Wat is het gemiddelde inkomen van een student?


Ga je binnenkort studeren of studeer je momenteel al? Ben je benieuwd wat eigenlijk het gemiddelde inkomen van een student is? Lees dan snel verder om dit te ontdekken.

Wat is de hoogte van het gemiddelde inkomen van een student?

Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) verdiende een werkende student gemiddeld 550 euro per maand in 2019. Dit geldt voor ruim 85% van de studenten. Het inkomen is hoger dan de jaren ervoor, omdat studenten meer zijn gaan werken door het wegvallen van de basisbeurs.

Nu vraag je jezelf misschien af: hoe kan een student hiervan rondkomen? Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat studenten vaak ook lenen of een beurs krijgen. Dit valt niet onder een inkomsten. Na het lezen van dit artikel weet je precies wat een student maandelijks qua geld ontvangt. Hierbij is er rekening gehouden met hbo en wo studenten. Mensen die een mbo-opleiding volgen zijn namelijk officieel scholieren.

Wat is het gemiddeld totale besteedbare inkomen van een student?

Volgens onderzoek van Nibud uit 2021 blijkt het gemiddelde besteedbare inkomen van een student gemiddeld 943 euro per maand te zijn. Dit inkomen bestaat uit de volgende onderdelen.

  • Bijdrage van ouders
  • Studiefinanciering
  • Inkomsten uit bijbaan en betaalde stages
  • Teruggave de Belastingdienst
  • Overige inkomsten (toeslagen, alimentatie, uitkering, verkoop spullen, eigen bedrijf).

Het mediane inkomen van een student is 843 euro per maand. Uit het onderzoek blijken oudere studenten meer inkomsten te hebben dan jongere studenten. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het minimumloon per leeftijd en de jaren werkervaring. Ook verdienen wo studenten gemiddeld meer geld dan hbo studenten.

Daarnaast verdienen uitwonende studenten meer geld dan thuiswonende studenten. Tenslotte verdienen mannen gemiddeld meer dan vrouwen. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat mannen gemiddeld meer uren werken dan vrouwen, 18 uur tegenover 15 uur. Dit blijkt uit het studentenonderzoek 2021 van het Nibud.

Hoeveel geld leent een gemiddelde student?

In 2019 leende een student gemiddeld 700 euro per maand, volgens de cijfers van het CBS. Een van de redenen hiervan is waarschijnlijk het wegvallen van de basisbeurs. Studenten die na 1 september 2015 zijn gaan studeren hebben namelijk geen recht meer op een basisbeurs.

Een student kan in 2022 maximaal 1.116,95 euro lenen. Hiervan is een deel een normale lening en een ander deel is het collegegeldkrediet. Het collegegeldkrediet is een extra lening, speciaal om het collegegeld te betalen. Dit is 184,08 euro per maand. Daarnaast bestaat de lening voor 513,83 euro uit een lening en voor 419,04 euro uit een aanvullende beurs. Als een student geen recht heeft op een aanvullende beurs kan hij/zij dit extra bedrag lenen.

Hoeveel geld ontvangt een gemiddelde student voor een basisbeurs?

Studenten die onder het ‘oude stelsel’ vallen krijgen een basisbeurs van 102,77 euro als ze thuiswonend zijn. Als ze uitwonend zijn ontvangen ze 286,15 euro per maand. Het is een prestatiebeurs. Dit houdt in dat het een lening is, totdat de student een diploma binnen 10 jaar behaald. Als de student een diploma behaald binnen 10 jaar wordt de lening weg gescholden.

Studenten die onder het huidige stelsel vallen hebben geen recht op een basisbeurs. De basisbeurs bestaat namelijk nu niet.

Hoeveel geld ontvangt een gemiddelde student voor een aanvullende beurs?

Studenten die onder het ‘oude stelsel’ vallen krijgen als ze uitwonend zijn maximaal 266,71 euro per maand en als ze thuiswonend zijn maximaal 245,30 euro per maand.

Studenten die onder het huidige stelsel vallen kunnen ook in aanmerking komen voor een aanvullende beurs. Je hebt hierop recht als je ouders samen minder dan € 35.226,- per jaar verdienen.

De precieze hoogte van de aanvullende beurs hangt af van een aantal factoren. Een student kan dus ook een deel van de aanvullende beurs ontvangen. In beide gevallen kijkt DUO naar het inkomen van de beide ouders van 2 jaar geleden. Daarnaast kijkt DUO bijvoorbeeld of de broers of zussen een aanvullende beurs krijgen en of de ouders andere naar schoolgaande kinderen moet verzorgen.

In sommige situaties kan de student aanvragen om het inkomen van een of beide ouders niet mee te rekenen. Dan kan de student alsnog in aanmerking komen voor een aanvullende beurs als het inkomen van de ouders te hoog is. De aanvullende beurs is net als de basisbeurs een prestatiebeurs.

Welke toeslagen ontvangt een gemiddelde student?

Daarnaast kan een student recht hebben op verschillende toeslagen. Toeslagen tellen niet als extra inkomen. Een student kan recht hebben op de onderstaande toeslagen.

Huurtoeslag
Hoeveel huurtoeslag een student kan krijgen verschilt per situatie. Als alleenstaande met een minimumloon moet je ten minste zelfs 235 euro bijdragen aan de huur. Een woning voor iemand boven de 23 jaar mag maximaal 763,47 euro kosten. Dan kom je in aanmerking voor een huurtoeslag van maximaal 528,47. Als een student onder de 23 jaar is mag de huur maximaal 442,46 euro per maand zijn. Dan is de huurtoeslag maximaal 207,46 euro per maand

Om recht te hebben op huurtoeslag mag het vermogen in 2022 niet hoger zijn dan € 31.747. Er is momenteel geen vaste inkomensgrens. Er wordt namelijk bij de toewijzing van huurtoeslag gekeken naar verschillende factoren. Er kan ongeveer rekening worden gehouden met een inkomen van maximaal 31.000 euro per jaar voor alleenstaanden (7).

Zorgtoeslag
Een student heeft recht op zorgtoeslag als zijn/haar inkomen niet meer dan 31.988 euro per jaar is. Daarnaast mag de student niet meer vermogen hebben dan € 120.020 (8). De hoogte van de zorgtoeslag kan in 2022 variëren van 111 euro tot 7 euro per maand (9).

Daarnaast kan een student met kinderen ook recht hebben op kinderopvangtoeslag en een kindgebonden budget. Dit komt echter minder vaak voor onder studenten.

Samenvatting

Een student verdient gemiddeld 550 euro per maand. Als je naar andere zaken zoals een beurs en een lening kijkt, ontvangt een student gemiddeld meer per maand. Zo blijkt uit onderzoek van Nibud uit 2021 dat het totale besteedbare inkomen van een student gemiddeld 943 euro per maand is.

Bij dit inkomen zijn geen basisbeurs of aanvullende beurs meegeteld. Dit zijn officieel geen inkomsten, omdat het pas een gift wordt nadat de student een diploma behaald binnen 10 jaar. In de tussentijd is het een lening.

Aan de bedragen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Wij doen ons best om de data zo goed mogelijk te verzamelen. Kijk voor de actuele bedragen altijd op de website van de desbetreffende overheidsinstantie.

HGC Redactie

Vanuit HGC schrijven meerdere schrijvers over financiële zaken, met als doel im complexe zaken eenvoudig te maken. Alle schrijvers zijn geïnteresseerd in financiën en verdiepen zich in de materie om de onderwerpen zo goed mogelijk toe te lichten.

Recente posts