Transitievergoeding Met Een Tijdelijk Contract?


Transitievergoeding zijn helemaal geen makkelijk verhaal. Vaak is het voor veel mensen onduidelijk waar ze nu eigenlijk recht op hebben. Het wordt in dat geval soms alleen maar moeilijker als je ook nog eens een tijdelijk contract had. Heb je met een tijdelijk contract eigenlijk recht op een transitievergoeding?

Werknemers met een tijdelijk contract hebben recht op een transitievergoeding. Het maakt daarin niet uit of het ontslag tot stand komt doordat het contract niet wordt verlengd of doordat de werkgever deze actief laat ontbinden.

Nu je dit weet gaan we hier wat beter naar kijken. Als eerste leggen we hieronder even uit wanneer je nu precies wel en geen transitievergoeding ontvangt. Daarnaast kijken we ook naar hoe dit zit als je een tijdelijk contract hebt maar (langdurig) ziek bent geworden. Verder berekenen we nog de hoogte van je transitievergoeding en lees je wanneer deze precies betaald moet worden.

Wanneer Wel En Geen Transitievergoeding?

Een werknemer die ontslagen wordt heeft recht op een transitievergoeding zolang deze zich heeft gehouden aan de eisen die er in zijn/haar contract waren opgenomen. Zolang je dus geen strafbare feiten hebt gepleegd of nalatig bent geweest in jouw verplichtingen krijg je bij je ontslag dus een transitievergoeding. Dit geldt dus ook voor mensen met een tijdelijk contract wat actief ontbonden wordt of wat simpelweg niet wordt verlengd.

Verder zijn er natuurlijk ook situaties waarin een werkgever geen transitievergoeding hoeft te betalen. Hieronder even de situaties die in dat geval het meeste voorkomen.

 1. Wanneer het contract wordt beëindigd met wederzijds goedvinden en er in de vaststellingsovereenkomst geen transitievergoeding of een andere gelijkwaardige compensatie wordt opgenomen.
 2. Als de werknemer jonger is dan 18 jaar en maximaal 12 per week aan het werk was.
 3. Als de werknemer al de pensioen- of AOW-leeftijd heeft bereikt.
 4. Als de werkgever de transitievergoeding niet kan betalen zonder failliet te gaan of in de financiële problemen terecht te komen.
 5. Als er in de CAO van de sector een regeling is opgenomen die de transitievergoeding vervangt.
 6. Als je voor het eindigen van je tijdelijke contract een nieuw tijdelijk contract hebt gekregen en deze maximaal 6 maanden na het vorige contract is ingegaan.
 7. Als de werknemer een gelijkwaardig contract krijgt aangeboden voordat het vorige contract afloopt. Of als de werkgever verlenging van het contract aanbiedt voordat het tijdelijke contract afloopt. Of de werknemer het aanbod accepteert of afslaat maakt hierbij niet uit.

Als jouw situatie niet onder een van bovenstaande kopjes valt dan moet een werkgever je dus een transitievergoeding betalen. Dat geldt dus ook als je een tijdelijk contract hebt of bijvoorbeeld langdurig ziek bent. Als je daarover meer wilt weten dan legt deze blog je alles uit: Transitievergoeding Bij Ziekte.

Transitievergoeding Bij Ziekte Met Een Tijdelijk Contract

Een transitievergoeding krijg je in de regel als je ontslagen wordt door je werkgever. Zolang jij je hebt gehouden aan de eisen die er in je contract zijn gesteld aan je dienstverband hoor je dus een transitievergoeding te krijgen.

Het maakt in dat opzicht dus ook niet uit of je een week, een paar maanden of meer dan twee jaar ziek bent geweest. Daarnaast geldt deze regel voor zowel mensen met een vast als een tijdelijk contract.

Het is in dat opzicht dus wel belangrijk dat je echt ontslagen wordt. Is dit niet het geval en zit je er aan te denken zelf ontslag te nemen? Lees dan hier waar je wel en niet recht op hebt en wat de voor- en nadelen van die keuze zijn: Ontslag Nemen Tijdens Ziektewet, Slim Of Niet?

Transitievergoeding Berekenen

Laten we nu eens kijken hoeveel transitievergoeding je eigenlijk hoort te krijgen. In sommige gevallen is de werkgever verantwoordelijk voor het betalen van het juiste bedrag.

In andere gevallen kun je ook een vaststellingsovereenkomst opstellen. Dat is een document waarin je de afspraken rondom het ontslag laat vastleggen. Als je dit doet dan moet je natuurlijk wel weten wat je onderhandelingspositie is. Meer weten over transitievergoedingen en vaststellingsovereenkomsten? Dan is deze blog wat je moet lezen: Transitievergoeding En Vaststellingsovereenkomst.

De standaard regel is dat je, voor elk jaar dat je bij de werkgever in dienst bent geweest, 1/3e van een bruto maandloon krijgt. Dat ziet er dus als volgt uit:

Voorbeeld: maandsalaris van €3.000 bruto per maand, 9 dienstjaren = (€3.000 x 1/3) x 9 = €9.000.

Als je de hele jaren berekend hebt moet je natuurlijk ook nog weten hoeveel vergoeding je normaal gesproken zou ontvangen over het lopende jaar. Laten we er vanuit gaan dat je dit jaar zo’n 120 dagen hebt gewerkt. De transitievergoeding over die 120 dagen bereken je met de volgende formule:

(bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12 ).

Laten we er naast de 120 dagen vanuit gaan dat je zo’n €20 bruto per uur ontvangt en normaal gesproken 8 uur per dag werkt.

Voorbeeldberekening resterende deel transitievergoeding:

 • Totale salaris ontvangen afgelopen 120 dagen: 120 x 8 uur per dag x €20 bruto per uur = €19.200 aan salaris ontvangen.
 • De formule die we net besproken hebben is dan: (€19.200/ €3.000 bruto per maand) x (€1.000/12) =  €533,33 bruto.

Dus over een dienstverband van 9 jaar en 120 dagen ontvang je €9.000 + €533,33 = €9.533,33 aan transitievergoeding.

Hoe Bereken Je Goed Jouw Maandloon?

Daarnaast is het goed om te weten dat jouw maandloon niet alleen gaat over het basisloon wat je ontvangt. Bij dit maandloon moet je ook verschillende toeslagen en bonussen optellen. Denk daarbij aan:

 • vakantietoeslag
 • provisies
 • eindejaarsuitkering
 • overwerkvergoedingen
 • ploegentoeslagen
 • bonussen
 • winstuitkeringen

Om je maandloon te berekenen is het daarom het beste om je complete jaarloon te berekenen (inclusief bovenstaande factoren) en dit te delen door 12 maanden. Op die manier heb je exact het juist bedrag om de berekening te maken.

Wanneer Ontvang Je De Transitievergoeding?

Normaal gesproken wordt een transitievergoeding betaald bij je laatste loonstrook (tegelijkertijd met de betaling van je resterende vakantiedagen). Op deze manier ben je namelijk in één keer financieel klaar met elkaar. Daarnaast is het zo dat, als de werkgever het geld pas later betaald, jij natuurlijk rente misloopt.

Houdt er dus rekening mee dat, als de werkgever het geld later wilt betalen, daar wel een kleine vergoeding tegenover staat omdat jij dus rente mist. Daarnaast ben je natuurlijk compleet vrij om samen met je werkgever te betalen wanneer je het bedrag echt op je rekening wilt hebben staan.

Transitievergoeding In Termijnen

Soms kan het voorkomen dat het voor de werkgever niet mogelijk is om de transitievergoeding in een keer aan je uit te betalen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer het gaat om kleinere werkgevers die niet direct de geldreserve hebben liggen zonder in de problemen te komen. Vanzelfsprekend kun je dan afspraken maken over een betaling in termijnen.

In een situatie waarbij geen vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld is het zo dat de werkgever maximaal 6 maanden mag doen over de betaling van de transitievergoeding in termijnen. In hoeveel termijnen dit gebeurd maakt eigenlijk niet zoveel uit.

Als je tijdens het onderhandelen van je transitievergoeding (in het geval van een vaststellingsovereenkomst) er dus achter komt dat je werkgever graag in termijnen wil betalen, probeer dan maximaal 6 maanden aan te houden. Dat is wettelijk gezien een heel normaal uitgangspunt.

Daarnaast is het zo dat een werkgever normaal gesproken ook rente moet betalen over het resterende deel van de transitievergoeding. Wettelijk is er een percentage van 2% per jaar vastgesteld over het bedrag wat er aan transitievergoeding nog betaalt moet worden. Dat is dus niet zo heel veel rente maar goed om mee te nemen in je onderhandelingen.

Stefan Kleinekoort

Op HGC schrijf ik over mijn interesse in persoonlijke financiën. Ik hoop andere te helpen met de blogs die ik schrijf en probeer moeilijke financiële zaken zo helder mogelijk te omschrijven!

Recente posts