Over HGC.nl

Over HetGeldCollege.nl

HetGeldCollege.nl (HGC) richt zich op meer vrijheid creëren door simpelweg goed om te gaan met je geld.

Want geld is in onze samenleving toch wel een bijzonder iets. Soms is het er in overvloed en soms zit je wat krapper bij kas.

Ieder mens maakt periodes mee waarin het soms wat beter gaat en soms wat slechter, geld is daar een geweldige afspiegeling van en dat is misschien ook wel wat mij zo interesseert.

Daarom plaatst HGC sinds januari 2019 verschillende keren per maand op deze website om alles te bespreken rondom geld. Hiermee weten we duizenden Nederlanders en Belgen te bereiken, en proberen we de samenleving iedere dag een beetje slimmer te maken als het aankomt op geld.

Waarom HetGeldCollege.nl?

Deze blog is ontstaan doordat oprichter Stefan geld en financiën meer in de openheid wilde brengen.

Op geld rust namelijk een aardig taboe. Ooit op een feestje gevraagd wat iedereen verdient? Ik kan je garanderen dat dat geen succesnummer is!

Onze financiën houden we toch liever voor onszelf. Begrijp me niet verkeerd, dat is je goed recht. HGC denkt echter wel dat iedereen heel veel van elkaar zou kunnen leren.

Want wanneer leer je nou echt over geld? Op school wordt er eigenlijk met geen woord over gesproken. Als volwassenen heb je hooguit je eigen ervaring, de ervaring van je vriend(innen) en je opvoeding om op te bouwen.

Niet geheel verrassend levert dat nogal wat problemen op. Zo heeft 1 op de 5 Nederlandse huishoudens risicovolle schulden. Datzelfde aantal huishoudens heeft ook helemaal geen spaargeld. Niks, nada, noppes.

En toch houden we collectief ons mond dicht over onze financiën. Want als het goed gaat hoeft niemand het te weten, en als het slecht gaat geldt hetzelfde.

HGC vindt dat zonde en ziet dat graag anders. Vandaar dat we hier schrijven over uiteenlopende financiële onderwerpen, zodat iedereen goede financiële informatie tot zijn beschikking heeft in begrijpelijk Nederlands.

Waar kun je het beste beginnen?

Dat ligt er helemaal aan wat je wil lezen! Hieronder heb ik je wat suggesties gegeven waar je hopelijk wat mee kan: