Belastingvrij Schenken 2021 (Hoeveel Mag Je Schenken)?


Belastingvrij schenken, als je de mogelijkheid hebt dan is het een logische manier om je vermogen te delen. Op deze manier hoef je immers geen belasting te betalen en ontwijk je op de lange termijn ook de eventuele erfbelasting. Maar hoeveel mag je eigenlijk belastingvrij schenken?

Hoeveel mag je belastingvrij schenken? Kinderen mag je per jaar €5.515 belastingvrij schenken. Voor kinderen tussen de 18-40 jaar geldt daarnaast een maximaal, eenmalig bedrag van €26.457. Voor overige familie of vrienden geldt een bedrag van €2.208 per jaar.

Nu je dit weet wordt het tijd om hier dieper op in te duiken. Zo lees je eerst hoeveel je belastingvrij mag schenken aan een kind én kom je erachter dat je voor een studie of huis veel meer mag schenken. Daarnaast lees je hoeveel je mag schenken aan andere mensen. Verder kom je erachter hoeveel belasting je betaalt als je meer wilt schenken dan de vrijstelling én bekijken we wat voordeliger is: schenken of erven. Lees snel verder!

Lees ook: Hoeveel Mag Je Belastingvrij Sparen In 2021?

Hoeveel Mag Je Schenken Aan Kind?

Laten we als eerste even kijken naar hoeveel je aan je eigen kind mag schenken (pleegkinderen en stiefkinderen vallen ook in deze categorie). In dit geval hangt het er heel erg vanaf of je kind minderjarig is of tussen de 18-40 jaar. Daarnaast hangt de belastingvrije schenking ook heel erg af van waarvoor de schenking is bedoeld.

RelatieSchenking
Kind (per jaar) €            5.515
Kind tussen 18-40 jaar (eenmalig) €          26.457
Kind tussen 18-40 jaar voor studie (eenmalig) €          55.114
Kind tussen 18-40 jaar voor huis (eenmalig) €       103.643
Bron

Zoals je kunt zien zijn vooral de bedragen voor een studie en het aankopen of verbeteren van een huis aardig grote bedragen. Daar zitten natuurlijk wel wat voorwaarden aan en die bespreken we hieronder.

Studie

Als eerste dus de dure studie waarvoor je maximaal €55.114 eenmalig belastingvrij mag schenken. Daar zitten wel de volgende voorwaarden aan waar je echt goed rekening mee moet houden.

 • De opleiding of studie kost minimaal €20.000 per jaar. Dat is wel exclusief de kosten voor het levensonderhoud.
 • Je schenking is vastgelegd door een notaris in een akte. In deze akte staan de volgende dingen:
  – Voor welke studie de schenking bedoeld is
  – Wat de verwachte kosten van de studie zijn
  – Dat de schenking vervalt als het bedrag niet uiterlijk in 2022 is besteed.
 • Daarnaast moet zowel jij als je kind op papier kunnen aantonen dat de schenking is overgemaakt aan het kind en dat dit echt gebruikt is voor de dure studie.

Als je studie wel duur is, maar niet zo duur dan kun je alsnog gebruik maken van deze schenking. €26.457 mag namelijk vrij besteed worden. De overige €28.657 moet je dan wel écht voor de studie gebruiken. Doe je dit niet dan moet je hier gewoon belasting over betalen.

Woning

Als je kind een huis wil kopen of verbouwen dan mag je hiervoor eenmalig €103.643 schenken. Wel zitten hier enkele voorwaarden aan vast:

 • Met de schenking koopt of verbouwt je kind een huis of appartement waarin het zelf gaat wonen. of
 • Je kind gebruikt het geld om zijn eigen woningschuld af te lossen, of
 • gebruikt het geld om een restschuld van een eerder verkochte woning af te kopen, of
 • koopt met je gift de rechten van opstal/erfpacht of beklemming van de woning af waarin hij/zij nu woont
 • Daarnaast moet het geld uiterlijk in 2022 worden besteed
 • Daarnaast moeten jullie beide schriftelijk kunnen aantonen dat de schenking is betaald en dat deze daadwerkelijk is gebruikt voor de eigen woning.
 • Als je de schenking in een overeenkomst laat vastleggen dan mogen daarin geen voorwaarden staan. Behalve dat je kind de schenking op tijd voor zijn woning moet gebruiken.

Als je niet in een keer het hele bedrag wil of kunt storten dan mag de schenking ook over 2 of 3 jaar verspreid worden. Houd er wel rekening mee dat je kind, bij de laatste schenking nog steeds 40 jaar of jonger is.

Als je kind uiteindelijk geld overhoudt dan is dit geen probleem, mits dit bedrag niet hoger is dan de €26.457 die het vrij mag besteden. Is dit wel het geval dan wordt er alsnog belasting geheven over het gedeelte wat hierboven uitkomt.

Als je de schenking verspreid over 2 of 3 jaar dan mag alleen in het eerste jaar €26.457 vrij besteed worden. De jaren erna moet al het geld voor de eigen woning worden gebruikt. (bron)

Hoe Zit Het Met Gescheiden Ouders?

Tot slot is het goed om te weten hoe schenkingen worden berekent als de twee partners gescheiden zijn. Het is namelijk zo dat de ouders van het kind, ook als deze gescheiden zijn, alsnog worden gezien als één fiscale ouder.

Stel je voor dat de moeder dit jaar al een belastingvrije schenking heeft gedaan van €5.515. Dat betekent dat de vader dit bedrag niet meer belastingvrij kan schenken. Schenkt de vader toch een bedrag dan zal hier schenkbelasting over betaald moeten worden. Hoeveel dat is lees je zo.

Hoeveel Mag je Schenken Aan Andere Mensen?

Wat gebeurd er als je een belastingvrije schenking wil doen aan iemand anders die niet een van je kinderen is? Denk bijvoorbeeld aan vrienden, kleinkinderen, broers, zussen, opa’s, oma’s of oom’s en tantes.

In dat geval mag je per jaar maximaal €2.208 belastingvrij schenken. Schenk je een bedrag wat hoger ligt dan dat dan moet daar alsnog belasting over betaald worden.

Daar zit echter wel een uitzondering aan vast. Mocht je een van deze personen namelijk geld willen schenken voor de aankoop van een huis dan mag je maximaal €103.643 eenmalig belastingvrij schenken aan deze persoon. Wel moet deze aan dezelfde voorwaarden voldoen als degene die we net al voor kinderen besproken hebben.

Hoeveel Belasting Als Je Meer Schenkt?

Dan nu de vraag hoe het zit met de schenkbelasting en hoeveel je moet betalen als je toch meer besluit te schenken dan wat je belastingvrij mag doen. Zoals je in onderstaande tabel kunt zien zijn er twee schalen: een van €0 – €126.723 en een van €126.723 of meer.

Hoeveel belasting je moet betalen hangt af van de relatie die er met de persoon is. Zo betalen kinderen bijvoorbeeld maar 10% belasting over een bedrag van €20.000 terwijl dit voor vrienden bijvoorbeeld 30% is. Hoe verder iemand van je afstaat, hoe meer belasting hij/zij moet betalen.

Waarde SchenkingPartner en (pleeg- of stief)kinderen Kleinkinderen en verdere afstammelingen Overige personen
€ 0 – € 126.723 10% 18% 30%
€ 126.724 en meer20% 36% 40%
Bron

Houdt er wel rekening mee dat je de vrijstelling wel eerst moet aftrekken van het bedrag wat je schenkt voordat je de belasting berekend. Schenk je dus €10.000 aan je minderjarige kind dan moet je hier eerst de vrijstelling van €5.515 vanaf halen. Over de overige €4.485 betaal je vervolgens 10% belasting.

Wie Moet De Belasting Betalen?

Je mag zelf kiezen wie de schenkbelasting betaalt: de ontvanger of de gever. Wel is het zo dat je met een paar dingen rekening moet houden als de schenker de belasting betaalt. Als de schenker de schenkbelasting betaalt dan noemen we dit “netto” of “vrij op naam” schenken.

Houdt er rekening mee dat de schenker meer belasting moet betalen dan de ontvanger zou doen. Dit is dus fiscaal de meest onvoordelige optie. Als je wilt weten hoe groot dit verschil is dan kun je deze tool van de Belastingdienst gebruiken. De reden hiervoor is dat het betalen van de schenkbelasting ook als schenking wordt gezien.

Wie de schenkbelasting betaalt regel je via het aangifteformulier voor de schenkbelasting van de Belastingdienst. Als je het geldt ontvangt is het wel goed om te weten dat jij wel verantwoordelijk blijft voor het betalen van de belasting, ook al gaat de schenker deze betalen.

Mocht de schenker dus onverhoopt niet de schenkbelasting betalen dan draait de ontvanger hier alsnog voor op.

Hoe Werkt Een Papieren Schenking?

Het kan zijn dat je wel geld aan iemand wilt schenken maar dat je nog niet wilt dat ze hierover beschikken. Denk bijvoorbeeld aan geld wat je wilt schenken aan een minderjarig kind. Hoe pak je dit het beste aan?

In dat geval kun je het beste gebruik maken van een papieren schenking. Je schenkt het geld dan wel aan je kind, maar het blijft wel gewoon op jouw rekening staan. Als jij komt te overlijden krijgt het kind dan wel toegang tot de schenking.

Zo kun je bijvoorbeeld elk jaar gebruik maken van de belastingvrije schenking én hoef je er bij overlijden geen schenkbelasting over te betalen. Dat is natuurlijk heel mooi meegenomen.

Wel is het zo dat jij als schenker jaarlijks rente moet betalen aan de ontvanger. Het gaat hier dan om een rente van 6% per jaar. De papieren schenking wordt namelijk gezien als een lening waar rente over betaalt moet worden. Mis je een jaar het betalen van de rente? Dan moet je alsnog over het hele bedrag erfbelasting betalen.

Voordelen Van Schenken Ten Opzichte Van Erven

Voordat je besluit geld te schenken kun je jezelf ook afvragen of het niet voordeliger is om het geld pas bij een erfenis aan je partner/kinderen na te laten. Het antwoord daarop is dat geld schenken fiscaal een stuk voordeliger is dan geld nalaten. De reden hiervoor zijn de eerdergenoemde vrijstellingen.

Per jaar mag je €5.515 schenken aan kinderen en €2.208 aan mensen waar je een andere relatie mee hebt. Hier wordt geen belasting over geheven en dit kun je dus elk jaar doen. Doordat je 0% belasting betaalt kan het fiscaal niet voordeliger worden.

Als je geld nalaat dan zijn er nog wel verschillende vrijstellingen. Hieronder zie je hoe hoog de vrijstelling is in relatie met de persoon die is overleden.

RelatieBedrag van uw vrijstelling in 2021
Echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner€ 661.328
Kind, pleegkind of stiefkind€ 20.946
Kleinkind€ 20.946
Achterkleinkind€ 2.208
Kind met een beperking€ 62.830 (wel met enkele voorwaarden)
Ouder€ 49.603 (Erven u en uw partner allebei? Dan is de vrijstelling voor u samen € 49.603.)
Andere erfgenaam, bijvoorbeeld een broer of zus€ 2.208
Bron

Voorbeeldberekening Schenken Vs. Erven

Laten we even een voorbeeld gebruiken om te zien hoeveel voordeliger schenken is in plaats van nalaten. Als je €50.000 aan je kind wilt nalaten dan kun je besluiten dit over 10 jaar, in 10 delen van €5000 belastingvrij te schenken. Je kind betaalt dan geen belasting.

Als je besluit dit bedrag pas bij overlijden aan je kind te geven dan betaalt je kind wel belasting. De tarieven voor schenkbelasting en erfbelasting zijn trouwens gewoon hetzelfde.

Dit betekent dat je kind over €50.000 – €20.946 = €29.054 in totaal 10% belasting moet betalen. Dat komt neer op een totaalbedrag van €2905,40 aan erfbelasting.

Stefan Kleinekoort

Op HGC schrijf ik over mijn interesse in persoonlijke financiën. Ik hoop andere te helpen met de blogs die ik schrijf en probeer moeilijke financiële zaken zo helder mogelijk te omschrijven!

Recente posts