Transitievergoeding Bij Ziekte (2 Jaar Of Langer)


Ziek worden is natuurlijk nooit prettig, helemaal niet als dit ook betekent dat je jouw dienstverband bij een werkgever niet kunt voortzetten. Aan de andere kant is het wel prettig dat je in Nederland recht hebt op een transitievergoeding als je door je werkgever wordt ontslagen. Maar hoe zit dit eigenlijk als je ziek bent?

Je hebt altijd recht op een transitievergoeding als je ontslagen bent door ziekte. Dit geldt ook als je twee jaar of langer ziek bent geweest. Werkgevers kunnen bij ziekte van twee jaar of langer beroep doen op een compensatieregeling van de overheid.

Nu je dit weet gaan we hier eens even wat beter naar kijken. Hieronder leest je alles over transitievergoeding en (langdurige) ziekte. Onder andere wanneer je er recht op hebt, wanneer je dit moet ontvangen en hoe hoog de vergoeding is. Lees snel verder!

Lees ook: Is Een Transitievergoeding Verplicht?

Wanneer Heb Je Recht Op Een Transitievergoeding Bij Ziekte?

Een transitievergoeding krijg je in de regel als je ontslagen wordt door je werkgever. Zolang jij je hebt gehouden aan de eisen die er in je contract zijn gesteld aan je dienstverband hoor je dus een transitievergoeding te krijgen.

Het maakt in dat opzicht dus ook niet uit of je een week, een paar maanden of meer dan twee jaar ziek bent geweest. Daarnaast geldt deze regel voor zowel mensen met een vast als een tijdelijk contract.

Het is in dat opzicht dus wel belangrijk dat je echt ontslagen wordt. Is dit niet het geval en zit je er aan te denken zelf ontslag te nemen? Lees dan hier waar je wel en niet recht op hebt en wat de voor- en nadelen van die keuze zijn: Ontslag Nemen Tijdens Ziektewet, Slim Of Niet?

Wanneer Ben Je Echt Ontslagen?

Verder is het belangrijk dat het UWV jouw ontslag goedkeurt. Pas dan heb je namelijk recht op een ontslagvergoeding. Hiervoor gaat een werkgever naar het UWV en vraagt deze toestemming om het arbeidscontract op te zeggen (dit heet een ontslagvergunning).

Daarnaast moet uit onderzoek van de arbodienst en het UWV blijken dat jij, binnen 26 weken niet in staat zal zijn je werk te hervatten. Dit kan in de huidige vorm zijn of in een aangepaste vorm. Als dit het geval is, en de werkgever heeft aan zijn re-integratieverplichtingen voldaan, dan krijgt deze een ontslagvergunning en ben je officieel ontslagen.

Ontslag Bij Situatieve Ziekte

Soms kan het ook zo zijn dat je ziek bent geworden door een situatie bij je werkgever. Denk hierbij aan een langdurige ruzie met een leidinggevende. In dat geval spreken we van een situatieve ziekte en kan het arbeidscontract ook op een andere manier worden beëindigd: via een vaststellingsovereenkomst.

In dit geval maak jij samen met de werkgever afspraken over je ontslag. Denk hierbij aan de hoogte van je transitievergoeding, je vakantiegeld, juridische kosten en een budget voor bijvoorbeeld omscholing. De officiële einddatum van je ontslag wordt hier ook in opgenomen.

Het voordeel van een vaststellingsovereenkomst is dat je niet op het UWV hoeft te wachten met betrekking tot de ontslagprocedure. Daarnaast geeft het de werkgever en de werknemer rust en duidelijkheid in een onzeker situatie.

Tot slot nog twee tips over deze overeenkomst. Zorg ervoor dat je deze laat nakijken door een arbeidsjurist, anders kan je WW-uitkering als werknemer in gevaar komen. Daarnaast moet je een vaststellingsovereenkomst alleen afsluiten bij een situatieve ziekte. Bij elke andere vorm van ziekte is het als werknemer beter om de twee jaar uit te zitten en dan ontslagen te worden.

Lees ook: Transitievergoeding Bij Vaststellingsovereenkomst & Transitievergoeding En WW

Wanneer Ontvang Je De Transitievergoeding?

Eigenlijk is het proces redelijk simpel. Als je werkgever jou te kennen heeft gegeven dat ze je gaan ontslaan dan zijn zij wettelijk verplicht om je een transitievergoeding te betalen. Hier hoef je dus zelf in principe niets voor te doen. Eigenlijk is het bijna hetzelfde als de uitbetaling van je vakantiegeld: dat hoef je ook niet zelf bij te houden en ontvang je ook gewoon op het juiste moment.

Daarnaast is het goed om te weten wanneer jouw werkgever de transitievergoeding moet uitbetalen. Dat moet gebeuren bij de eindafrekening die je van je werkgever ontvangt. Hier zit ook je laatste loon bij en je vakantiedagen. Het is dus de bedoeling dat de werkgever aan zijn financiële verplichtingen voldoet op het moment dat zij de laatste transactie met je verrichten.

Als de werkgever dit niet doet dan wordt het tijd voor jou om actie te ondernemen. Als je de transitievergoeding niet hebt ontvangen bij de laatste afrekening dan heb je vanaf dat moment 3 maanden de tijd om een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter. Doe je dit niet dan vervalt je transitievergoeding omdat de kantonrechter hier na 3 maanden geen uitspraak meer over mag doen.

Hoogte Transitievergoeding Bij Twee Jaar Ziekte

Daarnaast wil je natuurlijk ook weten hoe hoog je transitievergoeding is als je bij ziekte inderdaad wordt ontslagen. De formule hiervoor is gelukkig redelijk simpel. Voor elk volledig jaar dat je hebt gewerkt ontvang je namelijk 1/3e van een maandsalaris.

Voorbeeld: maandsalaris van €3.000 bruto per maand, 11 dienstjaren = (€3.000 x 1/3) x 11 = €11.000.

Daarnaast moet je nog berekenen hoeveel transitievergoeding je krijgt over het lopende jaar. Stel je bijvoorbeeld voor dat je 11 dienstjaren hebt gehad maar dit jaar ook nog 150 dagen hebt gewerkt. De transitievergoeding over de 150 afgelopen dagen bereken je als volgt:

(bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12 ).

Laten we dat even in een voorbeeldberekening zetten zodat het wat duidelijk wordt. We gaan dus uit van 150 dagen en laten we zeggen dat je in die 150 dagen 8 uur per week hebt gewerkt tegen een uurloon van €20.

Voorbeeldberekening resterende deel transitievergoeding:

  • Totale salaris ontvangen afgelopen 150 dagen: 150 x 8 uur per dag x €20 bruto per uur = €24.000 aan salaris ontvangen.
  • De formule die we net besproken hebben is dan: (€24.000/ €3.000) x (€1.000/12) =  €666,66.

Dus over een dienstverband van 11 jaar en 150 dagen ontvang je €11.000 + €666,66 = €11.666,66 aan transitievergoeding.

Verder is het goed om te weten dat de jaren waarin je ziek bent geweest en je een ”slapend dienstverband” hebt gehad ook meetellen in het berekenen van je transitievergoeding.

Daarnaast is het ook goed om te weten dat je in je maandsalaris niet alleen je basissalaris moet meenemen. Andere dingen die meetellen voor je maandsalaris zijn namelijk onder andere:

  • vakantietoeslag
  • provisies
  • eindejaarsuitkering
  • overwerkvergoedingen
  • ploegentoeslagen
  • bonussen
  • winstuitkeringen

Als je jouw bruto maandsalaris wil berekenen dan is het daarom vaak het makkelijkst om je jaarsalaris te berekenen (daar zitten immers alle toeslagen etc. bij inbegrepen) en dat te delen door 12. Verder moet je weten dat je dit moet berekenen met 100% van je normale salaris (en niet de 70% die je door ziekte krijgt uitgekeerd).

Wie Betaald Aan Jou De Transitievergoeding?

Zoals je hierboven al duidelijk is geworden is het altijd de werkgever die jou de transitievergoeding moet betalen. Dit gebeurd dus niet via de overheid en daar is soms nog weleens wat verwarring over.

Voor jou als werknemer is het eigenlijk redelijk simpel. De werkgever betaald de transitievergoeding bij je laatste loonstrook en dat was het. Voor de werkgever kan het echter zo zijn dat deze de transitievergoeding gedeeltelijk gecompenseerd kan krijgen vanuit de overheid.

Daarvoor moet je inderdaad wel langer dan twee jaar ziek zijn geweest en moet de werkgever voldaan hebben aan de eisen rondom het re-integratieproces. Hieronder lees je daar meer over.

Transitievergoeding Na Twee Jaar Ziekte Geschrapt?

Er was in 2018 sprake van het mogelijk schrappen van de transitievergoeding na twee jaar ziekte. Voor veel kleinere ondernemers is dit namelijk een dure regeling die een grote last kan leggen op hun financiële huishouding.

Toch is de transitieregeling uiteindelijk niet geschrapt. In plaats daarvan heeft de overheid besloten dat werkgevers de kosten voor iemand die langer dan twee jaar ziek is geweest kunnen compenseren bij de overheid. Dit akkoord tussen werkgevers en de overheid heet ook wel de ”Regeling Compensatie Transitievergoeding” (1).

Deze regeling kunnen werkgevers vanaf 1-april-2020 aanvragen bij de overheid als zij iemand ontslaan die twee jaar of langer ziek is geweest. Vaak is het wel zo dat de compensatie die de werkgevers ontvangen lager ligt dan de werkelijke vergoeding.

Dat komt door meerdere redenen. Een daarvan is dat er jaarlijks een maximaal bedrag wordt vastgesteld voor de compensatie. Tenzij de werknemer meer verdiende dan dit bedrag mag de compensatie dus niet hoger zijn om vergoed te worden. Mocht een werkgever hiervan gebruik willen maken dan moet deze de binnen 6 maanden na het betalen van de transitievergoeding een aanvraag doen bij het UWV.

Transitievergoeding In Termijnen?

Soms kan het zijn dat een werkgever niet in een keer de gehele transitievergoeding aan jou kan betalen. Dat kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat het bedrijf failliet gaat als het om kleinere ondernemers gaat. In dit geval mag de werkgever de transitievergoeding uitspreiden over een periode van 6 maanden. In hoeveel termijnen de werkgever dit dan betaald, dat maakt niet uit.

Als je werkgever inderdaad in termijnen betaald dan is deze wel verplicht om wettelijk 2% rente per jaar te betalen over dat gedeelte van de transitievergoeding die nog niet is uitbetaald. Dat gaat dus wel over een relatief klein bedrag maar is goed om te weten.

Stefan Kleinekoort

Op HGC schrijf ik over mijn interesse in persoonlijke financiën. Ik hoop andere te helpen met de blogs die ik schrijf en probeer moeilijke financiële zaken zo helder mogelijk te omschrijven!

Recente posts