Wanneer Erfbelasting Betalen Over Kindsdeel?


Wanneer moet je eigenlijk erfbelasting over je kindsdeel betalen? Het kindsdeel is waarschijnlijk een van de meest verwarrende gedeeltes van een erfenis. Het is daarom niet zo gek dat mensen zich deze vraag weleens stellen. Dus, hoe zit dat eigenlijk?

Wanneer erfbelasting betalen over kindsdeel? Erfbelasting over het kindsdeel moet je betalen na het overlijden van een van de ouders én als het kindsdeel hoger is dan de vrijstelling. Als een van de ouders nog in leven is dan erven zij (tijdelijk) het kindsdeel en moeten zij de erfbelasting hiervoor betalen.

Dan wordt het nu tijd om hier wat beter naar te kijken. Als eerste zie je hoe de vrijstelling of het kindsdeel werkt en komt je erachter of je überhaupt wel belasting moet betalen over jouw gedeelte van de erfenis. Daarna kijken we wanneer je dit bedrag precies moet betalen aan de fiscus en wie er verantwoordelijk is voor de betaling. Tot slot kijken we of je uitstel van betaling kunt krijgen én hoeveel erfbelasting je precies moet betalen. Lees snel door!

Vrijstelling Voor Kindsdeel

Als eerste is het goed om te weten dat je geen belasting over het kindsdeel hoeft te betalen als deze binnen de vrijstelling valt. Je mag namelijk een bedrag belastingvrij erven. In Nederland gaat dat nu om een bedrag van €20.946. Dat geldt trouwens niet alleen voor eigen kinderen maar ook voor pleeg- en/of stiefkinderen en kleinkinderen.

Verder is het zo dat kinderen met een fysieke of verstandelijke beperking aanspraak kunnen maken op een vrijstelling die hoger ligt. Dan gaat het om een bedrag van €62.830. Daarvoor moet het kind wel aan twee voorwaarden voldoen voordat het hier gebruik van kan maken. Dit zijn:

  • Het kind werd voor 50% of meer onderhouden door de ouder die is overleden
  • Door middel van werken is het kind niet in staat minimaal 50% te verdienen van wat een gezond iemand in dezelfde leeftijd zou kunnen verdienen. Hierbij ga je uit van de afgelopen drie jaar.

Als je kindsdeel dus kleiner is dan €20.946 of €62.830 (met een beperking) dan hoef je hier dus sowieso helemaal geen belasting over te betalen.

Wanneer Moet Je Erfbelasting Over Kindsdeel Precies Betalen?

Erfbelasting dien je voor de fiscus altijd op te geven in de eerste twee kalendermaanden na het jaar dat jij de erfenis op papier hebt ontvangen. Dus zeg bijvoorbeeld dat je in mei 2020 een erfenis in de vorm van een kindsdeel hebt ontvangen.

De fiscus wil dan dat je in januari of februari van 2021 op je jaaropgave aangeeft dat je een erfenis hebt ontvangen en hoeveel dat is. Zodra deze informatie is doorgegeven aan de Belastingdienst gaan zij ermee aan de slag. Dit wordt direct verrekend met al je inkomsten en uitgaven in het afgelopen jaar. Hoeveel je dus over het hele jaar terugkrijgt of moet betalen van je belastingopgave is dus een optelsom van je erfenis en al je andere inkomsten.

Verder is het ook goed om te weten hoe lang dit duurt en hoe je dit bij je inkomstenbelasting aangeeft. Als je daar meer over wil weten dan zou ik zeker deze blog lezen die ik eerder schreef: Wanneer Erfenis Opgeven Voor Belasting?

Wie Betaalt Erfbelasting Kindsdeel?

Wat voor veel mensen verwarrend is, is de vraag wie nu eigenlijk de belasting over het kindsdeel moet betalen. Dat komt doordat je het kindsdeel niet direct ontvangt als je ouders getrouwd waren (of een geregistreerd partnerschap hadden) en een van de twee nu nog leeft.

Dat zit namelijk zo: het kindsdeel wordt in eerste instantie doorgeschoven naar de ouder die nog in leven is. De reden hiervoor is dat er op deze manier wordt voorkomen dat deze ineens in acute geldproblemen terecht komt. De ouder wordt dus tijdelijk eigenaar van het kindsdeel ook al zijn de kinderen op papier gezien de eigenaar van dit gedeelte van de erfenis.

Omdat de ouder nu in het bezit is van het geld wordt ook hij/zij geacht de belasting over het kindsdeel te betalen. Die rekening komt dus niet op het bord van de kinderen terecht. Dat zou natuurlijk een beetje vreemd zijn omdat die het geld nog niet hebben ontvangen.

Als de andere ouder uiteindelijk ook komt te overlijden, pas dan wordt het geld overgezet naar de kinderen. Hier is op dat moment al erfbelasting over betaald dus dat hoeft in dit geval niet nogmaals.

Kun Je Erfbelasting Later Betalen?

Als je een aanslag krijgt voor de erfbelasting kan het zijn dat je die liever nog niet wilt betalen. Dit kan verschillende redenen hebben. In dat geval is het goed om te weten dat je 4-12 maanden uitstel aan kan vragen voor je erfbelasting. Hiervoor moet je wel aan enkele voorwaarden voldoen. Als je maximaal 4 maanden uitstel aanvraagt dan zijn de voorwaarden als volgt:

  • Je totale schuld bij de Belastingdienst komt niet boven de €20.000 uit
  • Er is je nooit uitstel van betaling geweigerd doordat je betaalproblemen hebt gehad of door een verrekening van een belastingteruggave.
  • Je hebt geen openstaande aanslagen waarvoor je een dwangbevel hebt ontvangen.
  • Als je ondernemer bent moet je ook altijd op tijd aangifte hebben gedaan.

Als je 4-12 maanden uitstel wilt vragen dan moet je dit schriftelijk doen door een brief te sturen naar de Belastingdienst waarin enkele informatie staat vermeld. Verder moet je aan de volgende voorwaarden voldoen.

  • Je vraagt voor jezelf uitstel aan (niet voor een eventuele partner)
  • Je hebt geen openstaande motorrijtuigenbelasting
  • Je totale schuld is weer niet hoger dan €20.000
  • Als ondernemer moet je een zekerheidsstelling hebben (bankgarantie, hypotheekrecht, verpanding)

Hoeveel Erfbelasting Over Kindsdeel

Als het goed is heb je nu een duidelijk beeld van of je vrijstelling hebt voor het kindsdeel van je erfenis of niet. Daarnaast weet je ook hoe en wanneer je de belasting hierop moet betalen. Het kan echter zo zijn dat je meer hebt gekregen dan je vrijstelling toelaat. Over dit gedeelte moet je belasting betalen. De vraag is dus hoeveel belasting je dan moet betalen.

Dat hangt vooral af van de relatie die jij hebt met de overledene. Daarnaast is het belangrijk wat de waarde van de erfenis is (dan praten we alleen over het gedeelte wat boven de vrijstelling uitkomt). Zoals je hieronder kunt zien zijn er twee belastingschijven als het gaat om erfbelasting. Partners en kinderen betalen natuurlijk het minste terwijl bijvoorbeeld broers en zussen iets tussen de 30-40% zullen betalen.

Waarde erfenisPartner / (Pleeg- of stief)kind / Kind met beperkingKleinkinderen en verdere afstammelingenOverige erfgenamen zoals een broer, zus of ouders
€ 0 – € 126.72310%18%30%
€ 126.724 en meer20%36%40%
Bron

Minder Erfbelasting Betalen

Wist je dat er ook manieren zijn om minder erfbelasting te betalen. Heel veel mensen denken dat dit niet op een legale manier mogelijk is. Toch zijn er vijf dingen die jij kan doen om minder belasting te betalen. Zo hou je dus meer van je erfenis over. Lees daarvoor deze blog die ik daar eerder over schreef: Erfbelasting Ontwijken: 5 Legale Manieren.

Stefan Kleinekoort

Op HGC schrijf ik over mijn interesse in persoonlijke financiën. Ik hoop andere te helpen met de blogs die ik schrijf en probeer moeilijke financiële zaken zo helder mogelijk te omschrijven!

Recente posts