Waardeoverdracht Pensioen: Alles Wat Je Moet Weten


Ik kreeg laatst een e-mail van mijn pensioenuitvoerder Brand New Day: of ik geïnteresseerd was in een waardeoverdracht van mijn pensioen. Nu ik mij in dit onderwerp verdiept heb wil ik dit natuurlijk graag met je delen. Voordat we dat doen gaan we eerst eens even kijken wat een waardeoverdracht eigenlijk inhoudt!

Wat is waardeoverdracht van een pensioen? Bij waardeoverdracht zorg je ervoor dat het pensioen wat je hebt opgebouwd bij verschillende pensioenfondsen wordt ondergebracht bij je huidige pensioenfonds. Als je in je carrière werkt bij meerdere werkgevers dan is een waardeoverdracht dus een optie.

Nu je weet wat waardeoverdracht van je pensioen betekent wordt het tijd om hier gedetailleerder naar te kijken. In deze blog lees je onder andere wat de kosten zijn van een waardeoverdracht, wat de voor- en nadelen zijn en hoe je een waardeoverdracht regelt. Lees dus snel verder!

Lees ook: Hoeveel Pensioen Heb Ik Nodig?

Waardeoverdracht Pensioen Verstandig?

Of een waardeoverdracht van je pensioen verstandig is verschilt per situatie. Er zijn namelijk veel factoren die kunnen veranderen en die daardoor gunstig of minder gunstig voor jou kunnen uitpakken. Het is dus zeker een goed idee om hier even bij stil te staan.

Om je te helpen een gedegen beslissing te maken heb ik hieronder een aantal vragen op een rijtje gezet. Deze vragen bestaan uit de factoren die er kunnen veranderen als je je pensioen van de ene naar de andere pensioenuitvoerder overdraagt.

Je kunt aan de hand van de vragen zelf bij je oude en nieuwe pensioenuitvoerder uitzoeken of een waardeoverdracht verstandig is. De vragen luiden als volgt:

 • Krijg je bij je nieuwe pensioenuitvoerder eerder of later pensioen uitgekeerd? Of is de pensioendatum gelijk aan je oude pensioenuitvoerder?
 • Is er een partner- en/of wezenpensioen?
 • Is dit partner- en/of wezenpensioen op opbouwbasis of risicobasis (met andere woorden, krijgen ze ook pensioen als je komt te overlijden als je niet meer in dienst bent? Of krijgen ze alleen pensioen als jij komt te overlijden terwijl je in dienst bent?)
 • Is er sprake van een middelloonregeling of eindloonregeling? (eindloonregelingen worden tegenwoordig bijna niet meer gebruikt)
 • Hoe hoog is de dekkingsgraad van je nieuwe pensioenfonds in vergelijking met je oude pensioenfonds? (hoe hoger hoe beter)
 • Kun je bij je oude pensioenuitvoerder vrijwillig extra pensioen opbouwen en is dit bij de nieuwe ook mogelijk?
 • Staat je pensioen bij de oude pensioenuitvoerder vast en groeit het mee met de lonen en de prijzen? En hoe zit dit bij de nieuwe aanbieder?

Lees ook: Is Pensioen Verplicht?

Kosten Waardeoverdracht Pensioen

Nu je weet of een waardeoverdracht voor jouw situatie zin heeft of niet wil je waarschijnlijk ook weten wat voor kosten er verbonden zijn aan dit proces.

Het korte antwoord is dat de kosten zullen verschillen per pensioenuitvoerder. In veel gevallen vallen de kosten voor jou als werknemer echter heel erg mee.

Aankoop- en beheerkosten

De enige kosten waar je eigenlijk altijd mee te maken zult krijgen zijn de aankoopkosten en beheerkosten. Als je nieuwe pensioenuitvoerder het geld van je oude pensioenfonds heeft ontvangen moet het dit namelijk weer investeren in een fonds.

Hier zitten altijd kosten aan vast (aankoopkosten). Daarnaast brengen pensioenuitvoerders ook kosten in rekening voor het beheren van je fonds door de jaren heen (beheerkosten).

Op het moment heb ik mijn nieuwe pensioenuitvoerder (Brand New Day) gevraagd om een offerte op te stellen voor een waardeoverdracht. Nu weet ik dat Brand New Day een prijsvechter is en ik daardoor lage aankoop- en beheerkosten zal hebben.

De aankoopkosten zullen voor mij uitkomen op eenmalig 0,50% van de waarde van mijn opgebouwde pensioen en de beheerkosten op 0,50-0,59% afhankelijk van of het om aandelen of obligaties gaat.

Hoeveel ik aan deze kosten kwijt ben kan ik zelf echter niet berekenen. Ik weet namelijk niet precies hoeveel geld er exact op mijn pensioenrekening staat. Daarom vraag je bij je nieuwe pensioenuitvoerder een offerte aan als je een waardeoverdracht wil laten uitvoeren. Zij brengen dan precies in kaart hoeveel dit je zal kosten.

Verkoopkosten

Een tweede soort kosten waar je rekening mee moet houden zijn eventuele verkoopkosten. Dit zijn kosten die je oude pensioenfonds in rekening kan brengen omdat zij je opgebouwde pensioenkapitaal moeten verkopen en het vervolgens naar je nieuwe pensioenuitvoerder moeten overmaken.

Of deze kosten voor jou ook gelden is vaak makkelijk te achterhalen. Als je Google gebruikt en intypt ”Verkoopkosten (naam pensioenuitvoerder)” dan kom je vaak al een heel eind.

Gelukkig voor jou en mij zijn er veel pensioenuitvoerders die deze kosten voor hun eigen rekening nemen. Dat scheelt weer in de kosten die jij moet maakt.

Werkgeverskosten

Tot slot zijn er de werkgeverskosten. Dit zijn kosten waar jij als particulier niets mee te maken hebt maar die wel van invloed kunnen zijn op het wel of niet doorgaan van je waardeoverdracht. Dat werkt als volgt.

De wet en de pensioenuitvoerders gebruiken beide verschillende rekenmethoden om de waarde van je pensioen te bepalen. De wet gaat uit van een rente van 4,5% per jaar terwijl pensioenuitvoerders moeten rekenen met 3% per jaar. Zoals je merkt is dat een verschil van 1,5% per jaar.

Het verschil in opbrengst moet ergens vandaan worden gehaald: bij de werkgevers. Zoals je echter kan begrijpen kan dit verschil aardig snel oplopen.

Om ervoor te zorgen dat werkgevers niet blut worden doordat zij moeten bijbetalen aan pensioenen zijn er regels in het leven geroepen. Daardoor vervalt jouw recht op waardeoverdracht van je pensioen als dat betekent dat de bijbetalingslasten voor de werkgever:

 • meer zijn dan €15.000
 • én meer dan 10% van de waardeoverdracht van je pensioen

Als je het proces van waardeoverdracht in gaat kom je er vanzelf achter of je wel of niet over deze grens heen gaat. Het is niet jouw verantwoordelijkheid om dit te controleren.

Waardeoverdracht Pensioen Termijn

Je vraagt je waarschijnlijk ook af of er een maximale termijn is waarin je de waardeoverdracht van je pensioen kan aanvragen. Hier kun je echter gerust onder zijn, je kunt een waardeoverdracht altijd aanvragen en hier zit tegenwoordig geen tijdsdruk meer achter.

Dit is echter niet altijd zo geweest en daarom denken veel mensen dat dit nog wel het geval is. Voor 1 januari 2015 moest een waardeoverdracht namelijk binnen 6 maanden na indiensttreding bij je nieuwe werkgever worden aangevraagd. Deed je dit niet dan verviel het recht om een waardeoverdracht te krijgen.

Wat wel goed is om te weten is dat niet al je opgebouwde pensioen in aanraking komt voor waardeoverdracht. Dit geldt namelijk alleen voor pensioen welke je hebt opgebouwd na 8 juli 1994.

Toen vond er namelijk een wetswijziging plaats die dit mogelijk maakte. Al het pensioen wat je voor deze datum hebt opgebouwd blijft dus gewoon bij je oude pensioenfonds staan.

Wet Waardeoverdracht Kleine Pensioenen

Op 1 januari 2019 is de “Wet waardeoverdracht kleine pensioenen” in werking getreden. Deze wet zorgt ervoor dat je oude pensioenuitvoerder de mogelijkheid heeft jouw kleine pensioen automatisch over te dragen aan je nieuwe pensioenuitvoerder. Zo kunnen kleine pensioenen gebundeld worden tot een groot pensioen.

Maar wat is een klein pensioen eigenlijk? Een klein pensioen is officieel een pensioen welke onder de afkoopgrens valt. Dat betekent dat hij kleiner is dan €484,09 bruto per jaar in 2019. De afkoopgrens wordt wel elk jaar aangepast en dit zal de komende jaren dus zeker veranderen.

Voordat een kleine pensioen kan worden overgedragen zijn er echter wel wat voorwaarden van toepassing. Die zien er als volgt uit:

 • De wet is alleen van toepassing op kleine pensioenen die na 1 januari 2018 zijn opgebouwd
 • Je oude pensioenuitvoerder is niet verplicht het pensioen over te dragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder. In de praktijk dragen pensioenuitvoerders je kleine pensioen eigenlijk altijd over
 • Besluit je oude pensioenuitvoerder wel een waardeoverdracht van je pensioen te doen dan moet je nieuwe pensioenuitvoerder hieraan meewerken

Pensioen Afkopen Is Moeilijker

Naast bovenstaande voorwaarden zijn er door deze wet ook wat dingen veranderd als het gaat om de afkoop van je pensioen. Dat is namelijk moeilijker geworden.

Als je inderdaad een klein pensioen hebt welke na 1 januari 2018 is opgebouwd dan is het afkopen hiervan alleen mogelijk als aan een van de onderstaande twee voorwaarden wordt voldaan:

 • Je koopt het pensioen af op je pensioendatum
 • Of de waardeoverdracht is na 5 jaar én 5 mislukte pogingen nog niet gelukt.

Als je een klein pensioen hebt wat voor 1 januari 2018 is opgebouwd dan blijft afkoop wel mogelijk. Al moet daar wel bij gezegd worden dat dit geen opeisbaar recht is. Pensioenuitvoerders zijn dus niet verplicht om hieraan mee te werken.

Hele Kleine Pensioenen Vervallen

Tot slot zorgt de nieuwe wet er ook voor dat hele kleine pensioenen komen te vervallen. Je hebt een heel klein pensioen als dit je bruto minder dan €2 per jaar zou opleveren. Vanwege de hoge administratieve kosten vervallen deze pensioenen vanaf 1 januari 2019 automatisch.

Praktische Problemen

Nu is het natuurlijk goed bedacht dat kleine pensioenen automatisch worden overgedragen aan je nieuwe pensioenuitvoerder. Dit zorgt immers voor meer overzicht voor jou en je pensioenuitvoerder.

In de praktijk levert dit nieuwe systeem echter een probleem op waarvoor nog geen oplossing is gevonden. De wet zegt namelijk dat een klein pensioen alleen mag worden overgedragen als het ontstaan hiervan een individuele oorzaak heeft (zoals het wisselen van werkgever).

In de praktijk is het echter zo dat veel kleine pensioenen zijn ontstaan doordat een werkgever een regeling aangaat met een nieuwe pensioenuitvoerder en de werknemers afzien van een collectieve waardeoverdracht.

Doordat deze kleine pensioenen niet zijn ontstaan door een collectieve oorzaak worden zij niet automatisch overgedragen. In Nederland praat je over 400.000 kleine pensioenen die daardoor bij de oude pensioenuitvoerder moeten blijven staan.

Waardeoverdracht Meerdere Pensioenen

Als je door de loop van de jaren meerdere pensioenpotjes hebt opgebouwd dan is waardeoverdracht vaak juist prettig. De reden hiervoor is dat je op deze manier overzicht creeërt voor jezelf. Je hoeft immers nog maar rekening te houden met één pensioenuitvoerder in plaats van verschillende fondsen die in de loop van de jaren pensioen voor je hebben opgebouwd.

Als je je afvraagt of één grote pensioenpot ook een beter rendement oplevert dan verschillende pensioenpotjes dan is dat niet per se waar. Dat ligt er vooral aan hoe je pensioen bij alle pensioenuitvoerders wordt belegd. Misschien beleg je bij je nieuwe pensioenfonds wel met meer of minder risico. En misschien zijn de kosten voor het beheer van je pensioen wel hoger of lager dan bij een ander fonds.

Waardeoverdracht van meerdere pensioenen zorgt dus vooral voor overzicht, dat is eigenlijk het enige voordeel wat voor jou als particulier om de hoek komt kijken.

Waardeoverdracht Pensioen Naar Eigen Beheer

Naast het overdragen van je pensioen naar een ander pensioenfonds is het natuurlijk ook een optie om je pensioen over te dragen naar een pensioen in eigen beheer, toch?

Nou, niet helemaal. Vroeger was het mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Dit was mogelijk voor mensen die directeur-grootaandeelhouder waren in een besloten vennootschap.

Sinds 1 januari 2017 is het echter niet meer mogelijk om pensioen op te bouwen in eigen beheer. Daardoor is een waardeoverdracht van je oude pensioenfonds naar een pensioen in eigen beheer ook niet meer mogelijk.

Waardeoverdracht Pensioen Aanvragen

Nu je alles weet over de waardeoverdracht van je pensioen weet je hopelijk ook of dit voor jou een verstandige keuze is of niet. Als je tot de conclusie bent gekomen dat je graag een waardeoverdracht wilt regelen dan zijn er een paar stappen die je moet doorlopen om ervoor te zorgen dat alles goed komt.

Wees gerust, voor jou als particulier is het proces heel kort en krachtig. Je pensioenuitvoerders doen in dit geval het meest werk en jij hoeft alleen een beslissing te maken.

Stap 1: Je Nieuwe Werkgever Of Pensioenaanbieder Informeert Jou Over Waardeoverdracht

De eerste stap is een actie vanuit je nieuwe werkgever of pensioenuitvoerder. Zij zijn namelijk verplicht jou te informeren over de mogelijkheden van een waardeoverdracht van je pensioen. In mijn geval kreeg ik een e-mail van Brand New Day over wat een waardeoverdracht inhield en wat ik hiervoor moest doen.

Stap 2: Je Vraagt Een Offerte Op Voor Waardeoverdracht

Dit is een van de weinige stappen waarin een actie van jouw kant wordt gevraagd. Als waardeoverdracht je interessant lijkt dan moet je namelijk een formulier invullen met wat gegevens.

In mijn geval waren dit wat persoonlijke gegevens. Deze moet ik aanvullen met de naam van mijn nieuwe werkgever en de hoogte van de pensioenen die ik bij andere pensioenfondsen had staan. Deze kan je gewoon vinden op mijnpensioenoverzicht.nl

Stap 3: Je Nieuwe Pensioenuitvoerder Stelt Een Offerte Op

Als jij je gegevens hebt doorgegeven dan vraagt je nieuwe pensioenuitvoerder aan je oude pensioenuitvoerder hoeveel het zou kosten om een waardeoverdracht te realiseren. Als het hier om meerdere pensioenen gaat dan worden deze kosten gebundeld.

Deze en eventuele andere kosten worden door je nieuwe pensioenuitvoerder gebundeld en in een offerte verwerkt. Deze offerte vervang jij vervolgens in je mailbox zodat je weet hoeveel een waardeoverdracht je gaat kosten.

Houd er wel rekening mee dat dit proces aardig wat tijd in beslag kan nemen. In mijn geval gaat Brand New Day uit van een termijn van 2 maanden om een offerte naar mijn mailbox te sturen.

Stap 4: Jij Maakt Een Beslissing

Als je de offerte voor je neus hebt liggen dan wordt het simpelweg tijd om te beslissen. Naast de kosten zijn de vragen die we eerder in deze blog hebben besproken onder het kopje “Waardeoverdracht Pensioen Verstandig?” ook heel relevant om rekening mee te houden. Zo maak je een gedegen afweging over hoe je je pensioen gaat regelen.

Welke beslissing je ook maakt, vergeet niet je pensioenuitvoerder hiervan op de hoogte te stellen. Ook als je niet door wilt gaan met een waardeoverdracht wil je pensioenuitvoerder hier wel graag van op de hoogte gesteld worden.

Als je akkoord gaat met de offerte dan moet je deze ondertekenen en terugsturen. Hier heb je vaak ook even de tijd voor (in mijn geval 2 maanden).

Stap 5: Je Nieuwe Pensioenuitvoerder Informeert Je Oude Pensioenuitvoerder

Wil je doorgaan met het overdragen van je pensioen? Dan informeert je nieuwe pensioenuitvoerder je oude pensioenuitvoerder om ervoor te zorgen dat dit wordt geregeld. De oude pensioenuitvoerder is in dit geval verplicht om de waarde van je pensioen binnen 10 werkdagen naar je nieuwe pensioenuitvoerder over te maken.

Stap 6: Je Nieuwe Pensioenuitvoerder Verwerkt De Waarde

Als je nieuwe pensioenuitvoerder de waarde heeft ontvangen dan wordt deze natuurlijk direct verwerkt. Zij sturen jou een bevestiging van het feit dat je oude pensioenpotjes aan hun zijn overgedragen. Daarnaast wordt deze waarde natuurlijk ook verwerkt op mijnpensioenoverzicht.nl en kun je deze vaak nog terugvinden op de persoonlijke pagina van je nieuwe pensioenuitvoerder.

Stefan Kleinekoort

Op HGC schrijf ik over mijn interesse in persoonlijke financiën. Ik hoop andere te helpen met de blogs die ik schrijf en probeer moeilijke financiële zaken zo helder mogelijk te omschrijven!

Recente posts