijke financiën. Ik hoop andere te helpen met de blogs die ik schrijf en probeer moeilijke financiële zaken zo helder mogelijk te omschrijven!

Recente posts