Wat Is Het Modaal Inkomen Van Nederland In 2021?


Als we als mensen een ding heel erg interessant vinden dan is het wel hoeveel we allemaal verdienen. Het is daarom niet heel gek dat je wilt weten wat het modaal inkomen is in Nederland in 2021. Niet alleen is dit leuk om te weten, je weet zo ook hoe jij er zelf voor staat in vergelijking met Nederland in zijn geheel. Hier gelijk even het snelle antwoord:

Het modale inkomen is het meest voorkomende inkomen in Nederland. Volgens het Centraal Plan Bureau is het bruto modale inkomen in Nederland in 2021 €36.500 per jaar (€3.041,67 p.m.). Het netto modale inkomen is €28.416 per jaar (€2.368 p.m.).

Nu je dit weet gaan we dit natuurlijk even uitpluizen. Hieronder lees je eerst meer over het modale bruto en netto inkomen en zie je ook hoe zich dit de afgelopen 50 jaar heeft ontwikkeld. Daarna kijken we naar het modaal inkomen van gezinnen en tweeverdieners. Verder bespreken we ook het modale bruto en netto uurloon.

Modaal Bruto Inkomen

Zoals je net al zag is het bruto modale inkomen in Nederland in 2020 een totaal van €36.500 per jaar. Dat is zoals gebruikelijk een verbetering van het modale inkomen van de jaren ervoor. Zo was het bruto modale inkomen in 2019 €35.500, in 2018 €34.500 en in 2017 €34.000. Het is dus helemaal niet ongebruikelijk voor het bruto modale inkomen om zo’n €500 – €1.000 bruto per jaar te stijgen (1).

Om je een beeld te geven van hoe het modale inkomen zich over de jaren heeft ontwikkeld heb ik hierboven de gegevens van het bruto modale inkomen van 1970 – 2020 op een rijtje gezet. Zoals je kunt zien stijgt het bruto modale inkomen over de jaren gestaag. Echter, er zijn ook periodes dat het inkomen stagneert of zelfs iets krimpt.

Wil je de complete excelsheet met de exacte gegevens van de afgelopen 50 jaar? Die download je hieronder gratis en voor niets.

Modaal Netto Inkomen

Als je weet wat het bruto modale inkomen is dan wil je natuurlijk ook weten hoeveel het modale netto inkomen is. Voor de meeste mensen zal dit uitkomen op €28.416 netto per jaar. Dat betekent dat iemand die een modaal inkomen verdient gemiddeld genomen €8.084 aan belasting en bijdragen betaald.

Houdt er wel rekening mee dat de getallen die we hier bespreken voor veel mensen licht zullen afwijken. Dat komt onder andere doordat we een redelijk ingewikkeld belastingsysteem hebben waardoor sommige mensen net iets meer of minder belasting zullen betalen.

Om je ook direct een beeld te geven van de ontwikkeling van het modale netto inkomen van 1970 – 2020 heb ik hierboven die gegevens ook even op een rijtje gezet. Laat het wel duidelijk zijn dat ik hierbij ben uitgegaan van de huidige belastingregels. Als je deze gegevens wilt downloaden in dan kun je dat hieronder doen.

Modaal Inkomen Gezin (Tweeverdieners)

Als we een grove schatting maken met de beschikbare cijfers dan wordt het duidelijk dat het modale inkomen van een gezin met tweeverdieners uitkomt op €59.130. Hierbij gaan we er vanuit dat er één kostwinner is en de andere persoon 62% van een fulltime werkweek werkt.

Die 62% heb ik natuurlijk niet uit de lucht gegrepen. Volgens onderzoek van het CBS is het namelijk zo dat tweeverdieners in totaal 1,62 vte (voltijdsequivalent) werken. Dat komt dus neer op een persoon die een voltijdweek werkt en de ander die 62% van een voltijdweek werkt.

Als we dit bedrag omrekenen naar een nettobedrag dan wordt het duidelijk dat het netto modale inkomen van tweeverdieners uitkomt op €4.067 per maand.

Modaal Uurloon

Het modale uurloon is in eerste instantie niet zo 1-2-3 te bereken. Dat komt doordat niet iedereen in Nederland deze uren in een week beschouwd als ”fulltime”. Voor sommige mensen is 32 uur per week fulltime, voor andere 36 en voor andere 40. Om je toch een inschatting te geven van wat het modale uurloon is heb ik het in onderstaande tabel even omgerekend.

Uren per weekBruto modaal uurloon
32 uur € 23,76
36 uur € 21,12
40 uur € 19,01

In bovenstaande tabel ben ik uitgegaan van 48 gewerkte weken per jaar. Als je het modale uurloon vervolgens deelt door het aantal gewerkte uren dan krijg je het bruto modale uurloon zoals hierboven afgebeeld. Natuurlijk wil je nu ook gelijk weten wat het netto modaal uurloon van Nederlanders is. Die vind je hieronder.

Uren per weekBruto modaal uurloon
32 uur € 18,50
36 uur € 16,44
40 uur € 14,80

Waardoor Stijgt Het Modale Inkomen?

Zoals je net al zag is het stijgt het modale inkomen door de jaren heen gestaag. Je kunt je natuurlijk afvragen hoe dit komt. Waarom verdienden Nederlanders in 1970 rond de €5.000 modaal en ligt dat nu rond de €36.500 modaal?

Inflatie

De grootste reden hiervoor is inflatie. Inflatie houdt in dat het geld wat je hebt in de loop van tijd minder waard wordt. Soms is inflatie heel hoog (10%+) maar over het algemeen ligt de inflatie sinds de jaren 90 tussen de 0 – 4% (zie afbeelding hieronder). De Europese Centrale Bank probeert door zijn beleid elk jaar op een inflatie van 2% te mikken.

Door er elk jaar voor te zorgen dat er een stabiele inflatie is zorgt de ECB ervoor dat mensen hun geld blijven uitgeven in plaats van dat ze het gaan oppotten. Daardoor blijft de economie draaiende.

Echter, doordat alles elk jaar zo’n 2% duurder wordt moeten het modale salaris ook meestijgen. Zou dit niet gebeuren dan zouden we na verloop van tijd steeds minder met ons geld kunnen kopen en dat zou natuurlijk problemen opleveren.

Stijging Arbeidsproductiviteit

Een andere reden voor de stijging van het modale inkomen door de jaren heen is de toegenomen arbeidsproductiviteit. Hoe meer één werknemer in zijn werkweek gedaan kan krijgen, hoe hoger de arbeidsproductiviteit. Hoe meer een werknemer gedaan kan krijgen, hoe meer producten er verkocht kunnen worden en hoe meer omzet en winst er kan worden gemaakt.

Een voorbeeld: in de jaren ’70 waren er nog geen computers, daardoor waren werknemers veel tijd kwijt met handmatige administratie. Door de komst van computers is dit allemaal veel makkelijker en sneller geworden. Daardoor kan één werknemer meer werk verrichten en dat zorgt voor een hogere productiviteit (en daardoor dus een hogere winstgevendheid).

En wat gebeurd er als een werknemer productiever is en het bedrijf meer winst maakt? Dan ziet de werknemer dit uiteindelijk ook terug in zijn loonstrook. Naast inflatie is dit ook een grote factor voor de stijging van de lonen.

Verschil Gemiddelde En Modale Inkomen?

In een eerdere blog heb ik ook al een keer het gemiddelde inkomen in Nederland op een rijtje gezet. Toch is er wel degelijk een verschil tussen het gemiddelde en modale inkomen in Nederland. Het leek mij wel even belangrijk om toe te lichten waar dat verschil nou vandaan komt.

Het gemiddelde salaris wordt berekend door het inkomen van alle werkende Nederlanders bij elkaar op te tellen en dit te delen door het aantal werkende Nederlanders. Bijvoorbeeld: Er zijn 100 Nederlanders en die verdienen in totaal €3.000.000. Als je €3.000.000 deelt door 100 dan kom je uit op een gemiddeld salaris van €30.000 per jaar.

Het nadeel van het gemiddelde salaris is echter dat er bijna altijd één hele kleine groep is die ontzettende veel verdient. Daardoor ligt het gemiddelde salaris vaak hoger dan wat de ”normale” Nederlander verdient. Daarom is er ook het modale salaris om je een beeld te geven van wat Nederlanders verdienen.

Het modale salaris is het salaris wat het meest in Nederland voorkomt. Laten we weer even de 100 Nederlanders als voorbeeld gebruiken. Hun inkomens zien er als volgt uit:

  • 45 verdienen er €25.000 per jaar
  • 15 verdienen er €40.000 per jaar
  • 15 verdienen er €50.000 per jaar
  • 10 verdienen er €60.000 per jaar
  • 8 verdienen er €70.000 per jaar
  • 7 verdienen er €80.000 per jaar

In dit geval is het modale inkomen €25.000 per jaar. Dat komt doordat de grootste groep (45 mensen) een inkomen verdienen van €25.000 per jaar.

Waarom Verschilt Mijn Salaris Van Het Modale Inkomen?

Omdat het modale inkomen het meest voorkomende inkomen is voor een grote groep kan het voorkomen dat jouw salaris meer of minder is dan modaal. Als eerste gaan we hieronder kijken waar dat precies aan kan liggen, daarna bespreken we manieren om jouw salaris omhoog te krikken.

Opleidingsniveau

Als eerste speelt opleidingsniveau natuurlijk een hele grote rol. Als we bijvoorbeeld kijken naar het gemiddelde salaris van mbo’ers (daar heb ik hier al een keer een uitgebreide blog over geschreven) dan zie je dat deze groep tussen de €1.210 – €2.344 bruto per maand verdienen als ze starten.

Als we dat vergelijken met het gemiddelde startsalaris van hbo’ers en WO’ers (waar ik hier dan weer een blog over heb geschreven) dan zie je een duidelijk verschil. Hbo’ers verdienen namelijk €2.150 – €2.600 bruto per maand. Voor WO’ers geldt natuurlijk het hoogste startsalaris met €2.300 – €3.125 bruto per maand.

Sector

Als tweede is de sector waarin je werkt natuurlijk een hele belangrijke factor. In deze blog heb ik het salaris van hbo’er en WO’ers per sector al een keer op een rijtje gezet. Daarin wordt het duidelijk dat mensen die in de industrie of financiële dienstverlening werken ontzettend goed verdienen. Het bruto jaarsalaris voor iemand in de industrie werkt is gemiddeld namelijk €91.200 als deze tussen de 55 – 59 jaar is. Voor iemand in de financiële dienstverlening is dit zelfs €104.900 bruto per jaar.

Als we daar mensen in minder betalende sectoren tegenover zetten dan wordt het duidelijk hoe groot het verschil soms kan zijn. Mensen tussen de 55 – 59 jaar die in de horeca werken verdienen namelijk gemiddeld €40.500 per jaar. Cultuur, sport en recreatie is een andere sector die er met gemiddeld €37.200 per jaar niet goed vanaf komt.

Geslacht

Persoonlijk vind ik het redelijk jammer dat ik dit kopje ook in deze blog moet toevoegen maar het is helaas nog steeds waar dat mannen meer verdienen dan vrouwen voor gelijk werk. In 2016 verdienen vrouwen in vergelijking met hun mannelijke collega’s 7% minder bij commerciële bedrijven. Bij de overheid ligt dit rond 5% minder.

Goede nieuws is dan wel weer dat deze verschillen in salaris de afgelopen jaren wel iets zijn afgenomen. In 2008 was het verschil met 9% en 7% namelijk een stukje hoger dan dat het nu is.

Loonverschil mannen en vrouwern

Ervaring

Ervaring en leeftijd spelen natuurlijk ook een ontzettend belangrijke rol in het salaris wat je ontvangt. Als we kijken naar het gemiddelde salaris per leeftijd dan wordt dat verschil natuurlijk direct heel duidelijk. Gemiddeld verdient iemand van 25-29 jaar een inkomen van €28.000 bruto per jaar. Voor iemand van 45-49 jaar staat daar dan weer een salaris van €42.300 bruto per jaar tegenover.

Regio

Een andere factor die we zeker niet mogen vergeten is dat de regio waarin je woont ook een grote impact heeft op je salaris. Zo verdienen mensen die in de stad wonen gemiddeld 8-10% meer dan mensen die op het platteland wonen. Reden daarvoor is dat het leven daar simpelweg goedkoper is. Daardoor heb je minder nodig om comfortabel te kunnen leven en dat zorgt voor lagere salarissen.

Vaardigheden

Als laatste zijn jouw specifieke vaardigheden van groot belang als het gaat om hoeveel salaris je verdient. Welke vaardigheden dit zijn hangt natuurlijk ook weer heel erg af van de werkzaamheden die je verricht. Denk bijvoorbeeld aan managementvaardigheden, een vreemde taal of programmeren.

Hoe Zorg Je Voor Een Hoger Salaris?

Als je meer salaris wilt ontvangen dan kun je twee dingen doen: onderhandelen of nieuw werk zoeken. Gelukkig hebben we voor beide opties al een paar blogs geschreven dus laten we hieronder even kijken naar de meest nuttige informatie.

Onderhandel

Als eerste is er de mogelijkheid om te onderhandelen over je salaris. Er zijn twee momenten wanneer je dit met een werkgever kunt doen: als je er net komt werken of als je er al langer werkt. In beide gevallen is het ten eerste goed om te weten wat je waard bent. Doe daarom altijd goed onderzoek naar wat mensen in jouw sector met jouw ervaring verdienen. Zo weet je waar je met je salaris redelijkerwijs op kunt inzetten.

Daarnaast is het goed om te weten wat je argumenten zijn voor een salarisverhoging. Je kunt er de klok op gelijk zetten dat je jouw werkgever zult moeten overtuigen van je waarde voor het bedrijf. Daarom is het goed om te weten wat jij het bedrijf hebt opgeleverd en welke prestaties je hebt geleverd.

Verder is het ook een goed idee om over meer te onderhandelen dan alleen je salaris. Denk bijvoorbeeld aan secundaire arbeidsvoorwaarden, het aantal uren wat je werkt en andere punten die voor jou belangrijk zijn. Door hier tegelijkertijd over te onderhandelen creëer je speling in de onderhandelingen en wordt het makkelijker om op de een of andere manier je wensen te vervullen.

Nu zijn er natuurlijk nog ontelbaar veel andere manieren om goed de onderhandelingen aan te gaan. Gelukkig heb ik in deze blog 22 tips voor je op een rijtje gezet waardoor jij voor een goed eindresultaat in je onderhandelingen kunt zorgen. Zou ik dus zeker even lezen!

Beter Betaalde Baan

Als laatste mogelijkheid kun je natuurlijk op zoek gaan naar een beter betaalde baan óf doorgroeien binnen je huidige functie. Beide zullen er vaak voor zorgen dat je meer salaris zult gaan ontvangen.

Zo kwam ik er tijdens het maken van deze lijst met de 60 best betaalde banen in Nederland achter dat directeuren en managementfuncties het in de meeste gevallen écht heel erg goed doen. Dat zal natuurlijk niet direct een verrassing zijn maar het toont aan dat als je een hogere functie binnen een bedrijf te pakken weet te krijgen je vaak een heel goed salaris kunt verdienen.

Soms kan het echter zo zijn dat je in een slecht betaalde sector zit. Zoals we net al zagen betaalt de horeca bijvoorbeeld niet echt heel lekker. In dit geval kun je ook kijken of je niet beter kunt wisselen van sector en of jouw vaardigheden niet ergens anders ook heel goed toepasbaar zijn (en ze dan ook nog eens meer opleveren). Vanzelfsprekend vraag dit wat meer creativiteit maar het kan vaak écht de moeite waard zijn.

Stefan Kleinekoort

Op HGC schrijf ik over mijn interesse in persoonlijke financiën. Ik hoop andere te helpen met de blogs die ik schrijf en probeer moeilijke financiële zaken zo helder mogelijk te omschrijven!

Recente posts