Wat is het gevolg van onbetaald verlof op je pensioen?


Wil je er een tijdje tussenuit en wil je onbetaald verlof opnemen? bijvoorbeeld na de geboorte van je kind, of voor een sabbatical? Dan heeft dit invloed op je pensioenopbouw. In dit artikel neem ik je mee in wat de invloed van onbetaald verlof is op je pensioenopbouw.

Let wel op; iedere situatie is uniek. In dit artikel bespreek ik de meest voorkomende situaties, maar dit kan niet gezien worden als persoonlijk advies. Schakel bij twijfel een financieel adviseur in.

Wanneer je in dienst blijft maar met onbetaald verlof gaat, bouw je in die periode geen pensioen op. Dit zorgt er dus voor dat je minder pensioen opbouwt. Je kan er eventueel voor kiezen om vrijwillig de pensioenbetaling voort te zetten.

Wat is onbetaald verlof?

Er zijn tal van redenen om onbetaald verlof op te nemen. Maar wat is onbetaald verlof nu eigenlijk precies?

Bij onbetaald verlof neem je een periode vrij waarin je geen salaris krijgt. Je vraagt onbetaald verlof bij je werkgever aan. Samen kijken jullie naar de mogelijkheden en maak je afspraken over de terugkeer na je verlof. Het is sosm ook mogelijk om deeltijd onbetaald verlof op te nemen. Je werkt dat in een bepaalde periode minder uren en krijgt enkel betaald voor de uren die je wel werkt.

Bij onbetaald verlof blijf je in dienst bij je werkgever, maar werk je dus niet of minder. Er is enkel sprake van onbetaald verlof als je na het verlof weer voor hetzelfde aantal uren bij dezelfde werkgever gaat werken. Dit geldt alleen nite voor levensloopverlof. Er zijn tal van redenen om onbetaald verlof op te nemen, de meest voorkomende vormen zijn:

  • Ouderschapsverlof
  • Een sabbatical
  • Studieverlof
  • Bevallingsverlof
  • Levensloopverlof
  • Langdurig zorgverlof

Gevolgen van onbetaald verlof voor de pensioenopbouw

Tijdens onbetaald verlof ontvang je geen. Hierdoor bouw je ook geen pensioen op via je werkgever. Ga je minder uren werken en neem je deels onbetaald verlof? Dan bouw je minder pensioen op. Je bouwt pensioen op over het deel dat je nog werkt en waar je salaris over ontvangt.

Het gevolg is dus dat je pensioenpot uiteindelijk minder groot zal zijn, omdat je een bepaalde periode geen of minder pensioen hebt opgebouwd.

Je kan er bij sommige pensioenfondsen voor kiezen om je pensioen op eigen kosten op te blijven bouwen tijdens het onbetaalde verlof. Hou er echter wel rekening mee dat dit vrij prijzig kan zijn. Je betaalt in dat geval niet alleen je eigen bijdrage, maar ook de bijdrage die de werkgever normaal gesproken betaalt. Sommige werkgevers bieden aan om toch (een deel) van de vrijwillige voortzetting te betalen. Dit staat in je cao of in gemaakte afspraken met je werkgever.

Hoe zit dat met de opbouw van vakantiedagen?

Tijdens onbetaald verlof bouw je ook geen vakantiedagen op. Een uitzondering daarop zijn het langdurend zorgverlof en aanvullend geboorteverlof, in die gevallen bouw je wel vakantiedagen op.

Schommelende inkomsten? Kijk eens naar belasting middeling.

Neem je voor een lange periode onbetaald verlof? Bijvoorbeeld omdat je een half jaar of een jaar de wereld rond wilt reizen? Dan is het wellicht mogelijk om belasting middeling aan te vragen.

Wanneer je gebruik maakt van middeling, spreid je het inkomen van 3 jaar over die 3 jaar. Wanneer je twee jaar veel verdiend en in een hoge belastingschijf valt en het derde jaar geen inkomen hebt, is het wellicht voordelig om middeling toe te passen. Het inkomen wordt dan verspreid, waardoor je mogelijk alle drie de jaren in een lagere schijf zou vallen. Dat zorgt er simpelweg voor dat je minder belasting zou moeten betalen. Dit kan je middels middeling terug vorderen bij de belastingdienst.

Meer informatie vind je in dit artikel: Wat is belasting middeling en hoe werkt het?

Gevolgen van onbetaald verlof bij uitkering

Moet je na afloop van je onbetaald verlof een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen bij het UWV? Dan heeft het lagere inkomen tijdens onbetaald verlof geen invloed op de de uitkering. Wanneer deze periode meer dan 18 maanden betrof, kan dit mogelijk wel invloed hebben op de uitkering.

Sabbatical voor ondernemers en gevolgen voor pensioen

Ben je een ondernemer en besluit je om een tijd niet te werken? In dat geval moet je de keuze maken of je pensioen blijft opbouwen of niet.

Het maximaal op te bouwen pensioen is afhankelijk van je inkomen, en kan je berekenen middels de Factor A. We noemen dit de jaarruimte. Het is goed om te weten dat je ook met terugwerkende kracht gebruik kan maken van jaarruimte uit eerdere jaren. Wanneer je jaarruimte niet (volledig) benut, noemen we dit reserveringsruimte. Dit mag tot maximaal 8 jaar later benut worden.

Als je bijvoorbeeld een jaar geen inkomen hebt, is je jaarruimte over dat jaar dus ook nul. Je kan in dat geval echter mogelijk toch gebruik maken van reserveringsruimte van eerdere jaren.

Wanneer je hier vragen over hebt zou ik je adviseren om te gaan praten met een pensioenexpert die je de opties kan voorleggen, en die je kan adviseren wat in jouw geval de beste keuze zou zijn.

Invloed van onbetaald verlof op uiteindelijke pensioenpot

Wat de invloed van het tijdelijk niet bijdrage aan je pensioen is op de uiteindelijke pensioenpot, is niet te voorspellen. Er zijn enorm veel factoren die hier een rol in spelen.

Wel kan je stellen dat het niet bijdragen op jonge leeftijd meer invloed heeft dan het niet bijdragen op latere leeftijd. Wanneer je jong bent kan de inleg op je pensioen namelijk nog een enorm lange tijd renderen. Wanneer je ouder bent is het verschil op rendement een heel stuk kleiner.

Je zou eens in kunnen loggen op je eigen pensioenoverzicht, en zelf een berekening kunnen maken wat de invloed op je uiteindelijke pensioenpot ongeveer is. Je kan daarbij enkel uitgaan van gemiddeldes en het zal nooit een exacte berekening worden.

HGC Redactie

Vanuit HGC schrijven meerdere schrijvers over financiële zaken, met als doel im complexe zaken eenvoudig te maken. Alle schrijvers zijn geïnteresseerd in financiën en verdiepen zich in de materie om de onderwerpen zo goed mogelijk toe te lichten.

Recente posts