Wat is Belasting Middeling en hoe werkt het?


Middeling is het spreiden van je inkomen over meerdere jaren. De kans is groot dat je er nog nooit eerder over gehoord hebt, want veel Nederlanders krijgen hier nooit mee te maken. Toch kan het in sommige gevallen zeer interessant zijn. Er zijn voorbeelden genoeg van mensen die duizenden euro’s belasting terug konden vragen middels middeling.

In dit blogbericht leg ik uit hoe middeling werkt, geef ik je een rekenvoorbeeld, en leg ik uit hoe je middeling kan aanvragen.

Wat is belasting middeling?

Middeling is een regeling voor mensen die de afgelopen jaren een sterk wisselend inkomen hebben gehad. Middels middeling kan je je inkomen van 3 jaar verspreiden. Op deze manier kan het voorkomen dat je middels middeling honderden tot duizenden euro’s belasting terug kan vragen.

Waarom is middeling zo interessant

Stel; je hebt een jaar bijna geen inkomen, en een ander jaar heel veel inkomen. Dat zorgt ervoor dat je het ene jaar nauwelijks belasting betaald hebt, terwijl je het andere jaar waarschijnlijk ook in de dure schijf belasting hebt moeten betalen.

Met middeling verspreid je het inkomen van 3 jaar evenredig over deze 3 jaren. Daardoor kan het voorkomen dat je gemiddelde ieder jaar in de lagere belastingschijf blijft zitten. Dit zorgt ervoor dat je minder belasting hoeft te betalen.

Voor wie is middeling interessant?

Middeling is interessant voor mensen die in 3 jaar tijd een sterk wisselend inkomen hebben gehad. Het ene jaar had je een flink inkomen en viel het deels in een dure belastingschijf, terwijl je het andere jaar een stuk minder inkomen had wat in een goedkopere schijf viel.

Veel voorkomende situaties zijn mensen die te maken hebben met een:

 • Sabbatical
 • Onbetaald verlof
 • Minder of meer uren gaan werken
 • Gestart met een onderneming
 • Tweede baan erbij genomen

Voor het overgrote deel van Nederlands is middeling niet interessant. Maar in de bovenstaande gevallen kan het dus interessant zijn om te bekijken of middeling een voordeel voor je oplevert.

Voorwaarden

Er zijn wel wat voorwaarden aan deze regeling gebonden. Ik som ze even voor je op:

 • Er geldt een drempelbedrag van €545. Je krijgt alleen belasting terug boven dit drempelbedrag. Het drempelbedrag wordt ook in mindering gebracht. Zou je volgens je berekening €1.000 minder belasting betalen? Dan kan je €1.000 – €545 = €455 terug vragen.
 • Middeling geldt alleen voor box 1
 • Je vraagt altijd middeling over 3 kalenderjaren aan
 • Je doet een verzoek binnen 36 maanden na de definitieve aanslag van het laatste jaar.
 • De 3 jaren moeten aaneengesloten zijn
 • Er mag geen overlap zijn tussen middelingstijdvlakken. Je mag ieder jaar dus maar één keer gebruiken voor middeling.
 • Een negatief inkomen geldt als €0
 • Hou rekening met een correctie als je in één van de jaren voor het eerst AOW ontvangt

Hoe kan je middeling berekenen?

Hoe zit dat nu precies? Je mag het box 1 inkomen van 3 jaar bij elkaar optellen, en dit evenredig verdelen over deze 3 jaren. Vervolgens ga je na hoeveel belasting je in deze situatie betaald zou hebben. Dit vergelijk je met de belasting die je daadwerkelijk betaald hebt. Is dit verschil meer dan €545? Dan maak je aanspraak op middeling.

Een voorbeeld berekening: Onbetaald verlof

Je hebt een zeer goed betaalde baan en hebt een mooi salaris. In begin 2020 beval je van je eerste kind en neem je het grootste deel van het jaar onbetaald verlof. Je hebt in 2020 dus nauwelijks inkomen. In 2021 ga je terug aan het werk en ontvang je wederom je mooie salaris.

In deze jaren was je inkomen sterk wisselend, namelijk:

 • Inkomen 2019: €75.000
 • Inkomen 2020: €9.000
 • Inkomen 2021: €75.000

In zowel 2019 als 2021 viel een deel van je vermogen in een hogere belastingschijf. Hierdoor betaalde je meer belasting over dit deel van je vermogen. De door jou te betalen belasting betrof:

 • Belasting 2019: €29.166
 • Belasting 2020: €3.362
 • Belasting 2021: €28.630

Je inkomen wisselde echter sterk. We gaan daarom middeling toepassen. In totaal verdiende je in deze 3 jaar €159.000. Dit verdelen we over de 3 jaren, waardoor we uitkomen op €53.000 per jaar. In dat geval zou je minder inkomstenbelasting betalen, namelijk;

 • Herrekende belasting 2019: €19.897
  • 36,65% over €20.384 in schijf 1
  • 38,10% over €13.916 in schijf 2
  • 38,10% over €18.700 in schijf 3
 • Herrekende belasting 2020: €19.796
  • 37,35% over €53.000 in schijf 1
 • Herrekende belasting 2021: €19.663
  • 37,10% over €53.000 in schijf 1

De totale herrekende belasting is €59.356, terwijl de daadwerkelijk betaalde belasting €61.158 betreft. Dit is een verschil van €1.802!

We moeten hier het drempelbedrag van €545 nog vanaf halen. Dat wil zeggen dat we €1.257 belasting retour kunnen vragen aan de Belastingdienst.

Een voorbeeld berekening: Gestart als ondernemer

Laten we nog een tweede voorbeeld bekijken om de situatie nog duidelijker te maken.

Stel: Je bent jaren lang in loondienst geweest, maar besluit om voor jezelf te beginnen. Je had een mooi inkomen van €65.000 per jaar, maar in 2020 lag dit slechts op €18.000. Als beginnende ondernemer heb je in de eerste maanden nauwelijks iets verdiend omdat je nog klanten moest werven. Dat merk je in de cijfers.

Ook in dit geval kan je middeling aanvragen. Je inkomen op een rij:

 • Inkomen 2018: €65.000
 • Inkomen 2019: €65.000
 • Inkomen 2020: €18.000

In deze 3 jaar heb je uiteraard belasting over je inkomen betaald. De verschuldigde belastingen betroffen:

 • Belasting 2018: €25.686
 • Belasting 2019: €22.564
 • Belasting 2020: €6.723

Je inkomen wisselde sterk doordat je nieuwe klanten moest zoeken. Je maakt in dit geval aanspraak op middeling. Je hebt in totaal in 3 jaar tijd €143.000 inkomen gehad. Als we dit verdelen over 3 jaar, is dat een inkomen van gemiddeld €47.666 per jaar. Hiermee gaan we de belasting in box 1 herrekenen:

 • Herrekende belasting 2018: €18.605
  • 36,55% over €20.142 in schijf 1
  • 40,85% over €13.852 in schijf 2
  • 40,85% over €13.672 in schijf 3
 • Herrekende belasting 2019: €17.865
  • 36,65% over €20.384 in schijf 1
  • 38,10% over €13.916 in schijf 2
  • 38,10% over €13.366 in schijf 3
 • Herrekende belasting 2020: €17.803
  • 37,35% over €47,666 in schijf 1

De totale herrekende belasting is €54.273, terwijl de betaalde belasting €54.973 betreft. Dat is een verschil van €700. Hier halen we het drempelbedrag van €545 vanaf. In totaal kan je €155 belasting terugvragen middels middeling.

Deze berekeningen kan je relatief eenvoudig zelf maken middels de rekenmodule op de website van Belastinghelden. Zij sturen je ook een overzicht van de berekening met begeleidende brief per e-mail.

Hoe kan je middeling aanvragen

Middeling aanvragen is vrij eenvoudig. Dit doe je door het formulier Verzoek om middeling inkomstenbelasting (Belastingdienst website) op te sturen naar het lokale kantoor van de Belastingdienst.

Je kan dit eventueel aanvullen met een persoonlijke brief en een voorbeeld berekening. Deze brief en berekening worden automatisch opgesteld als je gebruik maakt van de bovengenoemde rekenmodule.

Na ontvangst zal de Belastingdienst binnen 8 weken met een uitspraak komen. Je ontvangt dit digitaal én op papier.

Veel gestelde vragen

Hoe lang kun je middeling aanvragen?

Je kan middeling aanvragen tot 36 maanden na de definitieve aanslag van het laatste jaar waarover je middeling wilt toepassen. De Belastingdienst heeft vaak enkele maanden nodig om je aangifte definitief te maken, check dus op MijnBelastingdienst wat de datum van de definitieve aanslag is.

Heeft middeling invloed op toeslagen?

Het toetsingsinkomen voor toeslagen verandert niet door de toepassing van middeling. Daardoor heeft middeling geen invloed op toeslagen. Middeling is een op zichzelf staande regeling om de fiscale gevolgen van een sterk schommelden inkomen te verzachten. Het verandert echter het daadwerkelijke inkomen over de betrokken jaren niet. De reeds opgelegde aanslagen blijven dan ook gewoon in stand. Je ontvangt (eventueel) geld terug op basis van middeling, niet omdat je belastbare inkomen is gewijzigd.

Hoe lang duurt het antwoord van de Belastingdienst op middeling?

Nadat je je verzoek hebt gedaan, krijg je binnen 8 weken uitspraak van de Belastingdienst. Je ontvangt dit digitaal in de Berichtenbox op MijOverheid en MijnBelastingdienst. Daarnaast krijg je de uitspraak ook op papier toegestuurd. Als het verzoek niet direct behandeld kan worden, laat de Belastingdienst dit weten.

Welke jaren kan je het best middelen?

Dat is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Er zijn verschillende tools beschikbaar die voor jou uitrekenen over welke jaren je het best middeling kan toepassen. Zo profiteer je maximaal van deze regeling.

Hoe vaak kan je belasting middelen?

Je kan meerdere keren belasting middelen. Je kan echter geen overlap van jaren hebben. Je mag ieder jaar dus maar één keer meenemen in een middeling. Daarnaast moet je altijd binnen 36 maanden na de laatste definitieve aanslag middeling aanvragen.

Moet ik belasting over het te ontvangen middeling bedrag betalen?

Nee, het bedrag dat je ontvangt is een netto bedrag. Je hoeft dus niet nogmaals belasting over dit bedrag te betalen. Dat maakt dat middeling enorm interessant kan zijn, zelfs bij wat kleinere bedragen.

Disclaimer: Aan de informatie en rekenvoorbeelden uit dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend. Denk je aanspraak te maken op middeling? Vraag dan een financieel adviseur om hulp.

HGC Redactie

Vanuit HGC schrijven meerdere schrijvers over financiële zaken, met als doel im complexe zaken eenvoudig te maken. Alle schrijvers zijn geïnteresseerd in financiën en verdiepen zich in de materie om de onderwerpen zo goed mogelijk toe te lichten.

Recente posts