Is Transitievergoeding Verplicht?


Transitievergoedingen, ze komen relatief vaak voor bij ontslagen maar toch is het lang niet altijd duidelijk wanneer een werkgever nu wel of niet verplicht is deze te betalen. Dus, hoe zit dat eigenlijk?

Een transitievergoeding krijg je als je ontslagen wordt door je werkgever en jij niet akkoord gaat met het ontslag. Zolang jij je hebt gehouden aan de eisen die er in je contract zijn gesteld aan je dienstverband hoor je dus een transitievergoeding te krijgen.

Nu je dit weet gaan we hier natuurlijk wel even wat beter naar kijken. Want transitievergoedingen zijn lang niet altijd heel duidelijk én er zijn heel veel uitzonderingen. Hieronder lees je wanneer een werkgever geen transitievergoeding hoeft te betalen. Daarnaast lees je hoe dit zit bij een vaststellingsovereenkomst en bij ziekte. Tot slot berekenen we de hoogte van je transitievergoeding en de mogelijkheid om deze in termijnen te ontvangen. Lees snel verder!

Wanneer Hoeft Een Werkgever Geen Transitievergoeding Te Betalen?

Daarnaast zijn er natuurlijk wel situaties waarin de werkgever niet verplicht is om een transitievergoeding te bepalen. Hieronder bespreken we de meest voorkomende situaties:

 1. Als het contract wordt beëindigde met wederzijds goedvinden en er in de vaststellingovereenkomst geen transitievergoeding wordt opgenomen (gebeurd in de praktijk bijna nooit).
 2. Als de werknemer is ontslagen door nalatigheid of verwijtbaarheid met betrekking tot de werkzaamheden.
 3. Als de ontslagen werknemer jonger is dan 18 jaar en maximaal 12 uur per week aan het werk was.
 4. Als de werknemer de AOW- of pensioenleeftijd heeft bereikt.
 5. Als de werkgever, door het betalen van de transitievergoeding failliet zou gaan of in de schuldsanering terecht zou komen.
 6. Als er in een CAO van de sector een vergelijkbare regeling is opgenomen.
 7. Als je voor het eindigen van je tijdelijke contract een nieuw tijdelijk contract hebt gekregen en deze maximaal 6 maanden na het vorige contract is ingegaan.
 8. Als de werknemer een gelijkwaardig contract krijgt aangeboden voordat het vorige contract afloopt. Of als de werkgever verlenging van het contract aanbiedt voordat het tijdelijke contract afloopt. Of de werknemer het aanbod accepteert of afslaat maakt hierbij niet uit.

Als jouw situatie niet bij een van de bovenstaande punten hoort dan is de werkgever dus verplicht een transitievergoeding te betalen. Dit geldt dus ook als je langdurig ziek bent, maar daar kijken we zo even naar.

Is Transitievergoeding Verplicht Bij Vaststellingsovereenkomst (Wederzijds Goedvinden)?

Als jij en je werkgever met wederzijds goedvinden een ontslag regelen dan doen je dit via een vaststellingovereenkomst. In deze overeenkomst laat je de voorwaarden en afspraken rondom je ontslag vastleggen.

In dit geval is een transitievergoeding niet verplicht. Al is het wel vaak zo dat de transitievergoeding wel de ondergrens vormt voor de werknemer die ontslagen wordt. Mocht deze namelijk niet akkoord gaan met de overeenkomst dan heeft deze alsnog recht op de volledige transitievergoeding.

Wel is het zo dat de transitievergoeding vervangen kan worden door een gelijkwaardige regeling. Of een lagere transitievergoeding in combinatie met een andere regeling die even gunstig is voor de werknemer. Denk bijvoorbeeld aan het doorbetalen van loon voor de komende maanden met vrijstelling van werkzaamheden.

Een andere mogelijkheid is dat de werknemer aanspraak kan maken op outplacement. Outplacement is het proces waarbij een werkgever zich actief inzet om de werknemer aan een nieuwe baan te helpen of een carrière als zelfstandige op te zetten.

Lees ook: Transitievergoeding Bij Vaststellingsovereenkomst

Is Transitievergoeding Verplicht Bij Ziekte?

Bij ziekte is een transitievergoeding eigenlijk altijd verplicht. Als je langer dan twee jaar ziek bent geweest dan heb je ook alsnog recht op een transitievergoeding. Zolang jij je hebt gehouden aan de eisen die er in je contract worden gesteld én er niet aan een van de acht redenen wordt voldaan waarin geen transitievergoeding betaald hoeft te worden (die we hierboven al hebben benoemd).

Wel is het zo dat er bij ontslag bij ziekte wat andere processen gelden dan bij een ”normaal” ontslag. Zie hieronder om een beter beeld te krijgen van dit proces. Als je meer wilt weten over een ziektesituatie dan raad ik je aan dit artikel te lezen: Transitievergoeding Bij Ziekte.

Goedkeuring UWV

Als je samen met je werkgever geen vaststellingovereenkomst weet op te stellen dan zal deze je alsnog willen ontslaan. Omdat dit gebeurd op basis van langdurige arbeidsongeschiktheid zal deze eerste bij het UWV langs moeten gaan om een zogeheten ”ontslagvergunning” aan te vragen.

Om het ontslag goed te keuren kijkt het UWV naar het onderzoek van de arbodienst en het onderzoek wat het UWV zelf uitvoert. Als daaruit blijkt dat jij ook binnen 26 weken niet in staat zal zijn het werk te hervatten (eventueel in aangepaste vorm) dan is het ontslag bijna goedgekeurd. Daarnaast kijkt het UWV ook of de werkgever aan zijn re-integratieverplichtingen heeft voldaan. Als dat ook zo is dan is het ontslag goedgekeurd en ontvang je officieel je ontslag en de transitievergoeding.

Ontslag Bij Situatieve Ziekte

Soms kan het ook zijn dat je door de situatie bij je werkgever ziek bent geworden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ruzie met een leidinggevende. In dat geval is de kans groot dat het UWV eerst graag wil zien dat jij en je werkgever samen kijken of je bij een ander bedrijf aan de slag kan.

Als je toch liever een transitievergoeding wilt ontvangen dan is het verstandig om weer een vaststellingovereenkomst op te stellen. Daar kun je dan een transitievergoeding in laten opnemen. Het voordeel is dat je in dit geval het langdurige proces met het UWV kunt overslaan. Daarnaast geeft het jou en je werkgever rust in een onzeker situatie.

Wel is het verstandig dat je de vaststellingovereenkomst laat nakijken door een arbeidsjurist. Doe je dit niet dan kun je bijvoorbeeld je WW-uitkering mislopen. Daarnaast moet je deze overeenkomst echt alleen opstellen bij een situatieve ziekte. In elk ander geval kun je dit het beste op een ontslag van de werkgever laten neerkomen.

Lees ook: Transitievergoeding En WW

Wanneer Ontvang Je De Transitievergoeding?

Voor het ontvangen van je transitievergoeding hoef je zelf niets te doen. Als je onstlagen bent zonder jouw goedkeuring dan moet de werkgever de transitievergoeding gewoon aan jou uitbetalen. Als je een vaststellingovereenkomst hebt afgesloten dan staat daarin wanneer je de transitievergoeding ontvangt.

In het geval dat je ontslagen bent zonder goedkeuring van jou kant ontvang je de transitievergoeding bij de eindafrekening die de werkgever naar jou toestuurt. Dit gebeurd tegelijktijdig met de laatste afrekening van bijvoorbeeld je vakantiedagen.

Als de werkgever bij deze eindafrekening niet de transitievergoeding betaald heeft dan moet je actie ondernemen. Vanaf dat moment heb je namelijk 3 maanden de tijd om een geschil te openen bij de kantonrechter. Deze zal de werkgever dan dwingen de transitievergoeding te betalen. Als je na 3 maanden geen actie hebt ondernomen vervalt dit recht en kun je fluiten naar je vergoeding.

Hoogte Transitievergoeding

Verder is het natuurlijk handig om te weten hoeveel je krijgt uitgekeerd als je erachter komt dat een transitievergoeding in jouw geval verplicht is. De standaard regel is dat je 1/3e van een maandloon krijgt voor elk jaar dat je bij je werkgever hebt gewerkt.

Voorbeeld: maandsalaris van €3.000 bruto per maand, 11 dienstjaren = (€3.000 x 1/3) x 11 = €11.000.

Dan moet je verder nog weten hoeveel transitievergoeding je krijgt over het jaar wat nu nog bezig is. Laten we er vanuit gaan dat je dit jaar 100 dagen hebt gewerkt. De transitievergoeding over die 100 dagen bereken je dan als volgt:

(bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12 ).

Laten we daar weer even een voorbeeldberekening bij pakken zodat het duidelijk wordt wat er nu eigenlijk gebeurd. Laten we zeggen dat je 100 dagen, 8 uur per dag hebt gewerkt tegen een uurloon van €20 bruto.

Voorbeeldberekening resterende deel transitievergoeding:

 • Totale salaris ontvangen afgelopen 100 dagen: 100 x 8 uur per dag x €20 bruto per uur = €16.000 aan salaris ontvangen.
 • De formule die we net besproken hebben is dan: (€16.000/ €3.000 bruto per maand) x (€1.000/12) =  €444,44.

Dus over een dienstverband van 11 jaar en 100 dagen ontvang je €11.000 + €444,44 = €11.444,44 aan transitievergoeding.

Verder is het goed om te weten hoe je nu eigenlijk het maandsalaris berekent. Hiervoor moet je niet alleen je basissalaris meetellen maar ook alle toeslagen en bonussen zoals:

 • vakantietoeslag
 • provisies
 • eindejaarsuitkering
 • overwerkvergoedingen
 • ploegentoeslagen
 • bonussen
 • winstuitkeringen

Om je bruto maandsalaris te berekenen is het daarom het beste om je hele jaarloon te pakken (inclusief bovenstaande ”extra’s”) en dat te delen door 12 maanden. Dan komt je uit op het totale bedrag per maand waarmee je de berekening kunt maken.

Transitievergoeding In Termijnen

In sommige gevallen kan het voorkomen dat een werkgever niet in staat is de hele transitievergoeding in een keer aan jou uit te keren. Dit is bijvoorbeeld het geval als het gaat om een kleine ondernemer die misschien failliet gaat als hij/zij dit wel zou doen. In dat geval mag de transitievergoeding betaalt worden over een periode van 6 maanden. In hoeveel termijnen dit dan gebeurd, dat maakt niet uit.

Als je werkgever in termijnen betaalt dan is deze wettelijk wel verplicht ook 2% rente per jaar te betalen over het resterende deel van de transitievergoeding. Dit is dus niet zo heel veel maar wel goed om rekening mee te houden bij de eindafrekening.

Stefan Kleinekoort

Op HGC schrijf ik over mijn interesse in persoonlijke financiën. Ik hoop andere te helpen met de blogs die ik schrijf en probeer moeilijke financiële zaken zo helder mogelijk te omschrijven!

Recente posts