Ontslag Nemen Tijdens Ziektewet, Slim Of Niet?


Als je ziek bent en weg wilt bij je werkgever zit je vaak in een moeilijke situatie. Het is namelijk vaak onduidelijk wat nu verstandig is om te doen. Kun je ontslag nemen en heb je dan bijvoorbeeld nog wel recht op een transitievergoeding en een WW-uitkering?

Ontslag nemen terwijl je in de ziektewet zit is vaak geen goed idee. De reden hiervoor is dat je naast resterende loonbetalingen ook je WW-uitkering en transitievergoeding misloopt. Het is verstandiger om te wachten tot je werkgever je ontslaat. Dat kan deze doen na twee jaar ziektewet.

Het mag echter duidelijk zijn dat dit een situatie is waarbij veel uitzonderingen komen kijken. Hieronder bespreken we eerst waar je op moet letten als je ontslag neemt. Daarna doen we hetzelfde voor een situatie waarin je ziek bent en ontslagen wordt. Verder bespreken we nog vele andere situaties die je hieronder in de inhoudsopgave kunt aanklikken. Lees snel verder!

Zelf Ontslag Nemen Tijdens Ziektewet

Als je in de ziektewet beland ben dan kan het zijn dat je met het idee speelt om zelf ontslag te nemen. Misschien ben je wel gewoon klaar met je huidige werkgever en wil je er op deze manier gewoon een einde aan maken.

Toch is dit zeker niet het slimste wat je kunt doen. De reden daarvoor is dat, als je zelf ontslag neemt, geen recht meer hebt op veel gunstige regelingen die jou als werknemer financieel veel kunnen opleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je WW-uitkering en natuurlijk ook je transitievergoeding. Als je daar meer over wilt weten lees dan deze twee blog: Transitievergoeding Bij Ziekte & Heeft Transitievergoeding Invloed Op WW

Een werkgever mag jou in de eerste twee jaar van je ziekteperiode niet ontslaan. De werkgever moet je in dit geval 70% van je laatstverdiende loon uitbetalen voor die periode van twee jaar. Na deze periode mag je wel worden ontslagen maar heb je, doordat het initiatief bij de werkgever ligt, wel recht op een transitievergoeding. Dat kan financieel vaak ook nog aardig aantikken.

Als je per se wel zelf ontslag wil nemen dan zul je met je werkgever een vaststellingsovereenkomst moeten opstellen (als je tenminste nog wel de financiële voordelen wil behouden). Een vaststellingsovereenkomst stel je op bij een ontslag met ”wederzijds goedvinden”. Met andere woorden: werkgever en werknemer willen het dienstverband beide opzeggen en leggen de afspraken rondom dit ontslag vast in de overeenkomst.

Vaststellingovereenkomst Bij Ziekte

Als je zelf ontslag neemt en een vaststellingsovereenkomst laat opstellen dan is het voordeel hiervan dat je alsnog aanspraak kunt maken op een transitievergoeding. Dat moet je natuurlijk wel onderhandelen met je werkgever.

Als deze hier niet akkoord mee wil gaan dan doe je dat simpelweg gewoon niet. In dat geval moet je wachten tot je twee jaar in de ziektewet hebt gezeten en dan zal de werkgever je alsnog ontslaan én heb je alsnog recht op een transitievergoeding. Als werknemer heb je dus een ontzettend sterke onderhandelingspositie.

Recht op een WW-uitkering wordt met een vaststellingsovereenkomst wel moeilijker als daarin duidelijk wordt dat het initiatief van ontslag vanuit jouzelf (de werknemer) is gekomen. Het UWV zal je dan geen WW-uitkering toekennen omdat je de werkloosheid aan jezelf te danken hebt in hun ogen.

Mocht je dus alsnog een WW-uitkering moeten ontvangen dan zul je ook dit met je werkgever moeten onderhandelen. Het moet in de vaststellingsovereenkomst dan duidelijk worden dat de werkgever de werknemer heeft ontslagen. De kans is echter groot dat de werkgever hier niet mee akkoord gaat. In dat geval zul je dus op een andere manier een financiële vergoeding moeten regelen (bijvoorbeeld in de vorm van een verhoogde transitievergoeding, daar lees je in deze blog meer over: Transitievergoeding Bij Vaststellingsovereenkomst).

Ontslagen Worden Tijden Ziektewet

Een transitievergoeding krijg je in de regel als je ontslagen wordt door je werkgever. Zolang jij je hebt gehouden aan de eisen die er in je contract zijn gesteld aan je dienstverband hoor je dus een transitievergoeding te krijgen.

Het is goed om te weten dat werkgever een zieke werknemer in de eerste twee jaar van zijn/haar ziekte niet mag ontslaan. Dit noemen we een opzegverbod en deze regeling wordt gehandhaafd door het UWV.

Als je dus een aantal dagen, weken of maanden in de ziektewet zit dan kan de werkgever jou niet ontslaan en moet deze gewoon 70% van je loon betalen voor de komende twee jaar. Daarna mag de werkgever je pas ontslaan.

Wanneer Ben Je Echt Ontslagen?

Verder is het belangrijk dat het UWV jouw ontslag goedkeurt. Pas dan heb je namelijk recht op een ontslagvergoeding. Hiervoor gaat een werkgever naar het UWV en vraagt deze toestemming om het arbeidscontract op te zeggen (dit heet een ontslagvergunning).

Daarnaast moet uit onderzoek van de arbodienst en het UWV blijken dat jij, binnen 26 weken niet in staat zal zijn je werk te hervatten. Dit kan in de huidige vorm zijn of in een aangepaste vorm.

Als dit het geval is, en de werkgever heeft aan zijn re-integratieverplichtingen voldaan, dan krijgt deze een ontslagvergunning en ben je officieel ontslagen. In dit geval heb je dus zowel recht op een transitievergoeding als een WW-uitkering.

Ontslag Bij Situatieve Ziekte

Je hoeft lang niet altijd ziek te zijn geworden door een vervelende ziekte. Soms kun je ook ziek worden door een vervelende werksituatie, bijvoorbeeld wanneer je ruzie hebt met een leidinggevende. In dat geval spreken we van een situatieve ziekte en kun je een vaststellingsovereenkomst laten opstellen als redmiddel.

Als je klaar bent met de situatie bij je werkgever kan zo’n overeenkomst uitkomst bieden. Zo hoef je niet twee jaar lang in de ziektewet te zitten én hoef je ook niet te wachten tot je werkgever een ontslagvergunning heeft ontvangen van het UWV. Dit geeft dus voor beide partijen veel rust.

Wel is het dus zo dat de kans groot is dat je een WW-uitkering misloopt. Het is daarom verstandig deze overeenkomst na te laten kijken door een arbeidsjurist. Verder is dit eigenlijk alleen slim bij een situatieve ziekte en kun je bij elke andere vorm van ziekte het beste wachten op je ontslag na twee jaar.

Ontslag Tijdens Ziekte In Proeftijd

Als je ziek bent geworden tijdens je proeftijd dan mag een werkgever je alsnog gewoon ontslaan. Het is dan wel belangrijk dat de werkgever je niet ontslaat omdat je ziek bent. Dat zou volgens de wet discriminatie zijn van zieke mensen. Daarom geven werkgevers vaak andere redenen op zoals ”proeftijd tekort om te beoordelen of werknemer geschikt is”.

Als je ontslagen wordt in je proeftijd en met ziekte dan heb je alsnog wel recht op een WW-uitkering. Daarnaast is het zelfs zo dat je een transitievergoeding hoort te krijgen. Eigenlijk heb je als zieke werknemer tijdens je proeftijd dus gewoon dezelfde rechten als elke andere werknemer.

Ontslag Tijdens Ziekte Met Tijdelijk Contract

Als je als werknemer met een tijdelijk contract ontslagen wordt terwijl je in de ziektewet zit dan heb je eigenlijk hetzelfde recht als alle andere werknemers. Dat betekent dat je als eerste dus gewoon recht heb op een WW-uitkering. Daarnaast hoor je van je werkgever ook een transitievergoeding te krijgen.

Ontslag Tijdens Ziekte Bij Bedrijfseconomische Redenen

Als je ontslagen wordt door bedrijfseconomische reden dan kan dit natuurlijk alleen als je al langer dan twee jaar ziek bent geweest. Nogmaals, een werkgever mag je alleen ontslaan als je al langer dan twee jaar in de ziektewet zit.

Wel zijn hier, in het geval van bedrijfseconomische redenen, wat uitzonderingen op. Zo mag een werkgever je wel ontslaan als de bedrijfsarts aangeeft dat je binnen vier weken weer zal herstellen van je ziekte. Zo voorkomt het UWV dat mensen die kort ziek zijn aan een ontslag ontkomen als dat ontslag wel gegrond is.

Voor een werkgever geldt dat de ontslagvergunning in dat geval vier weken na uitgave vanuit het UWV gebruikt moet worden. Ben je als werknemer langer ziek? Dan is die ontslagvergunning niet meer geldig.

Daarnaast kun je als zieke werknemer wel ontslagen worden als je pas ziek bent geworden nadat het UWV al een ontslagvergunning heeft uitgegeven. Dit noemen we een antimisbruikbepaling. Het zorgt er eigenlijk voor dat je als werknemer niet je ontslag kunt ”ontlopen” door ineens ziek te worden als er een dreigend ontslag aan zit te komen.

Ontslag Tijdens Ziekte Bij Faillissement

Als je tijdens je ziekte ontslagen wordt door een faillissement dan gelden er wat andere regels dan de norm. Als eerste kan een curator je ook ontslaan als je niet langer dan twee jaar ziek bent geweest. Dat is natuurlijk logisch aangezien het bedrijf ophoudt te bestaan. Daarnaast wordt er tijdens een faillissement of surseance van betaling ook geen transitievergoeding uitgekeerd aan de werknemers.

Als werknemer kun je, nadat de rechter heeft uitgesproken dat de werkgever blijvend niet aan zijn betalingsverplichting zal voldoen, een uitkering aanvragen bij het UWV. Dit heet een ”uitkering wegens betalingsonmacht”.

Deze uitkering vraag je aan binnen 26 weken vanaf het moment dat je werkgever niet meer kan betalen. Aanvragen doe je via dit nummer: 088 – 898 92 94. Dat is het telefoonnummer van de afdeling UWV Werknemers. Het UWV helpt je in dit geval verder. Als je meer wilt weten over deze uitkering dan kun je deze pagina van het UWV bezoeken.

Daarnaast heb je als werknemer ook gewoon recht op een WW uitkering. Daarom moet je ook direct een WW-uitkering aanvragen. Doe dit zo snel mogelijk. Het liefst doe je dit nog voor het einde van je dienstverband, hoe sneller hoe beter.

Wanneer Ontvang Je De Transitievergoeding?

Als je ontslagen wordt dan moet de werkgever jou een transitievergoeding betalen. Deze transitievergoeding dient betaalt te worden bij je eindafrekening. Dat gebeurd dus tegelijkertijd met je laatste loon en je resterende vakantiedagen.

Als een werkgever niet op tijd de vergoeding overmaakt dan moet je direct actie ondernemen. Vanaf dat moment heb je namelijk 3 maanden de tijd om naar de kantonrechter te stappen en een verzoekschrift in te dienen. De kantonrechter dwingt de werkgever dan tot betaling. Doe je dit na 3 maanden dan kan deze rechter hier geen uitspraak meer over doen en ben je jouw vergoeding kwijt.

Hoogte Transitievergoeding Bij Ziekte

Nu je weet hoe je een transitievergoeding kunt krijgen wil je waarschijnlijk ook weten hoe hoog deze dan eigenlijk is. De berekening hiervoor is gelukkig niet heel moeilijk. Als eerste is het goed om te weten dat je voor elk gewerkt jaar 1/3e van een maandsalaris ontvangt.

Als je al lange tijd ziek bent geweest moet je hiervoor uitgaan van het maandsalaris wat je kreeg voordat je ziek werd. Daarnaast is het ook goed om te weten dat je maandsalaris niet alleen je basissalaris inhoudt.

We hebben het hier ook over toeslagen, een 13e maand, bonussen en vakantiedagen. Om je maandsalaris te berekenen kun je dus het beste eerst je jaarloon berekenen en dat delen door 12 maanden. Dat is je maandsalaris. Vervolgens is de berekening als volgt:

Voorbeeld: maandsalaris van €3.000 bruto per maand, 11 dienstjaren = (€3.000 x 1/3) x 11 = €11.000.

Dan moet je ook nog erachter zien te komen hoeveel transitievergoeding je krijgt over het jaar wat al bezig is. Laten we zeggen dat je dit jaar 150 dagen hebt gewerkt en dat per dag 8 uur hebt gewerkt. Daarnaast ontvang je een bruto uurloon van €20. De formule is als volgt:

(bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12 ).

De formule die we net besproken hebben is dan: (€24.000/ €3.000) x (€1.000/12) =  €666,66. Dus over een dienstverband van 11 jaar en 150 dagen ontvang je €11.000 + €666,66 = €11.666,66 aan transitievergoeding.

Transitievergoeding Na Twee Jaar Ziekte Geschrapt?

In 2018 waren er geruchten dat het kabinet de transitievergoeding na twee jaar ziekte zou gaan afschaffen. De reden daarvoor is dat voor veel kleinere ondernemers een dure regeling is die hun financiën aardig door de war kan schoppen.

Toch is deze vergoeding niet geschrapt. In plaats daarvan kunnen werkgevers de kosten van deze vergoeding voor een gedeelte compenseren via de overheid. Dit akkoord heet ook wel de ”Regeling Compensatie Transitievergoeding”. (1)

De compensatie die werkgevers ontvangen is vaak wel lager dan de volledige transitievergoeding. Het is daarom ook een tegemoetkoming vanuit de overheid en niet een volledige compensatie. Mocht een werkgever hiervan gebruik willen maken dan moet deze dat doen binnen 6 maanden na het betalen vaan de transitievergoeding. Deze regeling is vanaf 1-april-2020 actief.

Stefan Kleinekoort

Op HGC schrijf ik over mijn interesse in persoonlijke financiën. Ik hoop andere te helpen met de blogs die ik schrijf en probeer moeilijke financiële zaken zo helder mogelijk te omschrijven!

Recente posts