Krijg ik vakantiegeld als ik met pensioen ben?


Je hebt jarenlang gewerkt en nu is het eindelijk zover: je gaat met pensioen. Maar daar komen ook direct een aantal vragen bij kijken, zoals bijvoorbeeld ‘krijg ik vakantiegeld over mijn pensioen?’. In dit blogartikel geven we daar graag een antwoord op.

Over je AOW-uitkering krijg je jaarlijks in mei je vakantiegeld uitgekeerd. Of je vakantiegeld over je aanvullende pensioenfonds krijgt en wanneer, dat is afhankelijk van je pensioenfonds of pensioenverzekeraar.

In deze blog vertellen we hoe het zit met je vakantiegeld ontvangt bij je AOW-uitkering en wat het verschil is tussen een pensioenfonds en pensioenverzekeraar. Vervolgens gaan we in op vakantiegeld bij je aanvullende pensioen.

AOW-uitkering

De algemene ouderdomswet (AOW) is het basispensioen in Nederland. Als je woont of werkt in Nederland bouw je automatisch AOW op. Vanaf je AOW-leeftijd krijg je dit uitgekeerd. Wil je weten wanneer jouw AOW-leeftijd is? Op www.rijksoverheid.nl vind je hiervan een overzicht.

Je bouwt bij je AOW-uitkering jaarlijks vakantiegeld op over de periode van mei t/m april. Dit vakantiegeld wordt uitgekeerd in de maand mei.

Het netto vakantiegeld hangt af van je situatie, zoals wanneer je AOW-uitkering is in gegaan. (Als de ingangsdatum later is dan de maand mei, is er ook minder vakantiegeld berekend) Daarnaast hangt het bedrag ook af van de volgende zaken: of je een partner hebt, hoe hoog je uitkering is, hoe hoog de loonheffing is etc. Een overzicht van de AOW-bedragen kun je vinden op de website www.mijnsvb.nl.

Verschil pensioenfonds en pensioenverzekeraar

Voordat we verder gaan over het vakantiegeld is het goed om eerst het verschil tussen een pensioenfonds en een pensioenverzekeraar uit te leggen.

Als we later niet meer werken en kunnen gaan genieten van onze ‘oude dag’ en welverdiende pensioen, willen we er qua inkomsten uiteraard niet teveel op achteruit gaan. Zoals eerder aangegeven heeft iedereen recht op een AOW-uitkering, maar dat is een basispensioen. Daarom betaalt bijna iedereen die werkt pensioenpremie om zeker te zijn van een aanvullende uitkering, bovenop onze AOW. Deze pensioenpremie gaat naar pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. Dat lijkt hetzelfde, maar dat is het niet helemaal.

Pensioenfonds

Je hebt verschillende soorten pensioenfondsen:

  • Een bedrijfstakpensioenfonds: een pensioenregeling voor mensen uit een bepaalde bedrijfstak, zoals de overheid, metaal etc.
  • Een ondernemingspensioenfonds: een pensioenregeling voor een (groep van) onderneming(en).
  • Een beroepspensioenfonds: een pensioenregeling voor een bepaalde beroepsgroep, zoals tandartsen en huisartsen.
  • Een algemeen pensioenfonds: een pensioenregeling voor werkgevers die zich daarbij vrijwillig hebben aangesloten.

Over de inhoud van een pensioenfondsregeling maken de sociale partners afspraken. Dit zijn vaak de werkgevers- en werknemersorganisaties. Een werkgever uit een bepaalde bedrijfstak of beroepspensioenfonds mag niet zelf de pensioenregeling kiezen. Dit betekent automatisch ook dat de werknemer niet zelf zijn pensioenfonds kan kiezen.

Het pensioenfonds int de pensioenpremie van de werknemers en werkgevers en gaat dit geld beleggen. Als jij dan met pensioen gaat, zal jouw pensioenuitkering worden betaald met dit geld.

Pensioenverzekeraar

Een pensioenverzekeraar int ook de pensioenpremies van alle verzekerden die aangesloten zijn bij deze pensioenverzekeraar. Al deze premies worden bij elkaar op een grote hoop gegooid en vervolgens door de pensioenverzekeraar belegd. Als je met pensioen gaat wordt je pensioenuitkering betaald van dit geld. Bekende pensioenverzekeraars zijn o.a. Aegon en Zwitserleven.

Verschil tussen pensioenfonds en pensioenverzekeraar

Het belangrijkste verschil tussen een pensioenfonds en pensioenverzekeraar is hun structuur, financiering en risicoverdeling.

Een pensioenfonds is een aparte entiteit. Het ontvangt pensioenpremies van werknemers en werkgevers. Het grootste verschil met een pensioenverzekeraar zit hem in de dekkingsgraad. De dekkingsgraad van een pensioenfonds moet aan bepaalde eisen voldoen. Indien deze te laag is, zullen de pensioenuitkeringen niet mee stijgen met de inflatie. En in extreme gevallen zelfs verlaagd worden.

Pensioenverzekeraars zijn commerciële verzekeringsmaatschappijen en hier gelden andere regels. Zij mogen de pensioenuitkeringen niet verlagen. Ze hoeven echter niet mee te gaan met de inflatie. Bij een pensioenverzekeraar is de hoogte van je pensioen dus gegarandeerd, doordat het beleggingsrisico bij de pensioenverzekeraar ligt.

Krijg je vakantiegeld bij een pensioenfondsregeling?

Ook als je met pensioen bent heb je recht op vakantiegeld. Het vakantiegeld is meestal 8% van het bruto jaarsalaris. Hoe dit vakantiegeld wordt uitbetaald is afhankelijk van je pensioenfonds.

  • Het vakantiegeld wordt 1 keer per jaar uitgekeerd.

In dit geval spaart de pensioenuitvoerder je vakantiegeld voor 12 maanden op en wordt het bedrag in één keer uitgekeerd, meestal tegelijk met je maandelijkse pensioenuitkering. Vaak is dit in de maand mei, maar het kan in sommige gevallen ook in juni worden gestort.

  • Het vakantiegeld wordt maandelijks uitgekeerd.

Een andere optie is dat het vakantiegeld elke maand wordt uitgekeerd bij je pensioenuitkering. Het bedrag wat je maandelijks ontvangt is dan wat hoger, maar je ontvangt geen groot bedrag meer in de maand mei of juni.

Deze optie kan ervoor zorgen dat je het gevoel hebt geen vakantiegeld te ontvangen, omdat je niet meer in één keer een groot bedrag ontvangt. Het zal in sommige gevallen wat sneller in het dagelijks leven worden opgemaakt. Dit kun je ondervangen door dit geld elke maand apart te zetten, zodat je voor jezelf een mooi bedrag spaart.

Wat voor jou van toepassing is, kun je opvragen bij je pensioenfonds. Je kunt inloggen op hun website en daar de gegevens vinden die voor jou van belang zijn.

Krijg ik vakantiegeld van een pensioenverzekeraar?

Sommige pensioenverzekeraars vermelden op hun website dat ze geen vakantiegeld uitbetalen. Dit is nogal kort door de bocht, want na verder onderzoek blijkt dat ze bedoelen dat ze het vakantiegeld niet eenmaal per jaar uit betalen. Bij hun zit het vakantiegeld ook al verwerkt in de maandelijkse pensioenuitkeringen.

Conclusie

Over je AOW-uitkering ontvang je in de maand mei vakantiegeld. Bij de aanvullende pensioenuitkeringen is er ook sprake van vakantiegeld. Doordat het in veel gevallen al is verwerkt in de maandelijkse uitbetaling van je pensioenuitkering, is er geen sprake van een leuke financiële meevaller in de maand mei of juni. Desalniettemin, ontvang je over je pensioen vakantiegeld.

HGC Redactie

Vanuit HGC schrijven meerdere schrijvers over financiële zaken, met als doel im complexe zaken eenvoudig te maken. Alle schrijvers zijn geïnteresseerd in financiën en verdiepen zich in de materie om de onderwerpen zo goed mogelijk toe te lichten.

Recente posts