Hoeveel Belasting Als Je Overuren Laat Uitbetalen?


Iedereen in werkend Nederland bouwt wel eens overuren op. Als je dit artikel leest is de kans groot dat dit voor jou ook het geval is. Waarschijnlijk heb je nu een potje aan overuren en vraag je je af hoeveel belasting je hierover moet betalen.

Hoeveel belasting betaal je als je overuren laat uitbetalen? Overuren worden, net zoals normale gewerkte uren, belast in de belastingschijf waar jij in zit (37,35 – 49,50%). Je betaalt dus geen exorbitant hoog bedrag aan belasting over je overuren (hoewel mensen wel vaak dat gevoel hebben).

Hoeveel Belasting Betaal Je Precies?

Hoeveel belasting je precies betaalt verschilt per persoon en per situatie. Ons belastingssysteem is nou eenmaal niet eenvoudig. Wel kun je het relatief makkelijk voor jezelf uitrekenen.

Als eerste moet je jouw belastbare inkomen in een jaar berekenen. Dat doe je met deze rekenmachine van Berekenhet.

De Belastingdienst gebruikt voor de berekening van je belastbare inkomen het inkomen wat je het jaar daarvoor hebt verdiend.

Op basis van dat inkomen wordt een schatting gemaakt van de belasting van je overuren. Dit heet een ”bijzonder tarief” en is dus een schatting. Bij het invullen van je inkomstenbelasting aan het einde van het jaar kan het zijn dat je meer of minder hebt verdiend dan vorig jaar. Je krijgt dan geld terug of moet bijbetalen.

Laten we voor dit voorbeeld zeggen dat je vorig jaar een belastbaar inkomen van €40.000 bruto heb verdiend. In dit geval vallen jouw overuren in de eerste belastingschijf omdat de tweede schijf pas begint vanaf €68.508.

Dat betekent dat als je €3000 aan overuren hebt opgebouwd je hier €3000 x 37,35% = €1120,50 belasting over betaalt.

In het kort komt het er dus op neer dat je overuren bij je belastbare inkomen worden opgeteld. Afhankelijk van de schijf waarin de overuren terechtkomen betaal je het bijbehorende belastingpercentage.

Wat Als Je Door Overuren In Een Andere Schijf Terechtkomt?

Hoe zit het eigenlijk als je overuren in een andere schijf vallen dan je ”normale” belastbare inkomen? Stel je bijvoorbeeld voor dat je normale belastbare inkomen precies uitkomt op €68.508. Daar betaal je dan 37,35% belasting over.

Je overuren vallen echter in de tweede schijf. Over je overuren betaal je in dit geval 49,50% belasting.

Aangifte Inkomstenbelasting Trekt Alles Recht

Ik wil hier nogmaals even benadrukken dat de Belastingdienst bij het belasten van je overuren een schatting maakt op basis van je belastbare inkomen van vorig jaar.

Het kan dus zijn dat je in eerste instantie teveel of te weinig belasting betaalt. Dat gebeurt zelfs eigenlijk altijd. De realiteit is echter dat je de aangifte van je inkomstenbelasting aan het einde van het jaar ervoor zorgt dat alles rechtgetrokken voort. Het is dan geen schatting meer maar een definitieve berekening.

Overuren worden aan het einde van de rit dus hetzelfde belast als normale gewerkte uren. Als je dus echt teveel belasting hebt betaald dan krijg je dat gewoon terug.

Waarom Denken Mensen Dat Je Veel Belasting Betaalt Over Overuren?

Als je iets vaak hoort terugkomen over overuren is dat ze zo ontzettend zwaar belast worden. Dat is echter totaal niet waar, zoals je net al zag vallen je overuren gewoon in de belastingschijf waar je salaris normaal gesproken ook in valt.

De reden dat mensen dit gevoel hebben komt doordat je op je normale salaris een enorme korting op je belasting krijgt. Dat gebeurt in de vorm van heffingskortingen. De bekendste zijn de algemene heffingskorting en de arbeidskorting.

Door deze kortingen betaal je veel minder belasting over je normale salaris dan dat er in de belastingschijven staat aangegeven. Daardoor lijkt het dus alsof je overuren onredelijk zwaar belast worden, in realiteit is het net andersom en is het juist je salaris waar je een fikse korting op krijgt.

Krijg Je Overuren Uitbetaald?

Of overwerken verplicht is en of het moet worden uitbetaald hangt vooral af van de afspraken die er tussen jou en je werkgever zijn gemaakt. Pas als je deze vraag hebt beantwoord weet je of je jouw gewerkte overuren ook echt uitbetaald krijgt.

Ben Je Verplicht Tot Overwerken?

In de wet zelf wordt niets gezegd over overwerken. Hier zijn wettelijk dus geen afspraken over gemaakt. Daarom hangt of je verplicht bent tot overwerken vooral af van de afspraak die je met je werkgever hebt gemaakt.

Als je dit niet zeker weet kun je het beste je contract of cao erop naslaan. In veel cao’s staat namelijk dat overwerken zo nu en dan verplicht is.

Wel is het goed om te weten dat een werkgever je niet kan verplichten om structureel over te werken. Structureel overwerken betekent dat je voor langere tijd meer werkt dan in je contract staat.

Als dit zo is dan, en je werkgever wil nog steeds dat je deze uren blijft werken, dan kunnen jullie het beste een contractverhoging overeenkomen. Wil je werkgever dit niet dan kan hij je dus ook niet verplichten tot het structurele overwerk. (bron)

Worden Je Overuren Uitbetaald?

Als je verplicht bent tot het werken van overuren (omdat dat in je contract of cao staat) dan heb je altijd recht op uitbetaling van je overuren (in de vorm van geld of in de vorm van vrije dagen).

Het enige moment dat je geen recht heb op de uitbetaling van overuren is als je zelf, vrijwillig extra uren hebt gewerkt.

Als jij 40 contracturen per week hebt, maar je besluit zonder schriftelijk afspraak met je baas ook in het weekend door te werken, dan is je werkgever niet verplicht dit aan je uit te betalen.

Eigenlijk komt het er dus op neer dat je dit soort afspraken altijd zwart op wit moet hebben staan.

Overuren Uitbetalen Of Opnemen?

Nu je weet hoeveel belasting je moet betalen is de kans groot dat je je afvraagt of je jouw overuren beter kunt laten uitbetalen of opnemen. Laten we die vraag ook eens even goed onder de loep nemen.

Heb Je Keuze?

Als eerste is het een goed idee om na te gaan of je überhaupt wel een keuze hebt. De kans is groot dat hier in je cao, arbeidsovereenkomst of personeelshandboek meer informatie over vindt.

Vaak is in deze documenten al duidelijk beschreven wat er met je overuren gebeurt. In sommige gevallen staat erin beschreven dat een werknemer of werkgever in het geval van overuren mag kiezen wat hiermee gebeurt.

Als er op de een of andere manier geen afspraken over zijn gemaakt dan is een werkgever je verplicht de overuren uit te betalen (bron).

Daarnaast kun je ook terugvallen op wat er in het verleden met je overuren is gebeurd. Als er geen afspraken zijn gemaakt en je in het verleden je overuren hebt mogen opnemen, dan is je werkgever verplicht die optie nu ook te geven.

Je hebt als werknemer namelijk het recht om aanspraak te maken op de manier waarop er in het verleden met je overuren is omgegaan (bron).

Houd Rekening Met Toeslagen

Of je overuren laat uitbetalen of opneemt voor vrije dagen is uiteindelijk een persoonlijke keuze. Kies je voor uitbetaling dan betaal je daar dus gewoon je normale belastingtarief over.

Kies je voor uren dan staat één gewerkt overuur gelijk aan één vrij uur. Een uitzondering is als je normaal gesproken extra uitbetaald zou krijgen. Als je bijvoorbeeld op een zaterdag werkt waarop je 50% toeslag krijgt op je salaris, dan staat één gewerkt uur in dit geval gelijk aan anderhalf uur vrij. De toeslag is dan dus van toepassing op je uren.

Het enige waar je wel nog rekening mee moet houden is de hoogte van je inkomen als je besluit de uren te laten uitbetalen. De hoogte van je inkomen kan namelijk invloed hebben op je toeslagen.

Als je door het uitbetalen van je overuren ineens over bepaalde grenzen heen gaat dan kan het zijn dat je geen recht meer hebt op toeslagen. Dat zou natuurlijk ongelooflijk zonde zijn.

Als je hier meer over wilt weten dan zou ik deze blog even lezen. Daarin beschrijf ik duidelijk de inkomensgrenzen voor huurtoeslag/kinderbijslag/uitkeringen/pensioenen etc.: Hoeveel Mag Je Bijverdienen (+6 Voorbeelden).

Krijg Je Over Overuren Ook Vakantiegeld En Pensioen?

Als laatste is er vaak onduidelijkheid over overuren en of je hierover ook vakantiegeld en pensioen opbouwt.

Vakantiegeld

Sinds 1 januari 2018 is je werkgever je verplicht vakantiegeld te betalen over je gewerkte overuren. Houd er wel rekening mee dat dit alleen geldt voor de overuren die je ook daadwerkelijk in geld laat uitbetalen.

Als je besluit (een gedeelte van) je overuren op te nemen voor vrije dagen dan krijg je daar dus geen vakantiegeld over. Dit komt doordat dit geen uitbetaalde uren zijn, daardoor heb je geen recht op vakantiegeld. (bron)

Pensioen

Je pensioenopbouw wordt berekend over je zogeheten pensioengevend salaris. Je pensioengevend salaris bestaat uit:

  • Bruto jaarsalaris
  • Vakantietoeslag
  • Eventuele overige toeslagen

Overwerk valt onder de categorie “overige toeslagen”. Met andere woorden: ja, je bouwt ook pensioen op over je gewerkte overuren. (bron)

Ik hoop dat deze blog je weer een hoop duidelijkheid heeft gegeven in het oerwoud van overuren! Je weet nu in ieder geval hoeveel belasting je moet betalen als je jouw overuren laat uitbetalen en of dit überhaupt wel een goed idee is.

Stefan Kleinekoort

Op HGC schrijf ik over mijn interesse in persoonlijke financiën. Ik hoop andere te helpen met de blogs die ik schrijf en probeer moeilijke financiële zaken zo helder mogelijk te omschrijven!

Recente posts