Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid


In tijden van het Coronavirus worden er in Nederland maatregelen genomen om deze fase, ook op economisch gebied, goed door te komen. Een van de regelingen die het kabinet in het leven heeft geroepen is het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid.

Wat is het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid? Het NOR is een regeling van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. De regeling geldt als vervanging voor de werktijdverkorting. Deze regeling moet sneller worden uitgevoerd en compenseert het salaris van werknemers voor maximaal 90% in plaats van 75%.

Hoe Werkt De Regeling?

Hoe het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid precies werkt is nog onduidelijk. Op het moment is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hard bezig met de invulling hiervan.

Wat we op het moment wel weten is dat deze regeling als volgt in elkaar zit:

 • Werkgevers worden voor 90% gecompenseerd in de loonkosten vanuit de staat als 100% van hun omzet wegvalt.
 • Werkgevers worden voor 45% gecompenseerd in de loonkosten als 50% van de omzet wegvalt.
 • Werkgevers worden voor 22,5% procent gecompenseerd in de loonkosten als 25% van de omzet wegvalt.
 • Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot van 80% verstrekken ter hoogte van de verwachte tegemoetkoming.
 • Het echte omzetverlies wordt achteraf vastgesteld.
 • Voor grote aanvragen (hoe groot, dat wordt nog bepaald) kan het zijn dat er een accountantsverklaring nodig is.
 • Er kan nog een correctie op de tegemoetkoming plaatsvinden als er bij definitieve vaststelling wordt ontdekt dat er sprake is geweest van een daling in de loonkosten.
 • De regeling moet sneller en soepeler worden uitgevoerd dan de werktijdverkorting. Op deze manier probeert het kabinet werkgevers snel tegemoet te komen.

Voorwaarden Regeling

Verder zijn er ook wat voorwaarden die er gesteld worden aan deze regeling. Deze zijn door het ministerie als volgt opgesteld:

 • Vooraf stelt de werkgever dat er geen mensen ontslagen zullen worden op basis van economische redenen (omzetverlies). Dit geldt voor de periode waarin de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De werkgever verwacht tenminste 20% omzetverlies.
 • De regeling geldt voor een periode van 3 maanden. Dit kan met nog eens 3 maanden eenmalig verlengd worden. Misschien dat hier extra voorwaarden aan worden gesteld.

Benieuwd naar de regeling? Vanaf 13:51 – 16:37 bespreekt Minister Koolmees het noodfonds in onderstaande video.

Waarom Het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid?

De regeling is bedacht om de huidige werktijdverkorting-regeling te vervangen. Deze regeling is namelijk bedoeld voor maximaal 200 aanvragen per jaar. Op het moment van schrijven (17-maart) zijn er 78.000 aanvragen.

Het kabinet is er hiermee achter gekomen dat de huidige regeling tekort schiet en niet snel genoeg uitgevoerd kan worden. Om faillisementen te voorkomen is dit specifieke noodfonds in het leven geroepen.

Vanaf Wanneer Gaat De Regeling In?

Het noodfonds gaat in vanaf 1-maart-2020. Dat betekent dus dat de regeling met terugwerkende kracht in gaat.

Hoe Vraag Je Het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid Aan?

Het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid kun je hier aanvragen bij het UWV!

Noodfonds Ook Voor Flexwerkers?

Verder is het ook goed om te weten dat het noodfonds ook geldt voor oproep/uitzendkrachten. Iedereen waarbij de werkgever normaliter geen doorbetalingsplicht heeft wordt dus gelukkig meegenomen in deze regeling. Zo kunnen bedrijven deze periode door komen zonder dat deze krachten ontslagen hoeven worden.

Wat Gebeurd Er Met De Aanvragen Voor Werktijdverkorting?

De aanvragen van ondernemers die werktijdverkorting hebben aangevraagd die worden op het moment bewaard. Zodra het Noofdfonds Overbrugging Werkgelegenheid is opgezet worden deze aanvragen onder de nieuwe regeling in behandeling genomen.

Zoals het er nu naar uit ziet hoeven de 78.000 ondernemers die nu een aanvraag hebben gedaan geen nieuwe aanvragen te doen. Ondernemers die al gebruik maken van de werktijdverkorting blijven hier gebruik van maken. Zij gaan niet mee in de nieuwe regeling.

Stefan Kleinekoort

Op HGC schrijf ik over mijn interesse in persoonlijke financiën. Ik hoop andere te helpen met de blogs die ik schrijf en probeer moeilijke financiële zaken zo helder mogelijk te omschrijven!

Recente posts