Transitievergoeding Als 50+’er, Hoe Zit Dat?


Er zijn de laatste jaren nogal wat wijzigingen doorgevoerd als het gaat om de transitievergoeding. Deze veranderingen hebben ook zeker effect op de grote groep 50-plussers. Laten we eerst eens even kijken op hoeveel transitievergoeding je recht hebt als je in deze groep valt.

50+’ers hebben recht op dezelfde transitievergoeding die jongere werknemers ook ontvangen. Vroeger was het zo dat deze groep een hogere transitievergoeding ontving maar dat is sinds 2020 niet meer het geval.

Nu je dit weet gaan we als eerste berekenen hoeveel transitievergoeding jij krijgt als je ontslagen wordt. Daarnaast kijken we ook waarom 50+’ers vroeger wel een hogere transitievergoeding kregen en wat daarin is veranderd. Tot slot kijken we hoe je ervoor kunt zorgen dat je minder belasting betaalt over je transitievergoeding. Lees snel verder!

Hoeveel Transitievergoeding Krijgen 50+’ers

Als eerste gaan we even bekijken op hoeveel transitievergoeding je recht hebt als je als 50-plusser wordt ontslagen. Als eerste hangt dat af van de manier waarop je ontslagen wordt. Je kunt namelijk ontslagen worden door je werkgever zonder dat je het daarmee eens bent. De andere manier is dat je ontslagen wordt in wederzijds goedvinden.

Als je ontslagen wordt door je werkgever dan moet deze de wettelijke transitievergoeding betalen. Als je ontslagen wordt in wederzijds goedvinden dan laat je in een vaststellingsovereenkomst een bedrag vastleggen (samen met andere afspraken rondom je ontslag). Daar zit dus geen maximum of minimum aan. Wil je meer over dit proces weten? Lees dan zeker deze blog: Transitievergoeding En Vaststellingsovereenkomst

De standaard regel is dat je, voor elk jaar dat je bij de werkgever in dienst bent geweest, 1/3e van een bruto maandloon krijgt. Dat ziet er dus als volgt uit:

Voorbeeld: maandsalaris van €3.000 bruto per maand, 10 dienstjaren = (€3.000 x 1/3) x 10 = €10.000.

Naast het bedrag wat je ontvangt voor alle volledig gewerkte jaren hebben we natuurlijk ook nog het lopende arbeidsjaar. Laten we daarvan zeggen dat je 100 dagen gewerkt hebt, voor 8 uur per dag tegen een uurloon van €20 bruto. De formule voor dit gedeelte van de transitievergoeding is:

(bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12 ).

Voorbeeldberekening resterende deel transitievergoeding:

  • Totale salaris ontvangen afgelopen 100 dagen: 100 x 8 uur per dag x €20 bruto per uur = €16.000 aan salaris ontvangen.
  • De formule die we net besproken hebben is dan: (€16.000/ €3.000 bruto per maand) x (€1.000/12) =  €444,44 bruto.

Dus over een dienstverband van 10 jaar en 100 dagen ontvang je €10.000 + €444,44 = €10.444,44 aan transitievergoeding.

Hoe Bereken Je Jouw Maandloon Correct?

Verder moet je ook weten dat jouw maandloon zoals het in bovenstaande berekening wordt meegenomen niet alleen je ”standaard” maandsalaris is. In dit bedrag moet je ook andere aspecten meenemen zoals:

  • vakantietoeslag
  • provisies
  • eindejaarsuitkering
  • overwerkvergoedingen
  • ploegentoeslagen
  • bonussen
  • winstuitkeringen

Om het juiste maandloon te berekenen kun je daarom als eerste het beste je jaarloon berekenen. Dit deel je vervolgens door 12 maanden. Op die manier heb je het juiste maandloon te pakken voor bovenstaande berekening.

Krijgen 50+’ers Een Hogere Transitievergoeding Dan Jongere Generaties?

Zoals je al hebt gelezen krijgen 50+’ers dus geen hogere transitievergoeding dan jongere werknemers. Dit was voor 1 januari 2020 nog wel het geval maar daar is toen een einde aan gekomen.

Tot die tijd was het namelijk zo dat 50+’ers een aardig bedrag aan ‘extra’ transitievergoeding konden opbouwen. Zoals je hierboven al hebt gezien bouwen medewerkers per gewerkt arbeidsjaar 1/3 maandsalaris aan transitievergoeding op.

Voor werknemers die ouder waren dan 50 jaar gold dat zij in hun eerste 10 dienstjaren ook gewoon 1/3e maandsalaris per jaar opbouwden. Voor elk jaar wat ze daarna nog werkten gold een opbouw van 1/2 maandsalaris per jaar. Dat kon uiteindelijk nog oplopen tot een aardig bedrag. Toch is deze regeling dus nu niet meer van toepassing en valt daar helaas niets aan te veranderen.

Transitievergoeding 50+ En Een Kleine Werkgever

Deze verhoogde opbouw van de transitievergoeding, die nu dus niet meer geldt, was echter niet van toepassing op 50+’ers die bij een kleine werkgever aan het werk waren. Volgens de definitie ging het hier dan om werknemer die bij een bedrijf aan het werken waren welke ”in de tweede helft van het vorige jaar gemiddeld minder dan 25 medewerkers in dienst hadden”.

Hoe Kun Je Als 50+’er Minder Belasting Betalen Over Transitievergoeding?

Als laatste vind ik het ook nuttig om je wat meer te vertellen over manieren waarop je de belastingaanslag op je transitievergoeding aanzienlijk kunt verlagen. Als je hier echt alles over wilt weten dan zou ik deze blog even lezen: Transitievergoeding Belasting Omzeilen: 3 Legale Manieren.

De eerste twee onderstaande methoden richten zich vooral op het zo snel mogelijk vinden van een andere baan. Hier kun je jouw transitievergoeding namelijk belastingvrij voor gebruiken. De andere is een belastingtechnische truc die daarnaast ook nog eens volledig legaal is en die je gewoon via de Belastingdienst kunt regelen. Laten we daar snel naar kijken!

Opleiding

Als eerste kun je jouw transitievergoeding gebruiken voor het volgen van een nieuwe opleiding. Dit hoeft niet gelijk een volwaardige MBO, HBO of WO-opleiding te zijn (al is dat zeker een optie). Het mag hier ook gaan om cursussen die jouw baankansen kunnen vergroten.

Het geld wat je voor zo’n cursus op opleiding betaalt is namelijk belastingvrij en daar hoef je dus geen belasting over te betalen. Op deze manier kun je jouw transitievergoeding dus gebruiken om jezelf weer klaar te stomen voor de arbeidsmarkt en het sollicitatieproces.

Daarnaast is het ook goed om te weten dat je de rekening van de opleiding of cursus naar keuze gewoon kunt declareren via je werkgever. Deze betaalt namelijk voor jou (en haalt het geld natuurlijk ook af van het restant van je transitievergoeding).

Outplacement

Een outplacement traject is een andere optie die je als ontslagen werknemer hebt. Dit lijkt het meeste op een coaching traject. Bij de eerste gesprekken kijk je samen met je coach waar je kwaliteiten liggen, wie je bent en wat je verwachtingen zijn over je toekomstige baan en je financiële situatie.

Vervolgens heb je tussentijdse gesprekken en krijg je ondersteuning bij het sollicitatieproces. Zo’n traject heeft vaak een doorloop van 3-9 maanden maar dat is niet zo heel gek als je werkzoekende bent. Outplacement trajecten worden daarom vaak al gestart als je nog bij je oude werkgever werkt.

De rekening voor zo’n traject kun je natuurlijk gewoon weer naar je werkgever doorsturen. Deze betaalt die dan voor jou en ook dit wordt weer afgetrokken van je transitievergoeding (natuurlijk is dit wel weer volledig belastingvrij)

Middeling

Vervolgens is er nog middeling. Dat is de legale belastingtruc waar we het net over hadden en dat werkt eigenlijk als volgt.

Het kan goed zijn dat je, doordat je een hoge transitievergoeding ontvangt, ineens een aardige hoeveelheid belasting moet betalen (doordat je bijvoorbeeld ineens volledig of gedeeltelijk in de tweede belastingschijf terechtkomt). Dit kan gebeuren en is natuurlijk heel erg ongunstig.

Als je in een jaar toevallig in een hogere schaal terechtkomt dan is dat eigenlijk heel erg oneerlijk en dat vind de Belastingdienst zelf ook. Daardoor kun je middeling aanvragen. In dat geval kijkt de Belastingdienst niet naar het inkomen van dat jaar waarin je jouw transitievergoeding hebt ontvangen.

In plaats daarvan wordt er over de afgelopen 3 jaar het gemiddelde van je inkomen genomen. Als je over de afgelopen 3 jaar (inclusief het jaar waarin je de vergoeding hebt ontvangen) gemiddeld minder belasting zou betalen dan krijg je het verschil terug van de Belastingdienst. Dat is dus een mooie methode die ervoor kan zorgen dan mensen die eenmalig een grote vergoeding ontvangen niet onevenredig veel belasting moeten betalen.

Stefan Kleinekoort

Op HGC schrijf ik over mijn interesse in persoonlijke financiën. Ik hoop andere te helpen met de blogs die ik schrijf en probeer moeilijke financiële zaken zo helder mogelijk te omschrijven!

Recente posts