Eigen Bijdrage Verpleeghuis Voorkomen: 8 Tips


Als jij of een van je ouders naar een verpleeghuis moet dan veranderen er vaak wat dingen in de financiële situatie. Een van die punten is dat de ouder een eigen bijdrage moet gaan betalen. Als dit het geval is dan wil je deze natuurlijk zo laag mogelijk houden.

De eigen bijdrage wordt berekend door het verzamelinkomen in een jaar te gebruiken samen met de het vermogen van de ouder. Alles bij elkaar komt hier dan een bedrag uitrollen. Toch zijn die bedragen soms aardig hoog en vragen mensen zich af hoe ze dit kunnen verminderen. Daarom hieronder 8 tips om de eigen bijdrage van opname in een verpleeghuis te voorkomen.

1. Belastingvrij Schenken

Belastingvrij schenken is waarschijnlijk een van de makkelijkste manieren om je eigen bijdrage te verlagen. Als je een groot vermogen hebt is het zelfs slim om hier vroeg al mee te beginnen. De reden daarvoor is dat je elk jaar een bedrag belastingvrij mag schenken. Hoe eerder je daarmee dus begint, hoe eerder je een groot gedeelte van je vermogen naar de rest van je familie hebt overgeheveld.

Hoeveel je belastingvrij mag schenken hangt af van de relatie die je met een familielid hebt. Daarnaast is het doel van de schenking ook heel erg belangrijk. Schenkingen met als doel een studie of een huis hebben namelijk een stuk hogere vrijstelling.

RelatieBedrag
Kind onder 18 jaar (per jaar) €            5.515
Kind tussen 18-40 jaar (eenmalig) €          26.457
Kind tussen 18-40 jaar voor studie (eenmalig) €          55.114
Kind tussen 18-40 jaar voor huis (eenmalig) €       103.643
Overige familieleden (jaarlijks) € 2.208
Overige familieleden voor huis (eenmalig) €       103.643

Daarnaast is het goed om te weten dat je, ook als je in een verzorgings- of verpleeghuis zit, gewoon nog elk jaar mag schenken. Daar is soms nogal eens twijfel over maar dat is écht geen probleem.

Wel is het belangrijk dat de persoon die de schenking doet nog wilsbekwaam is. Mocht iemand bijvoorbeeld aan dementie lijden dan kan er geen belastingvrije schenking meer worden gedaan. Wil je deze situatie voorkomen? Dan kun je in een levenstestament laten opnemen dat de persoon die jouw financiën beheert gemachtigd is om te blijven schenken, ook als je niet meer wilsbekwaam bent.

Verder zitten er aan veel schenking nog een aantal voorwaarden. Bijvoorbeeld dus als je een hele grote schenking wil doen voor een studie of een huis. Als je hier meer over wilt weten dan kun je het beste deze blog lezen waarin ik alles uitleg over belastingvrij schenken.

2. Verkoop Je Koopwoning

Als je in een verpleeghuis gaat wonen dan is het logisch om je huis ook te verkopen. Toch zien mensen hier soms vanaf omdat ze bijvoorbeeld later het huis nog in de familie willen houden. Dat kun je natuurlijk doen maar dat zorgt wel voor een hogere eigen bijdragen.

Reden hiervoor is dat het vermogen van het huis wel wordt opgeteld bij het vermogen van de ouder in het verpleeghuis. Daardoor komt de eigen bijdrage natuurlijk hoger te liggen. Als je het huis verkoopt dan krijg je het geld natuurlijk op je bankrekening.

Vervolgens kun je dit geld gebruiken om een paar grote schenkingen te doen aan de kinderen of andere erfgenamen. Op deze manier zorg je ervoor dat het vermogen in de familie blijft én dat je eigen bijdrage aanzienlijk wordt verlaagd.

Wel is het goed om te weten dat de eigen woning alleen invloed heeft op de eigen bijdrage in de WLZ. Als je in de wijkverpleging of de WMO terecht komt dan maakt het vermogen in je eigen huis niet uit voor de hoogte van de bijdrage.

3. Schenk Op Papier

Een andere manier om te schenken is door op papier waardevolle spullen aan de kinderen te schenken. Dit kun je bijvoorbeeld doen met een huis wat nog niet verkocht is. Als je deze waardevolle goederen op papier schenkt aan de erfgenamen dan krijg je een lening bij de erfgenamen.

Over deze lening met je wel elk jaar 6% rente betalen. Door de schuld en de rente wordt je vermogen wel drastisch verlaagd en zorg je ervoor dat je eigen bijdrage een stuk lager komt te liggen. Houdt er wel rekening mee dat de rente van 6% wel betaalbaar moet zijn voor de persoon die schenkt. Als het gaat om grote bedragen kan dit namelijk snel oplopen.

Verder moet je er rekening mee houden dat de personen die de schenking ontvangen dit wel moeten opgeven in hun belastingaangifte. Dit gebeurd dan in box 3.

4. Maak Het Kindsdeel Direct Opeisbaar

Een andere manier om je eigen bijdrage flink te verlagen is door het kindsdeel van de erfenis direct opeisbaar te maken. Normaal gesproken wordt dit vermogen namelijk opgeteld bij dat van de langstlevende ouder maar op deze manier voorkom je dat. Dat werkt als volgt.

Het kindsdeel is het gedeelte van de erfenis wat de kinderen krijgen op het moment dat de eerste ouder is overleden. Echter, om financiële problemen voor de langstlevende ouder te voorkomen mag deze het kindsdeel in eigen beheer houden en er praktisch mee doen wat deze wil.

Dat voorkomt financiële problemen voor de langstlevende ouder, echter, als deze wordt opgenomen in een verzorgingshuis dan is dit ineens niet zo gunstig meer. Nu betaal je door het kindsdeel immers een hoge bijdrage en zo wordt de resterende erfenis in principe heel snel opgegeten.

Een mogelijkheid is om het kindsdeel direct opeisbaar te maken. Hierdoor krijgen de kinderen het geld van de erfenis wél direct op hun rekening gestort. Het vermogen valt daardoor niet meer onder de financiën van de ouder in het verpleeghuis en dat zorgt voor een lagere eigen bijdrage afhankelijk van hoe hoog het kindsdeel is.

Tot slot is het wel goed om te weten dat dit iets is wat je vóór het overlijden van de eerste ouder moet regelen in een langstlevende testament. Daarna is dit helaas geen mogelijkheid meer.

5. Schenk Erfenis 3 Maanden Na Overlijden

Mocht bovenstaande optie geen mogelijkheid zijn doordat een ouder al is overleden dan heb je gelukkig nog een stok achter de deur. Dat is namelijk dat je de erfenis binnen 3 maanden ook kunt verdelen met je kinderen. Dit noemen we een directe verdeling.

Dat betekent dat alle kinderen hun kindsdeel direct al krijgen in plaats van de wettelijke verdeling waarbij ze moeten wachten op het overlijden van de langstlevende ouder.

Zoals gezegd moet je dit wel 3 maanden na het overlijden van de eerste ouder regelen. Daarnaast is het zo dat niet iedere ouder genoeg financiële middelen zal overhouden om rond te komen. In dat geval is dit waarschijnlijk geen goede optie.

6. Begin Met Belastingvrij Beleggen

Een van de mogelijkheden die je hebt is om op een groene manier te gaan sparen en/of beleggen bij een bank. Dit betekent dat je vermogen wordt geïnvesteerd in duurzame projecten. Het voordeel van deze constructie is dat er een relatief groot bedrag dan wordt vrijgesteld van je vermogen en dit wordt niet meegenomen voor je eigen bijdragen.

In 2020 is het bedrag wat je als alleenstaande belastingvrij mag beleggen in deze projecten in totaal €59.477. Als je nog een fiscale partner hebt dan gaat het om €118.954. Deze bedragen tellen dus niet mee in je vermogen.

Wel is het goed om te weten dat er maar een paar banken in aanmerking komen voor deze regeling. Dat is namelijk door het feit dat deze een ”groenverklaring” van de overheid moeten hebben voordat ze in aanmerking komen voor dit fiscale voordeel. Deze banken zijn ABN AMRO, Rabobank en ING. ING is vanwege de populariteit van het product de enige die nog nieuwe klanten aanneemt.

7. Zet Een Spaargeld-BV Op

Een optie die vaak over het hoofd wordt gezien is het opzetten van een spaargeld BV. Toch is deze optie extreem voordelig als je een aardige hoeveelheid spaargeld hebt. Door het geld van je privérekening naar een spaargeld BV te verplaatsen wordt dit vermogen niet bij je privévermogen geschaard.

De reden hiervoor is dat vermogen van een spaargeld BV niet wordt meegeteld in box 3 maar wel in box 2. Doordat het vermogen niet wordt meegenomen voor je eigen bijdrage betaal je daardoor een stuk minder belasting. Dat kan al redelijk snel gaan om duizenden euro’s per jaar afhankelijk van de hoeveelheid spaargeld.

Als je een spaargeld BV wilt opzetten dan moet je wel even fysiek of online langs bij een notaris. Aan het opzetten van zo’n BV zitten wel wat kosten maar dan gaat het vaak over €200-€400 per jaar. Dat is goed te doen als je een groot voordeel behaald op je eigen bijdrage.

8. Wees Voorzichtig Met Aftrekposten

Verder is het verstandig om elk jaar bij je belastingaangifte een klein beetje voorzichtig te zijn als het gaat om aftrekposten. Aftrekposten zorgen er natuurlijk voor dat je minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Dat is normaal gesproken prettig.

Echter zorgen aftrekposten er in dit geval voor dat je inkomen stijgt. Een hoger inkomen betekent ook een hogere eigen bijdragen. Zo kan het zijn dat je minder inkomstenbelasting betaalt maar alsnog een stuk hogere eigen bijdrage moet neertellen.

Stefan Kleinekoort

Op HGC schrijf ik over mijn interesse in persoonlijke financiën. Ik hoop andere te helpen met de blogs die ik schrijf en probeer moeilijke financiële zaken zo helder mogelijk te omschrijven!

Recente posts