Top 60 Best Betaalde Banen In 2021


Ben jij benieuwd wat de 60 best betaalde banen zijn in Nederland? Hieronder heb ik een complete lijst voor je opgesteld met minimale, gemiddelde en maximale salarissen in verschillende functies. De cijfers komen uit een onderzoek van bureau Berenschot & Elsevier uit 2019 en zijn daardoor ontzettend betrouwbaar! (1)

1. Voorzitter Raad Van Bestuur

Bruto jaarsalaris: €502.300

Bovenaan de lijst staat de voorzitter van het Raad van Bestuur van een middelgrote organisatie. Als voorzitter van een Raad van Bestuur controleer je in principe de directie van een bedrijf. Eigenlijk doe je dit altijd in naam van de aandeelhouders om er zo voor te zorgen dat de directie de boel niet op stelten kan zetten.

Logischerwijs wordt je hier in Nederland ook goed voor betaald. Gemiddeld verdient deze functie dus meer dan een half miljoen bruto per jaar. Het ‘minimale’ loon ligt op €339.800 en de topverdieners doen het met ruim €662.500 bruto per jaar.

2. Lid Raad Van Bestuur

Bruto jaarsalaris: €382.100

Als een voorzitter met een half miljoen per jaar naar huis gaat dan kun je de klok er op gelijk zetten dat de overige leden het qua salaris ook niet slecht zullen doen. Dat is inderdaad het geval omdat die gemiddeld bijna de 4 ton per jaar aantikken.

De mensen die het minst verdienen in deze functie doen het met €260.000 per jaar terwijl de topverdieners in sommige gevallen bijna evenveel verdienen als voorzitters: €499.200 bruto per jaar.

3. Algemeen Directeur

Bruto jaarsalaris: €289.600

Het zal je in deze top 3 direct opvallen dat de topverdieners in Nederland te vinden zijn bij middelgrote, commerciële organisaties en in leidinggevende functies. Algemeen directeuren worden dus gecontroleerd door de Raad van Bestuur maar dat betekent niet dat hun salaris matig is. Aan de onderkant van de salarisschaal verdienen algemeen directeuren €201.500 en helemaal bovenin praten we over €340.800 bruto per jaar.

4. Divisiedirecteur

Bruto jaarsalaris: €236.700

De algemeen directeur is logischerwijs de eindverantwoordelijke binnen de directie. Als we het hebben over middelgrote organisaties dan bestaat deze directie wel vaak uit meerdere personen. De andere directeuren noemen we ook wel divisiedirecteuren en zij zijn ieder verantwoordelijk voor een bepaald onderdeel van het bedrijf.

Daar komt ook weer een goed salaris van minimaal €169.700 tot maximaal €284.300 bruto per jaar bij kijken. Natuurlijk hangt dit af van de grote van het bedrijf, de sector en de winstgevendheid van het bedrijf.

5. Piloot Boeing 747

Bruto jaarsalaris: €225.100

Als je iemand vraagt voor welk beroep zij denken dat je het meest betaald krijgt dan is de kans groot dat piloot al snel voorbij komt. Logischerwijs krijgen piloten die bij een grote, dure airline vliegen én een Boeing 747 besturen het meest betaald. Minimaal doet deze groep het met €180.800 maar de topverdieners vliegen naar huis met €280.700. Dat zijn vaak de piloten die bijvoorbeeld bij KLM werken.

Wil je meer weten over het salaris van piloten en hoeveel een piloot bij bijvoorbeeld Transavia, KLM, Ryanair en een handvol andere vliegtuigmaatschappijen verdient? Daar schreef ik in deze blog eerder al een heel stuk over!

6. Directeur Groot Ziekenhuis

Bruto jaarsalaris: €199.900

Verrassend genoeg verdienen directeuren in de zorg ook een ontzettend hoog salaris. Dit komt natuurlijk doordat deze groep mensen een hele grote verantwoordelijkheid draagt en zij, zonder dit salaris, naar commerciële organisaties zouden overstappen. Met bijna 2 ton per jaar doen ze het daarom zeker niet slecht.

Verder heeft deze groep geen minimum of maximum salaris. Het bedrag wat je hierboven ziet staan is het bedrag wat ze betaald krijgen omdat ook dit salaris is vastgelegd in de CAO van de ziekenhuizen.

7. Commercieel Directeur

Bruto jaarsalaris: €190.300

Mensen die dicht op het geld zitten verdienen vaak ook het meest. Een goed voorbeeld daarvan zijn commercieel directeuren. Naast de algemeen directeur wordt de commercieel directeur toch vaak gezien als de belangrijkste directiefunctie die er is. Zij zijn immers verantwoordelijkheid voor de verkopen van het bedrijf en de aangrenzende marketing.

Afhankelijk van de grote, sector en de winstgevendheid van het bedrijf verdient een commercieel directeur tussen de €126.700 en €216.200 per jaar.

8. Directeur Financieel-Economische Zaken

Bruto jaarsalaris: €166.400

Bij deze functie geldt ook weer dat mensen die bezig zijn met het geld het meest verdienen. Waar een commercieel directeur verantwoordelijk is voor de verkopen, daar is de directeur financieel-economische zaken verantwoordelijk voor de boekhouding en de financiële gezondheid van het bedrijf.

De beloning die daarbij hoort ligt over het algemeen niet lager dan €121.700 bruto per jaar en stijgt tot een maximum van €203.000.

9. Directeur Inkoop

Bruto jaarsalaris: €165.200

De directeur inkoop is waarschijnlijk een van de meest voor de hand liggende titels op deze hele lijst. Vanzelfsprekend houdt dit lid van de directie zich bezig met de inkopen van het bedrijf en speelt daarmee dus een belangrijke rol in de toevoer van het verkoopproces.

met €165.200 bruto per jaar verdient deze functie bijna €25.000 minder dan commercieel directeur, al zal iedereen het erover eens zijn dat het nog steeds geen matige beloning is. Minimaal verdient deze groep €127.800 bruto per jaar (meer dan financieel-economische zaken), maximaal gaat het om €195.500 bruto per jaar.

10. President Hoge Raad

Bruto jaarsalaris: €162.100

Voor deze functie moest ik zelf ook even opzoeken wat het eigenlijk betekende. Samen met de directeur van een groot ziekenhuis is dit namelijk de enige functie in de top 10 die gefinanciërd wordt vanuit de overheid. Een president Hoge Raad doet het volgende:

“De president van de Hoge Raad is de functionele autoriteit voor alle rechters in de Hoge Raad en voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur van de organisatie van de Hoge Raad. Naast deze intern-bestuurlijke taken is de president ook het boegbeeld van de Hoge Raad en kan hij of zij dat ook zijn van de rechtspraak in het algemeen.” (bron)

Eigenlijk is deze functie dus de hoogst mogelijke gerechtelijke functie die er in Nederland bestaat. Daar hoort natuurlijk ook een hoog salaris bij van €162.100. Aangezien het hier om één plek in Nederland gaat én omdat het een overheidsfunctie is, is dit ook een vast salaris.

11. Directeur Sales

Bruto jaarsalaris: €161.500

Net buiten de top tien komen we de directeur sales tegen. Het verschil tussen een directeur sales en een commercieel directeur (die we net zagen) is dat een directeur sales zich vaak alleen bezighoudt met het verkoopbeleid. Een commercieel directeur heeft daarnaast ook de marketingactiviteiten onder zijn hoede.

Daardoor krijg de directeur sales iets minder betaald maar nog steeds geen matig bedrag. Zijn beloning varieert van €112.200 – €193.400 bruto per jaar.

12. Commissaris Der Koning

Bruto jaarsalaris: €159.600

Een andere, iets meer publiekelijke functie, die erg goed betaald is het zijn van commissaris van de koning. Een commissaris der koning treedt binnen de provincie op als vertegenwoordiger van de koning en de Nederlandse staat. Deze mensen houden onder andere toezicht op de openbare veiligheid van een provincie en houden in de gaten of de integriteit van de mensen in het bestuur nog in orde is. Daarnaast spelen zij ook een rol in het kiezen van nieuwe burgemeesters.

Bij al deze taken hoort een standaardbeloning van €159.600 bruto per jaar. De commissaris der koning zal daarom niet omkomen van de honger.

13. Minister

Bruto jaarsalaris: €159.600

Een andere funcite die uiterst belangrijk is in onze samenleving is die van minister. Zij zijn immers eindverantwoordelijk voor een bepaald aspect van onze samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de Nederlandse financiën, de volksgezondheid, justitie en veiligheid en nog vele andere zaken.

Omdat het salaris van ministers binnen de overheden wordt gezien als het absolute topsalaris verdienen zij evenveel als de commissaris der koning: €159.600 bruto per jaar.

14. Nationale Ombudsman

Bruto jaarsalaris: €159.600

De Nationale Ombudsman is een onafhankelijke functionaris die wordt gekozen door de Tweede Kamer. De taak van deze perso(o)n(en) is om klachten van burgers over de overheid in behandeling te nemen. Dit gaat alleen over individuele zaken van burgers die om wat voor reden dan ook niet bij de rechter terecht kunnen.

Het grappige aan deze functie is dat de Ombudsman geen rechter is en dat zijn bevindingen in principe geen ”wet” zijn. Wel wordt het onderzoek altijd gepubliceerd en opgepakt door de media. Dat betekent dan weer dat deze functionarissen wel een hele grote invloed hebben van de publieke opinie op de overheid.

Alles bij elkaar krijgt de Nationale Ombudsman daarvoor ook weer een bedrag van €159.600.

15. Directeur Sociale Zaken

Bruto jaarsalaris: €158.700

In het onderzoek van Berenschot komt directeur sociale zaken op plek 15 te staan. Wat opviel is dat deze functie niet staat aangegeven als overheidsfunctie maar wel als functie binnen een commercieel bedrijf. Dat doet mij vermoeden dat ze het hier hebben over een directeur die gaat over de ”human resources”.

Daar vanuit gaande verdient een HRM directeur dus zo’n €158.700 bruto per jaar. Minimaal komen deze mensen uit op €106.700 en maximaal piekt het bedrag op €177.700.

16. Directeur Research And Development

Bruto jaarsalaris: €153.800

Zoals je waarschijnlijk al hebt gemerkt verdienen directeuren (het maakt bijna niet uit welke functie het echt is) ontzettend veel. Als het gaat om de R&D directeur dan doet deze het met net iets meer dan €150.000 bruto per jaar gemiddeld. In deze functie ben je verantwoordelijk voor de onderzoek en ontwikkeling van de producten/diensten binnen jouw organisatie.

Deze eindverantwoordelijkheid zal je uiteindelijk tussen de €108.400 en €185.300 bruto per jaar opleveren.

17. Burgemeester Van Een Grote Stad

Bruto jaarsalaris: €152.800

Burgemeester zijn van een grote stad (denk aan Amsterdam, Den Haag, Rotterdam etc.) boert eigenlijk ook ontzettend goed, helemaal voor een overheidsfunctie. Niet zo gek gezien je in deze functie compleet verantwoordelijk bent voor het reilen en zeilen in een stad met 375.000 – 700.000 inwoners.

Zoals je kunt zien geldt dit salaris wel voor burgemeesters die meer dan 375.000 inwoners hebben. Als je wilt weten hoeveel burgemeesters verdienen in kleinere gemeentes dan kun je deze blog lezen die ik daar eerder over schreef.

18. Staatssecretaris

Bruto jaarsalaris: €149.000

Staatssecretarissen zijn eigenlijk het ondersteuningsteam van ministers. Zij helpen de minister van hun ministerie om goed te kunnen functioneren. Hoe groter en ingewikkelder een ministerie is (denk bijvoorbeeld aan volksgezondheid of justitie) hoe meer staatssecretarissen er zullen zijn.

Vanzelfsprekend blijft de minister eindverantwoordelijk maar omdat deze groep mensen alsnog ontzettend veel verantwoordelijkheid draagt verdienen zij per jaar €149.000 bruto.

19. Commandant Landstrijdkrachten

Bruto jaarsalaris: €145.800

De Commandant/Bevelhebber Landstrijdkrachten is de hoogst mogelijke functie binnen de Koninklijke Landmacht. De persoon die deze functie bekleed is verantwoordelijk voor het voorbereiden, leiden en beëindigen van militaire operaties van Nederland. Eigenlijk is deze persoon dus de directeur van de Nederlandse Landmacht. Daar zit een salaris aan vast van €145.800 bruto per jaar.

20. Generaal

Bruto jaarsalaris: €145.800

Op plek 20 (of eigenlijk een gedeelde 19e plek) vinden we Generaals van de Nederlandse landmacht. Grappig genoeg verdient deze groep precies even veel als de Commandant Landstrijdkrachten. Dat komt omdat de Commandant Landstrijdkrachten zelf ook een Generaal is. Er zit dus eigenlijk alleen een verschil in de titel en eindverantwoordelijkheid maar niet in het salaris.

21. Operationeel Directeur

Bruto jaarsalaris: €143.500

Een operationeel directeur is een andere directiefunctie die een goed salaris oplevert. Hoewel de andere directiefuncties op deze lijst een duidelijke rolverdeling hebben binnen verschillende organisaties is dat met een operationeel directeur vaak net iets anders.

Operationeel directeuren zijn vaak verantwoordelijk voor het productieproces en/of verwerking van gegevens en logistiek. Vooral door de belangrijke functie in het productieproces zijn operationeel directeuren in een industriële setting vaak de rechterhand van de algemeen directeur. Dit levert een salaris op van €120.700 – €174.400 bruto per jaar.

22. President Gerechtshof

Bruto jaarsalaris: €141.600

We hebben net al de president van de Hoge Raad in Nederland besproken. Eigenlijk lijkt deze functie heel erg op die van de Hoge Raad. Het verschil is alleen dat deze president eindverantwoordelijk is voor een lokale rechtbank in een stad. Dat levert een standaard salaris op van €141.600 per jaar.

23. Wethouder Grote Stad

Bruto jaarsalaris: €139.500

Net zoals we een minister-president en ministers hebben, zo hebben we ook burgemeesters en wethouders. Doordat wethouders voor een groot gedeelte verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van een stad staat daar ook een aardige financiële vergoeding tegenover. Ook dit salaris staat natuurlijk gewoon weer vast en komt uit op net iets minder dan €140.000 bruto per jaar.

24. Directeur Marketing

Bruto jaarsalaris: €139.200

Helemaal bovenaan de lijst van best betaalde banen kwamen we net al de commercieel directeur tegen. Op het moment dat de verkoopprocessen en de marketingactiviteiten binnen een organisatie zijn gescheiden dan heeft deze organisatie ook een directeur marketing. Deze is dan niet verantwoordelijk de verkopen maar wel voor het genereren van potentiële klanten en het binnenkrijgen van contactgegevens. Het salaris ligt in dit geval tussen de €111.600 to €172.300 bruto per jaar.

25. Secretaris-Generaal

Bruto jaarsalaris: €136.800

De secretaris-generaal is de hoogste ambtelijke functie op een ministerie. Deze persoon is verantwoordelijk voor het dagelijkse opereren van het ministerie. Daarnaast is de secretaris-generaal ook een belangrijk adviseur van de minister die zich bezighoudt met hetzelfde ministerie. Eigenlijk is de secretaris-generaal dus de directeur binnen een bepaald ministerie.

26. Directeur-Generaal

Bruto jaarsalaris: €136.800

Waar de secretaris-generaal de belangrijkste functie is binnen een ministerie, daar zijn de directeur-generaals weer belangrijke ondersteuning voor de secretaris-generaal. Eigenlijk is dit dus het managementteam van een ministerie. Zij adviseren de secretaris-generaal weer en helpen deze persoon bij het uitvoeren van het beleid. Grappig genoeg verdienen zij exact hetzelfde als een secretaris-generaal: €136.800 bruto per jaar.

27. Concerncontroller

Bruto jaarsalaris: €128.400

Een concerncontroller is een functie die je misschien niet zo vaak voorbij hoort komen. Mensen die in deze functie werken houden zich bezig met het adviseren van directies en managementteams over de toekomstige gevaren en mogelijkheden voor de organisatie. Daarnaast is het maken van een meerjarenplan voor de organisatie ook een belangrijke taak. De concerncontroller focust zich vooral op het financiële plaatje van een organisatie. Daar komt een salaris bij kijken van €101.300 tot €167.900 bruto per jaar.

28. Directeur Business Development

Bruto jaarsalaris: €127.300

De directeur business development is binnen een organisatie verantwoordelijk voor het neerzetten en halen van doelstellingen die gelinkt zijn aan het bedrijfsplan. Op deze manier zorgt deze persoon er dus voor dat de organisatie winstgevend blijft. Daarnaast speelt deze directeur een belangrijke rol bij het analyseren van de markt waarin wordt gewerkt en het creëren van een bedrijfsstrategie. Een salaris van €92.100 – €160.900 bruto per jaar is waar je dan aan kunt denken.

29. Directeur Beleggingen

Bruto jaarsalaris: €124.100

De directeur beleggingen kom je vanzelfsprekend vooral tegen binnen grote financiële organisaties. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan grote Nederlandse banken of beleggingsinstituten zoals Robeco. Deze persoon is eindverantwoordelijk voor alle beleggingen die er worden gedaan (en dus ook het rendement en de klanttevredenheid over hun beleggingen). Omdat deze persoon vaak enkele tientallen miljoenen onder zijn/haar hoede heeft is deze functie natuurlijk heel erg belangrijk. Het salaris varieert van €95.400 tot €155.500 bruto per jaar.

30. Gedeputeerde Provincie

Bruto jaarsalaris: €118.300

Als gedeputeerde van een provincie ben je verantwoordelijk voor het bestuur van een provincie. Vaak heb je in dit geval een eigen domein (denk aan verkeer of natuur & milieu) waar je eindverantwoordelijk voor bent. Deze groep mensen (3-7 afhankelijk van de provincie) is dus verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid van de Rijksoverheid op provinciaal niveau. Daar komt een vast salaris van €118.300 bruto per jaar bij kijken.

31. Marketingmanager

Bruto jaarsalaris: €117.700

Nu we de top 30 uitgaan komen we langzaam een beetje in het managergebied terecht. Een van de topfuncties op management gebied is die van marketingmanager. Deze persoon is verantwoordelijk voor het aansturen van het marketingteam en het in goede banen leiden van de marketingstrategie. Vaak rapporteert de marketingmanager direct aan de commercieel directeur.

Omdat deze persoon een belangrijke schakel is in het verkoopproces, zit daar ook een salaris aan vast van €100.000 tot €147.100 bruto per jaar.

32. Manager Business Unit

Bruto jaarsalaris: €116.400

Een andere managementfunctie is die van manager business unit. In deze functie houdt je jezelf vooral bezig met het behalen van verschillende doelstellingen. Dit doe je door vooral operationeel bezig te zijn (aansturen teamleiders, praten met zakenrelaties etc.). In de meeste gevallen komt daar een salaris bij kijken van €96.900 – €159.100 bruto per jaar.

33. Directeur IT

Bruto jaarsalaris: €112.900

Zoals je jezelf vast kunt voorstellen houdt een IT directeur zich vooral bezig met de informatie en communicatiesystemen binnen zijn bedrijf. Deze persoon is dan ook eindverantwoordelijk voor het feit dat dit goed moet lopen. Omdat het hier om een directiefunctie gaat waarvan de arbeidsmarkt ook nog eens heel krap is betekent dat ook dat er een goed salaris aan vastzit. Deze komt namelijk uit op €95.200 – €155.000 bruto per jaar.

34. Burgemeester Van Een Middelgrote Stad

Bruto jaarsalaris: €112.100

Hadden we het net al over het salaris van een burgemeester van een grote stad, op plek 34 vinden we de burgemeesters van middelgrote steden terug. Dan praten we eigenlijk over steden met een inwonersaantal van 60.001 – 375.000 personen. Dat levert Als burgemeester val je dan in een salarisschaal die je €10.062, € 10.668 of € 11.431 bruto per maand oplevert afhankelijk van het aantal inwoners.

35. Manager Zorginstelling

Bruto jaarsalaris: €111.700

Op plek 6 zagen we net al de directeur van een groot ziekenhuis terugkomen, nu gaan we naar de managers van zorginstellingen toe. Dit kan natuurlijk een ziekenhuis zijn, maar ook een verplegings/verzorgingstehuis valt hieronder. Vaak valt een zorginstelling niet onder een bepaalde overheidsinstantie en daardoor varieert het salaris van €92.800 tot €137.500 bruto per jaar.

36. Kantonrechter Grote Steden

Bruto jaarsalaris: €111.200

Een kantonrechter is binnen een grote stad verantwoordelijk voor zogenaamde kantonzaken. Dit kunnen civiele zaken zijn of strafrechtzaken. Vaak gaat dit over de kleinere vergrijpen. Denk aan snelheidsovertredingen, huurzaken, arbeidszaken of zaken met een bedrag tot €25.000. Eigenlijk is dit dus gewoon een soort van allround rechter. Deze allround kennis, en natuurlijk de verantwoordelijkheid, leveren een vast salaris op van €111.200 bruto per jaar.

37. Hoofd Arbeidsvoorwaarden

Bruto jaarsalaris: €110.800

Hoewel de naam redelijk voor zich spreekt moest ik even op zoeken wat hier nou mee wordt bedoeld. Eigenlijk komt het erop neer dat je eindverantwoordelijk bent voor de afdeling personeel & organisatie in jouw bedrijf. Je houdt je bezig met het vormgeven en uitvoeren van de arbeidsvoorwaarden. Daarnaast houdt je jezelf actief bezig met het vormgeven van het HRM-beleid in jouw organisatie. Een salaris van €83.500 tot €136.400 bruto per jaar is wat je mee naar huis neemt in deze functie.

38. Lid Tweede Kamer

Bruto jaarsalaris: €109.100

Dan komen we nu uit bij een van de belangrijkste bestuurlijke functies in ons land: lid van de Tweede Kamer. Vanzelfsprekend neemt deze groep, vanwege de grote mate van verantwoordelijkheid die ze dragen, ook een jaarsalaris mee wat ruim boven de ton bruto per jaar ligt. Wel is dit een vast salaris en is dit niet onderhandelbaar (omdat het hier gaat om een overheidsfunctie).

39. Hoogleraar 1

Bruto jaarsalaris: €109.050

Er zijn verschillende soorten hoogleraren te vinden in Nederland. Wel is het zo dat er twee categorieën zijn: hoogleraar 1 & hoogleraar 2. De hoogleraar die het meest verdient is degene die in categorie 1 valt. Deze hoogleraar is uitmuntend in zijn kennis en onderzoek binnen een bepaald vakgebied. Daarnaast heeft hij/zij een grote staat van dienst en een regelmatige stroom aan publicaties binnen zijn sector. Afhankelijk van de sector en het prestige van de persoon levert dit een salaris op van €84.600 tot €133.500 bruto per jaar.

40. Senior Extern Organisatieadviseur

Bruto jaarsalaris: €107.500

Als extern organisatieadviseur wordt je ingehuurd door overheidsinstanties en bedrijven om mee te helpen tijdens de ontwikkeling van een visie, missie en strategie. Daarnaast adviseer je de directie en het managementteam ook over de manier waarop ze dit kunnen door vertalen naar hun organisatie en hoe ze de verandering dus in werking kunnen zetten. Vanzelfsprekend is dit een verantwoordelijke functie en levert dat een salaris op van €82.600 tot €135.800 bruto per jaar.

41. Manager Kamer Van Koophandel

Bruto jaarsalaris: €107.000

Eigenlijk spreekt de functienaam hier al voor zich: dit gaat over mensen die manager zijn bij een Kamer Van Koophandel vestiging in Nederland. Zij zijn verantwoordelijk voor het aansturen van het team dat de werkzaamheden uitvoert. Daarnaast zien zij natuurlijk toe op kwaliteit en het doorvoeren van veranderde regelgeving. Omdat deze functie betaald wordt door de overheid is dit een vast salaris.

42. Hoofd Research And Development

Bruto jaarsalaris: €106.500

Waar we net al de directeur Research and Development voorbij zagen komen is het nu tijd aan de manager. Vaak is dit de persoon die op de dagelijkse basis verantwoordelijk is voor het aansturen van het R&D team. Daarnaast zal deze persoon ook veel contact hebben met de marketingmanager om zo nieuwe producten goed in de markt te kunnen zetten. Het salaris ligt tussen de €78.600 en €131.800 bruto per jaar.

43. Lid Europees Parlement

Bruto jaarsalaris: €106.500

Op plek 43 van de lijst komen we uit bij de leden van het Europees Parlement. Dit zijn de Nederlanders die het complete Nederlandse volk vertegenwoordigen binnen de Europese Unie. Een groot gedeelte van hun werk is vergaderen over de belangrijke onderwerpen die er besproken worden. Zij hebben dus een belangrijke rol in de besluitvorming binnen Europa. Daar komt een vast salaris van €106.500 bruto per jaar bij kijken.

44. Treasurer

Bruto jaarsalaris: €105.400

Als treasurer (ook wel penningmeester genoemd) ben je de rechterhand van de financieel directeur binnen jouw organisatie. Je helpt de financieel directeur bij het managen van het geld en zorgt ervoor dat elke afdeling altijd genoeg financiële middelen tot zijn beschikking heeft. Daarnaast denk je mee over het financiële beleid binnen de organisatie en heb je daar ook een belangrijke mening in. Je financiële inzicht levert je een salaris op van €74.900 tot €120.900 bruto per jaar op.

45. Hoofd Beleggingen

Bruto jaarsalaris: €104.900

Waar we net al de directeur beleggingen voorbij zagen komen daar gaan we het nu hebben over het hoofd beleggingen. Dit is eigenlijk gewoon de managementfunctie binnen het beleggingsteam. Deze persoon is verantwoordelijk voor het aansturen van de mensen binnen het beleggingsteam. Daarnaast helpt hij de directeur bij het implementeren van het beleid rondom de beleggingen. Deze functie zul je ook vooral weer tegenkomen bij grote banken en/of beleggingsmaatschappijen. Het salaris komt neer op €70.100 tot €137.500 bruto per jaar.

46. Projectmanager IT

Bruto jaarsalaris: €104.700

Als projectmanager binnen de IT wordt je vooral ingezet op verschillende projecten (en vaak ook) bij verschillende bedrijven. De projecten die jij leidt duren soms enkele weken maar kunnen ook enkele jaren doorlopen. Zoals je jezelf kunt inbeelden ben je verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van dit IT project. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een organisatie een compleet nieuwe IT-infrastructuur nodig heeft en dat jij daar nu de leiding over heeft. Dit is een specialistische functie waarbij ook veel schaarste is op de arbeidsmarkt. Een salaris van €73.300 tot €130.500 bruto per jaar is wat je eraan overhoudt!

47. Hoofd Interne Accountantdienst

Bruto jaarsalaris: €104.500

Als hoofd internet accountantdienst ben je binnen een bedrijf verantwoordelijk voor de accountancy. Onder andere het verrichten van financiële risicoanalyses, het opzetten en uitvoeren van onderzoeken, het afstemmen en rapporteren over bevindingen behoort daarom tot jouw takenpakket. Deze persoon werkt ook weer nauw samen met de financieel directeur en de treasurer en dat levert een salaris op van €76.000 tot €121.700 bruto per jaar.

48. Fiscalist

Bruto jaarsalaris: €104.300

Dan komt ook gelijk de fiscalist aanbod. Een accountant houdt zich vaak bezig met adviezen of economisch vlak terwijl een fiscalist zich vooral bezighoudt met adviezen of financieel vlak en het bijhouden van de financiële wet- en regelgeving. Daarnaast heeft een fiscalist vaak een controlerende functie ten opzicht van de accountant. Dit alles levert een salaris op van €73.800 tot €124.100 bruto per jaar.

49. Divisiecontroller

Bruto jaarsalaris: €102.700

Op plek 27 zagen we de concerncontroller al voorbij komen, die is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het financieel meerjarenplan en het voorzien van het management en directieteam met relevante financiële informatie. De divisiecontroller kom je tegen in grotere organisaties waar de concerncontroller het niet in zijn eentje aankan. Hij/zij ondersteunt de concerncontroller dus bij het uitvoeren van het financieel meerjarenplan én het vergaren dan de relevante informatie. Dat levert een salaris op van €92.600 tot €134.800 bruto per jaar.

50. Korpschef Middelgroot Regionaal Korps

Bruto jaarsalaris: €102.150

Als korpschef ben je binnen de politie verantwoordelijk voor het doorvoeren en handhaven van het beleid in jouw regio. Je bent daarmee een belangrijke schakel in de openbare orde en daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan. Omdat het hier gaat over een overheidsfunctie (je bent immers ambtenaar), praten we over een salaris van €102.150 bruto per jaar.

51. Manager IT

Bruto jaarsalaris: €100.400

Hoewel we net al de projectmanager IT tegenkwamen is het nu tijd voor de manager IT. Het verschil tussen deze beroepen is dat een projectmanager vaak aan losse projecten werkt (enkele weken/jaren en bij meerdere opdrachtgevers) terwijl een manager IT een vaste functie heeft binnen een bedrijf. Binnen dit bedrijf is de manager IT verantwoordelijk voor het aansturen van het IT team. Dat levert een salaris op van €91.700 tot €141.600 bruto per jaar.

52. Salesmanager

Bruto jaarsalaris: €98.300

Als salesmanager ben je binnen een organisatie verantwoordelijk voor het aansturen van het salesteam. Waar de commercieel directeur of de directeur sales dus het beleid uitstippelt, daar ben jij verantwoordelijk voor het aansturen van het team zodat het beleid ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Je bent daardoor een hele belangrijke schakel in het salesproces. Een salaris van €77.800 tot €124.800 bruto per jaar is wat je dan ook kunt verwachten.

53. Directeur Voorlichting

Bruto jaarsalaris: €97.300

Dit is een andere overheidsfunctie die je normaliter niet zo snel voorbij hoort komen. De directeur voorlichting is binnen een bepaald ministerie namelijk onder andere verantwoordelijk voor het beantwoorden van vragen die aan de minister worden gesteld. Hij/zij helpt de betreffende minister dus met de juiste informatievoorziening aan de rest van Nederland. Grappig genoeg verschilt het salaris per ministerie en ligt het tussen de €82.200 en €112.400 bruto per jaar.

54. Controller

Bruto jaarsalaris: €96.900

Nu hebben we dus de concerncontroller en de divisiecontroller gehad. Hoe zit het dan met een controller? Vaak kom je deze mensen tegen in: 1) organisaties die te klein zijn voor een concerncontroller of divisiecontroller en 2) als onderdeel van het team wat onder de divisiecontroller valt in grotere organisaties. Hoe dan ook, een beloning van €68.900 tot €120.500 bruto per jaar is wat een controller mee naar huis neemt.

55. Operationeel Manager

Bruto jaarsalaris: €96.800

Een operationeel manager houdt zich vooral bezig met de dagelijkse gang van zaken binnen een bedrijf. Vaak gaat het hier dan over mensen die bijvoorbeeld werken binnen logistieke organisaties of organisaties waarin er echt iemand nodig is om deze processen in de gaten te houden. Als operationeel manager ben je snel in het bedenken van oplossingen en kun je goed processen inrichten. Een salaris van €79.200 tot €131.100 bruto per jaar is waar je aan kunt denken.

56. Manager Public Relations

Bruto jaarsalaris: €96.000

Als manager public relations houdt je jezelf vooral bezig met het imago van het bedrijf waarin je werkt. Je verzint en stuurt verschillende activiteiten aan die bijdragen aan het verbeteren of versterken van het imago wat je wilt creëren. Daarnaast houdt je ook contact met belangrijke mensen of organisaties in jouw netwerk die je daarbij kunnen helpen. Het salaris schommelt tussen de €70.300 en €117.500 bruto per jaar.

57. Hoofd Personeel En Organisatie

Bruto jaarsalaris: €95.700

Als hoofd personeel en organisatie vervul je de managementrol binnen de HR-afdeling van jouw organisatie. Dat betekent dat je verantwoordelijk bent voor het aansturen van het HR-team en het uitvoeren van het HR-plan wat er voor de komende jaren ligt. Dit betekent dus ook dat je een hele belangrijke rol speelt in het personeelsbehoud en het wervingsbeleid van jouw bedrijf. Afhankelijk van verschillende factoren praten we over €74.800 tot €128.700 bruto per jaar.

58. Senior Adviseur IT

Bruto jaarsalaris: €95.400

Als senior adviseur IT ben je een belangrijke sparringpartner voor directie en managementteams binnen verschillende organisaties. Je adviseert deze mensen over de IT binnen hun bedrijf, hoe ze dit kunnen verbeteren en waar de kansen liggen. Als jij dit hebt gedaan is de kans groot dat een projectmanager IT het vervolgens van je overneemt. Het salaris van een ervaren adviseur IT ligt tussen de €77.800 en €114.000 bruto per jaar.

59. Hoogleraar 2

Bruto jaarsalaris: €93.300

Een stuk hogerop in deze lijst vonden we al de hoogleraar met niveau 1. Op het nippertje komt ook hoogleraar 2 op deze lijst te staan. Dit zijn alsnog mensen die uitblinken in hun vakgebied, maar simpelweg nog niet de ervaring en de staat van dienst hebben die hoogleraren 1 wel hebben. Alsnog nemen zij wel een salaris van €76.000 tot €110.600 bruto per jaar mee naar huis.

60. Informatiemanager

Bruto jaarsalaris: €91.800

Tot slot op de lijst van best betaalde banen is er nog de rol van informatiemanager. Als informatiemanager houdt je jezelf vooral binnen grotere organisaties bezig met de stroom informatie. Informatie is namelijk net een grondstof, er kan of heel veel van zijn of heel weinig. En hoe zorg je ervoor dat de juiste informatie beschikbaar is voor de juiste personen? Dit zijn allemaal vragen waar een informatiemanager zich mee bezighoudt. In het onderzoek van Berenschot ging het over informatiemanagers binnen (semi)-overheden en die verdienen een salaris van €91.800 bruto per jaar.

Stefan Kleinekoort

Op HGC schrijf ik over mijn interesse in persoonlijke financiën. Ik hoop andere te helpen met de blogs die ik schrijf en probeer moeilijke financiële zaken zo helder mogelijk te omschrijven!

Recente posts