Transitievergoeding Bij Vaststellingsovereenkomst


Transitievergoedingen zijn vaak een ingewikkeld onderwerp. Daarnaast is het zo dat er dan ook nog eens de mogelijkheid is tot een vaststellingsovereenkomst. Dat is een document waarbij jij en je werkgever je ontslag op een nette manier proberen af te handelen. Maar hoe zit het eigenlijk met de transitievergoeding als je een vaststellingsovereenkomst op laat stellen?

Een transitievergoeding is bij een vaststellingovereenkomst niet verplicht. Wel kan deze vergoeding worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Mocht de werknemer niet akkoord gaan met de vaststellingsovereenkomst, en wordt deze eenzijdig ontslagen, dan heeft deze wel recht op een transitievergoeding.

Vanzelfsprekend gaan we hieronder wat dieper op de vaststellingsovereenkomst en de transitievergoeding in. Daarnaast lees je ook hoe hoog de transitievergoeding zou moeten zijn als je een vaststellingsovereenkomst aan het onderhandelen bent. Tot slot bespreken we nog wat andere handige tips die ervoor zorgen dat je een goed beeld krijgt van wat ”normaal” is in jouw situatie. Lees snel verder!

Lees ook: Is Een Transitievergoeding Verplicht?

Is Een Transitievergoeding Verplicht Bij Een Vaststellingsovereenkomst?

Als jij samen met je werkgever in wederzijds goedvinden een ontslag probeert te regelen dan gebeurd dit dus via een samenstellingsovereenkomst. In dit document laat je de voorwaarden en afspraken van je ontslag opnemen zodat het duidelijk is voor alle partijen hoe dit wordt afgehandeld.

Als je een vaststellingsovereenkomst laat opstellen dan is een transitievergoeding dus niet verplicht. Wel is het eigenlijk altijd zo dat een transitievergoeding wel de ondergrens is voor de werknemer en zijn onderhandelingen. Reden daarvoor is dat, als de werknemer zou besluiten niet akkoord te gaan met de overeenkomst, de werkgever alsnog een transitievergoeding moet betalen.

Omdat je dit document in wederzijds goedvinden laat opstellen is het wel zo dat de transitievergoeding vervangen kan worden door een regeling die hier gelijk aan staat. Denk bijvoorbeeld aan een lagere transitievergoeding maar dat de werknemer nog wel een paar maanden loon ontvangt (zonder verplichting van arbeid).

Een andere optie die vaak voorkomt is dat de werknemer recht heeft op outplacement. In deze situatie moet de werkgever de werknemer actief aan een nieuwe baan helpen of moet hij/zij deze ondersteunen bij het opzetten van een carrière als zelfstandige.

Transitievergoeding Bij Vaststellingsovereenkomst Berekenen

Als je een samenstellingsovereenkomst gaat laten opstellen dan moet je natuurlijk wel weten hoeveel transitievergoeding normaliter zou krijgen. Anders heb je natuurlijk geen enkel idee van je onderhandelingspositie. Laten we daar dus even naar kijken.

De standaard regel is dat je, voor elk jaar dat je bij de werkgever in dienst bent geweest, 1/3e van een bruto maandloon krijgt. Dat ziet er dus als volgt uit:

Voorbeeld: maandsalaris van €3.000 bruto per maand, 9 dienstjaren = (€3.000 x 1/3) x 9 = €9.000.

Als je de hele jaren berekend hebt moet je natuurlijk ook nog weten hoeveel vergoeding je normaal gesproken zou ontvangen over het lopende jaar. Laten we er vanuit gaan dat je dit jaar zo’n 120 dagen hebt gewerkt. De transitievergoeding over die 120 dagen bereken je met de volgende formule:

(bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12 ).

Laten we er naast de 120 dagen vanuit gaan dat je zo’n €20 bruto per uur ontvangt en normaal gesproken 8 uur per dag werkt.

Voorbeeldberekening resterende deel transitievergoeding:

 • Totale salaris ontvangen afgelopen 120 dagen: 120 x 8 uur per dag x €20 bruto per uur = €19.200 aan salaris ontvangen.
 • De formule die we net besproken hebben is dan: (€19.200/ €3.000 bruto per maand) x (€1.000/12) =  €533,33 bruto.

Dus over een dienstverband van 9 jaar en 120 dagen ontvang je €9.000 + €533,33 = €9.533,33 aan transitievergoeding.

Hoe Bereken Je Goed Jouw Maandloon?

Daarnaast is het goed om te weten dat jouw maandloon niet alleen gaat over het basisloon wat je ontvangt. Bij dit maandloon moet je ook verschillende toeslagen en bonussen optellen. Denk daarbij aan:

 • vakantietoeslag
 • provisies
 • eindejaarsuitkering
 • overwerkvergoedingen
 • ploegentoeslagen
 • bonussen
 • winstuitkeringen

Om je maandloon te berekenen is het daarom het beste om je complete jaarloon te berekenen (inclusief bovenstaande factoren) en dit te delen door 12 maanden. Op die manier heb je exact het juist bedrag om de berekening te maken.

Wanneer Ontvang Je De Transitievergoeding?

Omdat je een samenstellingsovereenkomst aan het opstellen bent is er geen kant-en-klaar antwoord op de vraag wanneer je jouw transitievergoeding moet ontvangen. Wel kan ik je vertellen wat ”normaal” is zodat je daar rekening mee kunt houden tijdens je onderhandelingen.

Normaal gesproken wordt een transitievergoeding betaald bij je laatste loonstrook (tegelijkertijd met de betaling van je resterende vakantiedagen). Op deze manier ben je namelijk in één keer financieel klaar met elkaar. Daarnaast is het zo dat, als de werkgever het geld pas later betaald, jij natuurlijk rente misloopt.

Houdt er dus rekening mee dat, als de werkgever het geld later wilt betalen, daar wel een kleine vergoeding tegenover staat omdat jij dus rente mist. Daarnaast ben je natuurlijk compleet vrij om samen met je werkgever te betalen wanneer je het bedrag echt op je rekening wilt hebben staan.

Transitievergoeding In Termijnen

Soms kan het voorkomen dat het voor de werkgever niet mogelijk is om de transitievergoeding in een keer aan je uit te betalen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer het gaat om kleinere werkgevers die niet direct de geldreserve hebben liggen zonder in de problemen te komen. Vanzelfsprekend kun je dan afspraken maken over een betaling in termijnen.

In een situatie waarbij geen vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld is het zo dat de werkgever maximaal 6 maanden mag doen over de betaling van de transitievergoeding in termijnen. In hoeveel termijnen dit gebeurd maakt eigenlijk niet zoveel uit.

Als je tijdens het onderhandelen van je transitievergoeding er dus achter komt dat je werkgever graag in termijnen wil betalen, probeer dan maximaal 6 maanden aan te houden. Dat is wettelijk gezien een heel normaal uitgangspunt.

Daarnaast is het zo dat een werkgever normaal gesproken ook rente moet betalen over het resterende deel van de transitievergoeding. Wettelijk is er een percentage van 2% per jaar vastgesteld over het bedrag wat er aan transitievergoeding nog betaalt moet worden. Dat is dus niet zo heel veel rente maar goed om mee te nemen in je onderhandelingen.

Wat Moet Er Nog Meer In Een Vaststellingsovereenkomst?

Naast een transitievergoeding moet er natuurlijk nog veel meer in je vaststellingsovereenkomst worden opgenomen. Hieronder hebben we wat punten opgenomen die je zeker niet mag vergeten. In sommige gevallen kan je namelijk echt in de problemen komen met bijvoorbeeld uitkeringen.

 • Officiële einddatum. Zorg ervoor dat de einddatum direct aansluit op de ingangsdatum van de WW-uitkering (als je geen nieuw werk hebt). Anders is de kans groot dat je niet direct recht hebt op WW. (Lees ook: Transitievergoeding En WW)
 • Afspraken over hoe de werkzaamheden worden afgerond en aan wie deze worden overgedragen.
 • Complete eindafrekening (afgezien van een transitievergoeding ook het resterende loon, vakantiegeld en vakantiedagen, bonussen en een eventuele 13e maand).
 • Afspraken over positieve recensies die de werkgever aan potentiële nieuwe werkgevers van de werknemer moet geven.
 • Finale kwijting, dit betekent dat beide partijen afspreken niets meer van elkaar te kunnen eisen afgezien van wat er in de overeenkomst staat.
 • Afspraken over het inleveren van bedrijfseigendommen zoals laptops, telefoons en auto’s.
 • Afspraken over het geheimhouden van vertrouwelijke informatie binnen het bedrijf.
 • Juridische kosten en wie die gaat betalen. De vaststellingsovereenkomst moet je bijvoorbeeld laten controleren door een arbeidsjurist anders kun je grote fouten maken.
 • Het vervallen of juist in werking stellen van een concurrentie- en/of relatiebeding.

Lees ook: Transitievergoeding Bij Ziekte

Stefan Kleinekoort

Op HGC schrijf ik over mijn interesse in persoonlijke financiën. Ik hoop andere te helpen met de blogs die ik schrijf en probeer moeilijke financiële zaken zo helder mogelijk te omschrijven!

Recente posts