Wanneer Erfenis Opgeven Voor Inkomstenbelasting?


Wanneer moet je een erfenis opgeven voor de inkomstenbelasting? Het is een hele normale vraag die voor veel mensen niet zo 1-2-3 duidelijk is. Het is natuurlijk ook niet dagelijks dat je met de afwikkeling van een erfenis te maken hebt. Gelukkig hebben we in deze blog het complete antwoord voor je, eerst even een korte samenvatting.

De Belastingdienst stuurt je binnen 4 maanden na overlijden een aangiftebrief als ze er vanuit gaan dat je belasting moet betalen over de erfenis. Enkele tijd later ontvang je een aanslag waarop staat hoeveel belasting je moet betalen en wanneer dit betaalt moet zijn.

Nu je dit weet wordt het tijd om hier wat dieper op in te duiken. Als eerste bespreken we de details van bovenstaande manier van werken zodat je weet wat je kunt verwachten. Daarna kijken we in welke categorie je de erfenis bij je inkomstenbelasting moet aangeven. Ook kijken we hoeveel belasting je erover betaalt en of je dit kunt verminderen. Lees snel verder!

Wanneer Moet Je Erfenis Opgeven?

Een erfenis moet je opgeven op het moment dat je meer erft dan de vrijstelling die je over een erfenis krijgt. Op dat moment is het namelijk zo dat een gedeelte van de erfenis niet vrijgesteld is van belasting en daar moet je natuurlijk aangifte van doen. Op deze manier kan de Belastingdienst berekenen hoeveel belasting jij moet betalen.

Hoe hoog je vrijstelling precies is hangt af van de relatie die jij met de overledene hebt. In onderstaande tabel heb ik je even een snel overzicht gegeven van de verschillende relaties die je kunt hebben en de bedragen die daarbij horen.

Wel is het zo dat er aan deze bedragen voorwaarden hangen. Wil je zeker weten hoeveel jouw vrijstelling is? Dan zou ik zeker even kijken naar de blog waar deze tabel uitkomt. Dan weet je precies of jij aan de voorwaarden voldoet: Vrijstelling Van Erfbelasting.

Relatie met overledeneBedrag vrijstelling erfbelasting
Echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner € 661.328 
Kind, pleegkind of stiefkind € 20.946 
Kleinkind € 20.946 
Achterkleinkind € 2.208 
Kind met een beperking € 62.830 
Ouder € 49.603  
Andere erfgenaam, bijvoorbeeld een broer of zus € 2.208
Bron

Aan de andere kant kan het zijn dat je jouw erfenis niet specifiek hoeft op te geven maar dat je dit alsnog bij je jaaropgave moet aangeven. Ontvang je bijvoorbeeld een berg met spaargeld dan moet je dit wel optellen bij je vermogen. Afhankelijk van hoe hoog je vermogen dan wordt moet je hier natuurlijk wel de normale vermogensbelastingtarieven over betalen. Hoeveel dit precies is lees je in deze blog waarin ik dit helemaal uitleg: Belastingvrij Sparen (Hoeveel Spaargeld Mag Je Hebben?).

In Welke Categorie Moet Je Aangifte Doen?

Zoals je dus kunt merken moet je voor de erfenis twee verschillende aangiftes doen. Als eerste krijg je van de Belastingdienst dus een aanslag over de erfenis zelf en de belasting die je daarover moet betalen.

Echter moet je het vermogen wat overblijft natuurlijk wel bij de inkomstenbelasting aangeven. Ook al heb je de erfenis opgegeven, het is nu wel onderdeel geworden van je vermogen en daar moet je vermogensbelasting over betalen.

Tijdens je aangifte van de inkomstenbelasting is het handig om te weten waar je de erfenis moet aangeven. Als je geld hebt geërfd wat op je spaarrekening terecht is gekomen dan geef je dit aan bij je ”bank- en spaarrekeningen” op je aangifte.

Verder kan het natuurlijk ook zo zijn dat je een woning erft. Dat komt ook nog relatief vaak voor, echter, waar moet je dit aangeven? Als je besluit in het huis te gaan wonen of het leeg laat staan dan dien je de woning aan te geven in box 1 van de aangifte. Besluit je het huis te verhuren dan valt het in box 3.

Hoeveel Belasting Betaal Je Over Een Erfenis?

Hoeveel belasting je moet betalen heb ik in deze blog ook al eens uiteen gezet. Om je een idee te geven over de hoeveelheid belasting die je betaalt heb ik hieronder de belangrijkste tabel geplakt.

Zoals we net al zeiden heeft je vrijstelling te maken met de relatie die je tot de overledene hebt. Voor de belastingtarieven geldt eigenlijk hetzelfde: hoe dichter je bij de overledene staat hoe minder belasting je hoeft te betalen. Daar kan nog wel een aardig groot verschil in zitten. Zo betalen partners en kinderen relatief weinig en broers en zussen relatief veel belasting.

Waarde erfenisPartner / (Pleeg- of stief)kind / Kind met beperkingKleinkinderen en verdere afstammelingenOverige erfgenamen zoals een broer, zus of ouders
€ 0 – € 126.72310%18%30%
€ 126.724 en meer20%36%40%
Bron

Kun Je Erfbelasting Verminderen?

Verder is het goed om te weten dat er ook manieren zijn om je erfbelasting te verminderen. Afgezien van vrijstellingen zijn er vier andere legale manieren om je erfbelasting een stukje naar beneden te brengen. In deze blog heb ik duidelijk alle voorwaarden van deze punten uitgelegd. Mocht je dus meer willen weten kun je daar even naar kijken. Laten we hieronder in het kort kijken welke opties er zijn.

Aftrekposten

Als eerste heb je aftrekposten rondom het overlijden van de persoon en zijn/haar financiële huishouding. Zo is het goed om te weten dat je schulden die de overledene had kunt opgeven als aftrekpost. Doe dit ook zeker aangezien dat je een hoop geld kan schelen.

Een andere aftrekpost die je mag opgeven aan de Belastingdienst zijn de kosten rondom het overlijden en de uitvaart. Denk hierbij dan aan de crematie/begrafenis zelf, de aankleding, de kosten van het versturen van kaartjes, de kosten van de kist etc. Alles bij elkaar kun je waarschijnlijk een aardig bedrag aftrekken waar je dus geen belasting over hoeft te betalen.

Schenken

Een andere manier om minder erfbelasting te ontwijken is door tijdens het leven al aardige bedragen te gaan schenken. Je mag namelijk aardige bedragen belastingvrij schenken. Soms gaat het over enkele duizenden euro’s per jaar. Soms loopt het op tot een eenmalige schenking van boven de ton!

Als je weet dat de erfenis redelijk groot wordt is dit dus zeker een belangrijke mogelijkheid. Als je meer wilt weten over hoe je het beste kunt schenken en tot wanneer dit belastingvrij is dan zou ik dit artikel lezen wat ik eerder schreef.

Denk Aan De WOZ-Waarde

Als je een huis erft dan wordt de waarde van het huis bepaald door de WOZ-waarde. Hoe hoger de WOZ-waarde hoe meer belasting je zult moeten betalen. Wel is het goed om te weten dat je de WOZ-waarde die er bij de gemeente staat niet hoeft te accepteren.

Soms kan het namelijk zijn dat je de WOZ-waarde veel te hoog vindt ten opzichte van de waarde van het huis. In dat geval kun je een herwaardering aanvragen bij de gemeente. Vind je deze alsnog te hoog? Dan mag je zelfs nog een second opinion aanvragen. Aangezien huizen een grote waarde dragen kan dit al snel enkele duizenden euro’s in belasting schelen.

Betalen Met Kunst

Tot slot is er nog een extra mogelijkheid voor de mensen die kunst hebben geërfd. Het kan namelijk zijn dat de Nederlandse Staat geïnteresseerd is in jouw kunststuk. In dat geval mag je de erfbelasting ook betalen met deze kunst. Het voordeel van betalen met kunst? Je krijgt 20% extra korting op je erfbelasting. Voorbeeld: met een kunstwerk van €10.000 kun je €12.000 aan erfbelasting betalen. Hier zitten natuurlijk ook voorwaarden aan die heb ik in dit artikel besproken.

Stefan Kleinekoort

Op HGC schrijf ik over mijn interesse in persoonlijke financiën. Ik hoop andere te helpen met de blogs die ik schrijf en probeer moeilijke financiële zaken zo helder mogelijk te omschrijven!

Recente posts