Transitievergoeding En WW, Hoe Krijg Je Beide?


Transitievergoedingen zijn vaak een lastig onderwerp. Als je er al een ontvangt dan is het ook nog maar de vraag op wat voor andere financiële punten deze vergoeding invloed heeft. Want heb je bijvoorbeeld nog recht op WW als je een transitievergoeding ontvangt?

Als je ontslagen bent dan heb je recht op een WW-uitkering ook als je een transitievergoeding ontvangt. Als je opstapt met wederzijds goedvinden dan zul je zelf een transitievergoeding moeten regelen. Daarnaast zal de vaststellingsovereenkomst moeten voldoen aan bepaalde eisen zodat je recht hebt op een WW-uitkering.

Daar is natuurlijk nog lang niet alles mee gezegd. Hieronder lees je op welke manier een transitievergoeding invloed heeft op je WW. Daarnaast kijken we waar je op moet letten met het opstellen van een vaststellingsovereenkomst om zo direct WW te ontvangen. Verder bespreken we wanneer je WW moet aanvragen en of een transitievergoeding invloed heeft op een uiteindelijke bijstandsuitkering en andere toeslagen. Lees snel verder!

Lees ook: Is Een Transitievergoeding Verplicht?

Heeft Transitievergoeding Invloed Op Je WW-Uitkering?

Als je een transitievergoeding krijgt dan geeft dit aan dat je ontslagen bent door je werkgever en dat jij dus niet vrijwillig bent opgestapt. Doordat je ontslagen bent door je werkgever heb je recht op een transitievergoeding. Daarnaast heeft de transitievergoeding ook geen invloed op de hoogte van je WW. Je hebt dus recht op je volledige WW-uitkering.

Wel is het natuurlijk dat je daarvoor sowieso aan de eisen van een WW-uitkering voldoet. Dat betekent volgens het UWV dat de volgende punten voor jou gelden:

 • Je bent verzekerd voor werkloosheid
 • Je verliest 5 uur of meer werk per week
 • Je bent direct beschikbaar voor nieuw, betaald werk
 • In de 36 weken voor je ontslag heb je minstens 26 weken gewerkt (was je ziek, zwanger of met verlof dan pak je de periode daarvoor)
 • Je bent niet door je eigen schuld werkloos geworden

Transitievergoeding In Een Vaststellingsovereenkomst En WW

In sommige gevallen laat je tijdens je ontslag een vaststellingsovereenkomst opstellen. Dat is een document waarin jij en je werkgever beide de afspraken rondom je ontslag vastleggen. Dit betekent niet automatisch dat je ook nog een transitievergoeding krijgt maar toch wordt deze er wel vaak in opgenomen (omdat je als werkgever natuurlijk wel een financiële vergoeding wilt ontvangen).

Wil je hier meer over weten? Lees dan deze blog die ik daar eerder over schreef: Transitievergoeding En Vaststellingsovereenkomst.

Als je een transitievergoeding afspreekt in een vaststellingsovereenkomst dan heb je alsnog recht op WW. Wel is het zo dat je met een vaststellingsovereenkomst goed moet opletten dat je het arbeidscontract op de juiste datum beëindigd (dit wordt er namelijk ook in opgenomen).

Het UWV kijkt namelijk of jij en je werkgever wel hebben voldaan aan de wettelijke opzegtermijn. Hoe lang die opzegtermijn precies is hangt af van je situatie maar in de meeste gevallen geldt een periode van 1 volle kalendermaand. Dat betekent dat als je 24 mei zou opzeggen, je officieel pas per 30 juni stopt (de volledige maand juni is dus de opzegtermijn).

Als je in je vaststellingsovereenkomst laat vastleggen dat je bijvoorbeeld al per 1 juni zou stoppen dan zal het UWV het daar niet mee eens zijn. In dat geval krijg je dus pas WW op het moment dat het 30 juni is geweest. Dat zou betekenen dat je een complete maand zonder inkomen zit en dat moet je dus echt goed in de gaten houden.

Wanneer WW aanvragen?

Als je weet dat je ontslagen wordt is het belangrijk om je WW-uitkering zo snel mogelijk aan te vragen bij het UWV. Het is dus verstandig om hier niet mee te wachten tot je laatste werkdag. De reden hiervoor is dat het verwerken van de WW-uitkering vaak ook nog enkele weken in beslag neemt. Zo voorkom je dat je in de tussentijd zonder inkomen zit.

Mocht je toch wat later zijn met de aanvraag dan is er geen man overboord. Als je gewoon recht hebt op je WW-uitkering krijg je deze met terugwerkende kracht alsnog op je rekening gestort.

Transitievergoeding En Andere Toeslagen

Als je een transitievergoeding ontvangt dan is het ook goed om even na te gaan of dit geen gevolgen heeft voor verschillende toeslagen. Helaas is het zo dat een transitievergoeding nog steeds wordt gezien als belastbaar inkomen uit dat jaar. Dat betekent dat het bij je normale inkomen wordt opgeteld.

In sommige gevallen kan dit dus betekenen dat dit heel nadelig uitpakt voor je toeslagen. Zo kan het zijn dat je jouw huurtoeslag en/of zorgtoeslag (gedeeltelijk) moet terugbetalen omdat je ineens teveel inkomen hebt ontvangen in een jaar. Dat is ontzettend zuur maar dat is helaas op het moment nog wel hoe de wet door rechtbanken wordt uitgelegd. (1)

Transitievergoeding En Bijstand

Zoals je waarschijnlijk weet duurt je WW-uitkering natuurlijk niet voor eeuwig. Afhankelijk van hoe lang je ergens gewerkt hebt gaat het over een periode van 3 tot maximaal 24 maanden. Daarna stopt je WW-uitkering en ga je over op een bijstandsuitkering.

Mocht je in deze situatie belanden dan is het goed om te weten dat je eigen vermogen niet te hoog mag zijn. Heb je bijvoorbeeld een hoge transitievergoeding ontvangen, en heb je dit op je spaarrekening gezet, dan kan het zijn dat je deze eerst gedeeltelijk moet opmaken voordat je een bijstandsuitkering krijgt. In 2020 betekent dit dat een gezin niet meer dan €12.450 aan vermogen mag hebben en een alleenstaande niet meer dan €6.225.

Wanneer Ontvang Je De Transitievergoeding?

Als je door een werkgever ontslagen bent dan hoef je zelf eigenlijk weinig te doen om je transitievergoeding te ontvangen. Als je zonder goedkeuring van jouw kant bent ontslagen dan hoort je werkgever je transitievergoeding uit te betalen samen met de laatste betaling van je loon en je opgebouwde vakantiedagen.

Als je een vaststellingsovereenkomst hebt opgesteld dan zul je erop moeten letten dat daarin staat wanneer de transitievergoeding betaalt dient te worden.

Als de werkgever de transitievergoeding niet betaalt (zowel bij een eenzijdig ontslag als een vaststellingsovereenkomst) dan dien je wel snel in actie te komen. Vanaf het moment van weigering van betaling heb je namelijk 3 maanden de tijd om een geschil te openen bij de kantonrechter. Deze dwingt de werkgever dan om te betalen. Doe je dit niet binnen 3 maanden dan vervalt je recht en is je vergoeding verdwenen.

Hoogte Transitievergoeding

Nu je weet hoe je WW in elkaar steekt met je transitievergoeding wil je waarschijnlijk ook weten hoe hoog je transitievergoeding daadwerkelijk is. De standaard regel is dat je 1/3e maandloon krijgt voor elk jaar dat je bij je werkgever in dienst bent geweest.

Voorbeeld: maandsalaris van €3.000 bruto per maand, 10 dienstjaren = (€3.000 x 1/3) x 10 = €10.000.

Daarnaast moet je natuurlijk nog bereken hoeveel transitievergoeding je ontvangt over het lopende jaar. Laten we in dit geval zeggen dat je 50 dagen van het lopende jaar hebt gewerkt. Dit bereken je dan als volgt:

(bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12 ).

Laten we daarnaast zeggen dat je van die 50 dagen 8 uur per week hebt gewerkt tegen een uurloon van €20 bruto.

Voorbeeldberekening resterende deel transitievergoeding:

 • Totale salaris ontvangen afgelopen 50 dagen: 50 x 8 uur per dag x €20 bruto per uur = €8.000 aan salaris ontvangen.
 • De formule die we net besproken hebben is dan: (€8.000/ €3.000 bruto per maand) x (€1.000/12) =  €222,22.

Dus over een dienstverband van 10 jaar en 50 dagen ontvang je €10.000 + €222,22 = €10.222,22 aan transitievergoeding.

Maandloon Berekenen

Daarnaast is het goed om te weten hoe je jouw maandsalaris nu uiteindelijk berekent. Dit is namelijk niet alleen je basissalaris maar gaat ook over de toeslagen en bonussen die je in een jaar ontvangt. Denk dan aan:

 • vakantietoeslag
 • provisies
 • eindejaarsuitkering
 • overwerkvergoedingen
 • ploegentoeslagen
 • bonussen
 • winstuitkeringen

Om je maandsalaris (bruto) te berekenen is het daarom slim om je complete jaarloon te berekenen (inclusief bovenstaande toeslagen en bonussen). Daarnaast deel je dit door 12 maanden in een jaar. Wat eruit komt is het bedrag per maand waarmee je de berekening hoort te maken.

Transitievergoeding In Termijnen

Soms kan het gebeuren dat je werkgever verplicht is om een transitievergoeding te betalen maar dat hij niet in staat is dit in een keer te betalen. Bijvoorbeeld wanneer het om een kleine werkgever gaat. In dat geval mag de werkgever de transitievergoeding in termijnen betalen en mag hij/zij hier maximaal 6 maanden over doen.

Als je werkgever besluit in termijnen te betalen dan is deze wel wettelijk verplicht om je 2% rente op jaarbasis te betalen over het resterende deel van de transitievergoeding. Het gaat dus waarschijnlijk om een klein bedrag aan rente wat jij hoort te ontvangen maar het is goed om hier rekening mee te houden.

Lees ook: Transitievergoeding Bij Ziekte

Stefan Kleinekoort

Op HGC schrijf ik over mijn interesse in persoonlijke financiën. Ik hoop andere te helpen met de blogs die ik schrijf en probeer moeilijke financiële zaken zo helder mogelijk te omschrijven!

Recente posts