Verjaring Van Schulden


Heb jij schulden of probeer je juist geld terug te krijgen van iemand die een lening bij je heeft afgesloten? En vraag je je af wat of deze schulden ondertussen niet verjaard zijn? Laten we daar direct maar even naar kijken!

Wat is de algemene verjaring van schulden? Wanneer een schuld verjaard hangt af van het type schuld. De algemene termijn die gehanteerd wordt is dat een schuld verjaard na 20 jaar. Voor sommige schulden is dat echter een stuk korter.

Met dit antwoord zijn we echter nog lang niet klaar. Zo lees je hieronder als eerste wat de verjaringstermijn is voor verschillende schulden. Daarna kijken we welke opties schuldeisers wettelijk gezien hebben om hun geld terug te krijgen.

Wat Is De Verjaringstermijn Voor Verschillende Schulden?

De verjaringstermijn is zeker niet gelijk voor alle soorten schulden. Er zijn verschillende categorieën schulden die ieder een eigen verjaringstermijn hebben. Hieronder lees je wat voor jouw van toepassing is.

Aankopen Als Consument

Als je als consument een product koopt bij een bedrijf of organisatie dan heeft dit een consumentenkoop. Voor dit soort schulden bestaat een verjaringstermijn van 2 jaar. Daarnaast is het goed om te weten dat deze verjaringstermijn ook geldt voor schulden die gaan over energierekeningen.

Belastingschulden

Belastingschulden verjaren binnen een termijn van 3 tot 12 jaar. Welke verjaringstermijn voor jouw schuld geldt hangt af van wat voor soort schuld dit is.

Als het gaat om belasting van een bepaalde vorm van inkomsten (inkomsten-, vennootschaps-, schenk-, erf- en overdrachtsbelasting) dan geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Als dit inkomen of vermogen is verdiend in het buitenland dan geldt echter een termijn van 12 jaar.

Als het gaat om belastingschulden die gaan over een bepaald soort heffing ( loon-, omzet-, dividend-, kansspelbelasting, accijnzen, autobelastingen en milieuheffingen) dan geldt altijd een verjaringstermijn van 5 jaar.

Leningen, Kredieten, Periodieke Betalingen

Als we het hebben over leningen en/of kredieten dan gaat het vooral over onbetaalde incasso’s, niet betaalde leningen of huurvorderingen. Dit zijn schulden die een verjaringstermijn van 5 jaar hanteren.

Bij periodieke betalingen hebben we het vooral over onbetaalde huur, rente of pacht. Dit zijn vooral schulden die binnen één jaar of korter moeten worden betaald. Deze schulden verjaren ook binnen 5 jaar.

Verkeerde Betalingen

In deze categorie gaat het over geldbedragen die verkeerd zijn betaald. Denk aan een banktransactie die naar de verkeerde rekening is gegaan. Of als je teveel geld aan uitkering hebt ontvangen.

Deze schulden verjaren binnen 5 jaar. Soms kan de verjaring van zo’n schuld verlengd worden. Daar kijken we zo naar. Wel is het zo dat dat bij deze schuld tot maximaal 20 jaar kan duren nadat de betaler en ontvanger er beide van op de hoogte zijn dat er een schuld is. Na 20 jaar is de schuld hoe dan ook verjaard.

Schade En Boetes

Voor schade en/of boetes geldt dezelfde verjaringstermijn als voor verkeerde betalingen. Op het moment dat beide partijen op de hoogte zijn van de schuld begint er een verjaringstermijn van 5 jaar. Deze kan verlengd worden maar maximaal tot 20 jaar.

Lees ook: Schulden Oplossen In 6 Stappen

Wanneer Gaat De Verjaringstermijn In?

Nu je weet wanneer schulden verjaren is het ook goed om te weten wanneer de verjaringstermijn van schulden nu eigenlijk in gaat.

De verjaringstermijn gaat in op het moment dat een factuur komt te vervallen of op het moment dat een schuld niet betaald wordt.

Stel je bijvoorbeeld voor dat je de huur op de 26e van de maand moet betalen. Dit gebeurd echter niet en een aantal dagen later heb je alsnog niet betaald. De verjaringstermijn is dan ingegaan op de 26e van die maand.

Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een factuur waarop staat ”vervalt binnen 14 werkdagen”. De verjaringstermijn begint dan 14 werkdagen nadat de factuur is verstuurd.

Wat Is Stuiting En Hoe Werkt Het?

Zoals je hebt gezien heeft eigenlijk elke schuld een bepaalde verjaringstermijn. Het is aan de schuldeiser om binnen deze verjaringstermijn actie te ondernemen om de schuld daadwerkelijk betaald te krijgen.

Als de schuldeiser dit niet doet dan verjaard de schuld. Doet de schuldeiser dit echter wel dan gaat de verjaringstermijn opnieuw in. De nieuwe termijn die ingaat is hetzelfde als de vorige termijn maar wel met een maximum van 5 jaar.

Laten we daar even een voorbeeld bij pakken. Stel je voor dat je een product hebt gekocht bij de MediaMarkt maar deze niet hebt betaald. Dan geldt een verjaringstermijn van 2 jaar. Mocht de MediaMarkt binnen twee jaar echter contact met je opnemen om de schuld alsnog betaald te krijgen dan gaat de verjaringtermijn opnieuw in met 2 jaar.

Stel je nu voor dat je een belastingschuld hebt met een verjaringstermijn van 12 jaar. Als je Belastingdienst in die 12 jaar contact met je opneemt dan wordt de verjaringstermijn niet verlengd met 12 jaar maar met maximaal 5 jaar.

Dit spel kan in principe eeuwig doorgaan tenzij er een aantal jaar is bepaald waarop de schuld hoe dan ook verjaard (bijvoorbeeld 20 jaar bij verkeerde betalingen, schades en boetes).

Wanneer Begint De Verjaringstermijn Opnieuw?

Als de schuldeiser binnen de verjaringstermijn contact met je opneemt dan gaat de verjaringstermijn opnieuw lopen. Wel is het belangrijk dat de schuldeiser kan bewijzen dat hij contact met je heeft opgenomen. Een belletje is in dit geval dus niet genoeg.

Een schuldeiser kan op verschillende manieren aantonen dat hij contact heeft opgezocht met de persoon waarvan er nog geld ontvangen moet worden:

  • Door het sturen van een aangetekende aanmaning.
  • Door het indienen van een dagvaarding.
  • Als de persoon die het geld heeft geleend zwart-op-wit heeft aangegeven de schuld te erkennen.

Als je als lener het volgende doet dan gaat de verjaringstermijn automatisch opnieuw in:

  • Je verzoekt om uitstel van betaling.
  • Je doet een betalingsvoorstel.
  • Je betaalt een termijn.

Al deze handelingen laten zien dat de persoon die het geld heeft geleend zich bewust is dat de schuld er nog is en dat hij/zij zich hier nog verantwoordelijk voor voelt.

Hoe Werkt Verrekening Van Schulden?

Als een schuld nog niet verjaard is maar de schuldeiser niet in staat is om de schuld te innen dan is er nog een andere mogelijkheid. De schuldeiser kan de schuld dan namelijk ook verrekenen.

Stel je bijvoorbeeld voor dat je een belastingschuld hebt van €10.000. Om wat voor een reden dan ook besluit je deze niet te betalen. Je krijgt echter ook nog €2.000 terug aan achterstallige kinderopvangtoeslag.

In dit geval heeft de schuldeiser (de Belastingdienst) het recht om de bedragen met elkaar te verrekenen. Dat betekent dat jij die €2.000 niet ontvangt maar dat deze van de €10.000 schuld wordt afgehaald. Je houdt dus een restschuld over van €8.000.

Het is belangrijk om te weten dat de schuldeiser een schuld altijd mag verrekenen, ook als de schuld al verjaard is.

Nalatigheid Van De Schuldeiser

Als een schuld nog niet verjaard is dan kan het alsnog voorkomen dat de schuldeiser de schuld niet kan innen. Dit gebeurd bijvoorbeeld wanneer een schuldeiser in zijn communicatie over de schuld niet heel duidelijk is geweest.

De persoon met de schuld kan dan het gevoel hebben gekregen dat de schuld niet meer betaald hoefde worden. Mocht deze toch ineens jaren later een aanmanning krijgen dan kan deze persoon in verweer komen.

Stel je bijvoorbeeld voor dat je een brief ontvangt van een incassobureau over een openstaande schuld. Jij bent het niet eens met de schuld en verstuurd een brief terug. Vervolgens hoor je 4 jaar niets meer.

Na 4 jaar (binnen de verjaringstermijn van 5 jaar) krijg je echter ineens weer een brief van het incassobureau over dat je de schuld moet betalen. Je zou dan kunnen zeggen dat het incassobureau niet duidelijk over de schuld heeft gecommuniceerd.

Doordat deze jouw brief niet meer hebben beantwoord kan je het gevoel hebben gekregen dat de schuld niet meer betaald hoefde te worden. Dat is uiteindelijk iets wat de rechter zal moeten beslissen maar het is wel een argument wat gebruikt kan worden in een rechtbank.

Stefan Kleinekoort

Op HGC schrijf ik over mijn interesse in persoonlijke financiën. Ik hoop andere te helpen met de blogs die ik schrijf en probeer moeilijke financiële zaken zo helder mogelijk te omschrijven!

Recente posts