Garant Staan Voor De Huur


Je gunt het mensen in je omgeving natuurlijk om op een gegeven moment op zichzelf te wonen. Of het nu om een kamer gaat of een volwaardige huurwoning, iedereen heeft een eigen plek nodig. Soms is het inkomen van de ander echter niet toereikend. Dan kun jij garant staan voor de huur, maar hoe werkt zoiets eigenlijk?

Garant staan voor de huur? Als de huurder in de ogen van de verhuurder niet genoeg inkomen verdient om de huurprijs te betalen dan zal de verhuurder om zekerheid vragen. Als jij garant staat voor de huurprijs dan kan de verhuurder, als de huurder de huur onverhoopt niet kan betalen, de huurprijs bij jou komen halen.

Deze constructie lijkt op het eerste gezicht heel simpel. Toch zitten er zeker wat haken en ogen aan. Daarnaast zijn er voorwaarden die bij garantstelling worden gevraagd en kun je een garantstelling niet zomaar opzeggen. Lees zeker even verder als je dit allemaal wil weten!

Waarom Zou Je Garant Staan Voor De Huur?

Voordat we kijken naar de voorwaarden voor garant staan voor de huur is het even goed om te kijken naar waarom je dit überhaupt zou doen. Dat is eigenlijk heel simpel.

Dat is namelijk dat je als starter op de woningmarkt tegenwoordig heel moeilijk een huis kunt huren, laat staan kopen.

Hoge studieschulden van gemiddeld €24.000 zorgen ervoor dat veel starters geen hypotheek kunnen krijgen. Helemaal niet in de regio’s waar ze werken (toch vaak de steden). Studenten verdienen daarentegen normaliter helemaal geen stabiel inkomen en komen dus sowieso niet voor een hypotheek in aanmerking.

Als je op de huurmarkt aankomt dan is de situatie ook vaak benauwend. De sociale huurmarkt heeft een grote krapte wat betekent dat er te weinig sociale huurwoningen zijn om aan de vraag te voldoen. De vrije sector rekent hele hoge huren die als starter niet te betalen zijn.

Vaak is het zo dat je als starter of als (werkende) student de huur wel kunt betalen maar dat de inkomensgrens te hoog ligt. Vaak wordt er toch een inkomenseis van 3-5x de bruto huurprijs gevraagd. Wat betekent dat je voor een huurprijs van €1000 toch al snel €3000-5000 bruto per maand moet verdienen. Dat verdienen de meeste starters simpelweg niet en die zitten daarom vast.

Iemand anders garant laten staan voor de huur is dan een optie. Als deze persoon wel een toereikend salaris heeft dan voldoet die persoon wel aan de inkomenseis. Als de starter of (werkende) student de huur niet kan betalen dan kan de huurprijs worden opgehaald bij de persoon (vaak de ouders) die garant staan. Zo heeft de verhuurder zekerheid dat aan de financiële lasten kan worden voldaan.

Wie Mag Garant Staan?

Verder is het nog even goed om te weten wie er garant voor anderen mogen staan. Ouders mogen eigenlijk altijd garant staan voor hun kind, dit is ook de meest voorkomende constructie.

Daarnaast mogen familieleden ook garant staan voor elkaar. Eigenlijk is de enige uitzondering dat ex-partners (soms) niet voor elkaar garant mogen staan. Mede omdat dit in de toekomst voor problemen kan zorgen en dat is juist iets wat de verhuurder wil voorkomen.

Daarnaast stellen verhuurders het ook heel erg op prijs als de persoon die garant staat een inkomen krijgt uit Nederland. Dat geeft simpelweg weer wat extra juridische zekerheden. Mocht er onverhoopt iets misgaan dan is het voor een verhuurder makkelijker om het geld terug te krijgen vanuit Nederland dan vanuit het buitenland.

Voorwaarden Voor Garant Staan

Als je garant wil staan dan zitten daar vanzelfsprekend wel wat voorwaarden aan vast. Laten we hier even de drie meest voorkomende voorwaarden bespreken.

Als eerste moet je vanzelfsprekend wel aan de inkomenseis voldoen. De hele bedoeling van garant staan is dat de verhuurder zeker is van zijn geld als er iets fout gaat. Als je garant staat moet je dus de financiële lasten in je eentje kunnen dragen.

De verhuurder zal dit normaal gesproken controleren. Een kopie van je paspoort is daarbij een logische vraag, samen met een ingevuld formulier met persoonsgegevens. Hoeveel informatie er voor de rest gevraagd wordt hangt heel erg af van de verhuurder. Sommige zullen genoegen nemen met een loonstrook van de afgelopen maand. Andere zullen misschien aanvullende vragen stellen zoals:

 • Werksituatie
 • Vast/tijdelijk contract
 • Bruto inkomen
 • Spaargeld en maandlasten; ja of nee; hoeveel?
 • Heeft de persoon die garant staat kredieten?
 • Betaalt de ouder partneralimentatie?
 • Ontvangt de ouder partneralimentatie?
 • Huidige woonsituatie (huur of koop)
 • Recente werkgeversverklaring
 • Loonstrook
 • Bankafschrift
 • Bewijs eigen vermogen (indien van toepassing)
 • Bewijs kopie opgave partneralimentatie (indien van toepassing)

Uiteindelijk wil de verhuurder gewoon weten of de persoon die garant staat de lasten ook echt kan dragen. De vragen moeten de verhuurder hiervan een goed beeld geven.

Ten tweede is het goed om te weten dat je soms ook garant staat voor schade aan de woning. Dat verschilt wel per verhuurder maar is wel iets waar je rekening mee moet houden als je garant staat. Mocht de huurder namelijk schade aan de woning maken dan ben jij hier 100% verantwoordelijk voor. Dat is een heftig financieel risico.

Daarnaast is garantstelling vaak ook voor onbepaalde tijd. Dat betekent dat zolang de huurder in het pand woont jij financieel verantwoordelijk blijft bij wanbetaling (en dus misschien ook bij schade). Dat is ook iets waar goed rekening mee gehouden moet worden.

Tips Voor Een Goede Garantstelling

Als je besluit garant te staan dan zijn er nog een paar tips die ervoor kunnen zorgen dat je in de toekomst eventuele problemen voorkomt. Omdat het hier over een overeenkomst gaan tussen drie partijen (de verhuurder, de huurder, en jij) zijn duidelijke afspraken een heel belangrijk punt.

Spreek als eerste af dat, bij eventuele wanbetaling door de huurder, de verhuurder direct contact met jou (de persoon die garant staat) opneemt. Op deze manier voorkom je vervelende verrassingen.

Als je ook garant staat voor de borg dan is het goed om afspraken te maken over wanneer deze borg mag worden ingehouden. Is dat direct bij de eerste wanbetaling? Of pas als de huurder twee maanden achterloopt?

Als je als consument ook garant staat voor de borg dan zijn alle partijen wettelijk verplicht om hier een maximumbedrag af te spreken. Voor bedragen die hoger zijn dan het gestelde maximum moet de verhuurder bij de huurder zijn.

Daarnaast is het wettelijk verplicht om ook toestemming aan je wettelijke partner te vragen als je garant staat voor de borg. Deze neemt immers ook een financieel risico en het moet duidelijk zijn dat hij/zij hiervan op de hoogte is en ermee heeft ingestemd.

Garant Staan Opheffen

Stel je voor dat je na verloop van tijd de garant stelling wil opzeggen. Je hebt bijvoorbeeld helemaal geen zin meer om garant te staan of wil liever voor iemand anders garant staan. Hoe gaat dit dan in zijn werking.

Als eerste is het goed om te weten dat dit niet zo 1-2-3 gebeurd is. Zo mag je de garantstelling niet eenzijdig opzeggen. Dat betekent dus dat als jij aan de verhuurder aangeeft dat je de garantstelling opzegt, hij niet wettelijk verplicht is hiermee akkoord te gaan.

Als de huurder namelijk niet uit het pand wil vertrekken dan blijft de verhuurder met een probleem zitten: geen garantstelling maar wel een huurder die de financiële lasten misschien niet kan dragen.

Als je de garantstelling op den duur wil opzeggen dan zijn er drie mogelijkheden. In beide gevallen moet je met de huurder (of dit nu je kind, je familie of vriend/vriendin is) om de tafel gaan zitten. Je kunt de volgende drie opties bespreken:

 • De huurder zal het pand moeten verlaten en daarom de huur van het pand bij de verhuurder moeten opzeggen. Zodra dit gebeurd is en alle financiële lasten zijn betaald kun je de garantstelling ook opzeggen. Het is goed om te weten dat als je garant staat jij de huur niet kan opzeggen ook al heb je misschien wel het contract mede-ondertekend.
 • De huurder moet kunnen aantonen dat hij/zij de financiële lasten van het pand nu zelf kan dragen. Als de verhuurder dit ziet dan bestaat er de mogelijkheid om de garantstelling op te zeggen. Het is daarbij wel belangrijk dat de huurder aan alle eisen voldoet die er aan het huurcontract gesteld zijn.
 • De laatste optie de je hebt is om het huurcontract een bepaalde maximale huurtermijn af te spreken. Op die manier zorg je ervoor dat de huur automatisch komt te vervallen en dat je na verloop van tijd niet meer garant hoeft te staan. Wordt het een huurcontract met een onbepaalde termijn of onbepaalde verlenging dan heb je dit probleem dus wel en zul je voor een van de twee andere opties moeten kiezen.

Stefan Kleinekoort

Op HGC schrijf ik over mijn interesse in persoonlijke financiën. Ik hoop andere te helpen met de blogs die ik schrijf en probeer moeilijke financiële zaken zo helder mogelijk te omschrijven!

Recente posts