In 6 Praktische Stappen Je Schulden Oplossen


Wist je dat 1 op de 5 huishoudens risicovolle schulden heeft? Daarnaast hebben 850.000 mensen te weinig geld om in hun basisbehoeften te voorzien. Schulden oplossen is dus voor een groot gedeelte van Nederland relevant.

Maar hoe doe je dat eigenlijk, schulden oplossen?

Ikzelf heb vanaf de eerste rij mogen meemaken hoe een situatie heel snel van kwaad naar erger kan gaan. Om te zorgen dat jouw schulden zich niet ontwikkelingen tot een onoverwinbaar monster, ga jij vandaag lezen hoe je in 6 stappen je schulden kunt oplossen.

Belangrijk: laat het duidelijk zijn dat als je echt hele grote schulden hebt het inschakelen van een professionele (vrijwillige) budgetcoach of het wmo-loket van je gemeente direct de beste oplossing is. Professionele hulp is op dat moment altijd het beste.

De 2 Grote Soorten Schulden

Eigenlijk zijn er twee soorten schulden: problematische en niet-problematische schulden.

Eigenlijk begint elke lening als een niet-problematische schuld. Denk bijvoorbeeld aan je studielening of je hypotheek. Op het moment dat je deze leningen afsluit ben je (naar goed geweten) in staat ze terug te betalen.

Een schuld wordt pas problematisch op het moment dat je niet meer in staat bent deze terug te betalen.

Problematische schulden worden als volgt beschreven:

“Van problematische schulden is sprake indien het mag worden aangenomen dat iemand niet in staat zal zijn de schulden verder af te betalen of als deze al is opgehouden met betalen.

Bestaande schulden worden daardoor niet meer betaald en voortzetting van het gedrag zal leiden tot nieuwe schulden.” (bron)

De oorzaak van problematische schulden kan natuurlijk verschillen van persoon tot persoon. Het Nibud definieërt 3 soorten oorzaken:

 • Budgettaire redenen; Als iemand met pensioen gaat, wordt ontslagen, stopt met overwerken of zijn eigen financiën niet goed op orde heeft.
 • Verandering in levensfase; Scheiding, overlijden of het krijgen van een kind.
 • Psychosociale problemen; Verslavingen en een gebrek aan weerbaarheid.

De 5 Meest Voorkomende Schulden

Problematische schulden vind je in alle soorten en maten. Toch zijn er wel degelijk een paar belangrijk categorieën te onderscheiden.

De NVVK is een organisatie die hier een goed beeld van heeft. Zij helpen mensen namelijk met schuldhulp.

In 2017 kreeg de organisatie 94.200 aanmeldingen voor schuldhulp. Gemiddeld hadden de aanvragers 13 schuldeisers en een totaalschuld van €42.100.

Dit zijn de schuldeisers waar de aanvragers het meeste mee te maken hadden:

 1. De Belastingdienst
 2. Zorgverzekeraars
 3. Regionale Belastingdienst
 4. CJIB (de organisatie die o.a. verkeersboetes int vanuit de overheid)
 5. Woningbouwcorporaties

Wat is Schuldsanering?

De WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) geeft mensen met schulden de mogelijkheid om binnen 3 jaar van hun volledige schuld af te zijn. Je moet je dan wel aan strenge voorwaarden houden en het is daardoor een onplezierig traject.

Als je niet in staat bent je problematische schulden te betalen dan is de kans groot dat de schuldsanering om de hoek komt kijken.

In Nederland zijn er twee trajecten waar je met schuldhulpverlening in terecht kunt komen. Het eerste traject is vrijwillig en heet het minnelijke traject.

Het tweede traject wordt door een rechter bepaald en is de WSNP, de schuldsanering zoals vele hem kennen.

Het Minnelijke Traject

De belangrijkste eigenschap van het minnelijke traject is dat dit traject vrijwillig is. Tijdens dit traject probeert de schuldhulpverlener een overeenkomst te bereiken met schuldeisers.

Het traject bestaat uit twee fases:

 • Stabilisatiefase; de schuldhulpverlener gaat met je in gesprek en maakt een plan van aanpak. Ook wordt er gekeken wat het precieze probleem is en hoe hoog de zelfredzaamheid nog is.
 • Schuldregelingsfase: In deze fase neemt de schuldhulpverlener contact op met de schuldeisers en er wordt een betalingsvoorstel wordt gedaan .

Als alle schuldeisers akkoord gaan dan wordt de schuld na 3-5 jaar volledig kwijtgescholden.

Daar zijn natuurlijk wel wat voorwaarden aan verbonden.

 • Je mag geen nieuwe schulden maken. Daarnaast moeten de vaste lasten op tijd betaald worden.
 • Je ondertekent een schuldregelingsovereenkomst.
 • Je betaalt 3-5 jaar lang de maximale afloscapaciteit.

Eerste berekent de hulpverlener het VTLB (Vrij Te Laten Bedrag). Dit is het bedrag wat je minimaal nodig hebt om te kunnen overleven.

De afloscapaciteit is het bedrag wat overblijft nadat de VTLB is berekend. Dit betekent dus dat je 3-5 jaar lang op een houtje bijt, daarna ben je wel van al je schulden af. Voor meer informatie klik hier.

Als de schuldeisers niet akkoord gaan met het plan van de hulpverlener dan kom je in het tweede traject terecht: de WSNP.

hoe lang duurt de schuldsanering

De WSNP

In het geval van de WSNP geeft de gemeente een verklaring en verzoekschrift af bij de rechtbank. Dit is niet iets wat je zelf kunt doen. Vandaar dat professionele hulp zo belangrijk is.

Na enkele weken moet je bij de rechtbank verschijnen. Daar worden vragen gesteld over de situatie en je krijgt uitgelegt wat je verplichtingen zijn als je wordt toegelaten.

Daarnaast schat de rechtbank in of het minnelijke traject echt niet mogelijk is en of jij je aan de verplichtingen van de WSNP zal houden.

Mocht de rechtbank beslissen dat je wordt toegelaten dan kan de rechter de schuldeisers ook verplichten om mee te werken.

Als je toegelaten wordt dan worden je schulden, net als in het minnelijke traject, na 3-5 jaar kwijtgescholden.

Verder krijg je een bewindsvoerder toegewezen. Deze bewindsvoerder gaat toezien op naleving van de voorwaarden en hij/zij informeert schuldeisers over de gang van zaken. Verder krijgt hij/zij de eerste paar maanden ook al jouw post om te zorgen dat alles goed verloopt.

Het bedrag wat je moet aflossen staat in principe gelijk aan wat er overblijft na de VTLB die in het minnelijke traject is berekend. Dit bedrag wordt maandelijks op een zogeheten boedelrekening gestort die in het beheer is van de bewindvoerder.

Schulden Oplossen Zonder Schuldsanering

Zoals je waarschijnlijk wel begrijpt zijn zowel het minnelijke traject als de schuldsanering geen pretje. Niemand wil 3-5 jaar op het absolute minimum leven.

Schulden oplossen kunt je ook doen zonder de schuldensanering. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor.

Schulden oplossen zonder schuldsanering

Het is daarvoor wel belangrijk dat je zelf in actie komt. Het lezen van dit artikel is een goed begin. Je bent en blijft echter zelf verantwoordelijk om je schulden op te lossen.

Als je de schuldsanering nog kunt voorkomen dan gaan dit stappenplan je daarbij helpen.

Het 6 Stappenplan Schulden Oplossen

Hieronder vind je het “6 Stappenplan Schulden oplossen”. Dit stappenplan is gebaseerd op mijn eigen ervaring, advies van het Nibud en vele andere professionele organisaties die zich bezig houden met schuldhulpverlening.

Stap 1: Wees Realistisch

Voordat je begint met de praktische stappen is het eerst belangrijk om een psychische controle bij jezelf uit te voeren. Schulden kunnen namelijk makkelijk leiden tot psychische klachten.

Voordat je begint is het dus verstandig om jezelf af te vragen of je dit echt nog in je eentje aan kunt. Financiële problemen nemen namelijk het hele brein in beslag en staan gelijk aan een hele avond niet slapen.

Soms kun je simpelweg niet alles in je eentje oplossen zonder er zelf aan onderdoor te gaan.

Mocht je het gevoel hebben het wel zelf aan te kunnen pakken dan is het belangrijk om de volgende dingen te realiseren:

 • Actie ondernemen is het belangrijkste. Schulden oplossen gaat namelijk niet vanzelf. Je zult direct moeten handelen op alle verbeterpunten die er zijn. Hoe minder schulden je vanaf nu nog maakt hoe makkelijker het is om eruit te komen.
 • Soms zul je ook ook streng voor jezelf moeten zijn. Als je grote schulden hebt dan zul je waarschijnlijk moeilijke beslissingen moeten nemen. Grote kans dat je iets zal moeten verkopen wat je lief is.
 • Probeer te denken in mogelijkheden. Denk niet “Dat kan niet geregeld worden” maar wel “Hoe kan ik regelen dat…?”. Hoe meer mogelijkheden jij ziet, hoe soepeler je schulden oplossen zal gaan.
schulden en mentale gezondheid

Stap 2: Administratie en Financiën Op Orde Krijgen

Als tweede is het belangrijk om je administratie en je financiën op orde te krijgen. Het wordt namelijk heel moeilijk om je schulden oplossen mogelijk te maken als je geen idee hebt hoe je er precies voor staat.

Post Ordenen

Je post ordenen is het eerste wat je in deze stap moet doen. Het is namelijk belangrijk dat je de stroom informatie die elke dag jouw kant op komt in goede banen kan leiden.

Het makkelijkste systeem wat ik hiervoor ken is het ABC-systeem. Dit systeem kun je zowel voor je papieren post als je e-mails gebruiken. Elke post die vanaf nu binnekomt wordt in een van de volgende 3 categorieën gezet:

 • Actie; rekeningen die betaald moeten worden of post waarvoor jij nog op een reactie wacht vallen in deze groep.
 • Bewaren; Post die bewaard moet worden komt hier terecht. Denk aan verzekeringspolissen en jaaropgaven.
 • Container; Alle reclamefolders, promoties of andere post die geen waarde voor je heeft kan direct worden weggegooid.

Papieren post bewaar je het beste in ordners met tabbladen. Gebruik één map voor Actie en één map voor Bewaren. Voor e-mails kun je het beste mappen aan maken met dezelfde namen.

hoe post ordenen

Het is ook belangrijk dat je de post elke dag gaat bijhouden. Schulden oplossen gaat niet vanzelf. Als je de post elke keer een week laat liggen dan geef je jezelf steeds minder tijd om je financiën op orde te krijgen.

Proactief zijn gaat je hier dus heel erg helpen!

Budgetteren

Budgetteren is ontzettend belangrijk om overzicht te krijgen over je financiën. Een budget zorgt ervoor dat je weet:

 • wat je inkomen is en hoeveel je daarvan uitgeeft.
 • Hoe groot je schulden precies zijn.

Verder zorgt een budget ervoor dat je een beeld krijgt van de toekomst. Je kunt namelijk uitplannen hoe je er over een paar maanden en over een paar jaar voor staat. Dat is de bedoeling van een goed budget.

Budgetteren is daarom een onmisbare stap voordat je de focus kunt verleggen naar schulden oplossen.

Als je meer wilt weten over wat een budget is en wat voor voordelen het voor jou gaat hebben kijk dan even hier. Wil je direct een goed budget maken? Ik leg hier uit hoe je dat doet.

Daarnaast heb ik een heel uitgebreid en overzichtelijk huishoudboekje wat je als excelbestand gratis kunt downloaden. Je hele financiële administratie heb je op deze manier op een pagina. Klik hier om dat bestand te downloaden.

Budgetcoach Inschakelen

Als je door de bomen het bos niet meer ziet dan kan het ook slim zijn om een budgetcoach in te schakelen. Budgetcoaches gaan samen met jou je thuisadministratie op orde brengen. Zo sta je er dus niet alleen voor.

Er zijn verschillende soorten budgetcoaches. Als je op zoek bent naar een professionele budgetcoach dan vind je die bij de branchevereniging NVVBS.

Hou er wel rekening mee dat zij kosten rekenen. Hoeveel dit is zul je zelf moeten navragen en verschilt per lid van de organisatie. Je kunt bij de NVVBS terecht als je grote, kleine of helemaal geen schulden hebt.

Als je een vrijwilige budgetcoach zoekt dan vind je die via verschillende maatschappelijke organisaties. Op deze website van de overheid vind je organisatie die je daarbij kunnen helpen.

Als je toch liever direct met iemand wil spreken dan is het Wmo-loket van je gemeente de plek om een budgetcoach te zoeken.

het wmo-loket

Stap 3: Bespaar Op Alle Fronten

Als je je inkomsten en uitgaven op een rijtje hebt dan is het waarschijnlijk al snel duidelijk waar er teveel uitgegeven wordt of waar je het beste kunt besparen.

In deze stap is het belangrijk om actie te gaan ondernemen. Daarnaast is het belangrijk om de grootste kostenposten direct aan te pakken.

Om de grootste kostenposten direct aan te pakken moet je waarschijnlijk een ding doen: je huidige levensstandaard loslaten.

Besparen Op Wonen, Transport en Eten

De kans is namelijk groot dat je in een van de volgende categorieën moet besparen:

 • Wonen; kun je de hypotheek of huur niet betalen? Dan wordt het zo snel mogelijk tijd om te verhuizen.
 • Vervoer; Heb je twee auto’s en zou er daar best 1 (of misschien zelfs 2) van weg kunnen? Doe dit dan meteen.
 • Eten; Heb je een voorkeur voor A-merken of dure ingrediënten? Het wordt tijd om anders te koken.

De reden dat je waarschijnlijk in deze categorieën zult moeten besparen is dat het de grootste kostenposten zijn waar ook direct het meeste te besparen valt.

Stel je bijvoorbeeld voor dat je een koopwoning hebt met een hypotheek van €1600 per maand. Als je kleiner gaat wonen en ‘maar’ €900 per maand betaald voor een appartement dan bespaar je dus al snel €8400 per jaar!

Dat betekent dat als je een schuld hebt van €30.000 je die in net iets minder dan 4 jaar volledig kunt afbetalen zonder schuldsanering.

Hetzelfde rekenvoorbeeld geldt als je twee auto’s hebt. Een kleine middenklasse auto kost al snel €499 per maand. Daarmee bespaar je dus €5988 per jaar door hem te verkopen.

hoeveel kost een middenklasse auto

Het geld van de verkoop kun je ook direct gebruiken om schuldeisers te betalen.

Maar ook boodschappen zijn natuurlijk een grote kostenpost. Hoe je daarop kunt besparen schreef ik hier al eerder een artikel over.

Besparen Op Overige Kosten

De bovenste drie categorieën zijn vaak de plekken waar het meeste te halen valt. Daar besparen doet even pijn maar levert vaak wel het meest op.

Verder zijn er natuurlijk veel meer categorieën waar je kunt besparen. Zo heb ik een lijst gemaakt met 150 bespaartips waar je inspiratie uit kunt opdoen.

Als je grote schulden hebt is het verstandig alles na te lopen. Gebruik je budget om te zien waar jij het meeste geld kunt gaan overhouden.

Stap 4: Leef Op Contant geld

De vierde stap is optioneel maar wel ontzettend nuttig.

We leven tegenwoordig in een wereld waar steeds meer wordt betaald via de pinpas. Om precies te zijn worden 6 op de 10 betalingen gedaan met de pinpas.

Het verbazingwekkende is dat dat in 2014 nog maar 4 op de 10 betalingen waren. Dat is dus een ontzettend rappe stijging.

Echter kleeft er wel een klein (of best groot) probleem aan pinnen: je hebt vaak geen goed beeld van waar je geld echt aan uitgeeft.

Dat is nogal een probleem als je jouw uitgaven juist onder controle probeert te houden. Hoe kun je anders binnen je budget blijven en meer aflossen? Contant geld is op dat moment jouw reddende engel.

Door contant geld uit te geven wordt je er veel bewuster van waar je geld naartoe gaat. Daarnaast is het vaak ook veel moeilijker om contant uit te geven. Een briefje van €50 overhandigen is emotioneel moeilijker dan een pinpas tegen een scanner houden.

Maar niet alles zal je contant kunnen betalen. Zo zijn er genoeg rekeningen die gewoon worden afgeschreven. Dus hoe ga je dit aanpakken?

Hoe Leef Je Op Contant Geld?

Als je goed gebudgeteert hebt dan weet je wat er maandelijks van je rekening wordt afgeschreven door verschillende instanties. Soms gebeurd dit vanzelf met automatische incasso, soms moet je dit zelf doen.

Het bedrag wat je maandelijks per maand moét betalen via je rekeningen laat je standaard op je rekening staan. Al het geld wat daarboven uitkomt haal je er vanaf.

enveloppensysteem

Dus komt er €1800 binnen en moet je €1400 aan rekeningen betalen dan haal je €400 van je bankrekening af zodat je dat als contant geld hebt.

Het contante geld is nu het enige geld wat je mag uitgeven. Dus de boodschappen, benzine, openbaar vervoer en alle andere variabele kosten worden hiervan betaald. Je pinpas gebruik je vanaf nu niet meer.

Op deze manier voorkom je dat je per ongeluk €800 uitgeeft en daardoor aan het einde van de maand €400 tekort komt. Dat zou je schulden vergroten en je in een nog groter gat gooien.

Veel mensen die gebruik maken van contant geld gebruiken het enveloppensysteem. In dit systeem verdeel je het contante geld onder in verschillende categorieën. Elke categorie krijgt een eigen envelop

Bijvoorbeeld: Boodschappen €200, Benzine: €50 enzovoort. Je pakt een envelop daar schrijf je “Boodschappen” op en je stopt daar €200 in. Dat is waar je nu heel de maand mee moet doen voor de boodschappen.

Als de envelop leeg is mag je niets meer in deze categorie uitgeven. Deze strenge manier van budgetteren moedigt je wel aan om extra serieus te zijn. Zo krijg je echt een goede grip op je uitgaven.

Stap 5: Maximaliseer Je Inkomen

Vanzelfsprekend is het heel belangrijk om je inkomen te maximaliseren. Het zal per situatie verschillen wat hier het beste is.

Zo kan het zijn dat de vorige stappen al genoeg zijn om je schulden op te lossen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi.

Het kan ook zijn dat je geen bron van inkomsten hebt. Dan is het natuurlijk noodzaak om hier zo snel mogelijk wat aan te doen.

Hoe Haal Je Meer Inkomen Uit Je Werk?

Laten we beginnen met werk. Dat is voor veel mensen namelijk de grootste bron van inkomsten. Als je al werk hebt is het belangrijk om te kijken of je meer kunt verdienen. Dat kun je vaak op drie manieren doen:

Dit is simpelweg een van de makkelijkste manieren om je inkomen te verhogen. Schulden oplossen gaat nu eenmaal een stuk makkelijker als je meer verdient. Laat hier dus niets aan het toeval over.

Als je geen werk (meer) hebt dan wordt het noodzaak om dat te gaan regelen. Er zijn verschillende manieren om nieuw werk te vinden en daar heb ik hier al eens over geschreven.

Daarnaast wil ik benadrukken dat het kan zijn dat je tijdelijk werk doet waar niet helemaal je hart ligt. Als dat hetgeen is wat nodig is om je hoofd boven water te houden dan zal dit waarschijnlijk moeten gebeuren.

Verder raad ik je wel aan om actief verder te zoeken. Schulden zijn mentaal al vermoeiend genoeg, het is belangrijk dat je werk je op de langetermijn niet nog meer uitput. Een burn-out komt anders al gauw om de hoek kijken.

Heb Ik Recht Op Toeslagen?

Naast werk is het ook belangrijk om te kijken op welke toeslagen je allemaal recht hebt.

Omdat je in een financieel moeilijke situatie zit is de kans namelijk groot dat het antwoord hier ‘ja’ op is.

inkomen maximaliseren

Er zijn verschillende soorten toeslagen waar je aanspraak op kunt maken. Om erachter te komen op welke toeslagen jij recht hebt raad ik je aan deze tool van het Nibud te gebruiken.

Als je jouw persoonlijke situatie invult dan geeft die tool direct aan waar je recht op hebt. Dat is de makkelijkste manier om te zien of je geen geld misloopt.

Inkomensondersteuning Vanuit De Overheid

Voor mensen die echt heel erg krap bij kas zitten is er ook altijd de mogelijkheid tot inkomensondersteuning van de overheid.

Als je hier recht op hebt dan regelt de gemeente verschillende soorten kortingen, bijdrages en soms zelfs kwijtscheldingen van bepaalde belastingen.

Het is wel belangrijk om te weten dat niet alle gemeentes hetzelfde aanbieden. Daarom is het verstandig om bij het Wmo-loket van je gemeente langs te gaan. Google even op: Wmo-loket (jou gemeente) om erachter te komen waar je ze kunt bereiken.

Stap 6: Afbetalen

Als je alle voorgaande stappen hebt uitgevoerd dan ben je hard op weg om je schulden af te lossen. Nu wordt het tijd om daadwerkelijk te gaan aflossen.

Schulden Stap-Voor-Stap Aflossen

Als eerste is er de mogelijkheid om je schulden stap-voor-stap te gaan aflossen. Dit zal voor veel mensen de optie zijn die zij zullen moeten kiezen.

Als je goed hebt gebudgeteert en als je jouw inkomen hebt gemaximaliseert dan weet je nu wat je elke maand kunt gaan aflossen.

Als je jezelf afvraagt met welke rekeningen je moet beginnen dan is zijn er verschillende mogelijkheden. Het hangt er namelijk vanaf of de schuldeisers je al achter je broek aanzitten of niet.

Als je meerdere schuldeisers hebt die allemaal achter je aanzitten dan kun je een betalingsregeling treffen. Dat is het zogeheten minnelijke traject wat we aan het begin van dit artikel al besproken hebben. Als je daar meer over wilt weten dan kun je dat het beste even lezen.

Als schuldeisers je nog niet achterna zitten dan is er eigenlijk maar één rekening die je moet gaan afbetalen: de rekening met de hoogste rente.

hoe schulden aflossen

Heb je bijvoorbeeld creditcardschulden met een rente van 14% op jaarbasis? Dan ga je al het geld wat je kunt aflossen aan die schuldeiser betalen. Op die manier zorg je ervoor dat je op termijn zo min mogelijk rente betaald.

Het is immers niet logisch om af te lossen op een rekening die een veel lagere rente heeft. Die komt later wel.

Op deze manier werk je al je schulden af beginnend met de hoogste rente en eindigend met de laagste rente. Zo zorg je ervoor dat je zo min mogelijk rente betaald.

Dit is een hele simpele methode maar direct ook de meest effectieve en geld besparende methode die er is. Betaal de rekening met de hoogste rente als eerste, bouw vanaf daar af.

Schulden Aflossen Met Overwaarde Huis

Je schulden aflossen met overwaarde van je huis kan een slimme oplossing zijn. Vaak betaal je over persoonlijke leningen namelijk veel meer rente dan over je hypotheek. Verder kun je de rente jaarlijks ook weer aftrekken. Zo bespaar je veel geld.

Om erachter te komen of je huis overwaarde heeft kun je het kadaster checken. Hier kun je zien voor hoeveel geld soortgelijke woningen in jouw buurt de afgelopen periode zijn verkocht. Zo kun je inschatten of je overwaarde hebt.

schulden aflossen met overwaarde huis

Als je denkt dat je huis overwaarde heeft en je graag je schulden wilt aflossen met deze overwaarde dan is het slim om met je hypotheekverstrekker in gesprek te gaan. Zij kunnen je het beste vertellen wat mogelijk is.

Tot slot is het handig om te weten dat je niet altijd overwaarde hoeft te hebben om je hypotheek te verhogen. Als je meer bent gaan verdienen kan een bank ook besluiten je hypotheek te verhogen. Op die manier kun je alsnog op een gunstige manier je schulden oplossen.

Schulden Aflossen Met Een Lening

Schulden aflossen met een lening klinkt natuurlijk een beetje als het ene gat met het andere gat opvullen. In dit geval zijn er voor en nadelen te vinden.

Een voordeel is vaak dat schulden overzichtelijker worden. Stel dat je meerdere persoonlijke leningen en creditcardschulden hebt. Dan kan het handig zijn om deze leningen te laten oversluiten naar een bedrijf wat er één grote lening van maakt.

Dit bedrijf betaalt je schulden af en daardoor heb je nu nog maar één lening met een duidelijke looptijd en voorwaarden. Vanzelfsprekend is dit wel iets om héél voorzichtig mee te zijn.

Je hebt namelijk te maken met commerciële organisaties die geld verdienen aan het herfinancieren van leningen.

Zoek verder goed uit of dit ook voordeliger voor je is. Als je nu een schuld hebt van €25.000 met een gemiddelde rente van 5% dan wil je dit natuurlijk niet laten oversluiten naar een lening met 6% rente! Dat zou je op de langetermijn klauwen met geld kosten.

Daarnaast is het goed om te weten dat mensen met een betalingsachterstand en/of BKR-registratie standaard niet in aanmerking komen voor een herfinanciëring. Geen enkele bank wil een lening uitgeven aan iemand die achterstanden heeft.

Schulden Aflossen Zonder Inkomen?

Schulden aflossen zonder inkomen? Kan dat eigenlijk wel?

Als het goed is hebben de tips in dit artikel je aardig wat handvatten kunnen geven om meer overzicht te krijgen over je schulden. Of je je schulden kunt aflossen zonder inkomen hangt af van je situatie en de grootte van je schulden.

schulden aflossen zonder inkomen

Kleinere schulden zou je kunnen proberen af te lossen door iets te verkopen. Denk aan een auto of andere waardevolle spullen. Die leveren toch al snel een paar duizend euro op die je kunt gebruiken om af te lossen.

Grotere schulden oplossen is moeilijker. De overwaarde van je hypotheek zou hiervoor een oplossing kunnen zijn (mocht je die hebben). Mocht je nog spaargeld hebben dan kun je dit ook gebruiken.

Verder is het minnelijke traject zoals we aan het begin van dit artikel besproken hebben ook een goede optie. Een paar slimme betalingsregelingen en kwijtscheldingen kunnen je namelijk goed op weg helpen. Lees dat zeker nog even als je daar nog niet bekend mee bent.

Als je nog geen WW aan hebt gevraagd is het prioriteit om dit direct te doen. Het is belangrijk dat je in ieder geval een bepaalde vorm van inkomsten weet te realiseren. Een WW aanvragen doe je hier.

Toekomstige Schulden Voorkomen

Als het schulden oplossen je is gelukt is het belangrijk om toekomstige schulden te voorkomen. De simpelste manier om dit te doen is door stap 2 tot en met 5 van het stappenplan te herhalen.

 • Administratie en financiën bijhouden
 • Besparen op alle fronten
 • Leven op cashgeld (optioneel)
 • Inkomsten maximaliseren

Vanaf nu is het heel belangrijk om ten alle tijde een vinger aan de pols te houden bij je inkomsten en uitgaven. Je financiën bijhouden zorgt er namelijk voor dat je weet wat er op een maandelijkse basis gebeurd.

Toekomstige financiële problemen zie je op die manier ver van tevoren aankomen. Dit zorgt ervoor dat je een plan van aanpak kunt maken om ze te voorkomen.

Financiële problemen zie je ver van tevoren aankomen met het gratis huishoudboekje wat ik voor je heb gemaakt. Klik hier om dat bestand te downloaden.

Verder is het natuurlijk slim om nooit persoonlijke leningen af te sluiten. Sparen is hier het beste alternatief voor. De regel is eigenlijk best simpel: als je het geld niet hebt, dan kun je het ook niet betalen.

Heb je vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten in de opmerkingen hier onderaan!

Stefan Kleinekoort

Op HGC schrijf ik over mijn interesse in persoonlijke financiën. Ik hoop andere te helpen met de blogs die ik schrijf en probeer moeilijke financiële zaken zo helder mogelijk te omschrijven!

Recente posts