Wat Is Een Hedge Fund? (Voor Mensen Met Geld)


Heel simpel gezegd is een hedge fund niets meer dan een beleggingsmaatschappij. Een hedge fund investeert het geld van haar klanten en steekt het vaak in alternatieve beleggingen om daarmee een hoger rendement te genereren dan de aandelenmarkten.

Daarmee weet je echter nog steeds vrij weinig. Wat is een hedge fund dan écht? Hier is geen eenvoudig antwoord op te geven. Er is geen algemeen gangbare of wettelijke definitie van de term hedge fund. De term is vooral een verzamelnaam voor een grote hoeveelheid investeringsfondsen die vooral ook heel erg veel van elkaar verschillen. 

Gemeenschappelijke Kenmerken Van Hedge Funds

Het is dus best lastig om een antwoord te geven op de vraag ‘wat is een hedge fund?’ Ondanks de brede speelruimte die de fondsen hebben, zijn er echter wel een aantal kenmerken die hedge funds met elkaar gemeen hebben.

Alleen Voor Vermogende Beleggers

Beleggers in hedge funds moeten voldoen aan bepaalde vermogenseisen. Deze eisen verschillen per fonds, maar vaak geldt er een nettovermogen van 1 miljoen euro of dollar als ondergrens om te kunnen investeren. (bron)

Illiquide

Een ander kenmerk is dat het geld dat je in een hedge fund investeert, vaak voor langere tijd vast zit. De meeste beheerders van hedge funds beperken hoe vaak beleggers hun geld weer kunnen opnemen, vaak tot wel twee jaar of langer. Met andere woorden, beleggen in een hedgefonds is echt voor een langere termijn, omdat het geld mogelijk jaren achter slot en grendel zit.

Ruime Investeringsmogelijkheden

Daar staat tegenover dat een hedge fund een heel breed pallet aan investeringsmogelijkheden heeft, waarbij ze alleen beperkt worden door hun eigen mandaat. Een hedge fund kan in principe in alles beleggen wat binnen de strategie en het mandaat valt: onroerend goed, derivaten, valuta en allerlei andere beleggingsinstrumenten. Andere typen beleggingsfondsen moeten zich daarentegen vaak beperken tot aandelen en/of obligaties.

Als je nog niet heel bekend bent met wat beleggingsfondsen doen dan zou ik deze blog zeker even lezen: Wat Is Een Beleggingsfonds (Beginnersgids)

Leverage

Daarnaast staan hedge funds bekend om het vele gebruik van ‘leverage’. Dat wil zeggen dat ze veel geleend geld gebruiken als financiële hefboom voor hun investeringen. Eventuele winsten die ze boeken worden daardoor veel groter in verhouding tot het ingelegde geld. Daar staan uiteraard dan wel weer meer risico’s tegenover.

Kostenstructuur

Een ander kenmerk van een hedge fund is de kostenstructuur. Hedge funds rekenen namelijk niet alleen een percentage van het ingelegde vermogen als vergoeding, maar ook een prestatievergoeding. De standaard is daarbij de zogeheten ‘2/20’ regel.

De jaarlijkse kosten zijn dan 2% van je ingelegde vermogen, en 20% van de behaalde winsten. Voor de prestatievergoeding geldt echter meester wel een zogeheten ‘high watermark’. Dit betekent dat een fondsbeheerder pas recht heeft op een prestatievergoeding als eventuele vorige verliezen weer zijn goedgemaakt.

Weinig Regelgeving

Historisch gezien hadden hedge funds, met name in de VS, nauwelijks te maken met regelgeving. Sinds de financiële crisis, waarbij ook sommige hedge funds in de problemen kwamen, is er echter meer regelgeving gekomen. Desalniettemin gelden voor hedge funds nog steeds minder zware regels dan voor veel andere financiële instellingen.

Wat Is ‘Short gaan’

Één van de redenen dat hedge funds nog wel eens als controversieel gezien worden, is dat ze veel gebruik maken van ‘short gaan’.

Bij short gaan speculeer je op een daling van de prijs van een aandeel. De belegger ‘leent’ dan aandelen, die hij vervolgens direct verkoopt. 

Als je een opfriscursus over aandelen nodig hebt dan kan ik je deze blog aanraden: Beginnersgids – Wat Is Een Aandeel?

De hoop is dat hij de aandelen op een later moment tegen een lagere prijs weer kan kopen. De winst zit dan in het feit dat hij de geleende aandelen voor meer geld verkocht dan dat hij nodig had om ze terug te kopen.

Stel dat je bijvoorbeeld denkt dat de koers van aandelen in bedrijf A te hoog is. Je leent dan 100 aandelen van de bank en, als de koers op €50 staat, verkoopt deze voor €5.000. 

Na verloop van tijd blijkt dat je gelijk had en de koers van het aandeel daalt naar €40. Je koopt dan 100 aandelen voor €4000 en geeft deze terug aan je bank. Je hebt dan €1000 winst gemaakt, minus de kosten die de bank je rekent voor het lenen van de aandelen.

Dit is helaas wel heel risicovol. Als de koers immers niet daalt, maar stijgt naar €60, maak je juist €1000 verlies. Je moet de geleende aandelen immers nog steeds terug geven aan de bank en zult ze dus moeten kopen tegen een hogere prijs.

Het verschil met normaal aandelenbezit is bovendien dat je bij aandelenbezit nooit meer geld kunt verliezen dan de waarde van het aandeel: een aandeel kan nooit minder waard worden dan €0. Bij short gaan kan je verlies daarentegen in theorie oneindig oplopen en is er vaak ook sprake van tijdsdruk.

Daarnaast is er ook veel kritiek op short gaan. Het wordt door sommigen gezien als onethisch, omdat je er in feite belang bij hebt dat een bedrijf in de problemen komt. Het wordt ook vaak in verband gebracht met marktmisbruik. 

Waarom Zou Je Investeren In Een Hedge Fund?

Er zijn veel verschillende redenen om hedge funds op te nemen in je portefeuille. Één van meest genoemde reden is risicospreiding. Veel hedge funds claimen immers dat hun rendementen minimaal gecorreleerd zijn aan de markt. Dat wil zeggen dat het voor hun rendementen niet veel uitmaakt of bijvoorbeeld de aandelenmarkten omhoog of omlaag gaan.

Veel investeerders kiezen er daarom voor om hedge funds toe te voegen aan hun portefeuille, om daarmee meer diversificatie te krijgen.

Een andere reden om in hedge funds te investeren is simpelweg voor de hoge rendementen. Het doel van deze fondsen is immers niet alleen om risico’s te spreiden, maar ook vooral om daarmee hoge rendementen te genereren, die de relatief hoge kosten rechtvaardigen.

De track record van veel hedge funds is echter niet om over naar huis te schrijven. Het lukt maar weinig fondsen om consistent beter te presteren dan de markt, zeker als je de hoge kosten meerekent. Het is dus van belang te investeren in de juiste fondsen, maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan.

Om een idee te geven, hieronder zie je een grafiek de de prestatie van de S&P 500 vergelijkt met de prestatie van de 500 grootste hedge funds en Amerikaanse obligaties.

Hoewel hedge funds (lichtblauwe lijn) het beter doen dan obligaties (grijze lijn) schieten ze ongelooflijk tekort ten opzichte van aandelen (zwarte lijn).

Als je niet bekend bent met obligaties dan heb ik hier nog een handige blog voor je waarin je alles leest wat je moet weten: Wat Is Een Obligatie? Uitleg & Betekenis

Risico’s Van Hedge Funds

Hedge funds zijn uiteindelijk erg riskant. Dit risico is juist wat investeerders aantrekt, aangezien dit (hopelijk) tot hogere rendementen leidt. Dit heeft natuurlijk ook een keerzijde.

Hedge funds kunnen bijvoorbeeld met veel geleend geld beleggen in derivaten als opties, die vaak binnen een bepaalde tijd moeten worden geleverd. Als er tijdens die periode plotseling een geheel onverwachte gebeurtenis plaatsvindt, kan de koers plotseling heel hard dalen. 

Een hedge fund kan erg kwetsbaar zijn voor dit soort korte termijnbewegingen. Het kan ertoe leiden dat de fondsbeheerder zijn investering verliest, zelfs als hij het op de lange termijn bij het rechte eind had. 

Daar komt bij dat beheerders van hedge funds een percentage van het rendement van hun fondsen betaald krijgen. Als het fonds hoge rendementen haalt, delen ze dus mee in de winsten.

Maar wat gebeurt er als het fonds geld verliest? Betalen ze dan een percentage van dat verlies? Nee. De managers krijgen dan weliswaar geen prestatievergoeding, maar de verliezen worden uiteindelijk vooral gedragen door de investeerders. Deze structuur zorgt ervoor dat het aanlokkelijk is voor beheerders om risicovol te handelen. Ze delen immers mee in de winsten, maar niet in de verliezen.

Wat het ten slotte ook extra lastig maakt voor investeerders, is dat er simpelweg enorm veel verschillende hedge funds zijn. Het is bovendien erg lastig om in te schatten of een fonds dat een paar goede jaren heeft, dit ook in de toekomst vol zal houden. Er zijn immers maar weinig hedge funds die dit kunnen.

Het is, kort gezegd, voor investeerders een beetje als zoeken naar een speld in een hooiberg.

Wie Investeert Er In Hedge Funds?

Er zijn dus heel veel beperkingen en risico’s verbonden aan het investeren in hedge funds. Het zijn om die redenen dus vrijwel uitsluitend professionele beleggers die in hedge funds investeren. Zij worden geacht de benodigde kennis te hebben om de risico’s goed in te kunnen schatten.

Bijna tweederde van het kapitaal van hedge funds wordt dan ook verstrekt door zogeheten institutionele beleggers. Dit zijn bijvoorbeeld pensioenfondsen, die vaak een klein gedeelte van hun portefeuilles in hedge funds investeren.

Daarnaast kunnen ook vermogende particulieren in hedge funds beleggen, mits zij voldoen aan de minimumvereisten die we eerder bespraken. Dit kunnen bijvoorbeeld ook zogeheten ‘family trusts’ zijn, die de bezittingen beheren van rijke families.

Wat Is Een Hedge Fund Strategie?

Zoals al eerder aangegeven, gebruiken hedge funds veel verschillende strategieën. Ze omvatten veel verschillende beleggingsinstrumenten en zeer uiteenlopende risicotoleranties. De strategieën zijn natuurlijk heel complex en verschillen heel erg per hedge fund, maar er zijn wel een aantal brede categorieën te onderscheiden. Om een beetje een idee te krijgen, vind je hier wat voorbeelden.

‘Global Macro’

Global macro refereert naar fondsen die beleggen aan de hand van een algemene investeringsstrategie, die gebaseerd is op politieke en economische vooruitzichten van verschillende landen. Ze analyseren economische trends in verschillende landen ten opzichte van elkaar en proberen daar winst mee te behalen.

Arbitrage

Een andere bekende strategie is het zogeheten ‘arbitrage’. Hierbij probeert een hedge fund gebruik te maken van prijsverschillen tussen nauw verwante beleggingsinstrumenten door gelijktijdig investeringen te kopen en te verkopen. Bijvoorbeeld wanneer verschillende bedrijfsonderdelen apart aan de beurs genoteerd zijn.

Wanneer ze op de juiste manier worden gebruikt, leveren arbitrage-strategieën consistente rendementen op met een laag risico. Omdat zulke inefficiënties tussen investeringen doorgaans zeer gering zijn, zijn arbitragefondsen echter sterk afhankelijk van leverage om een aanzienlijk rendement te behalen. 

Als gevolg van het gebruik van leverage hebben sommige arbitragefondsen in het verleden enorme verliezen geleden wanneer de prijsverschillen plotseling onverwacht sterk toe- of afnamen (een berucht voorbeeld is Long Term Capital Management, dat in de jaren ‘90 gered moest worden door banken op Wall Street).

‘Event Driven’

Nauw gerelateerd aan arbitrage-strategieën, zijn zogeheten ‘event driven’ strategieën. Hierbij proberen hedge funds prijsbewegingen rondom bepaalde zakelijke gebeurtenissen te exploiteren. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan fusies en overnames, herstructureringen of faillissementen.

Kortom, het antwoord op de vraag ‘wat is een hedge fund?’ is niet bepaald eenduidig. Er zijn hedge funds in vele soorten en maten en de verschillen zijn vaak groter dan de overeenkomsten. Met de kenmerken die in dit artikel worden beschreven, heb je in ieder geval alvast een goed idee en kom je beter beslagen ten ijs!

Stefan Kleinekoort

Op HGC schrijf ik over mijn interesse in persoonlijke financiën. Ik hoop andere te helpen met de blogs die ik schrijf en probeer moeilijke financiële zaken zo helder mogelijk te omschrijven!

Recente posts