Zijn prijzen bij een Loterij Belastingvrij? (Postcode Loterij / Staatsloterij / VriendenLoterij / etc)


Loterijen kunnen zeer aantrekkelijk overkomen. Ze adverteren met gigantisch prijzen en overtuigen jaarlijks miljoenen mensen om mee te doen aan een loterij. Maar hoe zit het eigenlijk met dat prijzengeld en de Belastingdienst. Betaal je belasting over het prijzengeld bij een loterij? En zo ja, hoeveel?

In Nederland betaal je bij een prijs van meer dan € 499 een kansspelbelasting van 30,1%. Sommige loterijen adverteren met een netto bedrag, terwijl andere loterijen met een bruto bedrag adverteren.

Het is daarom goed om te weten hoe die kansspelbelasting in elkaar zit, en welk netto bedrag je nu precies ontvangt bij welke loterij. In dit artikel vertel ik je er meer over.

Loterijen vallen onder de kansspelbelasting

Een kansspel is een spel waarbij je de kans hebt om een prijs te winnen. Het is een spel waarbij toeval bepaalt of er gewonnen wordt. Een loterij is een voorbeeld van zo’n kansspel. Je mag soms wat favoriete getallen of kleuren kiezen, maar hebt geen invloed op de kans om een prijs te winnen. Het is puur toeval of jij, of iemand anders de prijs ontvangt.

Of je daadwerkelijk kansspelbelasting moet betalen is afhankelijk van de hoogte van het gewonnen bedrag.

Bedragen van € 449 of minder

Heb je en bedrag van € 449 of minder gewonnen? Dan geldt voor die prijs een ontheffing van de kansspelbelasting. Je hoeft dus geen belasting over je prijzengeld te betalen.

Bedragen van meer dan € 449

Bij de meeste loterijen kan je echter flink hogere bedragen winnen. Hoe zit het in dat geval met de kansspelbelasting?

Wanneer je een bedrag van meer dan € 449 wint, dient er kansspelbelasting betaald te worden. Voor loterijen geldt dat de organisator van de loterij deze kansspelbelasting berekend en overmaakt naar de Belastingdienst. Je hoeft dus niet zelf achteraf belasting te betalen.

Wel heeft het invloed op de hoogte van de gewonnen prijs. Wanneer je een bruto bedrag van € 100.000 wint, zal de organisator van de loterij dus zelf 30,1% van het prijzengeld af halen en overmaken naar de Belastingdienst. Je ontvangt in zo’n geval een bedrag van € 69.900 netto op je bankrekening.

De ene loterij is echter de ander niet. Sommige loterijen adverteren met bruto prijzengeld, terwijl andere loterijen enkel het netto bedrag tonen. In zo’n geval ontvang je dus gewoon € 100.000 prijzengeld. Daarnaast zal de organisator van de loterij een bedrag van ongeveer € 43.000 overmaken aan de Belastingdienst.

Vaak communiceren loterijen bruto prijzen

In veel gevallen worden er bruto bedragen gecommuniceerd door de loterijen. Dat wil zeggen dat er nog 30,1% kansspelbelasting van het bedrag afgedragen wordt, voordat de prijs daadwerkelijk op je bankrekening gestort wordt. Dat is echter niet altijd het geval. Daarom hier een overzicht van de meest bekende loterijen;

Prijzen van Staatsloterij zijn belastingvrij

Ben je deelnemer van de Staatsloterij? Bedragen bij de Staatsloterij zijn belastingvrij. Dat wil zeggen dat de Staatsloterij zelf de kansspelbelasting al van het prijzengeld af heeft gehaald, voordat ze het bedrag communiceren. Een prijs van €30 miljoen is in werkelijkheid dus eigenlijk een prijs van €42,9 miljoen. De Staatsloterij zal €30 miljoen overmaken naar de winnaar, en betaalt daarnaast €12,9 miljoen kansspelbelasting aan de Belastingdienst.

Belasting betalen over een prijs bij de Postcode Loterij

Voor de Postcode Loterij geldt dat ze bruto bedragen communiceren. Bedragen tot en met € 449 zijn volgens de wet vrijgesteld van kansspelbelasting. Wanneer je meerdere loten hebt, worden de prijzen niet bij elkaar opgeteld. Als je bijvoorbeeld drie keer € 400 wint, hoef je ook geen kansspelbelasting te betalen.

Over prijzen boven deze grens dient 301,% kansspelbelasting afgedragen te worden. De Postcode Loterij zal deze belasting betalen en vervolgens een netto bedrag op je rekening storten. Houdt er dus rekening mee dat het uiteindelijke bedrag fors lager uitvalt dan het gecommuniceerde bedrag. Hetzelfde geldt overigens voor de TV-show Miljoenenjacht, wat onderdeel is van de Postcode Loterij.

Belasting betalen over een prijs bij Lotto

Voor Lotto geldt dat ze net als de Postcode Loterij bruto bedragen communiceren. Bedragen tot € 449 zijn ook hier vrijgesteld van kansspelbelasting. Bedragen boven de € 449 worden wel belast. Lotto zal de 30,1% kansspelbelasting zelf afdragen en het bruto bedrag op je rekening storten.

VriendenLoterij prijzen zijn niet belastingvrij

Ook voor de VriendenLoterij geldt dat zij bruto bedragen communiceren. Over prijzen bij de VriendenLoterij moet 30,1% belasting afgedragen worden, tenzij het prijzengeld onder de grens van € 449 valt. Ook in dit geval zal de loterij zelf de belasting afdragen, en de winnaar een bruto bedrag sturen.

Vergeet niet de box 3 vermogensbelasting

Wat veel deelnemers ook niet beseffen, is dat je in Nederland ook vermogensbelasting dient te betalen wanneer je vermogend bent. In 2021 lag de grens voor de vermogensbelasting op € 50.000 voor alleenstaande en € 100.000 voor fiscaal partners.

Dat wil zeggen dat al je bezittingen zoals spaargeld, beleggingen en contanten samen onder dat bedrag belastingvrij zijn. Wanneer je over deze grens heen komt, zal je belasting in box 3 moeten betalen.

De hoogte van de box 3 belasting is afhankelijk van jouw vermogen. In Nederland rekent de Belastingdienst met een belasting op een fictief rendement. Wanneer je bijvoorbeeld € 700.000 netto aan prijzengeld op je bankrekening hebt staan, moet je daar ruim € 9.000 belasting over betalen.

Overigens gaat het om je vermogen op 1 januari. Wanneer je voor die datum geld uitgeeft aan bijvoorbeeld een nieuwe woning, een vakantie of een nieuwe auto, hoef je hier geen vermogensbelasting over te betalen. Je betaalt dus enkel belasting over het vermogen op 1 januari en dit is altijd een momentopname.

HGC Redactie

Vanuit HGC schrijven meerdere schrijvers over financiële zaken, met als doel im complexe zaken eenvoudig te maken. Alle schrijvers zijn geïnteresseerd in financiën en verdiepen zich in de materie om de onderwerpen zo goed mogelijk toe te lichten.

Recente posts