Gemiddelde Partneralimentatie in 2021


Partneralimentatie, het is een van die financiële onderwerpen waarbij het niet altijd duidelijk is hoe het nou in elkaar steekt. Zo blijven veel mensen onnodig met vragen zitten over iets waarvan ik denk dat het gewoon duidelijk zou moeten zijn. Daarom gaan we het vandaag hebben over de gemiddelde partneralimentatie

Gemiddelde parnteralimentatie? Gemiddeld wordt er in Nederland €1.120 per maand aan partneralimentatie betaald. In 2001 ging het nog om een gemiddeld bedrag van €715. In Nederland komen er elk jaar ongeveer 5.000 gevallen bij waarin partneralimentatie betaald moet worden.

Nu je dit weet wordt het tijd om hier wat verder op in te duiken. Laten we eerst kijken hoe we tot die €1.120 per maand zijn gekomen. Daarna gaan we kijken hoe partneralimentatie wordt berekent en hoeveel jij zou moeten betalen of ontvangen.

Groei Parnteralimentatie

De bedragen die je hierboven ziet staan heb ik van de website van het CBS gehaald. Deze hebben van 2001 – 2013 nauwkeurig bijgehouden hoeveel partneralimentatie er gemiddeld in Nederland wordt betaald.

Nu is het zo dat ze daar in 2013 mee gestopt zijn er is sinds die tijd geen nieuwe data meer is verkregen. Om toch tot een gemiddeld bedrag genomen heb ik de alimentatie elk jaar verhoogt met de gebruikelijke inflatie (1,92% per jaar).

Zo krijg je dus alsnog een redelijk betrouwbare inschatting over wat een gemiddeld bedrag aan alimentatie is in 2020. De jaren die ik zelf berekend heb staan aangegeven met een *.

JaarGemiddelde totale partneralimenatieMediaan partneralimentatie
2001 €715  €450
2003 €795  €500
2005 €825  €540
2007 €885  €600
2009 €1.035  €650
2011 €985  €650
2013 €980  €600
2015* €1.018  €623
2017* €1.057  €647
2019* €1.098  €673
2020* €1.120  €699

Daarnaast heb ik in bovenstaande tabel ook de mediaan aan alimentatie erbij gepakt. Gemiddeldes geven soms namelijk een verkeerd beeld van de werkelijkheid. Vaak zijn er namelijk een paar gevallen die héél veel alimentatie betalen en daardoor het gemiddelde omhoog halen.

De mediaan is in principe een betrouwbaarder getal. Het geeft aan welk bedrag precies in het midden zou liggen als je alle alimentatiebedragen naast elkaar zou zetten.

Het is dus ook zo dat de mediaan in principer een beter beeld geeft van hoeveel partneralimentatie er per persoon in Nederland wordt betaald dan het gemiddelde. In 2013 werd er volgens de mediaan namelijk €600 per maand betaald. In 2020 zou dat €699 betekenen.

Verdeling Partneralimentatie

Laten we nu toch even de gegevens van 2013 erbij pakken. Het CBS heeft toen namelijk ook onderzocht welke bedragen er procentueel gezien het meest worden betaalt. Dat kun je zien in onderstaande afbeelding.

Procentuele verdeling maandelijkse partneralimentatie 2013
Bron

Zoals je kunt zien ontvangt de grootste groep (59%) een bedrag tot €800 per maand. De grote bedragen alimentatie worden door een kleine groep ontvangen. Zo ontvangt 26% van de mensen die alimentatie ontvangt een bedrag van €1200 of meer.

Hoeveel Mensen Ontvangen Partneralimentatie?

In 2013 waren er in totaal 35.244 echtscheidingen in Nederland. Daarvan eindigde er volgens het CBS 5.710 in een procedure waarbij uiteindelijk alimentatie betaald moest worden. Dat is dus in 16,2% van de gevallen de uitkomst.

Laten we dat nu even terughalen naar recentere cijfers. Volgens een andere tabel van het CBS waren er in 2018 30.729 echtscheidingen in Nederland. Als we ervan uitgaan dat 16,2% van deze scheidingen eindigen in een situatie waarin alimentatie betaalt moet worden dan zijn dat dus 4.978 gevallen per jaar.

Aantal Wanbetalers Partneralimentatie

Dat er in bijna 5.000 gevallen partneralimentatie betaald moet worden betekend nog niet dat dit ook altijd gebeurd. Ex-partners besluiten soms geen of minder partneralimentatie af te dragen dan dat ze wettelijk zouden moeten. Hoe vaak komt zo’n situatie eigenlijk voor?

De meest recente cijfers komen uit 2014 en zijn gepubliceerd door het LBIO (de organisatie waar mensen terecht kunnen als hun partner geen alimentatie meer afdraagt. Opvallend was dat er tussen 2008 en 2014 sprake was van een sterke stijging.

In 2008 waren er namelijk ”maar” 7.706 zaken waarbij er niet of onvoldoende alimentatie werd afgedragen. in 2 op de 10 gevallen (1.541 zaken) gaat het dan om partneralimentatie. De rest is kinderalimentatie. In 2014 waren dit in totaal 14.512 gevallen (2.902 zaken) (bron).

De reden voor wanbetaling werd in deze periode vooral gezocht in het feit dat veel mensen er na de economische crisis financieel slechter voor stonden. Daardoor zou het goed kunnen dat zij besloten hun eigen financiële verplichtingen voorrang te geven aan de situatie van hun ex-partner.

Hoe Snel Stijgt De Partneralimentatie Per Jaar?

Elk jaar wordt partneralimentatie geïndexeerd. Dat betekent dat het bedrag iets hoger wordt gemaakt. Zo zorgt de overheid ervoor dat het bedrag gelijkt blijft aan de inflatie en je koopkracht dus gelijk blijft. De afgelopen 10 jaar zag die stijging er als volgt uit:

 • 2020: 2,5%
 • 2019: 2%
 • 2018: 1,5%
 • 2017: 2,1%
 • 2016 1,3%
 • 2015 0,8%
 • 2014 0,9%
 • 2013 1,7%
 • 2012 1,3%
 • 2011 0,9%
 • 2010 2,3%

Gemiddelde Duur Partneralimentatie

Hoe lang je alimentatie moet betalen hangt vooral af van het jaar waarin je dit met je ex-partner hebt afgesproken. Vanaf 2020 gelden er namelijk andere regels dan tussen 1994 en 2019. Voor 1994 gelden er ook weer andere regels. Laten we dat even doorlopen.

Na 1 januari 2020

In dit geval duurt partneralimentatie maximaal 5 jaar. Dit kan wel korter zijn als het huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan 10 jaar duurde. In dat geval ontvang je voor de helft van de duur van het huwelijk/partnerschap partneralimentatie. Dus als je huwelijk 5 jaar duurde dan ontvang je 2,5 jaar partneralimentatie.

Er zijn echter wel wat uitzonderingen:

 • Als je samen kinderen hebt dan stopt de partneralimentatie pas als het jongste kind 12 jaar is geworden.
 • Als het huwelijk/partnerschap minimaal 15 jaar geduurd heeft én als de ontvangende ex-partner binnen 10 jaar AOW ontvangt dan duurt de alimentatieplicht totdat er voor het eerst AOW wordt ontvangen.
 • Ben je geboren op of voor 1 januari 1970? En duurde je huwelijk/partnerschap langer dan 15 jaar? En moet je langer dan 10 jaar wachten op je AOW? Dan is je alimentatieduur 10 jaar.

Tussen 1 januari 1994 tot 1 januari 2020

In dit geval zijn er 3 tijdsduren mogelijk. Deze zien er als volgt uit:

 • Hebben jij en je ex-partner kinderen? Dan duurt partneralimentatie maximaal 12 jaar.
 • Geen kinderen maar het huwelijk duurde langer dan 5 jaar? Partneralimentatie is ook maximaal 12 jaar.
 • Geen kinderen én het huwelijk duurde korter dan 5 jaar? De partneralimentatie duurt net zo lang als de duur van het huwelijk/partnerschap.

Voor 1 januari 1994

In dit geval zijn er geen standaard wettelijke termijnen. Het gaat hier vooral om wat je met je ex-partner hebt afgesproken of wat de rechter voor je heeft bepaald. Als er niets is afgesproken dan heb je in principe geen termijn. Wel kun je de rechter vragen om de partneralimentatie te beëindigen.

Stefan Kleinekoort

Op HGC schrijf ik over mijn interesse in persoonlijke financiën. Ik hoop andere te helpen met de blogs die ik schrijf en probeer moeilijke financiële zaken zo helder mogelijk te omschrijven!

Recente posts